EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_058_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 58

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.058.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 058

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2003

L 114

50

 

 

32003D0312

 

 

 

(2003/312/EZ)
Odluka Komisije od 9. travnja 2003. o objavljivanju referencija normi za proizvode za toplinsku izolaciju, geotekstile, stabilnu protupožarnu opremu i gipsane blokove u skladu s Direktivom Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1161) (1)

3

2003

L 159

46

 

 

32003L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/63/EZ od 25. lipnja 2003. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (1)

8

2003

L 168

19

 

 

32003D0490

 

 

 

(2003/490/EZ)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2003. sukladno Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Argentini (1)

57

2003

L 218

51

 

 

32003D0629

 

 

 

(2003/629/EZ)
Odluka Komisije od 27. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2000/367/EZ o utvrđivanju razredbenog sustava reakcije na požar građevnih proizvoda, u vezi s uključivanjem proizvoda za kontrolu dima i topline (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2851) (1)

61

2003

L 220

5

 

 

32003D0632

 

 

 

(2003/632/EZ)
Odluka Komisije od 26. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2986) (1)

65

2003

L 226

21

 

 

32003D0640

 

 

 

(2003/640/EZ)
Odluka Komisije od 4. rujna 2003. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sklopovima vanjskih zidnih obloga (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3160) (1)

67

2003

L 231

12

 

 

32003D0655

 

 

 

(2003/655/EZ)
Odluka Komisije od 12. rujna 2003. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sklopovima vodonepropusnih podnih i zidnih obloga za mokre čvorove (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3246) (1)

70

2003

L 262

34

 

 

32003D0728

 

 

 

(2003/728/EZ)
Odluka Komisije od 3. listopada 2003. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s montažnim konstrukcijama od metala, montažnim konstrukcijama od betona, montažnim objektima, proizvodnim sustavima za hladnjače i proizvodnim sustavima za zaštitu od odrona kamenja (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3452) (1)

73

2004

L 118

76

 

 

32004D0376

 

 

 

(2004/376/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja. 2004. o objavljivanju preporuke norme EN 1970:2000 Podesivi kreveti za osobe s invaliditetom – zahtjevi i načini testiranja sukladno Direktivi Vijeća 93/42/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1290) (1)

76

2004

L 120

48

 

 

32004D0389

 

 

 

(2004/389/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja. 2004. o objavljivanju referencije norme EN 12180:2000 Neaktivni kirurški implantati – implantati za oblikovanje tijela – posebni zahtjevi za implantate za dojke u skladu s Direktivom Vijeća 93/42/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1275) (1)

78

2004

L 151

51

 

 

32004D0411

 

 

 

(2004/411/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka na Otoku Manu (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1556) (1)

79

2004

L 144

62

 

 

32004D0387

 

 

 

Odluka 2004/387/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o interoperabilnom pružanju paneuropskih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC)

81

2004

L 302

6

 

 

32004D0663

 

 

 

(2004/663/EZ)
Odluka Komisije od 20. rujna 2004. o izmjeni odluke Komisije 97/464/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima za sustave odvodnje otpadnih voda (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3488) (1)

92

2005

L 086

6

 

 

32005D0270

 

 

 

(2005/270/EZ)
Odluka Komisije od 22. ožujka 2005. o utvrđivanju formata u odnosu na sustav baza podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 854) (1)

96

2005

L 208

21

 

 

32005D0610

 

 

 

(2005/610/EZ)
Odluka Komisije od 9. kolovoza 2005. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2925) (1)

103

2006

L 019

12

 

 

32006L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/8/EZ od 23. siječnja 2006. o izmjeni, za potrebe njihove prilagodbe tehničkom napretku, priloga II., III. i V. Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (1)

107

2006

L 033

22

 

 

32005L0089

 

 

 

Direktiva 2005/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom i ulaganja u infrastrukturu (1)

115

2006

L 079

27

 

 

32006D0213

 

 

 

(2006/213/EZ)
Odluka Komisije od 6. ožujka 2006. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s drvenim podnim oblogama i zidnim oblogama i lamperijom od punog drveta (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 655) (1)

121

2006

L 092

6

 

 

32006R0507

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 507/2006 od 29. ožujka 2006. o uvjetnom odobrenju za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu koji su obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

126

2006

L 168

5

 

 

32006R0907

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 907/2006 od 20. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o deterdžentima radi prilagodbe njenih priloga III. i VII. (1)

