EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 204, 31. juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.204.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 204

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
31. juli 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af del IV (handelsrelaterede anliggender) i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (Nicaragua)

1

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af del IV (handelsrelaterede anliggender) i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (Panama)

1

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af del IV (handelsrelaterede anliggender) i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Kommissionens afgørelse af 31. juli 2012 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Den Sydafrikanske Republiks regering om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål

2

 

 

Aftale mellem Den Sydafrikanske Republiks regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 733/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 994/98 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte ( 1 )

11

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 ( 1 )

15

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 735/2013 af 30. juli 2013 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

23

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 736/2013 af 17. maj 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår varigheden af arbejdsprogrammet for undersøgelse af eksisterende biocidholdige aktivstoffer ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 737/2013 af 30. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 501/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 738/2013 af 30. juli 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af visse tilsætningsstoffer i tangbaserede fiskerognsanaloger ( 1 )

32

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 739/2013 af 30. juli 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af stigmasterolrige plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cocktails og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår specifikationer for stigmasterolrige plantesteroler som fødevaretilsætningsstof ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 740/2013 af 30. juli 2013 om undtagelser fra oprindelsesreglerne i bilag II til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, der gælder for kontingenter for visse produkter fra Colombia

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 741/2013 af 30. juli 2013 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for landbrugsprodukter med oprindelse i Columbia

43

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 742/2013 af 30. juli 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2013/44/EU af 30. juli 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage pulveriseret majskolbe som et aktivt stof i bilag I og I A hertil ( 1 )

49

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/409/FUSP af 30. juli 2013 om gennemførelse af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

52

 

 

2013/410/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. juli 2013 om EU-tilskud til medlemsstaternes programmer for 2013 for fiskerikontrol (meddelt under nummer C(2013) 4256)

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top