EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2470

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/8878

PB L 351 van 30.12.2017, p. 72–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj

30.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 351/72


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2470 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2017

tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (1), en met name artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2015/2283 zijn voorschriften voor het in de handel brengen en het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen in de Unie vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2015/2283 moet de Commissie de Unielijst vaststellen van de krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (2) toegelaten of aangemelde nieuwe voedingsmiddelen.

(3)

De Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen moet van toepassing zijn onverminderd andere bepalingen die in sectorspecifieke wetgeving zijn vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen

De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2283 bedoelde Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen die in de Unie in de handel mogen worden gebracht, wordt bij deze verordening vastgesteld en is in de bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1).


BIJLAGE

UNIELIJST VAN NIEUWE VOEDINGSMIDDELEN

Inhoud van de lijst

1.

De Unielijst bestaat uit de tabellen 1 en 2.

2.

Tabel 1 betreft de toegelaten nieuwe voedingsmiddelen en bevat de volgende informatie:

Kolom 1

:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Kolom 2

:

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt. Deze kolom is opgedeeld in twee kolommen: Gespecificeerde levensmiddelencategorie en Maximumgehalten

Kolom 3

:

Aanvullende specifieke etiketteringsvoorschriften

Kolom 4

:

Andere voorschriften

3.

Tabel 2 betreft de specificaties van de nieuwe voedingsmiddelen en bevat de volgende informatie:

Kolom 1

:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Kolom 2

:

Specificaties

Tabel 1: Toegelaten nieuwe voedingsmiddelen

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt

Aanvullende specifieke etiketteringsvoorschriften

Andere voorschriften

N-acetyl-D-neuraminezuur

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „N-acetyl-D-neuraminezuur”.

Op voedingssupplementen die N-acetyl-D-neuraminezuur bevatten, wordt vermeld dat het voedingssupplement niet mag worden gegeven aan zuigelingen, peuters en kinderen tot 10 jaar als zij binnen vierentwintig uur moedermelk of andere levensmiddelen met toegevoegd N-acetyl-D-neuraminezuur consumeren.

 

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 (1)

0,05 g/l gereconstitueerde zuigelingenvoeding

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013

0,05 g/kg in vaste levensmiddelen

Voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van de zuigelingen en peuters voor wie de producten bestemd zijn, maar in ieder geval niet hoger dan de maximumgehalten die zijn vastgesteld voor de categorie vermeld in de tabel die overeenstemt met de producten

De dagelijkse voeding volledig vervangende levensmiddelen voor gewichtsbeheersing als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013

0,2 g/l (dranken)

1,7 g/kg (repen)

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie (2)

1,25 g/kg

Producten op basis van niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde en gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-sterilisatie) melk

0,05 g/l

Producten op basis van niet-gearomatiseerde gefermenteerde melk, warmtebehandeld na gisting, gearomatiseerde gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

0,05 g/l (dranken)

0,4 g/kg (vaste stoffen)

Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers

0,05 g/l (dranken)

0,25 g/kg (vaste stoffen)

Graanrepen

0,5 g/kg

Tafelzoetstoffen

8,3 g/kg

Op vruchten en groenten gebaseerde dranken

0,05 g/l

Gearomatiseerde dranken

0,05 g/l

Speciale koffie, thee, vruchten- en kruidenthee, cichorei; extracten van thee, vruchten- en kruidenthee en cichorei; thee-, planten-, vruchten- en graanbereidingen voor infusies

0,2 g/kg

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG (3)

300 mg/dag voor de algemene bevolking vanaf 10 jaar

55 mg/dag voor zuigelingen

130 mg/dag voor peuters

250 mg/dag voor kinderen van 3 tot 10 jaar

Gedroogde vruchtenpulp van Adansonia digitata (baobab)

Niet gespecificeerd

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „baobabvruchtenpulp”.

 

Extract van Ajuga reptans uit celculturen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van een gelijkaardig extract van de bloeiende bovengrondse delen van Ajuga reptans

L-alanyl-L-glutamine

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

 

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013, met uitzondering van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

Algenolie van de microalg Ulkenia sp.

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „olie van de microalg Ulkenia sp.”.

 

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Alcoholvrije dranken (dranken op basis van melk daaronder begrepen)

60 mg/100 ml

Allanblackiazaadolie

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „Allanblackiazaadolie”.

 

Smeersels op basis van gele vetten en smeerbare producten op basis van room

20 g/100 g

Bladextract van Aloe macroclada Baker

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van de gelijkaardig gel afgeleid van Aloe vera (L.) Burm.

Olie van Antarctisch krill (Euphausia superba)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA en EPA (gezamenlijk)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „vetextract uit de schaaldieren Antarctisch krill (Euphausia superba)”.

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Alcoholvrije dranken

Dranken op basis van melk

Dranken op basis van zuivelvervangers

80 mg/100 ml

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 ml

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Voedingsrepen/graanrepen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

3 000 mg/dag voor de algemene bevolking

450 mg/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

200 mg/100 ml

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Olie rijk aan fosfolipiden van Antarctisch krill (Euphausia superba)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA en EPA (gezamenlijk)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „vetextract uit de schaaldieren Antarctisch krill (Euphausia superba)”.

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Alcoholvrije dranken

Dranken op basis van melk

Dranken op basis van zuivelvervangers

80 mg/100 ml

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 ml

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Voedingsrepen/graanrepen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

3 000 mg/dag voor de algemene bevolking

450 mg/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

200 mg/100 ml

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Arachidonzuurrijke olie van de schimmel Mortierella alpina

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „olie van Mortierella alpina”.

 

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Voeding voor medisch gebruik voor prematuren zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Arganolie van Argania spinosa

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „arganolie” en, indien het wordt gebruikt om gerechten op smaak te brengen, wordt „plantaardige olie enkel voor gebruik als kruiderij” op het etiket vermeld.

 

Als kruiderij

Niet gespecificeerd

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in levensmiddelen van plantaardige olie

Astaxanthine-rijke oleohars uit de alg Haematococcus pluvialis

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „astaxanthine”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

40-80 mg oleohars per dag, wat neerkomt op ≤ 8 mg astaxanthine per dag

Basilicumzaden (Ocimum basilicum)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Vruchtensappen en gemengde groente/vruchtendranken

3 g/200 ml voor de toevoeging van integrale basilicumzaden (Ocimum basilicum)

Extract van gefermenteerde zwarte bonen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „extract van gefermenteerde zwarte bonen (soja)” of „extract van gefermenteerde soja”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

4,5 g/dag

Runderlactoferrine

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „lactoferrine uit koemelk”.

 

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 (drinkklaar)

100 mg/100 ml

Levensmiddelen op basis van zuivelproducten, bestemd voor jonge kinderen (eet-/drinkklaar)

200 mg/100 g

Levensmiddelen op basis van granen (vast)

670 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Afhankelijk van de behoeften van de persoon tot 3 g/dag

Dranken op basis van melk

200 mg/100 g

Poeder voor dranken op basis van melk (drinkklaar)

330 mg/100 g

Dranken op basis van gefermenteerde melk (waaronder yoghurtdranken)

50 mg/100 g

Niet-alcoholische dranken

120 mg/100 g

Producten op basis van yoghurt

80 mg/100 g

Producten op basis van kaas

2 000 mg/100 g

Roomijs

130 mg/100 g

Cake en gebak

1 000 mg/100 g

Snoepgoed

750 mg/100 g

Kauwgom

3 000 mg/100 g

Olie van de zaden van Buglossoides arvensis

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan stearidonzuur (STA)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „geraffineerde buglossoidesolie”.

 

Zuivelproducten en zuivelanalogen

250 mg/100 g

75 mg/100 g voor dranken

Kaas en kaasproducten

750 mg/100 g

Boter en andere emulsies van oliën en vetten, inclusief smeerbare producten (niet voor bakken en braden)

750 mg/100 g

Ontbijtgranen

625 mg/100 g

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters

500 mg/dag

Voeding voor medisch gebruik als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013, met uitzondering van voor zuigelingen en peuters bedoelde voeding voor medisch gebruik

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Olie uit Calanus finmarchicus

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „olie uit Calanus finmarchicus (schaaldier)”.

 

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG

2,3 g/dag

Kauwgombasis (monomethoxypolyethyleenglycol)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „kauwgombasis (met 1,3-butadieen, 2-methyl-homopolymeer, gemaleateerd, esters met polyethyleenglycolmonomethylether)” of „kauwgombasis (met CAS-nummer 1246080-53-4)”.

 

Kauwgom

8 %

Kauwgombasis (methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „kauwgombasis (bevat methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer)” of „kauwgombasis (bevat CAS-nummer 9011-16-9)”.

 

Kauwgom

2 %

Chia-olie van Salvia hispanica

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chia-olie (Salvia hispanica)”.

 

Vetten en oliën

10 %

Pure chia-olie

2 g/dag

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

2 g/dag

Chiazaden (Salvia hispanica)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chiazaden (Salvia hispanica)”.

2.

Op voorverpakt chiazaad (Salvia hispanica) wordt aanvullende etikettering aangebracht om de consument te informeren dat de dagelijkse inname niet meer dan 15 g mag bedragen.

 

Broodproducten

5 % (integrale of gemalen chiazaden)

Gebakken producten

10 % integrale chiazaden

Ontbijtgranen

10 % integrale chiazaden

Mengsels van vruchten, noten en zaden

10 % integrale chiazaden

Vruchtensappen en gemengde groente/vruchtendranken

15 g/dag voor toevoeging van integrale, fijngestampte of gemalen chiazaden

Voorverpakt chiazaad als zodanig

15 g/dag integrale chiazaden

Smeerbare vruchtenproducten

1 % integrale chiazaden

Yoghurt

1,3 g integrale chiazaden per 100 g yoghurt of 4,3 g integrale chiazaden per 330 g yoghurt (portie)

Gesteriliseerde bereide maaltijden op basis van granen, pseudogranen en groenten

5 % integrale chiazaden

Chitine-glucan van Aspergillus niger

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chitine-glucan van Aspergillus niger”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

5 g/dag

Chitine-glucancomplex van Fomes fomentarius

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chitine-glucan van Fomes fomentarius”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

5 g/dag

Chitosanextract uit schimmels (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chitosanextract uit Agaricus bisporus” of „chitosanextract uit Aspergillus niger”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van chitosan uit schaaldieren

Chondroïtinesulfaat

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chondroïtinesulfaat afkomstig van microbiële fermentatie en sulfatering”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de volwassen bevolking, met uitzondering van zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

1 200 mg/dag

Chroompicolinaat

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan totaal chroom

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „chroompicolinaat”.

 

Levensmiddelen die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

250 μg/dag

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1925/2006 verrijkte levensmiddelen (4)

Kruid Cistus incanus L. Pandalis

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „kruid Cistus incanus L. Pandalis”.

