Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 68, 15. maaliskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
15. maaliskuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 420/2005, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 421/2005, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2005, tiettyjen sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontilupien myöntämisestä 11 päivästä huhtikuuta 200510 päivään huhtikuuta 2006

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 422/2005, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2005, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 94/2002 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 423/2005, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

28

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto
Komissio

 

*

2005/205/EY, Euratom:
Neuvoston ja komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

30

 

 

Neuvosto

 

*

2005/206/EY:
Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

32

Lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

33

 

*

2005/207/EY:
Neuvoston suositus, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

40

 

*

2005/208/EY:
EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2004, tehty 28 päivänä syyskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan 2 ja 3 artiklan muuttamisesta

41

 

 

Komissio

 

*

2005/209/EY:
Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2005, päätöksen 2004/288/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisössä säilytettävien suu- ja sorkkatautiviruksen antigeenivarantojen väliaikaiseen käyttöön Australialle ja Uudelle-Seelannille myönnetyn luvan jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/EY:
Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2005, päätöksen 2004/614/EY muuttamisesta toisen kerran siltä osin kuin on kyse lintuinfluenssaan liittyvien suojatoimenpiteiden soveltamisajasta Etelä-Afrikassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/211/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa

44

 

*

Neuvoston puitepäätös 2005/212/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top