Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 68, 15 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
15 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 420/2005 av den 14 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 421/2005 av den 14 mars 2005 om utfärdande av importlicenser för vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) för perioden 11 april 2005–10 april 2006

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 422/2005 av den 14 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 423/2005 av den 14 mars 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

28

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet
Kommissionen

 

*

2005/205/EG, Euratom:
Rådets och kommissionens beslut av den 21 februari 2005 om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

30

 

 

Rådet

 

*

2005/206/EG:
Rådets beslut av den 28 februari 2005 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

32

Tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

33

 

*

2005/207/EG:
Rådets rekommendation av den 8 mars 2005 om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

40

 

*

2005/208/EG:
Beslut nr 1/2004 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 28 september 2004 om ändring av artiklarna 2 och 3 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet

41

 

 

Kommissionen

 

*

2005/209/EG:
Kommissionens beslut av den 11 mars 2005 om ändring av beslut 2004/288/EG angående förlängning av Australiens och Nya Zeelands tillfälliga tillgång till gemenskapens beredskapslager av antigener mot mul- och klövsjuka som beviljats genom det beslutet (delgivet med nr K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/EG:
Kommissionens beslut av den 11 mars 2005 om ändring för andra gången av beslut 2004/614/EG med avseende på tillämpningsperioden för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken Sydafrika (delgivet med nr K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/211/RIF av den 24 februari 2005 om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism

44

 

*

Rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top