 

Kruidenthee

Beoogde dagelijkse inname: 3 g kruid/dag (2 kopjes/dag)

Citicoline

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „citicoline”.

2.

Op de etikettering van levensmiddelen die citicoline bevatten, wordt vermeld dat het product niet bestemd is om door kinderen te worden geconsumeerd.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

500 mg/dag

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

250 mg per portie en een maximale dagelijkse inname van 1 000 mg

Clostridium butyricum

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” of „Clostridium butyricum (CBM 588)”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

1,35 × 108 kve/dag

Extract van ontvet cacaopoeder

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

De consument wordt aangemaand per dag niet meer dan 600 mg polyfenolen te consumeren, wat met 1,1 g extract van ontvet cacaopoeder overeenkomt.

 

Voedingsrepen

1 g/dag en 300 mg polyfenolen, wat overeenkomt met niet meer dan 550 mg extract van ontvet cacaopoeder in één portie levensmiddelen (of voedingssupplementen)

Dranken op basis van melk

Alle andere levensmiddelen (met inbegrip van voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG) die erom bekend staan dat zij functionele ingrediënten bevatten en die doorgaans op consumptie door gezondheidsbewuste volwassenen gericht zijn

Vetarm cacao-extract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

De consument wordt aangemaand per dag niet meer dan 600 mg flavanolen uit cacao te consumeren.

 

Levensmiddelen met inbegrip van voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

730 mg per portie en ongeveer 1,2 g/dag

Korianderzaadolie van Coriandrum sativum

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „korianderzaadolie”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

600 mg/dag

Gedroogde vruchten van Crataegus pinnatifida

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „gedroogde vruchten van Crataegus pinnatifida”.

 

Kruidenthee

Overeenkomstig het normale gebruik van Crataegus laevigata in levensmiddelen

Vruchtenjam of -confituur en -gelei overeenkomstig Richtlijn 2001/113/EG (5)

Vruchtenmoes

α-Cyclodextrine

Niet gespecificeerd

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „alfa-cyclodextrine” of „α-cyclodextrine”.

 

γ-Cyclodextrine

Niet gespecificeerd

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „gamma-cyclodextrine” of „γ-cyclodextrine”.

 

Dextraanbereiding geproduceerd door Leuconostoc mesenteroides

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „dextraan”.

 

Bakkerijproducten

5 %

Diacylglycerololie van plantaardige oorsprong

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „diacylglycerololie van plantaardige oorsprong (minimaal 80 % diacylglycerolen)”.

 

Spijsoliën

 

Smeerbare vetten

Saladedressings

Mayonaise

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing (dranken)

Bakkerijproducten

Yoghurtachtige producten

Dihydrocapsiaat (DHC)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „dihydrocapsiaat”.

2.

Het etiket van voedingssupplementen die synthetisch dihydrocapsiaat bevatten, bevat de vermelding „niet bestemd voor kinderen jonger dan 4,5 jaar”.

 

Graanrepen

9 mg/100 g

Biscuit, koekjes en crackers

9 mg/100 g

Snacks op rijstbasis

12 mg/100 g

Koolzuurhoudende dranken, siroopdranken, dranken op basis van vruchtensappen

1,5 mg/100 ml

Groentedranken

2 mg/100 ml

Dranken op basis van koffie, dranken op basis van thee

1,5 mg/100 ml

Gearomatiseerd water, zonder koolzuur

1 mg/100 ml

Voorgekookte havermout

2,5 mg/100 g

Andere granen

4,5 mg/100 g

Consumptie-ijs, zuiveldesserts

4 mg/100 g

Mengsels voor kant-en-klare pudding

2 mg/100 g

Producten op basis van yoghurt

2 mg/100 g

Chocoladewerk

7,5 mg/100 g

Hard snoepgoed

27 mg/100 g

Suikervrije kauwgom

115 mg/100 g

Poedermelk/koffiecreamer

40 mg/100 g

Zoetstoffen

200 mg/100 g

Soep (kant-en-klaar)

1,1 mg/100 g

Saladesaus

16 mg/100 g

Plantaardig eiwit

5 mg/100 g

Kant-en-klare maaltijden

3 mg/maaltijd

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

3 mg/maaltijd

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing (dranken)

1 mg/100 ml

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

3 mg/individuele inname

9 mg/dag

Niet-alcoholische drankmengsels op basis van poeder

14,5 mg/kg, dit komt overeen met 1,5 mg/100 ml

Gedroogd extract van Lippia citriodora uit celculturen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „gedroogd extract van Lippia citriodora uit celculturen HTN®Vb”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van een gelijkaardig extract van de bladeren van Lippia citriodora

Extract van Echinacea angustifolia uit celculturen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van een gelijkaardig extract van de wortel van Echinacea angustifolia

Olie van Echium plantagineum

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan stearidonzuur (STA)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „geraffineerde echiumolie”.

 

Producten op basis van melk en drinkyoghurtproducten die in afzonderlijke doses worden verkocht

250 mg/100 g; 75 mg/100 g voor dranken

Kaasbereidingen

750 mg/100 g

Smeerbare vetproducten en dressings

750 mg/100 g

Ontbijtgranen

625 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

500 mg/dag

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Volgens de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Epigallocatechinegallaat als een gezuiverd extract van groenetheebladeren (Camellia sinensis)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Op de etikettering wordt vermeld dat de consument per dag niet meer dan 300 mg extract mag consumeren.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

150 mg extract in één portie levensmiddelen of voedingssupplementen

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1925/2006 verrijkte levensmiddelen

L-ergothioneïne

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „L-ergothioneïne”.

 

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG

30 mg/dag voor de algemene bevolking (met uitzondering van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven)

20 mg/dag voor kinderen vanaf 3 jaar

Natriumijzer-EDTA

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten (uitgedrukt als watervrij EDTA)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „natriumijzer-EDTA”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

18 mg/dag voor kinderen

75 mg/dag voor volwassenen

Levensmiddelen die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

12 mg/100 g

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1925/2006 verrijkte levensmiddelen

Ammoniumijzer(II)fosfaat

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „ammoniumijzer(II)fosfaat”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Te gebruiken overeenkomstig Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EU) nr. 609/2013 en/of Verordening (EG) nr. 1925/2006

Levensmiddelen die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1925/2006 verrijkte levensmiddelen

Vispeptiden van Sardinops sagax

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten van het vispeptideproduct

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „vis (Sardinops sagax)-peptiden”.

 

Levensmiddelen gebaseerd op yoghurt, yoghurtdranken, gefermenteerde melkproducten en melkpoeder

0,48 g/100 g (eet-/drinkklaar)

Gearomatiseerd water en op groenten gebaseerde dranken

0,3 g/100 g (drinkklaar)

Ontbijtgranen

2 g/100 g

Soepen, stoofpotten en soeppoeders

0,3 g/100 g (eetklaar)

Flavonoïden uit Glycyrrhiza glabra

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan flavonoïden uit Glycyrrhiza glabra

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „flavonoïden uit Glycyrrhiza glabra L.”.

2.

Op de etikettering van levensmiddelen waaraan het product als nieuw voedselingrediënt is toegevoegd, wordt vermeld dat:

a)

het product mag niet worden gebruikt door zwangere en borstvoedende vrouwen, kinderen en jonge adolescenten; en

b)

mensen die geneesmiddelen op recept nemen, dit product alleen onder medisch toezicht mogen gebruiken;

c)

per dag niet meer dan 120 mg flavonoïden mag worden ingenomen.

3.

De hoeveelheid flavonoïden in het uiteindelijke levensmiddel wordt vermeld op de etikettering van het levensmiddel dat het ingrediënt bevat.

Dranken die flavonoïden bevatten, moeten aan de eindverbruiker worden aangeboden als afzonderlijke porties.

Dranken op basis van melk

120 mg/dag

Dranken op basis van yoghurt

Dranken op basis van groenten of fruit

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

120 mg/dag

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

120 mg/dag

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

120 mg/dag

Fucoïdanextract uit het zeewier Fucus vesiculosus

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „fucoïdanextract uit het zeewier Fucus vesiculosus”.

 

Levensmiddelen met inbegrip van voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de algemene bevolking

250 mg/dag

Fucoïdanextract uit het zeewier Undaria pinnatifida

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „fucoïdanextract uit het zeewier Undaria pinnatifida”.

 

Levensmiddelen met inbegrip van voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de algemene bevolking

250 mg/dag

2′-Fucosyllactose

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „2′-fucosyllactose”.

2.

Op de etikettering van voedingssupplementen die 2′-fucosyllactose bevatten, wordt vermeld dat de supplementen niet mogen worden gebruikt wanneer dezelfde dag andere levensmiddelen met toegevoegde 2′-fucosyllactose worden geconsumeerd.

3.

Op de etikettering van voor peuters bestemde voedingssupplementen die 2′-fucosyllactose bevatten, wordt vermeld dat de supplementen niet mogen worden gebruikt wanneer dezelfde dag moedermelk of andere levensmiddelen met toegevoegde 2′-fucosyllactose worden geconsumeerd.

 

Producten op basis van niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde en gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-sterilisatie) melk

1,2 g/l

Producten op basis van niet-gearomatiseerde en gefermenteerde melk

1,2 g/l voor dranken

19,2 g/kg voor andere producten dan dranken

Producten op basis van gearomatiseerde en gefermenteerde melk, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

1,2 g/l voor dranken

19,2 g/kg voor andere producten dan dranken

Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers

1,2 g/l voor dranken

12 g/kg voor andere producten dan dranken

400 g/kg voor witmakers

Graanrepen

12 g/kg

Tafelzoetstoffen

200 g/kg

Volledige zuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

1,2 g/l alleen of in combinatie met maximaal 0,6 g/l lacto-N-neotetraose in een verhouding 2:1 in het gebruiksklare eindproduct, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant

Opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

1,2 g/l alleen of in combinatie met maximaal 0,6 g/l lacto-N-neotetraose in een verhouding 2:1 in het gebruiksklare eindproduct, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

12 g/kg voor andere producten dan dranken

1,2 g/l voor gebruiksklare vloeibare levensmiddelen, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

1,2 g/l voor op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten, zowel afzonderlijk als in combinatie met maximaal 0,6 g/l lacto-N-neotetraose in een verhouding 2:1 in het gebruiksklare eindproduct, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

4,8 g/l voor dranken

40 g/kg voor repen

Brood en deegwaren met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

60 g/kg

Gearomatiseerde dranken

1,2 g/l

Koffie, thee (met uitzondering van zwarte thee), vruchten- en kruidenthee, cichorei; extracten van thee, vruchten- en kruidenthee en cichorei; thee-, planten-, vruchten- en graanbereidingen voor infusies, alsmede mengsels en instantmengsels van deze producten

9,6 g/l — het maximumgehalte geldt voor het gebruiksklare product

Voedingssupplementen, zoals omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen

3,0 g/dag voor de algemene bevolking

1,2 g/dag voor peuters

Galacto-oligosacharide

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten (uitgedrukt als de verhouding kg galacto-oligosacharide/kg uiteindelijk levensmiddel)

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

0,333

Melk

0,020

Melkdranken

0,030

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing (dranken)

0,020

Dranken op basis van zuivelvervangers

0,020

Yoghurt

0,033

Desserts op basis van zuivel

0,043

Ingevroren zuiveldesserts

0,043

Vruchtendranken en energiedranken

0,021

Maaltijdvervangende dranken voor zuigelingen

0,012

Sap voor baby's

0,025

Yoghurtdranken voor baby's

0,024

Desserts voor baby's

0,027

Snacks voor baby's

0,143

Granen voor baby's

0,027

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

0,013

Sap

0,021

Vulling voor fruittaarten

0,059

Fruitbereidingen

0,125

Repen

0,125

Granen

0,125

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

0,008

Glucosamine HCl

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in levensmiddelen van glucosamine van schaaldieren

Levensmiddelen die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Glucosaminesulfaat KCl

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in levensmiddelen van glucosamine van schaaldieren

Glucosaminesulfaat NaCl

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in levensmiddelen van glucosamine van schaaldieren

Guargom

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „guargom”.

