EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 204, 31 lipiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.204.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 204

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
31 lipca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Nikaragua)

1

 

*

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Panama)

1

 

*

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania części IV (Handel) Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej

2

 

 

Umowa między rządem Republiki Południowej Afryki a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 735/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

23

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 736/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do czasu trwania programu prac polegających na ocenie istniejących biobójczych substancji czynnych ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 737/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania określonych dodatków w analogach ikry rybiej opartych na wodorostach ( 1 )

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania steroli roślinnych bogatych w stygmasterol jako stabilizatora w gotowych do zamrożenia koktajlach alkoholowych oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dla dodatku do żywności „Sterole roślinne bogate w stygmasterol” ( 1 )

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 740/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Kolumbii

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 741/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na produkty rolne pochodzące z Kolumbii

43

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 742/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

47

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2013/44/UE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia sproszkowanej kolby kukurydzy jako substancji czynnej do załączników I i IA do tej dyrektywy ( 1 )

49

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2013/409/WPZiB z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

52

 

 

2013/410/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich na 2013 r. w dziedzinie kontroli rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4256)

54

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top