EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 204, 31. juuli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.204.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 204

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
31. juuli 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teade lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus) ajutise kohaldamise kohta (Nicaragua)

1

 

*

Teade lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus) ajutise kohaldamise kohta (Panama)

1

 

*

Teade lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus) ajutise kohaldamise kohta (Honduras)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Komisjoni otsus, 31. juuli 2012, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse vahelise, tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta

2

 

 

Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) vaheline tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alane koostööleping

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 733/2013, 22. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes ( 1 )

11

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 734/2013, 22. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks ( 1 )

15

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 735/2013, 30. juuli 2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

23

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 736/2013, 17. mai 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete läbivaatamise tööprogrammide kestuse osas ( 1 )

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 737/2013, 30. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 501/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

26

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 738/2013, 30. juuli 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses teatavate lisaainete kasutamisega merevetikapõhistes kalamarjaasendajates ( 1 )

32

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 739/2013, 30. juuli 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses suure stigmasteroolisisaldusega taimsete steroolide kasutamisega stabilisaatorina külmutamisvalmis alkoholikokteilides ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses suure stigmasteroolisisaldusega taimsete steroolide spetsifikatsioonidega ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 740/2013, 30. juuli 2013, erandite tegemise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise vabakaubanduslepingu II lisas sätestatud päritolureeglitest, mis kehtivad kvootide raames teatavatele Colombiast pärit toodetele

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 741/2013, 30. juuli 2013, millega avatakse Colombiast pärit põllumajandustoodetele Euroopa Liidu tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

43

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 742/2013, 30. juuli 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

47

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2013/44/EL, 30. juuli 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I ja IA lisasse toimeaine maisitõlvikupulber ( 1 )

49

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2013/409/ÜVJP, 30. juuli 2013, millega rakendatakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

52

 

 

2013/410/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 10. juuli 2013, Euroopa Liidu rahalise toetuse kohta liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele 2013. aastal (teatavaks tehtud numbri C(2013) 4256 all)

54

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top