EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 101, 15 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.101.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 101

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 april 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 366/2011 av den 14 april 2011 om ändring av bilaga XVII (akrylamid) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1)

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 367/2011 av den 12 april 2011 om förbud mot fiske efter djuphavshaj i EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX med fartyg som för portugisisk flagg

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 368/2011 av den 12 april 2011 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i norska vatten söder om 62 grader nordlig latitud med fartyg som seglar under svensk flagg

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 369/2011 av den 14 april 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/46/EU av den 14 april 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa hexytiazox som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (1)

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/239/Gusp av den 12 april 2011 om ändring av beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

24

 

 

2011/240/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Litauen (1)

122

 

 

2011/241/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Slovakien (1)

124

 

 

2011/242/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om medlemmarna i den rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet som inrättats genom beslut 2004/613/EG

126

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top