EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

Decizia Comisiei din 9 august 2005 de stabilire a claselor de performanță de comportare la foc pentru anumite produse pentru construcții [notificată cu numărul C(2005) 2925]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M, 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

151


32005D0610


L 208/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 august 2005

de stabilire a claselor de performanță de comportare la foc pentru anumite produse pentru construcții

[notificată cu numărul C(2005) 2925]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2005/610/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (1), în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 89/106/CEE prevede că pentru a lua în considerare diferitele niveluri de protecție la nivel național, regional sau local pentru lucrările de construcții, poate fi necesar să se stabilească în documentele interpretative clase corespunzătoare comportării produselor în privința fiecărei cerințe esențiale. Aceste documente au fost publicate sub titlul „Comunicarea comisiei cu privire la documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE a Consiliului (2)”.

(2)

Cu privire la cerințele esențiale de siguranță în caz de incendiu, documentul interpretativ nr. 2 enumeră mai multe măsuri intercorelate care definesc împreună strategia de siguranță împotriva incendiilor ce urmează să fie realizată în diferite moduri în statele membre.

(3)

Documentul interpretativ nr. 2 identifică una din aceste măsuri de limitare a generării și răspândirii focului și a fumului într-o zonă dată, limitând contribuția potențială a produselor pentru construcții la extinderea incendiilor.

(4)

Nivelul acestei limitări poate fi exprimat numai prin diferite niveluri de comportare la incendiu a produselor în forma de utilizare finală.

(5)

Ca o soluție armonizată, prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, a fost adoptat un sistem de clasificare a performanței de comportare la foc a produselor pentru construcții (3).

(6)

În cazul anumitor produse pentru construcții, este necesar să se folosească clasificarea stabilită în Decizia 2000/147/CE.

(7)

Comportarea la incendiu a multor produse și/sau materiale pentru construcții, în cadrul clasificării prevăzute în Decizia 2000/147/CE, este bine stabilită și suficient de bine cunoscută autorităților de reglementare în domeniul prevenirii incendiilor din statele membre, astfel încât acestea nu solicită efectuarea unor încercări pentru această caracteristică specială de comportare.

(8)

Acolo unde este relevant, produsele au fost considerate în funcție de utilizarea finală.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Produsele și/sau materialele pentru construcții care îndeplinesc toate cerințele caracteristicii „comportare la incendiu” fără să fie nevoie de încercări suplimentare sunt definite în anexă.

Articolul 2

Clasele caracteristice care urmează să se aplice diferitelor produse și/sau materiale pentru construcții, din cadrul clasificării comportării la incendiu adoptate în Decizia 2001/671/CE, sunt definite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 august 2005.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 50, 23.2.2000, p. 14, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2003/632/CE (JO L 220, 3.9.2001, p. 5).


ANEXĂ

Tabelele definite în această anexă enumeră produsele și/sau materialele pentru construcții care îndeplinesc toate cerințele pentru caracteristica de performanță de comportare la foc, fără să fie nevoie de încercări.

Tabelul 1

CLASE DE PERFORMANȚĂ DE COMPORTARE LA FOC PENTRU GLULAM (1)

Produs

Detalii privind produsul

Densitatea medie minimă (2)

(kg/m3)

Grosimea totală minimă

(mm)

Clasa (3)

Glulam

Material lemnos, laminat, impregnat cu clei în conformitate cu EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Tabelul 2

CLASE DE PERFORMAȚĂ DE COMPORTARE LA FOC A MATERIALELOR LAMINATE PENTRU PODELE

Tip de material pentru podele (4)

Detalii privind materialul

Densitatea medie minimă

(kg/m3)

Grosimea totală minimă

(mm)

Clasa de podele (5)

Materiale laminate pentru podele

Materiale laminate pentru podele produse în conformitate cu EN 13329:2000

800

6,5

EFL


Tabelul 3

CLASE DE PERFORMANȚĂ DE COMPORTARE LA FOC A MATERIALELOR LAMINATE ELASTICE PENTRU PODELE

Tip de material pentru podele (6)

Standard EN pentru produs

Masa minimă

(g/m2)

Masa maximă

(g/m2)

Grosimea totală minimă

(mm)

Clasa de podele (7)

Linouleum simplu decorativ

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Materiale omogene și eterogene pentru podele pe bază de policlorură de vinil

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Materiale pentru podele pe bază de policlorură de vinil cu strat spongios

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Materiale pentru podele pe bază de policlorură de vinil pe suport de plută

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Materiale pentru podele pe bază de policlorură de vinil expandat (amortizat)

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Plăci semi-suple din policlorură de vinil

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum pe suport de plută

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Materiale omogene și eterogene pentru podele, din cauciuc neted pe suport spongios

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Materiale omogene și eterogene pentru podele, din cauciuc neted

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Materiale omogene și eterogene pentru podele, din cauciuc în relief

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabelul 4

CLASE DE PERFORMANȚĂ DE COMPORTARE LA FOC A MATERIALELOR TEXTILE PENTRU PODELE

Tip de material pentru podele (8)

Standard EN pentru produs

Clasa de podele (9)

Covoare mecanice din fire, dintr-o bucată sau din plăci (10), non FR, pentru podele

EN 1307

EFL

Materiale textile ranforsate fără fire (10), non-FR, pentru podele

EN 1470

EFL

Materiale textile ranforsate cu fire (10), non-FR, pentru podele

EN 13297

EFL


(1)  Se aplică tuturor varietăților și cleiurilor cuprinse de produsul standard.

(2)  Determinată în conformitate cu EN 13238.

(3)  Clasa astfel cum a fost precizată în tabelul 1 din anexa la Decizia 2000/147/CE.

(4)  Laminate demontabile pentru podele așezate pe orice substrat lemnos ≥ D-s2, d0 sau orice substrat de clasă A2-s1, d0.

(5)  Clasa astfel cum este prevăzută în tabelul 2 din anexa la Decizia 2000/147/CE.

(6)  Laminate demontabile pentru podele așezate pe orice substrat lemnos ≥ D-s2, d0 sau orice substrat de clasă A2-s1, d0.

(7)  Clasa astfel cum este prevăzută în tabelul 2 din anexa la Decizia 2000/147/CE.

(8)  Laminate demontabile sau impregnate cu clei pentru podele, așezate pe un substrat de clasă A2-s1, d0.

(9)  Clasa astfel cum este precizată în tabelul 2 din anexa la Decizia 2000/147/CE.

(10)  Materiale textile pentru podele cu o masă totală de maximum 4 800 g/m2, cu grosimea minimă a firului de 1,8 mm (ISO 1766) și:

o suprafață de 100 % lână

o suprafață de cel puțin 80 % lână – cel mult 20 % poliamidă

o suprafață de cel puțin 80 % lână – cel mult 20 % poliamidă/poliester

o suprafață de 100 % poliamidă

o suprafață de 100 % poliproplienă și dacă este pe suport spongios SBR, o masă totală > 780 g/m2. Se exclud toate covoarele din polipropilenă pe alte suporturi spongioase.


Top