EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 101, 15. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.101.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 101

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
15. apríla 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 366/2011 zo 14. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (akrylamid) (1)

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 367/2011 z 12. apríla 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách EÚ a medzinárodných vodách zón V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 368/2011 z 12. apríla 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu krevety boreálnej vo vodách Nórska južne od 62° severnej zemepisnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 369/2011 zo 14. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2011/46/EÚ zo 14. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť hexytiazox medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/239/SZBP z 12. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/232/SZBP, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

24

 

 

2011/240/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. apríla 2011, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Litve (1)

122

 

 

2011/241/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. apríla 2011, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku (1)

124

 

 

2011/242/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. apríla 2011 o členoch poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín zriadenej podľa rozhodnutia 2004/613/ES

126

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top