2.

Een specifieke vermelding met betrekking tot de eventuele blootstelling van kinderen jonger dan 8 jaar en over de risico's van eventuele spijsverteringsklachten door deze blootstelling moet zichtbaar zijn aangebracht op de levensmiddelen die guargom bevatten.

Bijvoorbeeld: „Een overmatig gebruik van deze producten kan leiden tot spijsverteringsklachten, met name bij kinderen jonger dan 8 jaar.”

3.

Voor de producten met twee compartimenten, de melk/granenproducten, moet de gebruiksaanwijzing zichtbaar preciseren dat de graanvlokken en het melkproduct vóór consumptie met elkaar moeten worden vermengd, opdat acht wordt geslagen op het eventuele risico van gastro-intestinale obstructie.

 

Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melk, verse kaas en andere desserts op melkbasis

1,5 g/100 g

Vloeibare levensmiddelen op basis van fruit of groenten (van de soort „smoothie”)

1,8 g/100 g

Moes op basis van vruchten of groenten

3,25 g/100 g

Granen in combinatie met een melkproduct in een verpakking met twee compartimenten

10 g/100 g in de graanvlokken

Niet aanwezig in het bijbehorende melkproduct

1 g/100 g in het gebruiksklare product

Met Bacteroides xylanisolvens gefermenteerde warmtebehandelde melkproducten

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Gefermenteerde melkproducten (in vloeibare, halfvloeibare en gesproeidroogde vorm)

 

Hydroxytyrosol

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het levensmiddel dat het bevat, aangeduid met „hydroxytyrosol”.

De etikettering van de levensmiddelen die hydroxytyrosol bevatten, draagt de volgende vermeldingen:

a)

dit levensmiddel mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan drie jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;

b)

dit levensmiddel mag niet worden gebruikt om te koken, bakken of frituren.

 

Vis en plantaardige oliën (behalve olijfoliën en oliën uit perskoeken van olijven als omschreven in bijlage VII, deel VIII, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 (6)), als zodanig in de handel gebracht

0,215 g/kg

Smeerbare vetproducten als omschreven in bijlage VII, deel VII, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, als zodanig in de handel gebracht

0,175 g/kg

Ice Structuring Protein type III HPLC 12

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „ijsstructurerend eiwit” (Ice Structuring Protein).

 

Consumptie-ijs

0,01 %

Waterig extract van gedroogde bladeren van Ilex guayusa

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „extract van gedroogde bladeren van Ilex guayusa”.

 

Kruidenthee

Overeenkomstig het normale gebruik in kruidenthees en voedingssupplementen van een gelijkaardig waterig extract van gedroogde bladeren van Ilex paraguariensis

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Isomalto-oligosacharide

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „isomalto-oligosacharide”.

2.

Op het etiket van levensmiddelen die het nieuwe voedselingrediënt bevatten, moet worden vermeld dat deze „een bron van glucose” zijn.

 

Frisdranken met verminderde verbrandingswaarde

6,5 %

Energiedranken

5,0 %

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars (inclusief isotonische dranken)

6,5 %

Vruchtensappen

5 %

Verwerkte groenten en groentesappen

5 %

Andere frisdranken

5 %

Graanrepen

10 %

Koekjes, biscuits

20 %

Ontbijtgraanrepen

25 %

Hard snoepgoed

97 %

Zacht snoepgoed/chocoladerepen

25 %

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing (in de vorm van repen of op basis van melk)

20 %

Isomaltulose

Niet gespecificeerd

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „isomaltulose”.

2.

De aanduiding van het nieuwe voedingsmiddel op de etikettering gaat vergezeld van de vermelding „isomaltulose is een bron van glucose en fructose”.

 

Lactitol

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingssupplement dat het bevat, aangeduid met „lactitol”.

 

Voor de volwassen bevolking bestemde voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG (capsules of tabletten)

20 g/dag

Lacto-N-neotetraose

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „lacto-N-neotetraose”.

2.

Op de etikettering van voedingssupplementen die lacto-N-neotetraose bevatten, wordt vermeld dat de supplementen niet mogen worden gebruikt wanneer dezelfde dag andere levensmiddelen met toegevoegde lacto-N-neotetraose worden geconsumeerd.

3.

Op de etikettering van voor peuters bestemde voedingssupplementen die lacto-N-neotetraose bevatten, wordt vermeld dat de supplementen niet mogen worden gebruikt wanneer dezelfde dag moedermelk of andere levensmiddelen met toegevoegde lacto-N-neotetraose worden geconsumeerd.

 

Producten op basis van niet-gearomatiseerde, gepasteuriseerde en gesteriliseerde (met inbegrip van UHT-sterilisatie) melk

0,6 g/l

Producten op basis van niet-gearomatiseerde en gefermenteerde melk

0,6 g/l voor dranken

9,6 g/kg voor andere producten dan dranken

Producten op basis van gearomatiseerde en gefermenteerde melk, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

0,6 g/l voor dranken

9,6 g/kg voor andere producten dan dranken

Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers

0,6 g/l voor dranken

6 g/kg voor andere producten dan dranken

200 g/kg voor witmakers

Graanrepen

6 g/kg

Tafelzoetstoffen

100 g/kg

Volledige zuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

0,6 g/l in combinatie met maximaal 1,2 g/l 2′-fucosyllactose in een verhouding 1:2 in het gebruiksklare eindproduct, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant.

Opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

0,6 g/l in combinatie met maximaal 1,2 g/l 2′-fucosyllactose in een verhouding 1:2 in het gebruiksklare eindproduct, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant.

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

6 g/kg voor andere producten dan dranken

0,6 g/l voor gebruiksklare vloeibare levensmiddelen, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

0,6 g/l voor op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten, zowel afzonderlijk als in combinatie met maximaal 1,2 g/l 2′-O-fucosyllactose in een verhouding 1:2 in het gebruiksklare eindproduct, als zodanig verkocht of na oplossen volgens de instructies van de fabrikant.

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

2,4 g/l voor dranken

20 g/kg voor repen

Brood en deegwaren met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

30 g/kg

Gearomatiseerde dranken

0,6 g/l

Koffie, thee (met uitzondering van zwarte thee), vruchten- en kruidenthee, cichorei; extracten van thee, vruchten- en kruidenthee en cichorei; thee-, planten-, vruchten- en graanbereidingen voor infusies, alsmede mengsels en instantmengsels van deze producten

4,8 g/l — het maximumgehalte geldt voor het gebruiksklare product

Voedingssupplementen, zoals omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen

1,5 g/dag voor de algemene bevolking

0,6 g/dag voor peuters

Luzernebladextract van Medicago sativa

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „eiwitten uit luzerne (Medicago sativa)” of „eiwitten uit alfalfa (Medicago sativa)”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

10 g/dag

Lycopeen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „lycopeen”.

 

Op vruchten-/groentesap gebaseerde dranken (inclusief concentraten)

2,5 mg/100 g

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

2,5 mg/100 g

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

8 mg/maaltijd

Ontbijtgranen

5 mg/100 g

Vetten en dressings

10 mg/100 g

Soepen met uitzondering van tomatensoepen

1 mg/100 g

Brood (inclusief bros gebakken brood)

3 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

15 mg/dag

Lycopeen uit Blakeslea trispora

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „lycopeen”.

 

Op vruchten-/groentesap gebaseerde dranken (inclusief concentraten)

2,5 mg/100 g

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

2,5 mg/100 g

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

8 mg/maaltijd

Ontbijtgranen

5 mg/100 g

Vetten en dressings

10 mg/100 g

Soepen met uitzondering van tomatensoepen

1 mg/100 g

Brood (inclusief bros gebakken brood)

3 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

15 mg/dag

Lycopeen uit tomaten

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „lycopeen”.

 

Op vruchten-/groentesap gebaseerde dranken (inclusief concentraten)

2,5 mg/100 g

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

2,5 mg/100 g

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

8 mg/maaltijd

Ontbijtgranen

5 mg/100 g

Vetten en dressings

10 mg/100 g

Soepen met uitzondering van tomatensoepen

1 mg/100 g

Brood (inclusief bros gebakken brood)

3 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Lycopeenoleohars uit tomaten

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan lycopeen

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „lycopeenoleohars uit tomaten”.

 

Op vruchten-/groentesap gebaseerde dranken (inclusief concentraten)

2,5 mg/100 g

Dranken die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

2,5 mg/100 g

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

8 mg/maaltijd

Ontbijtgranen

5 mg/100 g

Vetten en dressings

10 mg/100 g

Soepen met uitzondering van tomatensoepen

1 mg/100 g

Brood (inclusief bros gebakken brood)

3 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Magnesiumcitraatmalaat

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „magnesiumcitraatmalaat”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

 

Magnoliaschorsextract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „magnoliaschorsextract”.

 

Pepermunt (snoepgoed)

0,2 % ter verfrissing van de adem. Op basis van een maximaal bijmengingsgehalte van 0,2 % en een maximumgewicht van 1,5 g per kauwgom/pepermunt, zal kauwgom of pepermunt per stuk niet meer dan 3 mg magnoliaschorsextract bevatten.

Kauwgom

Maiskiemolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „maiskiemolie-extract”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

2 g/dag

Kauwgom

2 %

Methylcellulose

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „methylcellulose”.

Methylcellulose mag niet worden gebruikt in levensmiddelen die speciaal bestemd zijn voor jonge kinderen.

