EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:165:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 165, 4. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 165

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
4. juuni 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 22. oktoober 2013, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimine Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

1

 

 

2014/316/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. november 2013, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 15. november 2013, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimine Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

5

 

 

2014/318/EL

 

*

Nõukogu otsus, 17. veebruar 2014, Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise narkootikumide lähteaineid käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

6

 

 

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vaheline narkootikumide lähteaineid käsitlev leping

7

 

 

Teave Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelise narkootiliste ainete lähteaineid käsitleva lepingu jõustumise kuupäeva kohta

15

 

 

2014/319/EL

 

*

Nõukogu otsus, 12. mai 2014, millega sõlmitakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

16

 

 

2014/320/EL

 

*

Nõukogu otsus, 12. mai 2014, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

18

 

 

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu Protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

19

 

 

2014/321/EL

 

*

Nõukogu otsus, 13. mai 2014, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

30

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 591/2014, 3. juuni 2014, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul ( 1 )

31

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 592/2014, 3. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses loomsete kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete kasutamisega kütusena põletustehastes ( 1 )

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 593/2014, 3. juuni 2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 345/2013 (Euroopa riskikapitalifondide kohta) artikli 16 lõike 1 kohase teate vorminguga ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 594/2014, 3. juuni 2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 346/2013 (Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta) artikli 17 lõike 1 kohase teate vorminguga ( 1 )

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 595/2014, 3. juuni 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

47

 

 

OTSUSED

 

 

2014/322/EL

 

*

Nõukogu otsus, 6. mai 2014, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta aastaks 2014

49

 

 

2014/323/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. mai 2014, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/371/EL, millega lõpetatakse AKV-ELi koostöölepingu artikli 96 kohane nõupidamine Madagaskari Vabariigiga

51

 

 

2014/324/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 3. juuni 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2009/28/EÜ ja 98/70//EÜ sätestatud säästlikkuskriteeriumidele vastavust tõendava kava „Gafta Trade Assurance Scheme” tunnustamise kohta

53

 

 

2014/325/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 3. juuni 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuskriteeriumidele vastavust tõendava kava „KZR INiG System” tunnustamise kohta

56

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top