EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:100:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 100, 30 aprilie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.100.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 100

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
30 aprilie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 448-a sesiune plenară din 21, 22 și 23 octombrie 2008

2009/C 100/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Rolul fundamental al întreprinderilor mici și mijlocii în favorizarea creșterii și sporirea locurilor de muncă. Evaluare intermediară a politicii moderne în domeniul IMM-urilor COM(2007) 592 final

1

2009/C 100/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor „Achiziția înainte de comercializare: încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa”COM(2007) 799 final

6

2009/C 100/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor transfrontaliere prin fonduri de capital de risc COM(2007) 853 final

15

2009/C 100/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind lupta împotriva fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată altele decât numerarul

22

2009/C 100/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consultarea referitoare la proiectul de orientări generale ale Comisiei privind analiza de impact

28

2009/C 100/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Orientări pentru serviciile de interes general și globalizare”

33

2009/C 100/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind securitatea aeronautică pentru pasageri

39

2009/C 100/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Uniunea Europeană și provocarea alimentară globală

44

2009/C 100/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Dincolo de PIB – indicatori ai dezvoltării durabile”

53

2009/C 100/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind siguranța alimentară a importurilor agricole și alimentare

60

2009/C 100/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind transformările structurale și conceptuale ca o condiție prealabilă pentru o cunoaștere competitivă la nivel mondial și pentru o industrie europeană bazată pe cercetare (Europa: recuperând terenul sau preluând conducerea?)

65

2009/C 100/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind restructurarea și dezvoltarea industriei aparatelor electrocasnice („bunuri albe” în Europa) și impactul asupra ocupării forței de muncă, schimbărilor climatice și consumatorilor

72

2009/C 100/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind potențialul experimentării sociale de a servi la elaborarea de politici publice de incluziune activă în Europa

77

2009/C 100/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea etică și socială a instituțiilor financiare europene

84

2009/C 100/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind relațiile Uniunea Europeană-Brazilia

93

2009/C 100/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul UE în procesul de pace din Irlanda de Nord (aviz din proprie inițiativă)

100


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 448-a sesiune plenară din 21, 22 și 23 octombrie 2008

2009/C 100/17

Avizul Comitetul Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a termenilor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității COM(2007) 765 final – 2007/0279 (COD)

109

2009/C 100/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a anumitor contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii în domeniile apărării și securității COM(2007) 766 final – 2007/0280 (COD)

114

2009/C 100/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic (reformare) COM(2008) 357 final – 2008/0123 (COD)

120

2009/C 100/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic COM(2008) 399 final – 2008/0151 (COD)

120

2009/C 100/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 și (CE) nr. […]/2008 și propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) COM(2008) 306 final – 2008/0103+0104+0105 (CNS)

121

2009/C 100/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (Regulament privind subprodusele de origine animală) COM(2008) 345 final – 2008/0110 (COD)

133

2009/C 100/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare) COM(2008) 505 final – 2008/0165 (COD)

135

2009/C 100/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui Cadru European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională COM(2008) 179 final – 2008/0069 (COD)

136

2009/C 100/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea unui Sistem European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) COM(2008) 180 final – 2008/0070 (COD)

140

2009/C 100/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă COM(2008) 111 final – 2006/0214 (COD)

144

2009/C 100/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind regimul general al accizelor COM(2008) 78 final/3 – 2008/0051 (CNS)

146

2009/C 100/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare și privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare COM(2008) 147 final – 2008/0058 (CNS) 2008/0059 (CNS)

150

2009/C 100/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din diferite state membre, și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (versiune codificată) COM(2008) 492 final – 2008/0158 CNS

153

2009/C 100/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri COM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC

154

2009/C 100/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare (reformare) COM(2007) 443 final – 2007/0163 (COD)

155


RO

 

Top