EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:176:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 176, 1 Iúil 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 176

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
1 Iúil 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1089 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 maidir le síneadh a chur leis an gComhaontú maidir le córais loingseoireachta satailíte Galileo agus GPS agus a bhfeidhmchláir ghaolmhara a chur chun cinn, a sholáthar agus a úsáid idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, den pháirt eile

1

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1090 ón gComhairle an 27 Meitheamh 2022 maidir le síniú an Chomhaontaithe, thar ceann an Aontais, idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus an Nua-Shéalainn, den pháirt eile, maidir le malartú sonraí pearsanta idir Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus údaráis na Nua-Shéalainne atá inniúil chun an choireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht a chomhrac

3

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/1091 ón gComhairle an 30 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2022/109 lena socraítear le haghaidh 2022 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1092 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla na gceanglas sonraí maidir leis an topaic “Nuálaíocht” de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

10

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1093 ón gComhairle an 30 Meitheamh 2022 maidir le beart cúnaimh faoin tSaoráid Eorpach Síochána chun tacú le Fórsaí Armtha Phoblacht na Moldóive

22

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1094 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena n-údaraítear táirgí ina bhfuil, arb é atá iontu nó a tháirgtear as arbhar Indiach géinmhodhnaithe DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 agus arbhar Indiach géinmhodhnaithe a dhéanann dhá cheann nó trí de na teagmhais aonair DP4114, MON 810, MIR604 agus NK603 a chumasc, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022)4333)  ( 1 )

26

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1095 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Treoir 2008/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hiompar intíre earraí contúirteacha chun maoluithe áirithe náisiúnta a údarú (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022)4302)  ( 1 )

33

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1096 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht na Cóiré leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

64

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1097 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht Mhadagascar leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

67

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1098 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag an gCosaiv leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

70

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1099 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Ríocht Bhairéin leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

73

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1100 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht Eacuadór leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta laistigh den Aontas a éascú ( 1 )

76

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Moladh Uimh. 1/2022 ó Chomhairle Comhlachais an Aontais Eorpaigh agus na hÉigipte an 19 Meitheamh 2022 maidir le Tosaíochtaí Comhpháirtíochta an Aontais Eorpaigh agus na hÉigipte 2021-2027 [2022/1101]

79

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 21 Meitheamh 2022 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2022/1102]

88

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top