EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:176:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 176, 1 lipca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 176

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
1 lipca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1089 z dnia 27 czerwca 2022 r. dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1090 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i organami Nowej Zelandii właściwymi ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1091 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1092 z dnia 30 czerwca 2022 r. określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu „Innowacje” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 ( 1 )

10

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1093 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii

22

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1094 z dnia 29 czerwca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje DP4114, MON 810, MIR604 i NK603 oraz produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4333)  ( 1 )

26

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1095 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w celu zezwolenia na określone odstępstwa krajowe (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4302)  ( 1 )

33

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1096 z dnia 30 czerwca 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Korei z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

64

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1097 z dnia 30 czerwca 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Madagaskaru z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

67

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1098 z dnia 30 czerwca 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Kosowo z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

70

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1099 z dnia 30 czerwca 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Królestwo Bahrajnu z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

73

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1100 z dnia 30 czerwca 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Ekwadoru z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

76

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE–Egipt nr 1/2022 z dnia 19 czerwca 2022 r. w sprawie priorytetów partnerstwa UE–Egipt na lata 2021–2027 [2022/1101]

79

 

*

Decyzja Komitetu Ambasadorów AKP–UE nr 1/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję Komitetu Ambasadorów AKP–UE nr 3/2019 w sprawie przyjęcia środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 Umowy o partnerstwie AKP–UE [2022/1102]

88

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top