Consumptie-ijs

2 %

Gearomatiseerde dranken

Gearomatiseerde en niet-gearomatiseerde gefermenteerde melkproducten

Koude desserts (producten op basis van zuivel, vet, vruchten, granen, eieren)

Vruchtenbereidingen (pulp, puree of vruchtenmoes)

Soepen en bouillons

(6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „(6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout” of „5MTHF-glucosamine”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG als bron van folaat

 

 

 

Monomethylsilaantriol (organisch silicium)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan silicium

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingssupplement dat het bevat, aangeduid met „organisch silicium (monomethylsilaantriol)”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de volwassen bevolking (in vloeibare vorm)

10,40 mg/dag

Myceliumextract van de shiitake-paddenstoel (Lentinula edodes)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „extract van de paddenstoel Lentinula edodes” of „extract van de shiitake-paddenstoel”.

 

Broodproducten

2 ml/100 g

Frisdranken

0,5 ml/100 ml

Kant-en-klaarmaaltijden

2,5 ml per maaltijd

Levensmiddelen op basis van yoghurt

1,5 ml/100 ml

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG

2,5 ml per dagdosis

Nonivruchtensap (Morinda citrifolia)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „nonisap” of „sap van Morinda citrifolia”.

 

Dranken op basis van gepasteuriseerde vruchten en vruchtennectar

30 ml in één portie (tot 100 % nonisap)

of

20 ml tweemaal per dag, niet meer dan 40 ml per dag

Poeder van nonivruchtensap (Morinda citrifolia)

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

6,6 g/dag (komt overeen met 30 ml nonisap)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „poeder van nonisap” of „poeder van sap van Morinda citrifolia”.

 

Puree en concentraat van noni (Morinda citrifolia)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met:

 

Voor vruchtenpuree:

„puree van de vrucht van Morinda citrifolia” of „puree van de nonivrucht”

 

Voor vruchtenconcentraat:

„concentraat van de vrucht van Morinda citrifolia” of „concentraat van de nonivrucht”

 

 

Vruchtenpuree

Snoep/suikergoed

45 g/100 g

Graanrepen

53 g/100 g

Poeder voor voedingsdrankjes (droog gewicht)

53 g/100 g

Koolzuurhoudende dranken

11 g/100 g

IJs en sorbet

31 g/100 g

Yoghurt

12 g/100 g

Koekjes

53 g/100 g

Brioche, cake en gebak

53 g/100 g

(Volkoren) ontbijtgranen

88 g/100 g

Vruchtenjam of -confituur en -gelei overeenkomstig Richtlijn 2001/113/EG

133 g/100 g

Gebaseerd op de hoeveelheid vóór bewerking voor 100 g product.

Zoete smeerpasta's, vullingen en suikerglazuur

31 g/100 g

Hartige sauzen, pickles, jus en kruiderijen

88 g/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

26 g/dag

 

Vruchtenconcentraat

Snoep/suikergoed

10 g/100 g

Graanrepen

12 g/100 g

Poeder voor voedingsdrankjes (droog gewicht)

12 g/100 g

Koolzuurhoudende dranken

3 g/100 g

IJs en sorbet

7 g/100 g

Yoghurt

3 g/100 g

Koekjes

12 g/100 g

Brioche, cake en gebak

12 g/100 g

(Volkoren) ontbijtgranen

20 g/100 g

Vruchtenjam of -confituur en -gelei overeenkomstig Richtlijn 2001/113/EG

30 g/100 g

Zoete smeerpasta's, vullingen en suikerglazuur

7 g/100 g

Hartige sauzen, pickles, jus en kruiderijen

20 g/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

6 g/dag

Nonibladeren (Morinda citrifolia)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „noni-bladeren” of „bladeren van Morinda citrifolia”.

2.

De consument wordt erop gewezen dat een kop kruidenthee met niet meer dan 1 g gedroogde en geroosterde bladeren van Morinda citrifolia mag worden bereid.

 

Voor de bereiding van kruidenthee

Een kop te consumeren kruidenthee mag niet worden bereid met meer dan 1 g gedroogde en geroosterde bladeren van Morinda citrifolia.

Poeder van de nonivrucht (Morinda citrifolia)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „poeder van de vrucht van Morinda citrifolia” of „poeder van de nonivrucht”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

2,4 g/dag

Microalg Odontella aurita

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „microalg Odontella aurita”.

 

Gearomatiseerde deegwaren

1,5 %

Vissoep

1 %

Vis- en zeevruchtenterrine

0,5 %

Bouillonbereidingen

1 %

Crackers

1,5 %

Bevroren gepaneerde vis

1,5 %

Met fytosterolen/fytostanolen verrijkte olie

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan fytosterolen/fytostanolen

Overeenkomstig bijlage III, punt 5, bij Verordening (EU) nr. 1169/2011

 

Smeerbare vetproducten als omschreven in bijlage VII, deel VII, aanhangsel II, punten B en C, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad, met uitzondering van braad- en frituurvet en smeersels op basis van boter of andere dierlijke vetten

1.

De producten die het nieuwe voedselingrediënt bevatten, worden zodanig aangeboden dat zij gemakkelijk kunnen worden verdeeld in porties die hetzij maximaal 3 g (voor één portie per dag), hetzij maximaal 1 g (voor drie porties per dag) toegevoegde fytosterolen/fytostanolen bevatten.

2.

De hoeveelheid toegevoegde fytosterolen/fytostanolen in een verpakkingseenheid van dranken mag niet meer dan 3 g bedragen.

3.

Saladedressings, mayonaise en kruidensauzen worden per portie verpakt.

Producten op basis van melk, zoals producten op basis van halfvolle en magere melk, eventueel met toevoeging van vruchten en/of granen, producten op basis van gefermenteerde melk, zoals yoghurt, en producten op basis van kaas (vetgehalte ≤ 12 g per 100 g), waarbij het melkvet eventueel is verlaagd en het vet of het eiwit geheel of gedeeltelijk is vervangen door plantaardig vet of eiwit

Sojadranken

Saladedressings, mayonaise en kruidensauzen

Uit pijlinktvis geëxtraheerde olie

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA en EPA (gezamenlijk)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „pijlinktvisolie”.

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Smeerbare vetproducten en dressings

600 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Bakkerijproducten (brood en broodjes)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Niet-alcoholhoudende dranken (dranken op basis van melk daaronder begrepen)

60 mg/100 ml

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

3 000 mg/dag voor de algemene bevolking

450 mg/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

200 mg/maaltijd

Onder hoge druk gepasteuriseerde vruchtenbereidingen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Naast de naam van de vruchtenbereidingen alsook op elk product waarin de vruchtenbereiding is verwerkt, worden de woorden „onder hoge druk gepasteuriseerd” aangebracht.

 

Fruitsoorten:

aardbei, abrikoos, ananas, appel, banaan, bosbes, braam, druif, framboos, grapefruit, kers, kokosnoot, mandarijn, mango, meloen, peer, perzik, pruim, rabarber, vijg

 

Gefosfateerd maiszetmeel

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „gefosfateerd maiszetmeel”.

 

Bakkerijproducten

15 %

Deegwaren

Ontbijtgranen

Graanrepen

Fosfatidylserine uit visfosfolipiden

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan fosfatidylserine

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „visfosfatidylserine”.

 

Dranken op basis van yoghurt

50 mg/100 ml

Poeders op basis van melkpoeder

3 500 mg/100 g (gelijkwaardig aan 40 mg/100 ml drinkklaar)

Levensmiddelen op basis van yoghurt

80 mg/100 g

Graanrepen

350 mg/100 g

Zoetwaren op basis van chocolade

200 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

300 mg/dag

Fosfatidylserine uit sojafosfolipiden

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan fosfatidylserine

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „sojafosfatidylserine”.

 

Dranken op basis van yoghurt

50 mg/100 ml

Poeders op basis van melkpoeder

3,5 g/100 g (gelijkwaardig aan 40 mg/100 ml drinkklaar)

Levensmiddelen op basis van yoghurt

80 mg/100 g

Graanrepen

350 mg/100 g

Zoetwaren op basis van chocolade

200 mg/100 g

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Fosfolipideproduct met gelijke hoeveelheden fosfatidylserine en fosfatidinezuur

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan fosfatidylserine

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „fosfatidylserine en fosfatidinezuur uit soja”.

Het product is niet bestemd voor verkoop aan zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Ontbijtgranen

80 mg/100 g

Graanrepen

350 mg/100 g

Levensmiddelen op basis van yoghurt

80 mg/100 g

Yoghurtachtige producten op basis van soja

80 mg/100 g

Dranken op basis van yoghurt

50 mg/100 g

Yoghurtachtige producten op basis van soja

50 mg/100 g

Poeders op basis van melkpoeder

3,5 g/100 g (gelijkwaardig aan 40 mg/100 ml drinkklaar)

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

800 mg/dag

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Fosfolipiden uit eidooier

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Niet gespecificeerd

Fytoglycogeen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „fytoglycogeen”.

 

Verwerkte voedingsmiddelen

25 %

Fytosterolen/fytostanolen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Overeenkomstig bijlage III, punt 5, bij Verordening (EU) nr. 1169/2011

 

Rijstdranken

1.

Zij worden zodanig aangeboden dat zij gemakkelijk kunnen worden verdeeld in porties die hetzij maximaal 3 g (voor één portie per dag), hetzij maximaal 1 g (voor drie porties per dag) toegevoegde fytosterolen/fytostanolen bevatten.

De hoeveelheid toegevoegde fytosterolen/fytostanolen in een verpakkingseenheid van dranken mag niet meer dan 3 g bedragen.

Slasauzen, mayonaise en kruidensauzen worden per portie verpakt.

Roggebrood van meel dat minimaal 50 % rogge (volkorenroggemeel, hele of gebroken roggekorrels en roggevlokken) en niet meer dan 30 % tarwe bevat, met niet meer dan 4 % toegevoegde suiker, zonder toegevoegde vetten

Slasauzen, mayonaise en kruidensauzen

Sojadranken

Melkachtige producten, zoals producten op basis van halfvolle en magere melk, eventueel met toevoeging van vruchten en/of granen, waarin het melkvetgehalte eventueel is verlaagd of waarin het melkvet en/of melkeiwit geheel of gedeeltelijk is vervangen door plantaardig vet en/of plantaardig eiwit

Producten op basis van gefermenteerde melk zoals yoghurt en kaasachtige producten (vetgehalte < 12 % per 100 g), waarin het melkvetgehalte eventueel is verlaagd of waarin het melkvet en/of melkeiwit geheel of gedeeltelijk is vervangen door plantaardig vet en/of plantaardig eiwit

Smeerbare vetproducten als omschreven in bijlage VII, deel VII, aanhangsel II, punten B en C, bij Verordening (EU) nr. 1308/2007 van de Raad, met uitzondering van braad- en frituurvet en smeersels op basis van boter of andere dierlijke vetten

Pruimenpitolie

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voor braden en kruiden

Overeenkomstig het normale gebruik in levensmiddelen van plantaardige olie

Aardappeleiwit (gecoaguleerd) en hydrolysaten daarvan

Niet gespecificeerd

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „aardappeleiwit”.

