EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:165:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 165, 4. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 165

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
4. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2013 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

2014/316/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. november 2013 om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 15. november 2013 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

5

 

 

2014/318/EU

 

*

Rådets afgørelse af 17. februar 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer

6

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer

7

 

 

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer

15

 

 

2014/319/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. maj 2014 om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

16

 

 

2014/320/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. maj 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

18

 

 

Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

19

 

 

2014/321/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. maj 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

30

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014 af 3. juni 2014 om forlængelse af overgangsperioderne vedrørende kapitalgrundlagskrav for eksponeringer for centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2014 af 3. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2014 af 3. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 16, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 594/2014 af 3. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde ( 1 )

44

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 595/2014 af 3. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/322/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2014

49

 

 

2014/323/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. maj 2014 om ophævelse af afgørelse 2010/371/EU om afslutning af konsultationerne med Republikken Madagaskar i henhold til artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen

51

 

 

2014/324/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. juni 2014 om anerkendelse af ordningen »Gafta Trade Assurance Scheme« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF

53

 

 

2014/325/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. juni 2014 om anerkendelse af ordningen »KZR INiG System« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top