EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:149:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 149, 9. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 149

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
9. júna 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1125 zo 8. júna 2023, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Čile, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/1126 z 8. júna 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2016/1686, ktorým sa ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom, ktoré sú s nimi spojené

13

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1127 z 2. marca 2023, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 dopĺňa o podrobné metodiky a postupy týkajúce sa poplatkov za dohľad, ktoré Komisia účtuje poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov ( 1 )

16

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1128 z 24. marca 2023, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 s cieľom stanoviť zjednodušené colné formality pre dôveryhodných obchodníkov a zasielanie balíkov do Severného Írska z inej časti Spojeného kráľovstva

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1129 z 2. júna 2023, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov stavríd v zóne 8c

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1130 z 2. júna 2023, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Moutarde de Bourgogne“ (CHZO)]

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1131 z 5. júna 2023 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

46

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1132 z 8. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu podliehajúce obmedzeniam ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1133 z 8. júna 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok „Superficid express“ ( 1 )

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1134 z 8. júna 2023 o opatreniach na zabránenie zavlečeniu organizmu Spodoptera frugiperda (Smith), jeho usídleniu a rozšíreniu na území Únie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072 a zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/638

62

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2023/1135 zo 7. júna 2023, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora

80

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/1136 z 8. júna 2023 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu nigerských ozbrojených síl prostredníctvom vojenského vybavenia určeného na použitie smrtiacej sily

81

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/1137 z 8. júna 2023 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu nigerských ozbrojených síl

85

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/1138 z 8. júna 2023, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top