 

Prolyl-oligopeptidase (enzympreparaat)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „prolyl-oligopeptidase”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de algemene volwassen bevolking

120 PPU/dag (2,7 g enzympreparaat/dag) (2 × 106 PPI/dag)

PPU – „Prolyl Peptidase Units” of „Proline Protease Units”

PPI — „Protease Picomole International”

Eiwitextract uit varkensnieren

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

3 capsules/dag; dit is 12,6 mg varkensnierextract per dag

Diamineoxydase-inhoud (DAO): 0,9 mg/dag (3 capsules met een DAO-inhoud van 0,3 mg/capsule)

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Raapzaadolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „raapzaadolie-extract”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

1,5 g per portie die voor dagelijkse consumptie wordt aanbevolen

Raapzaadeiwit

Als plantaardige eiwitbron in voedingsmiddelen, met uitzondering van zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

 

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „raapzaadeiwit”.

2.

Op levensmiddelen die „raapzaadeiwit” bevatten, wordt vermeld dat dit ingrediënt allergische reacties kan veroorzaken bij consumenten die allergisch zijn voor mosterd en producten op basis van mosterd. Waar dat relevant is, staat deze vermelding in de onmiddellijke nabijheid van de lijst van ingrediënten.

 

Trans-resveratrol

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingssupplement dat het bevat, aangeduid met „trans-resveratrol”.

2.

Op de etikettering van voedingssupplementen die trans-resveratrol bevatten, wordt vermeld dat mensen die geneesmiddelen gebruiken het product uitsluitend onder toezicht van een arts mogen gebruiken.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de volwassen bevolking (in capsule- of tabletvorm)

150 mg/dag

Trans-resveratrol (microbiële bron)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingssupplement dat het bevat, aangeduid met „trans-resveratrol”.

2.

Op de etikettering van voedingssupplementen die trans-resveratrol bevatten, wordt vermeld dat mensen die geneesmiddelen gebruiken het product uitsluitend onder toezicht van een arts mogen gebruiken.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van uit Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) geëxtraheerd resveratrol

Hanenkamextract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „hanenkamextract”.

 

Dranken op basis van melk

40 mg/100 g of mg/100 ml

Gefermenteerde dranken op basis van melk

80 mg/100 g of mg/100 ml

Yoghurtachtige producten

65 mg/100 g of mg/100 ml

Verse kaas

110 mg/100 g of mg/100 ml

Sacha-inchi-olie van Plukenetia volubilis

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „sacha-inchi-olie (Plukenetia volubilis)”.

 

Zoals voor lijnolie

Overeenkomstig het normale gebruik in levensmiddelen van lijnolie

Salatrims

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „vet met verminderde energetische waarde (salatrims)”.

2.

Vermeld moet worden dat overmatig gebruik maagdarmstoornissen kan veroorzaken.

3.

Vermeld moet worden dat de producten niet voor kinderen bestemd zijn.

 

Bakkerijproducten en zoetwaren

 

Olie van Schizochytrium sp. rijk aan DHA en EPA

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA en EPA (gezamenlijk)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „DHA- en EPA-rijke olie van de microalg Schizochytrium sp.”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor de volwassen bevolking, met uitzondering van zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

3 000 mg/dag

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

450 mg/dag

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

200 mg/100 g

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 g

Zuivelvervangers (met uitzondering van dranken)

600 mg/100 g voor kaas; 200 mg/100 g voor soja- en imitatiemelkproducten (met uitzondering van dranken)

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

600 mg/100 g voor kaas; 200 mg/100 g voor melkproducten (waaronder melk, verse kaas en yoghurtproducten; met uitzondering van dranken)

Niet-alcoholische dranken (waaronder op melk en zuivelvervangers gebaseerde dranken)

80 mg/100 g

Graan-/voedingsrepen

500 mg/100 g

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Olie van Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „olie van de microalg Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)”.

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Smeerbare vetproducten en dressings

600 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

250 mg DHA/dag voor de bevolking in het algemeen

450 mg DHA/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

200 mg/100 g

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 g

Niet-alcoholische dranken (waaronder op melk en zuivelvervangers gebaseerde dranken)

80 mg/100 ml

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 g

Olie van Schizochytrium sp.

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „olie van de microalg Schizochytrium sp.”.

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

250 mg DHA/dag voor de bevolking in het algemeen

450 mg DHA/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

200 mg/100 g

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 g

Niet-alcoholische dranken (waaronder op melk en zuivelvervangers gebaseerde dranken)

80 mg/100 ml

Olie van Schizochytrium sp. (T18)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan DHA

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „olie van de microalg Schizochytrium sp.”.

 

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis van melk

200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g

Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten 600 mg/100 g

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

250 mg DHA/dag voor de bevolking in het algemeen

450 mg DHA/dag voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013 en maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

250 mg/maaltijd

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

200 mg/100 g

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met vermeldingen over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Voeding voor medisch gebruik zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van degenen voor wie de producten bestemd zijn

Bakkerijproducten (broden, broodjes en koekjes en biscuits, gezoet)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 g

Niet-alcoholische dranken (waaronder op melk en zuivelvervangers gebaseerde dranken)

80 mg/100 ml

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 609/2013

Bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 g

Extract van gefermenteerde sojabonen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „extract van gefermenteerde sojabonen”.

2.

Op de etikettering van voedingssupplementen die extract van gefermenteerde sojabonen bevatten, wordt vermeld dat personen die geneesmiddelen nemen, het product enkel onder medisch toezicht mogen gebruiken.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG (capsule-, tablet- of poedervorm) bestemd voor volwassenen, met uitzondering van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

100 mg/dag

Spermidinerijk tarwekiemextract (Triticum aestivum)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van de voedingssupplementen die het bevatten, aangeduid met „spermidinerijk tarwekiemextract”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG bestemd voor de volwassen bevolking

Equivalent van maximaal 6 mg spermidine per dag

Sucromalt

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „sucromalt”.

2.

De aanduiding van het nieuwe voedingsmiddel op de etikettering gaat vergezeld van een vermelding het product een bron van glucose en fructose is.

 

Niet gespecificeerd

Suikerrietvezel

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

 

 

Brood

8 %

Bakkerijproducten

5 %

Vlees en vleesproducten

3 %

Specerijen en kruiden

3 %

Geraspte kazen

2 %

Speciale dieetvoeding

5 %

Sauzen

2 %

Dranken

5 %

Zonnebloemolie-extract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „zonnebloemolie-extract”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

1,1 g/dag

Gedroogde microalg Tetraselmis chuii

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „gevriesdroogde microalg Tetraselmis chuii” of „gevriesdroogde microalg T. chuii”.

Op voedingssupplementen die gedroogde microalg Tetraselmis chuii bevatten, wordt de volgende vermelding aangebracht: „Bevat verwaarloosbare hoeveelheden jodium”.

 

Sauzen

20 % of 250 mg/dag

Speciale zouten

1 %

Specerijen

250 mg/dag

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

250 mg/dag

Therapon barcoo/Scortum

Het beoogde gebruik is hetzelfde als dat van zalm, namelijk het bereiden van culinaire visproducten en -gerechten, met inbegrip van gekookte, rauwe, gerookte en gebakken visproducten.

 

 

D-tagatose

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „D-tagatose”.

2.

Op de etikettering van alle producten met een D-tagatosegehalte van meer dan 15 g per portie en alle dranken die in de vorm waarin zij worden verbruikt, meer dan 1 % D-tagatose bevatten, wordt het volgende vermeld: „een overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben”.

 

Niet gespecificeerd

Taxifolinerijk extract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „taxifolinerijk extract”.

 

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG bestemd voor de algemene bevolking, met uitzondering van zuigelingen, peuters, kinderen en adolescenten jonger dan 14 jaar

100 mg/dag

Trehalose

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

1.

De aanduiding van het nieuwe voedingsmiddel op de etikettering van de voedingsmiddelen die het bevatten, is „trehalose” en moet worden vermeld op de etikettering van het product als zodanig of in de lijst van ingrediënten van levensmiddelen waarin het voorkomt.

2.

De aanduiding van het nieuwe voedingsmiddel op de etikettering gaat vergezeld van de volgende vermelding: „trehalose is een bron van glucose”.

 

Niet gespecificeerd

Uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan vitamine D2

 

 

Champignons (Agaricus bisporus)

10 μg vitamine D2/100 g versgewicht

1.

De aanduiding op het etiket van het nieuwe voedingsmiddel of van het voedingsmiddel dat het bevat, is „uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)”.

2.

De aanduiding op het etiket van het nieuwe voedingsmiddel of van het voedingsmiddel dat het bevat, gaat vergezeld van de vermelding „een gecontroleerde lichtbehandeling werd gebruikt om het gehalte aan vitamine D te verhogen” of „een uv-behandeling werd gebruikt om het gehalte aan vitamine D2 te verhogen”.

 

Uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae)

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan vitamine D2

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „vitamine D-gist” of vitamine D2-gist.

 

Met gist gerezen brood en broodjes

5 μg vitamine D2/100 g

Met gist gerezen banketbakkerswaren

5 μg vitamine D2/100 g

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

5 μg vitamine D2/dag

Uv-behandeld brood

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan vitamine D2

De aanduiding op het etiket van het nieuwe voedingsmiddel gaat vergezeld van de vermelding „bevat door middel van uv-behandeling geproduceerde vitamine D”.

 

Met gist gerezen brood en broodjes (zonder bovenlaagje)

3 μg vitamine D2/100 g

Uv-behandelde melk

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten aan vitamine D3

1.

De aanduiding op het etiket van het nieuwe voedingsmiddel is „uv-behandeld”.

2.

Wanneer uv-behandelde melk een hoeveelheid vitamine D bevat die als significant wordt beschouwd overeenkomstig punt 2 van deel A van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, dan moet de aanduiding op de etikettering vergezeld gaan van „bevat door middel van uv-behandeling geproduceerde vitamine D” of „melk met door middel van uv-behandeling geproduceerde vitamine D”.

 

Als zodanig te consumeren gepasteuriseerde volle melk zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1308/2013

5-32 μg/kg voor de algemene bevolking met uitzondering van zuigelingen

Als zodanig te consumeren gepasteuriseerde halfvolle melk zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1308/2013

1-15 μg/kg voor de algemene bevolking met uitzondering van zuigelingen

Vitamine K2 (menachinon)

Te gebruiken overeenkomstig Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EU) nr. 609/2013 en/of Verordening (EG) nr. 1925/2006

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „menachinon” of „vitamine K2”.

