EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:149:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 149, 9 Meitheamh 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 149

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
9 Meitheamh 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Fógra a bhaineann le dáta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú na lamháltas ar na cuótaí ráta taraife uile a áirítear i Sceideal CLXXV AE de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach.

1

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1125 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha a bhaineann le Ceanada, leis an Ríocht Aontaithe, leis an tSile agus leis na Stáit Aontaithe ar na liostaí de thríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

2

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1126 ón gComhairle an 8 Meitheamh 2023 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2016/1686 lena bhforchuirtear bearta sriantacha breise i gcoinne ISIL (Da’esh) agus Al-Qaeda agus daoine nádúrtha agus dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí a bhfuil baint acu leo

13

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1127 ón gCoimisiún an 2 Márta 2023 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2022/2065 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle leis na modheolaíochtaí agus na nósanna imeachta mionsonraithe maidir leis na táillí maoirseachta a ghearrann an Coimisiún ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus inneall cuardaigh an-mhór ar líne ( 1 )

16

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1128 ón gCoimisiún an 24 Márta 2023 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 chun foráil a dhéanamh maidir le foirmiúlachtaí custaim simplithe le haghaidh trádálaithe iontaofa agus chun beartáin a sheoladh isteach i dTuaisceart Éireann ó chuid eile den Ríocht Aontaithe

26

 

*

Rialachán (AE) 2023/1129 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2023 lena mbunaítear iamh iascaigh le haghaidh bolmán i limistéar 8c i gcás soithí a bhfuil bratach na Portaingéile ar foluain acu

42

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1130 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2023 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a cláraíodh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (‘Moutarde de Bourgogne’ (TGFC))

45

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1131 ón gCoimisiún an 5 Meitheamh 2023 maidir le haicmiú earraí áirithe san Ainmníocht Chomhcheangailte

46

 

*

Rialachán (AE) 2023/1132 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2023 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí atá carcanaigineach, só-ghineach nó tocsaineach don atáirgeadh agus atá faoi réir srianta ( 1 )

49

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1133 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2023 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil ‘Superficid express’ i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

54

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1134 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2023 maidir le bearta chun cosc a chur ar Spodoptera frugiperda (Smith) a thabhairt isteach i gcríoch an Aontais agus a bhunú agus a leathadh laistigh de, lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/638

62

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2023/1135 Ó Ionadaithe rialtais na mBallstát an 7 Meitheamh 2023 lena gceaptar Breitheamh den Chúirt Bhreithiúnais

80

 

*

Cinneadh (CBES) 2023/1136 ón gComhairle an 8 Meitheamh 2023 maidir le beart cúnaimh faoin tSaoráid Eorpach Síochána chun tacú le Fórsaí Armtha na Nígire le trealamh míleata a cheaptar chun fórsa marfach a sheachadadh

81

 

*

Cinneadh (CBES) 2023/1137 ón gComhairle an 8 Meitheamh 2023 maidir le beart cúnaimh faoin tSaoráid Eorpach Síochána chun tacú le Fórsaí Armtha na Nígire

85

 

*

Cinneadh (CBES) 2023/1138 ón gComhairle an 8 Meitheamh 2023 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/1693 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne ISIL (Da’esh) agus Al-Qaeda agus daoine, grúpaí, gnóthais agus eintitis a bhfuil baint acu leo

89

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1100 ón gCoimisiún an 5 Meitheamh 2023 lena dtugtar isteach bearta coisctheacha a bhaineann le táirgí áirithe de thionscnamh na hÚcráine ( IO L 144 I, 5.6.2023 )

91

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top