Traktaten om Den Europæiske Union — medlemskab af EU

 

RESUMÉ AF:

Artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 49 OG ARTIKEL 2 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION?

HOVEDPUNKTER

Støtteberettigelse

Ansøgerlandet skal:

Ansøgerlandet skal også leve op til kriterierne for medlemskab af EU. De kaldes normalt Københavnskriterierne, som de blev defineret af Det Europæiske Råd på et møde, der fandt sted i København i juni 1993. Disse kriterier er:

Det Europæiske Råds møde i Madrid i december 1995 tilføjede, at kandidatlandet skal kunne anvende EU-lovgivning og skal være i stand til at sikre, at EU-lovgivningen omsættes effektivt til national lovgivning gennem relevante administrative og juridiske strukturer.

EU forbeholder sig retten til at afgøre, hvornår kandidatlandet har opfyldt tiltrædelseskriterierne. EU skal også selv være i stand til at integrere nye medlemmer.

Procedure

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit VI — Afsluttende bestemmelser — Artikel 49 (tidl. artikel 49 i TEU) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 43).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit I — Fælles bestemmelser — Artikel 2 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 17).

seneste ajourføring 17.01.2020