EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tratatul privind Uniunea Europeană - aderarea la UE

Tratatul privind Uniunea Europeană - aderarea la UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ARTICOLULUI 49 ȘI AL ARTICOLULUI 2 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ?

 • Articolul 49 prevede temeiul juridic pentru aderarea oricărui stat european la UE.
 • Articolul 2 stabilește valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

Eligibilitatea

Țara solicitantă trebuie:

 • să fie un stat european;
 • să respecte și să fie angajată față de valorile stabilite în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), respectiv: respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității și a statului de drept; respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și respectarea unei societăți caracterizate prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Țara solicitantă trebuie, de asemenea, să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale UE. Acestea sunt cunoscute sub denumirea criteriile de la Copenhaga, întrucât au fost definite de Consiliul European care a avut loc în Copenhaga în iunie 1993. Aceste criterii sunt următoarele:

 • stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protejarea minorităților;
 • o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței din cadrul UE;
 • abilitatea de a-și asuma și de a pune în aplicare în mod eficace obligațiile asociate calității de stat membru, inclusiv obiectivele uniunii politice, economice și monetare.

Consiliul European care a avut loc la Madrid în decembrie 1995 a adăugat faptul că țara candidată trebuie să poată aplica dreptul UE și să poată asigura că dreptul UE transpus în legislația națională este pus în aplicare în mod eficace prin intermediul structurilor administrative și judiciare corespunzătoare.

UE își rezervă dreptul de a decide când țara candidată îndeplinește criteriile de aderare. De asemenea, UE însăși trebuie să poată integra membri noi.

Procedura

 • 1.

  Modalitatea de aplicare

  Țara europeană care îndeplinește criteriile din articolul 2 al TUE depune o cerere formală Consiliului UE. Consiliul notifică Parlamentul European, Comisia Europeană și parlamentele naționale cu privire la această cerere.

 • 2.

  Avizul Comisiei Europene

  După consultarea Consiliului UE, Comisia Europeană emite un aviz cu privire la cererea de aderare la UE a țării în cauză.

 • 3.

  Statutul de țară candidată

  Statutul de țară candidată este acordat unanim de Consiliul European în urma unui aviz din partea Comisiei și sub rezerva adoptării de către Consiliul European.

 • 4.

  Negocieri

  Negocierile sunt deschise în urma unei decizii unanime a Consiliului UE.

  Negocierile au loc în cadrul unor conferințe interguvernamentale între guvernele țărilor UE și guvernul țării candidate. Acquis-ul (corpul de drept al UE) este împărțit pe domenii politice, în vederea organizării efective a negocierilor. (Există în prezent 35 de domenii politice sau „capitole”.)

  Consiliul UE poate stabili criterii de deschidere sau de închidere pentru toate capitolele sau referințele intermediare pentru anumite capitole specifice. Decizia de a stabili criterii de referință se bazează pe un raport de monitorizare rezultat din exercițiul de monitorizare pentru capitole individuale. Un capitol poate fi închis provizoriu numai atunci când țara candidată arată că a implementat deja acquis-ul unui capitol dat - sau că îl va implementa până la data aderării și a valorilor de referință îndeplinite acolo unde acestea au fost stabilite.

  Pe parcursul fazei de preaderare, Comisia monitorizează eforturile țării candidate depuse pentru implementarea acquis-ului. Aceasta, de asemenea, asistă țara candidată pe parcursul procesului, furnizând instrumente de finanțare preaderare, precum TAIEX.

  Dispoziții tranzitorii - părțile dezbat, de asemenea, dacă anumite norme pot fi introduse treptat (și modalitatea de introducere) pentru a acorda țării care aderă sau statelor membre are UE (țări) existente timp să se adapteze. Acest aspect se discută, în principal, pe parcursul etapelor finale ale negocierilor.

  Comisia informează Consiliul UE și Parlamentul European cu privire la întregul proces, în special prin intermediul pachetelor anuale de extindere compuse dintr-un document de strategie orizontală sub forma unei comunicări privind politica de extindere și rapoartele de țară. Aceste documente sunt discutate în Parlamentul European, care transmite observațiile sale în rezoluții adoptate de Adunarea Plenară. Țările candidate elaborează, de asemenea, programe anuale naționale care cuprind evaluarea propriului progres cu privire la implementarea diverselor capitole ale acquis-ului.

 • 5.

  Aderarea

  Odată ce negocierile de aderare au fost realizate după închiderea definitivă a tuturor capitolelor dintr-un pachet, un tratat de aderare este pregătit și finalizat printr-o conferință de redactare a statelor membre ale UE (țări). Aderarea trebuie aprobată în mod unanim de către Consiliul UE și trebuie să primească aprobarea Parlamentului European. Tratatul este semnat ulterior de fiecare dintre statele membre ale UE și de țara care aderă. Înainte de intrarea în vigoare, tratatul de aderare trebuie ratificat de fiecare stat membru al UE și de țara care aderă, în conformitate cu propriile proceduri constituționale.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul VI – Dispoziții finale – Articolul 49 (ex-articolul 49 TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 43)

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

Data ultimei actualizări: 17.01.2020

Top