Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 101, 15. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.101.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 101

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
15. huhtikuu 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 366/2011, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi) (1)

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 367/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten syvänmeren haiden kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 368/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 369/2011, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/46/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta heksitiatsoksin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/239/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta

24

 

 

2011/240/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, maatalousmaan hankintaa Liettuassa koskevan siirtymäkauden pidentämisestä (1)

122

 

 

2011/241/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, maatalousmaan hankintaa Slovakiassa koskevan siirtymäkauden pidentämisestä (1)

124

 

 

2011/242/EU

 

*

Komission päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, päätöksellä 2004/613/EY perustetun elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän jäsenistä

126

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top