EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:165:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 165, 4. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 165

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
4. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2013 ktorým sa schvaľuje uzavretie Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii zo strany Európskej komisie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

1

 

 

2014/316/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013 o podpise v mene Európskej únie a jej členských štátov a o predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013 o schválení uzavretia Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a Albánskou republikou, na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

5

 

 

2014/318/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2014 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o drogových prekurzoroch v mene Európskej únie

6

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o drogových prekurzoroch

7

 

 

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o drogových prekurzoroch

15

 

 

2014/319/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. mája 2014 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie

16

 

 

2014/320/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. mája 2014 o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

18

 

 

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

19

 

 

2014/321/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2014 o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

30

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 591/2014 z 3. júna 2014 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

31

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva v spaľovacích zariadeniach ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 593/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát oznámenia podľa článku 16 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie(EÚ) č. 594/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát oznámenia podľa článku 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania ( 1 )

44

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 595/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/322/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov na rok 2014

49

 

 

2014/323/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. mája 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/371/EÚ o ukončení konzultácií s Madagaskarskou republikou podľa článku 96 dohody o partnerstve AKT – EÚ

51

 

 

2014/324/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. júna 2014 o uznaní systému „Gafta Trade Assurance Scheme“ na demonštrovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES a 98/70/ES

53

 

 

2014/325/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. júna 2014 o uznaní systému „KZR INiG System“ na preukázanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top