Help Print this page 

Document DD_2013_13_058_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 58
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.058.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 058

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2003

L 114

50

 

 

32003D0312

 

 

 

(2003/312/EZ)
Odluka Komisije od 9. travnja 2003. o objavljivanju referencija normi za proizvode za toplinsku izolaciju, geotekstile, stabilnu protupožarnu opremu i gipsane blokove u skladu s Direktivom Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1161) (1)

3

2003

L 159

46

 

 

32003L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/63/EZ od 25. lipnja 2003. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (1)

8

2003

L 168

19

 

 

32003D0490

 

 

 

(2003/490/EZ)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2003. sukladno Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Argentini (1)

57

2003

L 218

51

 

 

32003D0629

 

 

 

(2003/629/EZ)
Odluka Komisije od 27. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2000/367/EZ o utvrđivanju razredbenog sustava reakcije na požar građevnih proizvoda, u vezi s uključivanjem proizvoda za kontrolu dima i topline (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2851) (1)

61

2003

L 220

5

 

 

32003D0632

 

 

 

(2003/632/EZ)
Odluka Komisije od 26. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2986) (1)

65

2003

L 226

21

 

 

32003D0640

 

 

 

(2003/640/EZ)
Odluka Komisije od 4. rujna 2003. o postupku za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sklopovima vanjskih zidnih obloga (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3160) (1)

67

2003

L 231

12

 

 

32003D0655

 

 

 

(2003/655/EZ)
Odluka Komisije od 12. rujna 2003. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi sa sklopovima vodonepropusnih podnih i zidnih obloga za mokre čvorove (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3246) (1)

70

2003

L 262

34

 

 

32003D0728

 

 

 

(2003/728/EZ)
Odluka Komisije od 3. listopada 2003. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s montažnim konstrukcijama od metala, montažnim konstrukcijama od betona, montažnim objektima, proizvodnim sustavima za hladnjače i proizvodnim sustavima za zaštitu od odrona kamenja (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3452) (1)

73

2004

L 118

76

 

 

32004D0376

 

 

 

(2004/376/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja. 2004. o objavljivanju preporuke norme EN 1970:2000 Podesivi kreveti za osobe s invaliditetom – zahtjevi i načini testiranja sukladno Direktivi Vijeća 93/42/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1290) (1)

76

2004

L 120

48

 

 

32004D0389

 

 

 

(2004/389/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja. 2004. o objavljivanju referencije norme EN 12180:2000 Neaktivni kirurški implantati – implantati za oblikovanje tijela – posebni zahtjevi za implantate za dojke u skladu s Direktivom Vijeća 93/42/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1275) (1)

78

2004

L 151

51

 

 

32004D0411

 

 

 

(2004/411/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka na Otoku Manu (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1556) (1)

79

2004

L 144

62

 

 

32004D0387

 

 

 

Odluka 2004/387/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o interoperabilnom pružanju paneuropskih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC)

81

2004

L 302

6

 

 

32004D0663

 

 

 

(2004/663/EZ)
Odluka Komisije od 20. rujna 2004. o izmjeni odluke Komisije 97/464/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima za sustave odvodnje otpadnih voda (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3488) (1)

92

2005

L 086

6

 

 

32005D0270

 

 

 

(2005/270/EZ)
Odluka Komisije od 22. ožujka 2005. o utvrđivanju formata u odnosu na sustav baza podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 854) (1)

96

2005

L 208

21

 

 

32005D0610

 

 

 

(2005/610/EZ)
Odluka Komisije od 9. kolovoza 2005. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2925) (1)

103

2006

L 019

12

 

 

32006L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/8/EZ od 23. siječnja 2006. o izmjeni, za potrebe njihove prilagodbe tehničkom napretku, priloga II., III. i V. Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (1)

107

2006

L 033

22

 

 

32005L0089

 

 

 

Direktiva 2005/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom i ulaganja u infrastrukturu (1)

115

2006

L 079

27

 

 

32006D0213

 

 

 

(2006/213/EZ)
Odluka Komisije od 6. ožujka 2006. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s drvenim podnim oblogama i zidnim oblogama i lamperijom od punog drveta (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 655) (1)

121

2006

L 092

6

 

 

32006R0507

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 507/2006 od 29. ožujka 2006. o uvjetnom odobrenju za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu koji su obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

126

2006

L 168

5

 

 

32006R0907

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 907/2006 od 20. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o deterdžentima radi prilagodbe njenih priloga III. i VII. (1)

