Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 68, 2005m. kovas 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 420/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 421/2005, dėl importo licencijų išdavimo tam tikriems paruoštiems ar konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.) laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 2006 m. balandžio 10 d.

3

 

*

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 422/2005, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 94/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje taikymo taisykles

5

 

 

2005 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 423/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

28

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba
Komisija

 

*

2005/205/EB, Euratomas:
2005 m. vasario 21 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

30

 

 

Taryba

 

*

2005/206/EB:
2005 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

32

Papildomas protokolas prie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

33

 

*

2005/207/EB:
2005 m. kovo 8 d. Tarybos rekomendacija, dėl Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

40

 

*

2005/208/EB:
2004 m. rugsėjo 28 d. ES–Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2004, iš dalies keičiantis Europos susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, Papildomo protokolo 2 ir 3 straipsnius, atsižvelgiant į Europos susitarimo 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą laikotarpio pratęsimą

41

 

 

Komisija

 

*

2005/209/EB:
2005 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/288/EB dėl Australijai ir Naujajai Zelandijai tuo sprendimu suteikiamos galimybės laikinai pasinaudoti Bendrijos snukio ir nagų ligos viruso antigenų atsargomis pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/EB:
2005 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas, antrą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Pietų Afrikoje, taikymo laiko (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas 2005/211/TVR, dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje

44

 

*

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR, dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top