Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:208:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 208, 11. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 208

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
11. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1305/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1306/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa vyhlasuje dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj bieleho cukru vo vlastníctve belgickej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1307/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa vyhlasuje dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj bieleho cukru vo vlastníctve francúzskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1308/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj surového cukru v držbe švédskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1310/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje minimálna výkupná cena sušených sliviek a výška pomoci na produkciu sliviek

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1311/2005 z 10. augusta 2005 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva

19

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky k Európskej únii

20

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň niektorých stavebných výrobkov [oznámené pod číslom K(2005) 2925]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top