EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 204, 31 юли 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.204.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 204

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
31 юли 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на част IV, която се отнася до въпросите на търговията, от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Никарагуа)

1

 

*

Известие относно временното прилагане на част IV, която се отнася до въпросите на търговията, от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Панама)

1

 

*

Известие относно временното прилагане на част IV, която се отнася до въпросите на търговията, от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Хондурас)

1

 

 

2013/408/Евратом

 

*

Решение на Комисията от 31 юли 2012 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Южна Африка

2

 

 

Споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между правителството на Южна Африка и Европейската общност за атомна енергия (Евратом)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 733/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 735/2013 на Съвета от 30 юли 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

23

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 736/2013 на Комисията от 17 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на продължителността на работната програма за проучване на съществуващите биоцидни активни вещества ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 737/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 501/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

26

 

*

Регламент (ЕС) № 738/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на определени добавки в аналози на рибен хайвер на основата на водорасли ( 1 )

32

 

*

Регламент (ЕС) № 739/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на богати на стигмастерол растителни стероли като стабилизатор в алкохолни коктейли, готови за замразяване, и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на спецификациите на богати на стигмастерол растителни стероли като добавка в храните ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 740/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година относно дерогациите от правилата за произход по приложение II към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, които се прилагат в рамките на квоти за определени продукти от Колумбия

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 741/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за селскостопански продукти с произход от Колумбия

43

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 742/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/44/ЕС на Комисията от 30 юли 2013 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на царевичните кочани на прах като активно вещество в приложения I и IА към нея ( 1 )

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2013/409/ОВППС на Съвета от 30 юли 2013 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

52

 

 

2013/410/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 юли 2013 година относно финансовото участие на Европейския съюз в програми за контрол на рибарството в държавите членки за 2013 година (нотифицирано под номер C(2013) 4256)

54

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top