Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aderarea la UE – procesul de aderare

Aderarea la UE – procesul de aderare

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul privind Uniunea Europeană – aderarea la UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (TUE)?

 • Articolul 49 prevede temeiul juridic pentru aderarea oricărui stat european la UE.
 • Articolul 2 stabilește valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

Eligibilitatea

Țara solicitantă trebuie:

 • să fie un stat din regiunea geografică a Europei;
 • să respecte și să fie angajată față de valorile stabilite în articolul 2 al TUE, respectiv: respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității și a statului de drept; respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și respectarea unei societăți caracterizate prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Țara solicitantă trebuie, de asemenea, să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale UE. Acestea sunt cunoscute sub denumirea „criteriile de la Copenhaga”, întrucât au fost definite de Consiliul European care a avut loc în Copenhaga în iunie 1993. Aceste criterii sunt următoarele:

 • stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protejarea minorităților;
 • o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței din cadrul UE;
 • abilitatea de a-și asuma și de a pune în aplicare în mod eficace obligațiile asociate calității de stat membru, inclusiv obiectivele uniunii politice, economice și monetare.

Consiliul European care a avut loc la Madrid în decembrie 1995 a adăugat faptul că țara candidată trebuie să poată aplica dreptul UE și să poată asigura că dreptul UE transpus în legislația națională este pus în aplicare în mod eficace prin intermediul structurilor administrative și judiciare corespunzătoare.

UE își rezervă dreptul de a decide când țara candidată îndeplinește criteriile de aderare. De asemenea, UE însăși trebuie să poată integra membri noi.

Procedura

 • 1.

  Aplicarea

Țara europeană care îndeplinește criteriile din articolul 2 al TUE depune o cerere formală Consiliului UE. Consiliul notifică Parlamentul European, Comisia Europeană și parlamentele naționale cu privire la această cerere.

 • 2.

  Statutul de țară candidată

Statutul de țară candidată este acordat de Consiliul European în urma unui aviz favorabil din partea Comisiei și sub rezerva adoptării de către Consiliul European.

 • 3.

  Negocieri

Negocierile sunt deschise în urma unei decizii unanime a Consiliului UE.

Negocierile au loc în cadrul unor conferințe interguvernamentale între guvernele țărilor UE și guvernul țării candidate. Acquis-ul (corpusul legislativ al UE) este împărțit pe domenii politice, fiecare dintre acestea negociindu-se separat. (Există în prezent 35 de domenii politice sau „capitole”.)

Pe parcursul fazei de preaderare, Comisia monitorizează eforturile țării candidate depuse pentru implementarea acquis-ului. Aceasta, de asemenea, asistă țara candidată pe parcursul procesului, furnizând instrumente de finanțare preaderare, precum TAIEX.

Dispoziții tranzitorii – părțile, de asemenea, dezbat dacă anumite norme pot fi introduse treptat (și modalitatea de introducere) pentru a acorda noului membru sau țărilor UE existente timp să se adapteze. Acest aspect se discută, în principal, pe parcursul etapelor finale ale negocierilor.

 • 4.

  Procesul de monitorizare

Așa-numitul proces de monitorizare se desfășoară în paralel cu negocierile. Acesta prevede verificarea transpunerii în legea țării candidate a articolelor acquis-ului, enumerate într-un anumit capitol. Doar atunci când țara candidată demonstrează că a pus deja în aplicare un capitol din acquis, sau că îl va pune în aplicare până la data aderării, acest capitol se va închide provizoriu. Fac excepție cazurile în care o țară candidată stabilește acorduri speciale cu privire la o parte din acquis.

Comisia notifică Consiliul UE și Parlamentul European pe parcursul procesului, în special prin intermediul rapoartelor anuale privind progresul. Aceste rapoarte sunt discutate în Parlamentul European, care transmite observațiile sale în rezoluții adoptate de Adunarea Plenară. Țara candidată elaborează, de asemenea, programe anuale naționale care cuprind evaluarea propriului progres cu privire la implementarea diverselor capitole ale acquis-ului.

 • 5.

  Aderarea

Obiectivul final al negocierilor este pregătirea tratatului de aderare. Aderarea trebuie aprobată în mod unanim de către Consiliul UE și trebuie să primească aprobarea Parlamentului European. Tratatul este semnat ulterior de fiecare dintre țările UE și de țara care aderă și este ratificat de fiecare țară UE și de țara care aderă, fiecare în conformitate cu propriile proceduri constituționale.

CONTEXT

ACT

Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

Data ultimei actualizări: 09.05.2016

Top