EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:165:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 165, 2014. gada 4. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 4. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 22. oktobris), ar ko apstiprina, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

2014/316/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, protokolu, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris), ar ko apstiprina, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

5

 

 

2014/318/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 17. februāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par narkotisko vielu prekursoriem

6

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par narkotisko vielu prekursoriem

7

 

 

Informācija par datumu, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par narkotisko vielu prekursoriem

15

 

 

2014/319/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 12. maijs) par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

16

 

 

2014/320/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 12. maijs) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

18

 

 

Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

19

 

 

2014/321/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 13. maijs) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

30

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 591/2014 (2014. gada 3. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem ( 1 )

31

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 592/2014 (2014. gada 3. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kurus izmanto par kurināmo dedzināšanas iekārtās ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 593/2014 (2014. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz paziņošanas formātu saskaņā ar 16. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 594/2014 (2014. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz paziņošanas formātu saskaņā ar 17. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem ( 1 )

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 595/2014 (2014. gada 3. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/322/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 6. maijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2014. gadam

49

 

 

2014/323/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 19. maijs), ar ko atceļ Lēmumu 2010/371/ES par apspriešanās procedūras pabeigšanu ar Madagaskaras Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu

51

 

 

2014/324/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 3. jūnijs) par shēmas Gafta Trade Assurance Scheme atzīšanu par tādu, kas pierāda atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2009/28/EK un 98/70/EK

53

 

 

2014/325/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 3. jūnijs) par shēmas KZR INiG System atzīšanu par tādu, kas pierāda atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 98/70/EK un 2009/28/EK

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top