Tarwezemelextract

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „tarwezemelextract”.

Tarwezemelextract mag niet als voedingssupplement of ingrediënt van voedingssupplementen in de handel worden gebracht. Het mag ook niet aan zuigelingenvoeding worden toegevoegd.

Bier en vervangingsmiddelen

0,4 g/100 g

Kant-en-klare granen

9 g/100 g

Zuivelproducten

2,4 g/100 g

Vruchten- en groentesappen

0,6 g/100 g

Frisdranken

0,6 g/100 g

Vleesbereidingen

2 g/100 g

Bèta-glucanen uit gist

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten van pure bèta-glucanen uit gist (Saccharomyces cerevisiae)

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid als „bèta-glucanen uit gist (Saccharomyces cerevisiae)”.

 

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, met uitzondering van voedingssupplementen voor zuigelingen en peuters

1,275 g/dag voor kinderen vanaf 12 jaar en de algemene volwassen bevolking

0,675 g/dag voor kinderen jonger dan 12 jaar

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013

1,275 g/dag

Voeding voor medisch gebruik als omschreven in Verordening (EU) nr. 609/2013, met uitzondering van voor zuigelingen en peuters bedoelde voeding voor medisch gebruik

1,275 g/dag

Op vruchten- en groentesappen gebaseerde dranken met inbegrip van geconcentreerde en gedehydreerde sappen

1,3 g/kg

Dranken met vruchtensmaak

0,8 g/kg

Poeder voor de bereiding van cacaodranken

38,3 g/kg (poeder)

Andere dranken

0,8 g/kg (drinkklaar)

7 g/kg (poeder)

Graanrepen

6 g/kg

Ontbijtgranen

15,3 g/kg

Volkoren en vezelrijke instant warme ontbijtgranen

1,5 g/kg

Biscuits (koekjes)

6,7 g/kg

Biscuits (crackers)

6,7 g/kg

Dranken op basis van melk

3,8 g/kg

Gefermenteerde melkproducten

3,8 g/kg

Melkvervangende producten

3,8 g/kg

Gedroogde melk/melkpoeder

25,5 g/kg

Soepen en soepmix

0,9 g/kg (gebruiksklaar)

1,8 g/kg (gecondenseerd)

6,3 g/kg (poeder)

Chocolade en suikergoed

4 g/kg

Eiwitrepen en -poeders

19,1 g/kg

Jam, marmelade en andere smeerbare vruchtenproducten

11,3 g/kg

Zeaxanthine

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „synthetisch zeaxanthine”.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

2 mg/dag

Zink-L-pidolaat

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met „zink-L-pidolaat”.

 

Levensmiddelen die onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen

3 g/dag

Op melk gebaseerde dranken en soortgelijke producten bestemd voor peuters

Maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing

Levensmiddelen die zijn afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars

Levensmiddelen met een vermelding over de afwezigheid of verminderde aanwezigheid van gluten overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG


Tabel 2: Specificaties

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Specificatie

N-acetyl-D-neuraminezuur

Omschrijving:

N-acetyl-D-neuraminezuur is een wit tot gebroken wit kristallijn poeder.

Definitie:

Chemische naam:

IUPAC-benamingen:

 

N-acetyl-D-neuraminezuur (dihydraat)

 

5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonzuur (dihydraat)

Synoniemen:

siaalzuur (dihydraat)

Chemische formule:

C11H19NO9 (zuur)

C11H23NO11 (C11H19NO9·2H2O) (dihydraat)

Moleculaire massa:

309,3 Da (zuur)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydraat)

CAS-nr.:

131-48-6 (vrij zuur)

50795-27-2 (dihydraat)

Specificaties:

Omschrijving: wit tot gebroken wit kristallijn poeder

pH (20 °C bij een 5 %-oplossing): 1,7 – 2,5

N-acetyl-D-neuraminezuur (dihydraat): > 97,0 %

Water (dihydraat berekend op 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m)

Sulfaatas: < 0,2 % (m/m)

Azijnzuur (als vrij zuur en/of natriumacetaat): < 0,5 % (m/m)

Zware metalen:

IJzer: < 20,0 mg/kg

Lood: < 0,1 mg/kg

Resterende eiwitten: < 0,01 % (m/m)

Oplosmiddelresten:

2-Propanol: < 0,1 % (m/m)

Aceton: < 0,1 % (m/m)

Ethylacetaat: < 0,1 % (m/m)

Microbiologische criteria:

Salmonella: afwezig in 25 g

Totaal aantal aerobe mesofiele bacteriën: < 500 kve/g

Enterobacteriaceae: afwezig in 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: afwezig in 10 g

Listeria monocytogenes: afwezig in 25 g

Bacillus cereus: < 50 kve/g

Gisten: < 10 kve/g

Schimmels: < 10 kve/g

Resterende endotoxinen: < 10 EU/mg

Kve: kolonievormende eenheden; EU: endotoxine-eenheden.

Gedroogde vruchtenpulp van Adansonia digitata (baobab)

Omschrijving/definitie:

De baobabvruchten (Adansonia digitata) worden geplukt van bomen. De harde schalen worden opengebroken en de pulp wordt van de pitten en de schaal gescheiden. De pulp wordt gemalen, in grove en fijne partijen (deeltjesgrootte 3 tot 600 μ) gescheiden en dan verpakt.

Typische voedingsbestanddelen:

Vocht (gewichtsverlies bij drogen) (g/100 g): 4,5-13,7

Eiwit (g/100 g): 1,8-9,3

Vet (g/100 g): 0-1,6

Totaal koolhydraten (g/100 g): 76,3-89,5

Totaal suikers (als glucose): 15,2-36,5

Natrium (mg/100 g): 0,1-25,2

Analytische specificaties:

Vreemde stoffen: maximaal 0,2 %

Vocht (gewichtsverlies bij drogen) (g/100 g): 4,5-13,7

As (g/100 g): 3,8-6,6

Extract van Ajuga reptans uit celculturen

Omschrijving/definitie:

Hydroalcoholisch extract uit weefselculturen van Ajuga reptans L. dat wezenlijk gelijkwaardig is aan extracten uit de bloeiende bovengrondse delen van Ajuga reptans die door middel van traditionele culturen zijn verkregen.

L-alanyl-L-glutamine

Omschrijving/definitie:

L-alanyl-L-glutamine wordt geproduceerd door fermentatie met een genetisch gemodificeerde stam van Escherichia coli. Tijdens het fermentatieproces wordt het ingrediënt afgescheiden in het groeimedium, waaruit het vervolgens wordt gescheiden en tot een concentratie van > 98 % wordt gezuiverd.

Uiterlijk: wit kristallijn poeder

Zuiverheid: > 98 %

Infraroodspectroscopie: conformiteit met referentienorm

Uiterlijk van de oplossing: kleurloos en helder

Gehalte (droge stof): 98-102 %

Verwante stoffen (elk): ≤ 0,2 %

Gloeirest: ≤ 0,1 %

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 0,5 %

Optische rotatie: +9,0 - +11,0 °

pH (1 %; H2O): 5,0-6,0

Ammonium (NH4): ≤ 0,020 %

Chloride (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfaat (SO4): ≤ 0,020 %

Microbiologische criteria:

Escherichia coli: afwezig/g

Algenolie van de microalg Ulkenia sp.

Omschrijving/definitie:

Olie van de microalg Ulkenia sp.

Zuurgetal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 0,05 %

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 4,5 %

Transvetzuren: ≤ 1,0 %

DHA-gehalte: ≥ 32 %

Allanblackiazaadolie

Omschrijving/definitie:

Geraffineerde Allanblackiazaadolie wordt verkregen uit de zaden van de Allanblackiasoort: A. floribunda (synoniem met A. parviflora) en A. stuhlmannii.

Vetzuursamenstelling:

Laurinezuur (C12:0): < 1,0 %

Myristinezuur (C14:0): < 1,0 %

Palmitinezuur (C16:0): < 2,0 %

Palmitoleïnezuur (C16:1): < 1,0 %

Stearinezuur (C18:0): 45-58 %

Oliezuur (C18:1): 40-51 %

Linolzuur (C18:2): < 1,0 %

γ-Linoleenzuur (C18:3): < 1,0 %

Arachidonzuur (C20:0): < 1,0 %

Vrije vetzuren: maximaal 0,1 %

Kenmerken:

Transvetzuren: maximaal 0,5 %

Peroxidegetal: maximaal 0,8 meq/kg

Joodgetal: < 46 g/100 g

Onverzeepbare bestanddelen: maximaal 1,0 %

Verzepingsgetal: 185-198 mg KOH/g

Bladextract van Aloe macroclada Baker

Omschrijving/definitie:

Gelextract in poedervorm verkregen uit de bladeren van Aloe macroclada Baker dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dezelfde gel verkregen uit de bladeren van Aloe vera (L.) Burm.

As: 25 %

Voedingsvezel: 28,6 %

Vet: 2,7 %

Vocht: 4,7 %

Polysachariden: 9,5 %

Eiwit: 1,63 %

Glucose: 8,9 %

Olie van Antarctisch krill (Euphausia superba)

Omschrijving/definitie:

Om vetextract uit Antarctisch krill (Euphausia superba) te vervaardigen wordt diepgevroren vermalen krill of gedroogd krillmeel aan vetextractie met een goedgekeurd extractiemiddel (op grond van Richtlijn 2009/32/EG) onderworpen. Eiwitten en krillmateriaal worden door filtratie uit het vetextract verwijderd. Het extractiemiddel en het restwater worden door verdamping verwijderd.

Verzepingsgetal: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 3 meq O2/kg olie

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 3 % of 0,6 uitgedrukt als wateractiviteit bij 25 °C

Fosfolipiden: 35-50 %

Transvetzuren: ≤ 1 %

EPA (eicosapentaeenzuur): ≥ 9 %

DHA (docosahexaeenzuur): ≥ 5 %

Olie rijk aan fosfolipiden van Antarctisch krill (Euphausia superba)

Omschrijving/definitie:

Olie rijk aan fosfolipiden wordt uit Antarctisch krill (Euphausia superba) verkregen door herhaaldelijk wassen met een goedgekeurd oplosmiddel (op grond van Richtlijn 2009/32/EG) om het fosfolipidegehalte van de olie te verhogen. Oplosmiddelen worden door verdamping uit het eindproduct verwijderd.

Verzepingsgetal: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 3 meq O2/kg olie

Oxidatiestabiliteit: Van alle levensmiddelen die olie rijk aan fosfolipiden van Antarctisch krill (Euphausia superba) bevatten, moet de oxidatiestabiliteit met geschikte, erkende nationale/internationale testmethoden (bv. AOAC) worden aangetoond.

