EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 101, 15 aprilie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.101.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 101

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
15 aprilie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 366/2011 al Comisiei din 14 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Acrilamidă) (1)

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 367/2011 al Comisiei din 12 aprilie 2011 de interzicere a pescuitului de rechini de adâncime în apele UE și internaționale din zonele V, VI, VII, VIII și IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

14

 

*

Regulamentul (UE) nr. 368/2011 al Comisiei din 12 aprilie 2011 de interzicere a pescuitului de crevete nordic în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 369/2011 al Comisiei din 14 aprilie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

18

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare 2011/46/UE a Comisiei din 14 aprilie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței hexitiazox ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei (1)

20

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/239/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

24

 

 

2011/240/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 aprilie 2011 de prelungire a perioadei de tranziție pentru achiziționarea de terenuri agricole în Lituania (1)

122

 

 

2011/241/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 aprilie 2011 de prelungire a perioadei de tranziție pentru achiziționarea de terenuri agricole în Slovacia (1)

124

 

 

2011/242/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 aprilie 2011 privind membrii grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor instituit prin Decizia 2004/613/CE

126

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top