EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0321

Zaak C-321/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2021 door Ryanair DAC tegen het arrest van het Gerecht (Tiende kamer — uitgebreid) van 14 april 2021 in zaak T-378/20, Ryanair/Commissie (SAS, Denemarken; Covid-19)

PB C 349 van 30.8.2021, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/17


Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2021 door Ryanair DAC tegen het arrest van het Gerecht (Tiende kamer — uitgebreid) van 14 april 2021 in zaak T-378/20, Ryanair/Commissie (SAS, Denemarken; Covid-19)

(Zaak C-321/21 P)

(2021/C 349/21)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Ryanair DAC (vertegenwoordiger: E. Vahida en F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, en V. Blanc, avocate)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Koninkrijk Denemarken, Franse Republiek, SAS AB

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen;

overeenkomstig de artikelen 263 en 264 VWEU besluit C(2020) 2416 final van de Commissie van 15 april 2020 betreffen steunmaatregel SA.56795 (2020/N) — Denemarken — Vergoeding van schade die SAS heeft geleden ten gevolge van de COVID-19-pandemie nietig verklaren, en

de Commissie verwijzen in haar eigen kosten en in die van Ryanair, en de interveniënten in eerste aanleg alsmede eventuele interveniënten in de onderhavige hogere voorziening verwijzen in hun eigen kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert rekwirante zes middelen aan.

1.

Het Gerecht heeft bij de afwijzing van rekwirantes betoog inzake schending door de Commissie van het vereiste dat de krachtens artikel 107, lid 2, onder b), VWEU toegekende steun niet strekt tot herstel van door één slachtoffer geleden schade, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

2.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting heeft en de feiten kennelijk onjuist opgevat bij de toepassing van artikel 107, lid 2, onder b), VWEU en het evenredigheidsbeginsel op de door SAS AB wegens de COVID-19 pandemie geleden schade.

3.

Het Gerecht heeft bij de afwijzing van rekwirantes betoog inzake een ongerechtvaardigde schending van het beginsel van non-discriminatie blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

4.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en heeft de feiten kennelijk onjuist opgevat met betrekking tot rekwirantes betoog inzake schending van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten.

5.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en heeft de feiten kennelijk onjuist opgevat met betrekking tot het nalaten om een formele onderzoeksprocedure in te leiden.

6.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en heeft de feiten kennelijk onjuist opgevat met betrekking tot het niet-nakomen van de motiveringsplicht.


Top