130

2006

L 276

77

 

 

32006D0673

 

 

 

(2006/673/EZ)
Odluka Komisije od 5. listopada 2006. o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s gipsanim pločama (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4360) (1)

136

2006

L 281

15

 

 

32006R1503

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka

139

2006

L 305

8

 

 

32006D0751

 

 

 

(2006/751/EZ)
Odluka Komisije od 27. listopada 2006. o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5063) (1)

154

2006

L 349

15

 

 

32006L0130

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/130/EZ od 11. prosinca 2006. o provedbi Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s određivanjem uvjeta za izuzimanje određenih veterinarsko-medicinskih proizvoda namijenjenih životinjama od kojih se proizvodi hrana od obveze izdavanja na veterinarski recept (1)

159

2006

L 378

20

 

 

32006R1902

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1902/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe 1901/2006 o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu (1)

161

2007

L 085

7

 

 

32007D0184

 

 

 

(2007/184/EZ)
Odluka Komisije od 23. ožujka 2007. o objavi upućivanja na normu EN 71-1:2005 Sigurnost igračaka — 1. dio: mehanička i fizikalna svojstva u pogledu tehničkih zahtjeva za polukuglaste igračke u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ o sigurnosti igračaka (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1256) (1)

163

2007

L 091

17

 

 

32007L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/19/EZ od 2. travnja 2007. o izmjeni Direktive 2002/72/EZ o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i Direktive Vijeća 85/572/EEZ o utvrđivanju popisa modelnih otopina za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom (1)

166

2007

L 096

18

 

 

32007D0224

 

 

 

(2007/224/EZ)
Odluka Komisije od 4. travnja 2007. o objavi upućivanja na normu EN 71-1:2005 Sigurnost igračaka — 1. dio: mehanička i fizikalna svojstva u pogledu tehničkih zahtjeva za projektile s prianjaljkama kao udarnom površinom u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ o sigurnosti igračaka (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1460) (1)

186

2007

L 131

21

 

 

32007D0348

 

 

 

(2007/348/EZ)
Odluka Komisije od 15. svibnja 2007. o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda otpornosti na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s pločama na osnovi drva (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 2045) (1)

189

2007

L 193

13

 

 

32007R0876

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 876/2007 od 24. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2245/2002 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice nakon pristupanja Europske zajednice Ženevskom aktu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (1)

192

2007

L 247

17

 

 

32007L0045

 

 

 

Direktiva 2007/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o utvrđivanju pravila o nominalnim količinama za pretpakirane proizvode, stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i o izmjeni Direktive Vijeća 76/211/EEZ

195

2008

L 042

43

 

 

32008L0014

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/14/EEZ od 15. veljače 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinog Priloga III. (1)

199

2008

L 081

51

 

 

32008L0029

 

 

 

Direktiva 2008/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

201

2008

L 093

8

 

 

32008R0312

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 312/2008 od 3. travnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 s obzirom na prilagodbu naknada Europske agencije za lijekove na stopu inflacije

203

2008

L 094

8

 

 

32008L0043

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/43/EZ od 4. travnja 2008. o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za civilnu uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (1)

206

2008

L 201

58

 

 

32008D0743

 

 

 

Odluka br. 743/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji je poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća (1)

211

2008

L 206

5

 

 

32008R0771

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 771/2008 od 1. kolovoza 2008. o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (1)

221

2008

L 256

12

 

 

32008L0088

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/88/EEZ od 23. rujna 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i III. (1)

230

2008

L 319

16

 

 

32008R1178

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1178/2008 od 28. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama i uredaba Komisije (EZ) br. 1503/2006 i (EZ) br. 657/2007 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističkih klasifikacija NACE i KPD (1)

235

2008

L 326

12

 

 

32008R1205

 

 

 

Uredba Komisije 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (1)

240

2008

L 338

17

 

 

32008R1261

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1261/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 2 (1)

259

2008

L 338

21

 

 

32008R1262

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1262/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 13 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

263

2008

L 340

71

 

 

32008L0123

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/123/EEZ od 18. prosinca 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i VII. (1)

267

2009

L 017

23

 

 

32009R0053

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 53/2009 od 21. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 32 i MRS 1 (1)

269

2009

L 021

10

 

 

32009R0069

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 69/2009 od 23. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjene Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 1 i Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 27 (1)

283

2009

L 021

16

 

 

32009R0070

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 70/2009 od 23. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) (1)

289

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top