Europos Sąjungos sutartis – Stojimas į ES

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis

KOKS EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES 49 STRAIPSNIO IR 2 STRAIPSNIO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atrankos kriterijus

Paraišką teikianti valstybė privalo:

Paraišką teikianti valstybė taip pat privalo atitikti ES tinkamumo kriterijus. Šie kriterijai paprastai vadinami Kopenhagos kriterijais, nes jie buvo apibrėžti Europos Vadovų Taryboje, kuri 1993 m. birželio mėn. vyko Kopenhagoje. Šie kriterijai yra:

1995 m. gruodžio mėn. Madride vykusioje Europos Vadovų Taryboje papildyta, kad šalis kandidatė turi gebėti taikyti ES teisę ir užtikrinti, kad į nacionalinę teisę perkelta ES teisė būtų veiksmingai įgyvendinta pasitelkus tinkamas administracines ir teismines struktūras.

ES pasilieka teisę nuspręsti, kada šalis kandidatė atitinka stojimo kriterijus. Be to, pati ES turi būti pajėgi integruoti naujus narius.

Procedūra

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. VI antraštinė dalis – Baigiamosios nuostatos. 49 straipsnis (ES sutarties ex 49 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 43)

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 17)

paskutinis atnaujinimas 17.01.2020