EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 68, 2005. gada 15. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 68

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 15. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 420/2005 (2005. gada 14. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 421/2005 (2005. gada 14. marts) par ievešanas atļauju izsniegšanu konkrētiem sagatavotiem vai konservētiem citrusaugļiem (proti, mandarīniem utt.) laikposmā no 2005. gada 11. aprīļa līdz 2006. gada 10. aprīlim

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 422/2005 (2005. gada 14. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 94/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2826/2000 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 423/2005 (2005. gada 14. marts), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

28

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome
Komisija

 

*

2005/205/EK, Euratom:
Padomes un Komisijas Lēmums (2005. gada 21. februāris) par Protokola noslēgšanu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

30

 

 

Padome

 

*

2005/206/EK:
Padomes Lēmums (2005. gada 28. februāris) par papildprotokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

32

Papildprotokols nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

33

 

*

2005/207/EK:
Padomes Ieteikums (2005. gada 8. marts) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

40

 

*

2005/208/EK:
Eiropas Savienības un Bulgārijas Asociācijas Padomes Lēmums Nr. 1/2004 (2004. gada 28. septembris), ar kuru groza 2. un 3. pantu Papildprotokolā Eiropas Līgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz Eiropas Līguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā termiņa pagarinājumu

41

 

 

Komisija

 

*

2005/209/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 11. marts), ar ko groza Lēmumu 2004/288/EK, pagarinot ar minēto lēmumu Austrālijai un Jaunzēlandei piešķirto pagaidu piekļuvi mutes un nagu sērgas vīrusa antigēnu Kopienas rezervēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 11. marts), ar ko otro reizi groza Lēmumu 2004/614/EK attiecībā uz to aizsargpasākumu piemērošanas periodu, kuri saistīti ar putnu gripu Dienvidāfrikas Republikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/211/TI (2005. gada 24. februāris) par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu

44

 

*

Padomes Pamatlēmums 2005/212/TI (2005. gada 24. februāris) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top