EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 204, 31 juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.204.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 204

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjätte årgången
31 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av del IV (handelsfrågor) i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (Nicaragua)

1

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av del IV (handelsfrågor) i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (Panama)

1

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av del IV (handelsfrågor) i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Kommissionens beslut av den 31 juli 2012 om ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Republiken Sydafrikas regering om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi

2

 

 

Avtal om samarbete mellan Republiken Sydafrikas regering och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) avseende fredlig användning av kärnenergi

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 733/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd ( 1 )

11

 

*

Rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget ( 1 )

15

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 735/2013 av den 30 juli 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

23

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 736/2013 av den 17 maj 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller löptiden för arbetsprogrammet för granskning av existerande verksamma ämnen i biocidprodukter ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 737/2013 av den 30 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 501/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 738/2013 av den 30 juli 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av vissa tillsatser i algbaserade fiskromliknande produkter ( 1 )

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 739/2013 av den 30 juli 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av stigmasterolrika växtsteroler som stabiliseringsmedel i frysfärdiga alkoholhaltiga drinkar och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationer för livsmedelstillsatsen stigmasterolrika växtsteroler ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 740/2013 av den 30 juli 2013 om de undantag från ursprungsreglerna som fastställs i bilaga II till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och som tillämpas inom kvoterna för vissa produkter från Colombia

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 741/2013 av den 30 juli 2013 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Colombia

43

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 742/2013 av den 30 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2013/44/EU av den 30 juli 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp majskolvsmjöl som ett verksamt ämne i bilagorna I och IA till direktivet ( 1 )

49

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2013/409/Gusp av den 30 juli 2013 om genomförande av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

52

 

 

2013/410/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 juli 2013 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för fiskerikontroll för 2013 [delgivet med nr C(2013) 4256]

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top