EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:176:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 176, 1 juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 176

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
1 juli 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1089 av den 27 juni 2022 om förlängning av avtalet om främjande, tillhandahållande och användning av de satellitbaserade navigationssystemen Galileo och GPS och relaterade tillämpningar mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1090 av den 27 juni 2022 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1091 av den 30 juni 2022 om ändring av förordning (EU) 2022/109 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1092 av den 30 juni 2022 om tekniska specifikationer för datakrav för ämnet Innovation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 ( 1 )

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1093 av den 30 juni 2022 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Republiken Moldaviens försvarsmakt

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1094 av den 29 juni 2022 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna DP4114, MON 810, MIR604 och NK603, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med nr C(2022)4333)  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1095 av den 29 juni 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar för att bevilja vissa nationella undantag (delgivet med nr C(2022)4302)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1096 av den 30 juni 2022 om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Korea är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

64

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1097 av den 30 juni 2022 om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Madagaskar är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

67

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1098 av den 30 juni 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Kosovo är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

70

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1099 av den 30 juni 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Konungariket Bahrain är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

73

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1100 av den 30 juni 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Ecuador är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

76

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rekommendation nr 1/2022 av associeringsrådet EU–Egypten av den 19 juni 2022 om prioriteringarna för partnerskapet EU–Egypten 2021–2027 [2022/1101]

79

 

*

Beslut NR 1/2022 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 21 juni 2022 om ändring av beslut nr 3/2019 av AVS–EU-ambassadörskommittén om antagande av övergångsåtgärder i enlighet med artikel 95.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2022/1102]

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top