EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:149:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 149, 9 ta' Ġunju 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 149

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
9 ta' Ġunju 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1125 tas-8 ta' Ġunju 2023 li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada, għaċ-Ċilì, għar-Renju Unit u għall-Istati Uniti fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tal-pollam, tal-prodotti ġerminali tal-pollam u tal-laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa ( 1 )

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1126 tat-8 ta’ Ġunju 2023 li jimplimenta r-Regolament (UE) 2016/1686 li jimponi miżuri restrittivi addizzjonali kontra ISIL (Da’esh) u Al-Qaida u persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi assoċjati magħhom

13

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1127 tat-2 ta’ Marzu 2023 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2022/2065 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-metodoloġiji u l-proċeduri dettaljati rigward it-tariffi superviżorji imposti mill-Kummissjoni fuq fornituri ta’ pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix online kbar ħafna ( 1 )

16

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1128 tal-24 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 biex jipprevedi formalitajiet doganali ssimplifikati għal negozjanti fdati u biex jintbagħtu pakketti lejn l-Irlanda ta’ Fuq minn parti oħra tar-Renju Unit

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1129 tat-2 ta’ Ġunju 2023 li jistabbilixxi l-għeluq tas-sajd għas-sawrell fiż-żona 8C għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

42

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1130 tat-2 ta’ Ġunju 2023 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott għal isem irreġistrat fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Moutarde de Bourgogne” (IĠP))

45

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1131 tal-5 ta’ Ġunju 2023 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1132 tat-8 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ sustanzi karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni soġġetti għal restrizzjonijiet ( 1 )

49

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1133 tat-8 ta’ Ġunju 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku “Superficid express” f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

54

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1134 tat-8 ta’ Ġunju 2023 dwar miżuri għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni, l-istabbiliment u t-tixrid fit-territorju tal-Unjoni ta’ Spodoptera frugiperda (Smith), li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 u li jħassar id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/638

62

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2023/1135 tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tas-7 ta’ Ġunju 2023 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja

80

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2023/1136 tat-8 ta’ Ġunju 2023 dwar miżura ta’ assistenza taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi biex tappoġġa l-Forzi Armati Niġerini b’tagħmir militari mfassal biex iwassal forza letali

81

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2023/1137 tat-8 ta’ Ġunju 2023 dwar miżura ta’ assistenza taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi biex tappoġġa l-Forzi Armati Niġerini

85

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2023/1138 tat-8 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2016/1693 dwar miżuri restrittivi kontra ISIL (Da’esh) u Al-Qaida u persuni, gruppi, impriżi u entitajiet assoċjati magħhom

89

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1100 tal-5 ta’ Ġunju 2023 li jintroduċi miżuri preventivi fir-rigward ta’ ċerti prodotti li joriġinaw fl-Ukrajna ( ĠU L 144 I, 5.6.2023 )

91

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top