EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 157, 06. heinäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 157E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
6. heinäkuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2005—2006

 

Maanantai 4. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Muistosanat

Puhemiehen julkilausuma

Parlamentin kokoonpano

Valiokuntien kokoonpano

Työjärjestyksen tulkinta

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (keskustelu)

Euroopan keskuspankki — Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (keskustelu)

Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (keskustelu)

Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (keskustelu)

Ilman pilaantumisen teemakohtainen strategia (keskustelu)

Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

LIITE II

13

 

Tiistai 5. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/2

PÖYTÄKIRJA

14

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Vastaanotetut asiakirjat

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II (keskustelu)

Äänestykset

Peruna-ankeroisten torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II (äänestys)

Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I (äänestys)

Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Euroopan keskuspankki (äänestys)

Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (äänestys)

Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (äänestys)

Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Juhlaistunto — Italia

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto *** — Koheesiorahasto *** — Euroopan aluekehitysrahasto *** I — Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I — Euroopan sosiaalirahasto *** I — Euroopan kalastusrahasto * (keskustelu)

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Naisten rooli Turkissa (keskustelu)

Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I (keskustelu)

Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) *** I (keskustelu)

Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri (keskustelu)

Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (keskustelu)

Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

27

LIITE I

29

LIITE II

34

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

53

P6_TA(2005)0261
Peruna-ankeroisten torjunta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi perunaankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus
Euroopan parlamentin päätös Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus
Euroopan parlamentin päätös Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit)

58

LIITE

61

P6_TA(2005)0267
Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

62

P6_TA(2005)0268
Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus
Euroopan parlamentin päätös Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kestävän kehityksen teknologioiden edistämisestä: ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö
Euroopan parlamentin päätöslauselma lasten hyväksikäytöstä kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (2005/2004(INI))

84

 

Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/3

PÖYTÄKIRJA

92

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (keskustelu)

Afrikka ja globalisaation haasteet — Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (keskustelu)

Äänestykset

Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (äänestys)

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II (äänestys)

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen *** I (äänestys)

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto (äänestys)

Koheesiorahasto (äänestys)

Euroopan aluekehitysrahasto *** I (äänestys)

Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I (äänestys)

Euroopan sosiaalirahasto *** I (äänestys)

Euroopan kalastusrahasto * (äänestys)

Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I (äänestys)

Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) *** I (äänestys)

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja * (äänestys)

Neuvottelumenettely (talousarvio 2006) (äänestys)

Naisten rooli Turkissa (äänestys)

Euroopan unioni ja Irak — kehys suhteiden kehittämiselle (äänestys)

Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (keskustelu)

Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (keskustelu)

Maailma ilman miinoja (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (keskustelu)

Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (keskustelu)

Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen (keskustelu)

Selvitystoiminta Euroopan unionissa (keskustelu)

Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

110

LIITE I

112

LIITE II

136

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

263

P6_TA(2005)0273
Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 94 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien etutörmäyssuojauksen osalta ja sääntöä N:o 95 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien sivutörmäyssuojauksen osalta (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi, jolla tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitettä muutetaan tekniseen kehitykseen mukauttamista varten (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta

266

LIITE I

275

LIITE II

279

LIITE III

283

P6_TA(2005)0277
Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto ***
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Koheesiorahasto
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Euroopan aluekehitysrahasto *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta

293

P6_TA(2005)0280
Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi eurooppalaisesta alueyhteistyöyhtymästä (EAY)

308

P6_TA(2005)0281
Euroopan sosiaalirahasto *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi Euroopan sosiaalirahastosta

313

P6_TA(2005)0282
Euroopan kalatalousrahasto *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi naisten ja miesten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (korjattu versio)

350

LIITE I

366

LIITE II
VASTAAVUUSTAULUKKO

367

P6_TA(2005)0284
Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (”Rooma II”) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”Rooma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (”ROOMA II”)

371

P6_TA(2005)0285
Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Neuvottelumenettely (talousarvio 2006)
Euroopan parlamentin päätöslauselma valtuutuksesta talousarviota 2006 koskevaan neuvottelumenettelyyn ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Naisten rooli Turkissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten roolista Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
Euroopan unioni ja Irak — Kehys suhteiden kehittämiselle
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionista ja Irakista — Kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köydyyden poistaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma köyhyydestä

397

 

Torstai 7. heinäkuuta 2005

2006/C 157E/4

PÖYTÄKIRJA

401

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Vastaanotetut asiakirjat

Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) *** I (keskustelu)

Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen (keskustelu)

Parlamentin kokoonpano

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemiehen ilmoitus

Äänestykset

Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * (äänestys)

Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) *** I (äänestys)

EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (äänestys)

EY:n ja Kanadan sopimus matkustajatiedoista (API) ja matkustajarekisteritiedoista (PNR) * (äänestys)

Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (äänestys)

Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (äänestys)

Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (äänestys)

Maailma ilman miinoja (äänestys)

Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (äänestys)

EU:n toimintasuunnitelma metsälainsäädännön valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta (FLEGT) (äänestys)

Selvitystoiminta Euroopan unionissa (äänestys)

Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kolmansiin maihin vietävien elävien nautaeläinten vientituet (kirjallinen kannanotto)

Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen (jatkoa keskustelulle)

Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet * (keskustelu)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Budjettiaikataulu

Äänestykset

Zimbabwe (äänestys)

Lapsilla käytävä kauppa Guatemalassa (äänestys)

Ihmisoikeudet Etiopiassa (äänestys)

Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

417

LIITE I

418

LIITE II

428

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

450

P6_TA(2005)0290
Europolin henkilöstöön sovellettavat peruspalkat ja lisät *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Luxemburgin suurherttuakunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+)

451

LIITE I
OHJEELLINEN LUETTELO RAHOITUSKELPOISISTA AIHEALUEISTA JA TOIMISTA

460

LIITE II
TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMISTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

462

LIITE III
YMPÄRISTÖALAN KANSALAISJÄRJESTÖJEN TUKEMINEN

463

P6_TA(2005)0292
EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen *
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: Schengenin säännöstö *
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
EY:n ja Kanadan sopimus matkustajatiedoista (API) ja matkustajarekisteritiedoista (PNR) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä
Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän poliittisesta tilanteesta ja tiedotusvälineiden riippumattomuudesta

465

P6_TA(2005)0296
Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Srebrenicasta

468

P6_TA(2005)0297
Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n, Kiinan ja Taiwanin suhteista ja Kaukoidän turvallisuustilanteesta

471

P6_TA(2005)0298
Maailma ilman miinoja
Euroopan parlamentin päätöslauselma maailmasta ilman miinoja

473

P6_TA(2005)0299
Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutuksista kehitysmaissa (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen *
Euroopan parlamentin päätöslauselma metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vauhdittamisesta

482

P6_TA(2005)0301
Selvitystoiminta Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma selvitystoiminnasta Euroopan unionissa (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Bulgarian ja Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa seuraavaa edistymiskertomusta silmällä pitäen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabwe
Euroopan parlamentin päätöslauselma Zimbabwesta

491

P6_TA(2005)0304
Lapsilla käytävä kauppa Guatemalassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Guatemalasta

494

P6_TA(2005)0305
Ihmisoikeudet Etiopiassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Etiopian ihmisoikeustilanteesta

495

P6_TA(2005)0306
Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Kolmansiin maihin vietävien elävien nautaeläinten vientituet
Euroopan parlamentin kannanotto kolmansiin maihin vietävien elävien nautaeläinten vientitukiin

504


FI

 

Top