Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 230, 14 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 230

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
14 juli 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

503e zitting van het EESC van 10 en 11 December 2014

2015/C 230/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) als instrument van het cohesiebeleid 2014-2020 voor de ontwikkeling van plaatselijke gemeenschappen, plattelandsgebieden, stedelijke en voorstedelijke regio’s (verkennend advies op verzoek van het Griekse voorzitterschap)

1

2015/C 230/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een EU-strategie voor het Alpengebied (verkennend advies)

9

2015/C 230/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over luchthavencapaciteit in de EU (verkennend advies op verzoek van de Europese Commissie)

17

2015/C 230/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Voltooiing van de EMU — Rol van het belastingbeleid (initiatiefadvies)

24

2015/C 230/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over industriële reconversie in de Europese verpakkingsindustrie (initiatiefadvies)

33

2015/C 230/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de bijdrage van de houtbewerkingssector aan de koolstofbalans (initiatiefadvies)

39

2015/C 230/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Europese film in het digitale tijdperk (initiatiefadvies)

47

2015/C 230/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het maatschappelijk middenveld in Rusland (initiatiefadvies)

52


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

503e zitting van het EESC van 10 en 11 December 2014

2015/C 230/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Onderzoek en innovatie: de bronnen van toekomstige groei (COM(2014) 339 final — SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten (COM(2014) 368 final)

66

2015/C 230/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité „Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan”(COM(2014) 392 final)

72

2015/C 230/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het witboek Naar een effectievere EU-concentratiecontrole (COM(2014) 449 final)

77

2015/C 230/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (COM(2014) 332 final)

82

2015/C 230/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over mogelijkheden voor hulpbronnen-efficiëntie in de bouwsector (COM(2014) 445 final), de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Naar een circulaire economie: een afvalvrij programma voor Europa”(COM(2014) 398 final) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD))

91

2015/C 230/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Groen actieplan voor het mkb: het mkb in staat stellen om milieu-uitdagingen om te zetten in zakenkansen”(COM(2014) 440 final) en de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten”(COM(2014) 446 final)

99

2015/C 230/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad „Een beter situationeel bewustzijn dankzij nauwere samenwerking tussen autoriteiten voor maritieme bewaking: volgende stappen in het kader van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor het maritieme gebied van de EU”(COM(2014) 451 final)

107

2015/C 230/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over handel, groei en intellectuele eigendom — Strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (mededeling) (COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (codificatie) (COM(2014) 586 final — 2014/0272 (COD))

117

2015/C 230/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (codificatie) (COM(2014) 593 final — 2014/0275 (COD))

118

2015/C 230/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (codificatie) (COM(2014) 594 final — 2014/0276 (COD))

119

2015/C 230/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad (COM(2014) 614 final — 2014/0285 (COD))

120

2015/C 230/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (codificatie) (COM(2014) 308 final — 2014/0160 (COD))

121

2015/C 230/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (codificatie) (COM(2014) 322 final — 2014/0167 (COD))

122

2015/C 230/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (codificatie) (COM(2014) 321 final — 2014/0166 (COD))

123

2015/C 230/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking) (COM(2014) 323 final — 2014/0168 (COD))

124

2015/C 230/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere regeling van de Unie (herschikking) (COM(2014) 345 final — 2014/0177 (COD))

125

2015/C 230/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (codificatie) (COM(2014) 341 final — 2014/0174 (COD))

126

2015/C 230/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (codificatie) (COM(2014) 317 final — 2014/0163 (COD))

127

2015/C 230/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (codificatie)”(COM(2014) 374 final — 2014/0190 (COD))

128

2015/C 230/30

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (codificatie) (COM(2014) 660 final — 2014/0305 (COD))

129


NL

 

Top