EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0321

Sag C-321/21 P: Appel iværksat den 21. maj 2021 af Ryanair DAC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Udvidede Afdeling) den 14. april 2021 i sag T-378/20, Ryanair mod Kommissionen (SAS, Danmark; covid-19)

OJ C 349, 30.8.2021, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/17


Appel iværksat den 21. maj 2021 af Ryanair DAC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Udvidede Afdeling) den 14. april 2021 i sag T-378/20, Ryanair mod Kommissionen (SAS, Danmark; covid-19)

(Sag C-321/21 P)

(2021/C 349/21)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Ryanair DAC (ved avocats E. Vahida og F.-C. Laprévote, abogado S. Rating, dikigoros I.-G. Metaxas-Maranghidis og avocate V. Blanc)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Kongeriget Danmark, Den Franske Republik og SAS AB

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Det fastslås, at Kommissionens afgørelse C(2020) 2416 final af 15. april 2020 om statsstøtte SA.56795 (2020/N) — Danmark — Kompensation for den skade, som SAS har lidt som følge af covid-19-pandemien, er ugyldig i henhold til artikel 263 TEUF og 264 TEUF.

Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og betale Ryanairs omkostninger, og intervenienterne i første instans og (eventuelt) i denne appelsag tilpligtes at bære deres egne omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen fremsat seks anbringender.

Første anbringende: Retten begik en retlig fejl, da den forkastede appellantens anbringende om, at Kommissionen havde tilsidesat kravet om, at støtte ydet i henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), TEUF ikke har til formål at afhjælpe skader, som en enkelt skadelidt har lidt.

Andet anbringende: Retten begik en retlig fejl og foretog en åbenbart urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, da den anvendte artikel 107, stk. 2, litra b), TEUF og proportionalitetsprincippet i relation til skade, som SAS blev påført i forbindelse med covid - 19-pandemien.

Tredje anbringende: Retten begik en retlig fejl, da den forkastede appellantens anbringende om, at princippet om forbud mod forskelsbehandling er blevet uberettiget tilsidesat.

Fjerde anbringende: Retten begik en retlig fejl og foretog en åbenbart urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, da den forkastede appellantens anbringende om en tilsidesættelse af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser.

Femte anbringende: Retten begik en retlig fejl og foretog en åbenbart urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder med hensyn til undladelsen af at indlede en formel undersøgelsesprocedure.

Sjette anbringende: Retten begik en retlig fejl og foretog en åbenbart urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder med hensyn til den manglende begrundelse.


Top