EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 204, 31. heinäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.204.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
31. heinäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen IV osan (kauppa) väliaikaisesta soveltamisesta (Nicaragua)

1

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen IV osan (kauppa) väliaikaisesta soveltamisesta (Panama)

1

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen IV osan (kauppa) väliaikaisesta soveltamisesta (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Komission päätös, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan atomienergiayhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä

2

 

 

Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) välinen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 733/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun asetuksen (EY) N:o 994/98 muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 734/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta ( 1 )

15

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 735/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

23

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 736/2013, annettu 17 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta vanhojen biosiditehoaineiden arviointia koskevan työohjelman kestoajan osalta ( 1 )

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 737/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 501/2008 muuttamisesta

26

 

*

Komission asetus (EU) N:o 738/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen lisäaineiden käytöstä merileväpohjaisissa kalanmätiä jäljittelevissä valmisteissa ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EU) N:o 739/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin, kuin on kyse runsaasti stigmasterolia sisältävien kasvisteroleiden käyttämisestä stabilointiaineena jäädytettäväksi tarkoitetuissa alkoholipitoisissa juomasekoituksissa, sekä komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta runsaasti stigmasterolia sisältäviä kasvisteroleita sisältävien elintarvikelisäaineiden eritelmien osalta ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 740/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä II määrättyjä alkuperäsääntöjä koskevista poikkeuksista, joita sovelletaan tiettyjen Kolumbiasta peräisin olevien tuotteiden kiintiöissä

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 741/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Kolumbiasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

43

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 742/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

47

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2013/44/EU, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I ja IA ( 1 )

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/409/YUTP, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta

52

 

 

2013/410/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2013, unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvontaohjelmiin vuodeksi 2013 (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4256)

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top