EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Uradni list Evropske unije, C 230, 14. julij 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 230

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
14. julij 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

503. plenarno zasedanje EESO – 10. in 11. December 2014

2015/C 230/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, kot instrumentu kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za lokalni, podeželski, mestni in primestni razvoj (raziskovalno mnenje na zaprosilo grškega predsedstva Sveta EU)

1

2015/C 230/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o strategiji EU za Alpsko regijo (raziskovalno mnenje)

9

2015/C 230/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zmogljivosti letališč v EU (raziskovalno mnenje na zaprosilo Evropske komisije)

17

2015/C 230/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o dokončanju EMU in vlogi davčne politike (mnenje na lastno pobudo)

24

2015/C 230/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o industrijskih spremembah v evropskem sektorju embaliranja (mnenje na lastno pobudo)

33

2015/C 230/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prispevku lesnopredelovalne industrije k ravnotežju ogljika (mnenje na lastno pobudo)

39

2015/C 230/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskem filmu v digitalni dobi (mnenje na lastno pobudo)

47

2015/C 230/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o civilni družbi v Rusiji (mnenje na lastno pobudo)

52


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

503. plenarno zasedanje EESO – 10. in 11. December 2014

2015/C 230/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Raziskave in inovacije kot vir ponovne rasti (COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT): Stanje in obeti (COM(2014) 368 final)

66

2015/C 230/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Napredek v smeri prenovljenega soglasja glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine: akcijski načrt EU (COM(2014) 392 final)

72

2015/C 230/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o beli knjigi Za učinkovitejši nadzor EU nad združitvami (COM(2014) 449 final)

77

2015/C 230/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (COM(2014) 332 final)

82

2015/C 230/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o priložnostih za učinkovito rabo virov v stavbnem sektorju (COM(2014) 445 final), o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Na poti h krožnemu gospodarstvu: program za Evropo brez odpadkov (COM(2014) 398 final) in o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD))

91

2015/C 230/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zeleni akcijski načrt za MSP: Omogočiti MSP, da spremenijo okoljske izzive v poslovne priložnosti (COM(2014) 440 final) in o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Pobuda za zeleno zaposlovanje: izkoriščanje potenciala zelenega gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest (COM(2014) 446 final)

99

2015/C 230/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Boljše spremljanje razmer s tesnejšim sodelovanjem med organi za pomorski nadzor: nadaljnji koraki v okviru Skupnega okolja za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU (COM(2014) 451 final)

107

2015/C 230/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o strategiji za varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah (sporočilo) (COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (kodificirano besedilo) (COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD))

117

2015/C 230/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni opustitvi nekaterih koncesij v zvezi z uvozom kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (kodificirano besedilo) COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)

118

2015/C 230/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Unije za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (kodificirano besedilo) (COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD)

119

2015/C 230/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 (COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD)

120

2015/C 230/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo) (COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD))

121

2015/C 230/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za izvoz (kodificirano besedilo) (COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD))

122

2015/C 230/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz (kodificirano besedilo) (COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD))

123

2015/C 230/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) (COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD))

124

2015/C 230/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (prenovitev) (COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD))

125

2015/C 230/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)

126

2015/C 230/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih Unija lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (kodificirano besedilo) (COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD))

127

2015/C 230/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD))

128

2015/C 230/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirana različica) (COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD))

129


SL

 

Top