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 3 % of 0,6 uitgedrukt als wateractiviteit bij 25 °C

Fosfolipiden: ≥ 60 %

Transvetzuren: ≤ 1 %

EPA (eicosapentaeenzuur): ≥ 9 %

DHA (docosahexaeenzuur): ≥ 5 %

Arachidonzuurrijke olie van de schimmel Mortierella alpina

Omschrijving/definitie:

De helder gele arachidonzuurrijke olie wordt verkregen door gisting van de niet genetisch gemodificeerde stammen IS-4, I49-N18 en FJRK-MA01 van de schimmel Mortierella alpina onder gebruikmaking van een geschikte vloeistof. De olie wordt vervolgens uit de biomassa geëxtraheerd en gezuiverd.

Arachidonzuur: ≥ 40 gewichtsprocenten van het totale gehalte aan vetzuren

Vrije vetzuren: ≤ 0,45 % van het totale gehalte aan vetzuren

Transvetzuren: ≤ 0,5 % van het totale gehalte aan vetzuren

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 1,5 %

Peroxidegetal: ≤ 5 meq/kg

Anisidinegetal: ≤ 20

Zuurgetal: ≤ 1,0 KOH/g

Vochtgehalte: ≤ 0,5 %

Arganolie van Argania spinosa

Omschrijving/definitie:

Arganolie is de olie die wordt verkregen door koude persing van de amandelachtige pitten van de vruchten van Argania spinosa (L.) Skeels. De pitten kunnen vóór het persen geroosterd worden, waarbij zij niet rechtstreeks met de vlam in contact komen.

Samenstelling:

Palmitinezuur (C16:0): 12-15 %

Stearinezuur (C18:0): 5-7 %

Oliezuur (C18:1): 43-50 %

Linolzuur (C18:2): 29-36 %

Onverzeepbare bestanddelen: 0,3-2 %

Totaal sterolen: 100-500 mg/100 g

Totaal tocoferolen: 16-90 mg/100 g

Zuurgraad van de olie: 0,2-1,5 %

Peroxidegetal: < 10 meq O2/kg

Astaxanthine-rijke oleohars uit de alg Haematococcus pluvialis

Omschrijving/definitie:

Astaxanthine is een carotenoïde die door de alg Haematococcus pluvialis wordt geproduceerd. De productiemethoden voor de kweek van de alg variëren: er kan gebruik worden gemaakt van gesloten systemen die aan zonlicht of aan strikt geregeld kunstlicht worden blootgesteld of van open vijvers. De algencellen worden geoogst en gedroogd; de oleohars wordt met gebruik van superkritisch CO2 of een oplosmiddel (ethylacetaat) geëxtraheerd. De astaxanthine wordt verdund en gestandaardiseerd tot 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % of 20 % met gebruik van olijfolie, saffloerolie, zonnebloemolie of MCT (triglyceriden met een middellange keten).

Samenstelling van de oleohars:

Vet: 42,2-99 %

Eiwit: 0,3-4,4 %

Koolhydraten: 0-52,8 %

Vezels: < 1,0 %

Asgehalte: 0,0-4,2 %

Specificatie van de carotenoïden % massa

Totaal astaxanthinen: 2,9-11,1 %

9-Cis-astaxanthine: 0,3-17,3 %

13-Cis-astaxanthine: 0,2-7,0 %

Astaxanthinemonoësters: 79,8-91,5 %

Astaxanthinediësters: 0,16-19,0 %

β-Caroteen: 0,01-0,3 %

Luteïne: 0-1,8 %

Canthaxanthine: 0-1,30 %

Microbiologische criteria:

Totaal aerobe bacteriën: < 3 000 kve/g

Gisten en schimmels: < 100 kve/g

Coliformen: < 10 kve/g

E. coli: negatief

Salmonella: negatief

Staphylococcus: negatief

Basilicumzaden (Ocimum basilicum)

Omschrijving/definitie:

Basilicum (Ocimum basilicum L.) behoort tot de familie Lamiaceae binnen de orde Lamiales. Na het oogsten worden de zaden mechanisch schoongemaakt. Bloemen, bladeren en andere delen van de plant worden verwijderd. Het hoogste zuiverheidsniveau van de basilicumzaden moet door middel van filtering (optisch, mechanisch) worden gewaarborgd. Het productieproces van vruchtensappen en gemengde groente/vruchtendranken die basilicumzaden (Ocimum basilicum L.) bevatten, omvat de prehydratatie en pasteurisatie van de zaden. Er worden microbiologische controles uitgevoerd en er zijn monitoringsystemen.

Droge stof: 94,1 %

Eiwit: 20,7 %

Vet: 24,4 %

Koolhydraten: 1,7 %

Voedingsvezels: 40,5 % (methode: AOAC 958.29)

As: 6,78 %

Extract van gefermenteerde zwarte bonen

Omschrijving/definitie:

Extract van gefermenteerde zwarte bonen (Touchi-extract) is een fijn, lichtbruin eiwitrijk poeder dat wordt verkregen door kleine sojabonen (Glycine max (L.) Merr.) die met Aspergillus oryzae zijn gefermenteerd, met water te extraheren. Het extract bevat een α-glucosidaseremmer.

Kenmerken:

Vetten: ≤ 1,0 %

Eiwitten: ≥ 55 %

Water: ≤ 7,0 %

Asgehalte: ≤ 10 %

Koolhydraten: ≥ 20 %

α-Glucosidaseremmende werking: IC50 min. 0,025 mg/ml

Soja-isoflavonen: ≤ 0,3 g/100 g

Runderlactoferrine

Omschrijving/definitie:

Runderlactoferrine is een natuurlijk eiwit in koemelk. Het is een ijzerbindend glycoproteïne van circa 77 kDa en bestaat uit één polypeptideketen van 689 aminozuren.

Productieproces: runderlactoferrine wordt geïsoleerd uit magere melk of kaaswei met behulp van een ionenuitwisselaar, gevolgd door ultrafiltratiestappen. Het wordt ten slotte gedroogd door vriesdroging of verstuiving en de grote poederdeeltjes worden eruit gezeefd. Het is een vrijwel reukloos, lichtroze poeder.

Fysisch-chemische eigenschappen van runderlactoferrine:

Vocht: < 4,5 %

As: < 1,5 %

Arseen: < 2,0 mg/kg

IJzer: < 350 mg/kg

Eiwit: > 93 %

waarvan runderlactoferrine: > 95 %

waarvan andere eiwitten: < 5,0 %

pH (2 %-oplossing, 20 °C): 5,2-7,2

Oplosbaarheid (2 %-oplossing, 20 °C): volledig

Olie van de zaden van Buglossoides arvensis

Omschrijving/definitie:

Geraffineerde buglossoidesolie wordt gewonnen uit de zaden van Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.

Alfa-linoleenzuur: ≥ 35 % massa van het totale gehalte aan vetzuren

Stearidonzuur: ≥ 15 % massa van het totale gehalte aan vetzuren

Linolzuur: ≥ 8,0 % massa van het totale gehalte aan vetzuren

Transvetzuren: ≤ 2,0 % massa van het totale gehalte aan vetzuren

Zuurgetal: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq O2/kg

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 2,0 %

Eiwitgehalte (stikstof totaal): ≤ 10 μg/ml

Pyrrolizidine-alkaloïden: niet aantoonbaar met een aantoonbaarheidsgrens van 4,0 μg/kg

Olie uit Calanus finmarchicus

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedingsingrediënt is een robijnrode, licht viskeuze olie met een lichte schelpdiergeur, gewonnen uit het schaaldier (zeezoöplankton) Calanus finmarchicus. Het ingrediënt bestaat voornamelijk uit wasesters (> 85 %) met geringe hoeveelheden triglyceriden en andere neutrale lipiden.

Specificaties:

Water: < 1,0 %

Wasesters: > 85 %

Totaal vetzuren: > 46 %

Eicosapentaeenzuur (EPA): > 3,0 %

Docosahexaeenzuur (DHA): > 4,0 %

Vetalcoholen totaal: > 28 %

C20:1(n-9)-vetalcohol: > 9,0 %

C22:1(n-11)-vetalcohol: > 12 %

Transvetzuren: < 1,0 %

Astaxanthine-esters: < 0,1 %

Peroxidegetal: < 3,0 meq. O2/kg

Kauwgombasis (monomethoxypolyethyleenglycol)

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedselingrediënt is een synthetisch polymeer (octrooinummer WO2006016179). Het bestaat uit vertakte polymeren van monomethoxypolyethyleenglycol (MPEG) geënt op met maleïnezuuranhydride geënt polyisopreen (PIP-g-MA), en niet-gereageerd MPEG (minder dan 35 gewichtspercenten).

De kleur is wit tot gebroken wit.

CAS-nr.: 1246080-53-4

Kenmerken:

Vochtgehalte: < 5,0 %

Aluminiumgehalte: < 3,0 mg/kg

Lithiumgehalte: < 0,5 mg/kg

Nikkelgehalte: < 0,5 mg/kg

Anhydrideresidu: < 15 μmol/g

Polydispersiteitsindex: < 1,4

Isopreen: < 0,05 mg/kg

Ethyleenoxide: < 0,2 mg/kg

Vrij maleïnezuuranhydride: < 0,1 %

Totaal oligomeren (minder dan 1 000 dalton): ≤ 50 mg/kg

Ethyleenglycol: < 200 mg/kg

Diëthyleenglycol: < 30 mg/kg

Monoëthyleenglycolmethylether: < 3,0 mg/kg

Diëthyleenglycolmethylether: < 4,0 mg/kg

Triëthyleenglycolmethylether: < 7,0 mg/kg

1,4-Dioxaan: < 2,0 mg/kg

Formaldehyde: < 10 mg/kg

Kauwgombasis (methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer)

Omschrijving/definitie:

Methylvinylether-maleïnezuuranhydridecopolymeer is een watervrij copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride.

Vrijlopend wit of gebroken wit poeder.

CAS-nr.: 9011-16-9

Zuiverheid:

Gehalte: ten minste 99,5 % in de droge stof

Specifieke viscositeit (1 % MEK): 2-10

Residuen van methylvinylether: ≤ 150 ppm

Residuen van maleïnezuuranhydride: ≤ 250 ppm

Aceetaldehyde: ≤ 500 ppm

Methanol: ≤ 500 ppm

Dilauroylperoxide: ≤ 15 ppm

Totaal zware metalen: ≤ 10 ppm

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal: ≤ 500 kve/g

Schimmels/gisten: ≤ 500 kve/g

Escherichia coli: negatieve test

Salmonella: negatieve test

Staphylococcus aureus: negatieve test

Pseudomonas aeruginosa: negatieve test

Chia-olie van Salvia hispanica

Omschrijving/definitie:

Chia-olie is afkomstig van zaden van chia (Salvia hispanica L.) (99,9 % zuiver) door koude persing. Er worden geen oplosmiddelen gebruikt en zodra de olie wordt geperst, wordt zij opgeslagen in zuiveringsbassins en wordt een filtratieproces toegepast om verontreinigingen te verwijderen. Chia-olie kan ook door middel van extractie met superkritisch CO2 worden geproduceerd.

