EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Uradni list Evropske unije, L 68, 15. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 68

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
15. marec 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 420/2005 z dne 14. marca 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 421/2005 z dne 14. marca 2005 o izdaji dovoljenj za uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) v obdobju od 11. aprila 2005 do 10. aprila 2006

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 422/2005 z dne 14. marca 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 94/2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o informacijskih in promocijskih ukrepih za kmetijske proizvode na notranjem trgu

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 423/2005 z dne 14. marca 2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

28

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet
Komisija

 

*

2005/205/ES, Euratom:
Sklep Sveta in Komisije z dne 21. februarja 2005 o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

30

 

 

Svet

 

*

2005/206/ES:
Sklep Sveta z dne 28. februarja 2005 o podpisu in začasni uporabi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

32

Dodatni protokol k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

33

 

*

2005/207/ES:
Priporočilo Sveta z dne 8. marca 2005 o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

40

 

*

2005/208/ES:
Sklep št. 1/2004 Pridružitvenega sveta EU–Bolgarija z dne 28. septembra 2004 o spremembah členov 2 in 3 Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani glede podaljšanja obdobja iz člena 9(4) Protokola 2 k Evropskemu sporazumu

41

 

 

Komisija

 

*

2005/209/ES:
Odločba Komisije z dne 11. marca 2005 o spremembi Odločbe 2004/288/ES glede podaljšanja začasnega dostopa Avstralije in Nove Zelandije do rezerv antigenov virusa slinavke in parkljevke, ki jih ima Skupnost, dodeljenega z navedeno Odločbo (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/ES:
Odločba Komisije z dne 11. marca 2005 o drugi spremembi Odločbe 2004/614/ES glede obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s kokošjo kugo v Južni Afriki (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu

44

 

*

Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani s kaznivimi dejanji

49

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top