130

2006

L 276

77

 

 

32006D0673

 

 

 

(2006/673/EZ)
Odluka Komisije od 5. listopada 2006. o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s gipsanim pločama (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4360) (1)

136

2006

L 281

15

 

 

32006R1503

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka

139

2006

L 305

8

 

 

32006D0751

 

 

 

(2006/751/EZ)
Odluka Komisije od 27. listopada 2006. o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5063) (1)

154

2006

L 349

15

 

 

32006L0130

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/130/EZ od 11. prosinca 2006. o provedbi Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s određivanjem uvjeta za izuzimanje određenih veterinarsko-medicinskih proizvoda namijenjenih životinjama od kojih se proizvodi hrana od obveze izdavanja na veterinarski recept (1)

159

2006

L 378

20

 

 

32006R1902

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1902/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe 1901/2006 o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu (1)

161

2007

L 085

7

 

 

32007D0184

 

 

 

(2007/184/EZ)
Odluka Komisije od 23. ožujka 2007. o objavi upućivanja na normu EN 71-1:2005 Sigurnost igračaka — 1. dio: mehanička i fizikalna svojstva u pogledu tehničkih zahtjeva za polukuglaste igračke u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ o sigurnosti igračaka (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1256) (1)

163

2007

L 091

17

 

 

32007L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/19/EZ od 2. travnja 2007. o izmjeni Direktive 2002/72/EZ o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i Direktive Vijeća 85/572/EEZ o utvrđivanju popisa modelnih otopina za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom (1)

166

2007

L 096

18

 

 

32007D0224

 

 

 

(2007/224/EZ)
Odluka Komisije od 4. travnja 2007. o objavi upućivanja na normu EN 71-1:2005 Sigurnost igračaka — 1. dio: mehanička i fizikalna svojstva u pogledu tehničkih zahtjeva za projektile s prianjaljkama kao udarnom površinom u skladu s Direktivom Vijeća 88/378/EEZ o sigurnosti igračaka (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1460) (1)

186

2007

L 131

21

 

 

32007D0348

 

 

 

(2007/348/EZ)
Odluka Komisije od 15. svibnja 2007. o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda otpornosti na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s pločama na osnovi drva (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 2045) (1)

189

2007

L 193

13

 

 

32007R0876

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 876/2007 od 24. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2245/2002 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice nakon pristupanja Europske zajednice Ženevskom aktu Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (1)

192

2007

L 247

17

 

 

32007L0045

 

 

 

Direktiva 2007/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o utvrđivanju pravila o nominalnim količinama za pretpakirane proizvode, stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i o izmjeni Direktive Vijeća 76/211/EEZ

195

2008

L 042

43

 

 

32008L0014

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/14/EEZ od 15. veljače 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinog Priloga III. (1)

199

2008

L 081

51

 

 

32008L0029

 

 

 

Direktiva 2008/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

201

2008

L 093

8

 

 

32008R0312

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 312/2008 od 3. travnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 s obzirom na prilagodbu naknada Europske agencije za lijekove na stopu inflacije

203

2008

L 094

8

 

 

32008L0043

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/43/EZ od 4. travnja 2008. o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za civilnu uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (1)

206

2008

L 201

58

 

 

32008D0743

 

 

 

Odluka br. 743/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji je poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća (1)

211

2008

L 206

5

 

 

32008R0771

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 771/2008 od 1. kolovoza 2008. o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (1)

221

2008

L 256

12

 

 

32008L0088

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/88/EEZ od 23. rujna 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i III. (1)

230

2008

L 319

16

 

 

32008R1178

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1178/2008 od 28. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama i uredaba Komisije (EZ) br. 1503/2006 i (EZ) br. 657/2007 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističkih klasifikacija NACE i KPD (1)

235

2008

L 326

12

 

 

32008R1205

 

 

 

Uredba Komisije 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (1)

240

2008

L 338

17

 

 

32008R1261

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1261/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 2 (1)

259

2008

L 338

21

 

 

32008R1262

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1262/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 13 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

263

2008

L 340

71

 

 

32008L0123

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/123/EEZ od 18. prosinca 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i VII. (1)

267

2009

L 017

23

 

 

32009R0053

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 53/2009 od 21. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 32 i MRS 1 (1)

269

2009

L 021

10

 

 

32009R0069

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 69/2009 od 23. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjene Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 1 i Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 27 (1)

283

2009

L 021

16

 

 

32009R0070

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 70/2009 od 23. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) (1)

289

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top