Productieproces:

Geproduceerd door middel van koude persing. Er worden geen oplosmiddelen gebruikt en zodra de olie wordt geperst, wordt zij opgeslagen in zuiveringsbassins en wordt een filtratieproces toegepast om verontreinigingen te verwijderen.

Zuurgraad uitgedrukt in oliezuur: ≤ 2,0 %

Peroxidegetal: ≤ 10 meq/kg

Onoplosbare verontreinigingen: ≤ 0,05 %

Alfalinoleenzuur: ≥ 60 %

Linolzuur: 15-20 %

Chiazaden (Salvia hispanica)

Omschrijving/definitie:

Chia (Salvia hispanica L.) is een eenjarige kruidachtige zomerplant van de lipbloemenfamilie (Labiatae). Na het oogsten worden de zaden mechanisch schoongemaakt. Bloemen, bladeren en andere delen van de plant worden verwijderd.

Droge stof: 90-97 %

Eiwit: 15-26 %

Vet: 18-39 %

Koolhydraten (*): 18-43 %

Ruwe celstof (**): 18-43 %

As: 3-7 %

(*)

Koolhydraten inclusief de vezelwaarde (EU: koolhydraten zijn beschikbare koolhydraten = suiker + zetmeel)

(**)

Ruwe celstof bestaat hoofdzakelijk uit onverteerbare celstof, pentosanen en lignine.

Productieproces:

Het productieproces van vruchtensappen en gemengde vruchtendranken die chiazaden bevatten, omvat de prehydratatie en pasteurisatie van de zaden. Er worden microbiologische controles uitgevoerd en er zijn monitoringsystemen.

Chitine-glucan van Aspergillus niger

Omschrijving/definitie:

Chitine-glucan wordt verkregen uit het mycelium van Aspergillus niger; het is een lichtgeel, geurloos, vrijstromend poeder. Het heeft een drogestofgehalte van 90 % of meer.

Chitine-glucan bestaat grotendeels uit twee polysachariden:

chitine, samengesteld uit zich herhalende eenheden van N-acetyl-D-glucosamine (CAS-nr.: 1398-61-4);

bèta(1,3)-glucan, samengesteld uit zich herhalende eenheden van D-glucose (CAS-nr.: 9041-22-9).

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 10 %

Chitine-glucan: ≥ 90 %

Verhouding chitine tot glucan: 30:70 tot 60:40

As: ≤ 3,0 %

Lipiden: ≤ 1,0 %

Eiwitten: ≤ 6,0 %

Chitine-glucancomplex van Fomes fomentarius

Omschrijving/definitie:

Chitine-glucancomplex wordt verkregen uit de celwand van het vruchtlichaam van de schimmel Fomes fomentarius. Het bestaat voornamelijk uit twee polysachariden:

chitine, samengesteld uit zich herhalende eenheden van N-acetyl-D-glucosamine (CAS-nr.: 1398-61-4);

bèta(1,3)(1,6)-D-glucan, samengesteld uit zich herhalende eenheden van D-glucose (CAS-nr.: 9041-22-9).

Het productieproces bestaat uit verschillende stappen, waaronder: reinigen, verkleinen en malen, zacht maken in water en verhitten in een alkalische oplossing, wassen, drogen. Tijdens het productieproces wordt geen hydrolyse toegepast.

Uiterlijk: poeder, geurloos, smaakloos, bruin

Zuiverheid:

Vochtgehalte: ≤ 15 %

As: ≤ 3,0 %

Chitine-glucan: ≥ 90 %

Verhouding chitine tot glucan: 70:20

Totaal koolhydraten, exclusief glucanen: ≤ 0,1 %

Eiwitten: ≤ 2,0 %

Lipiden: ≤ 1,0 %

Melaninen: ≤ 8,3 %

Toevoegingsmiddelen: geen

pH: 6,7-7,5

Zware metalen:

Lood (ppm): ≤ 1,00

Cadmium (ppm): ≤ 1,00

Kwik (ppm): ≤ 0,03

Arseen (ppm): ≤ 0,20

Microbiologische criteria:

Totaal mesofiele bacteriën: ≤ 103/g

Gisten en schimmels: ≤ 103/g

Coliforme bacteriën bij 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella en andere pathogene bacteriën: afwezigheid/25 g

Chitosanextract uit schimmels (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Omschrijving/definitie:

Het chitosanextract (dat voornamelijk poly(D-glucosamine) bevat) wordt verkregen uit de steel van Agaricus bisporus of uit het mycelium van Aspergillus niger.

Het geoctrooieerde productieproces bestaat uit verschillende stappen, waaronder: extractie en deacetylatie (hydrolyse) in een alkalisch milieu, solubilisatie in een zuur milieu, neerslag in een alkalisch milieu, wassen en drogen.

Synoniem: poly(D-glucosamine)

CAS-nummer chitosan: 9012-76-4

Formule chitosan: (C6H11NO4)n

Uiterlijk: fijn vrijstromend poeder

Aspect: gebroken wit tot enigszins bruinachtig

Geur: geurloos

Zuiverheid:

Chitosangehalte (% massa op basis van droog gewicht): 85

Glucangehalte (% massa op basis van droog gewicht): ≤ 15

Gewichtsverlies bij drogen (% massa op basis van droog gewicht): ≤ 10

Viscositeit (1 % in azijnzuur 1 %): 1-15

Acetyleringsgraad (in % mol/nat gewicht): 0-30

Viscositeit (1 % in azijnzuur 1 %) (mPa.s): 1-14 voor chitosan uit Aspergillus niger; 12-25 voor chitine uit Agaricus bisporus

As (% massa op basis van droog gewicht): ≤ 3,0

Eiwitten (% massa op basis van droog gewicht): ≤ 2,0

Deeltjesgrootte: > 100 nm

Schuddichtheid (g/cm3): 0,7-1,0

Vetbindingsvermogen 800 × (% massa op basis van nat gewicht): geslaagde test

Zware metalen:

Kwik (ppm): ≤ 0,1

Lood (ppm): ≤ 1,0

Arseen (ppm): ≤ 1,0

Cadmium (ppm): ≤ 0,5

Microbiologische criteria:

Aeroob kiemgetal (kve/g): ≤ 103

Kiemgetal gist en schimmel (kve/g): ≤ 103

Escherichia coli (kve/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (kve/g): ≤ 10

Salmonella: afwezigheid/25 g

Listeria monocytogenes: afwezigheid/25 g

Chondroïtinesulfaat

Omschrijving/definitie:

Chondroïtinesulfaat (natriumzout) is een biosynthetisch product. Het wordt verkregen door chemische sulfatering van chondroïtine afkomstig van fermentatie door de bacterie Escherichia coli O5:K4:H4 stam U1-41 (ATCC 24502).

Chondroïtinesulfaat (natriumzout) (% drooggewicht): 95-105

MWw (gewichtgemiddelde molmassa) (kDa): 5-12

MWn (getalgemiddelde molmassa) (kDa): 4-11

Dispersiteit (wh/w0,05): ≤ 0,7

Sulfateringspatroon (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Gewichtsverlies bij drogen (%) (105 °C tot constant gewicht): ≤ 10,0

Gloeirest (% drooggewicht): 20-30

Eiwit (% drooggewicht): ≤ 0,5

Endotoxinen (EU/mg): ≤ 100

Totaal aan organische onzuiverheden (mg/kg): ≤ 50

Chroompicolinaat

Omschrijving/definitie:

Chroompicolinaat is een roodachtig vrijstromend poeder, slecht oplosbaar in water bij pH 7. Het zout is ook oplosbaar in polaire organische oplosmiddelen.

Chemische naam: tris(2-pyridinecarboxylaat-N,O)chroom(III) of 2-pyridinecarbonzuur-chroom(III)-zout

CAS-nr.: 14639-25-9

Chemische formule: Cr(C6H4NO2)3

Chemische kenmerken:

Chroompicolinaat: ≥ 95 %

Chroom (III): 12-13 %

Chroom (VI): niet aantoonbaar

Water: ≤ 4,0 %

Kruid Cistus incanus L. Pandalis

Omschrijving:

Kruid Cistus incanus L. Pandalis; soort uit de familie Cistaceae die voorkomt in het Middellandse Zeegebied (het schiereiland Chalcidice).

Samenstelling:

Vochtgehalte: 9-10 g/100 g kruid

Eiwitten: 6,1 g/100 g kruid

Vet: 1,6 g/100 g kruid

Koolhydraten: 50,1 g/100 g kruid

Vezels: 27,1 g/100 g kruid

Mineralen: 4,4 g/100 g kruid

 

Natrium: 0,18 g

Kalium: 0,75 g

Magnesium: 0,24 g

Calcium: 1,0 g

IJzer: 65 mg

Vitamine B1: 3,0 μg

Vitamine B2: 30 μg

Vitamine B6: 54 μg

Vitamine C: 28 mg

Vitamine A: minder dan 0,1 mg

Vitamine E: 40-50 mg

α-Tocoferol: 20–50 mg

β- en γ-Tocoferol: 2-15 mg

δ-Tocoferol: 0,1-2 mg

Citicoline

Citicoline (synthetisch)

Omschrijving/definitie:

Citicoline bestaat uit cytosine, ribose, pyrofosfaat en choline.

Wit kristallijn poeder

Chemische naam: choline cytidine 5′-pyrofosfaat, cytidine 5′-(trihydrogeen difosfaat) P′-[2-(trimethylammonio)ethyl]ester inwendig zout

Chemische formule: C14H26N4O11P2

Molecuulgewicht: 488,32 g/mol

CAS-nr.: 987-78-0

pH (monsteroplossing van 1 %): 2,5-3,5

Zuiverheid:

Gehalte: ≥ 98 % in de droge stof

Gewichtsverlies bij drogen (100 °C gedurende 4 uur): ≤ 5,0 %

Ammonium: ≤ 0,05 %

Arseen: maximaal 2 ppm

Vrije fosfaatzuren: ≤ 0,1 %

5'-Cytidylzuur: ≤ 1,0 %

Microbiologische criteria:

Totaal kiemgetal: ≤ 103 kve/g

Gisten en schimmels: ≤ 102 kve/g

Escherichia coli: afwezig in 1 g

Citicoline (microbiële bron)

Omschrijving/definitie:

Het wordt geproduceerd door fermentatie met een genetisch gemodificeerde stam van E. coli (BCT19/p40k).

De specificatie van citicoline uit microbiële bron is dezelfde als van toegelaten synthetisch citicoline.

Clostridium butyricum

Omschrijving/definitie:

Clostridium butyricum (CBM-588) is een Gram-positieve, sporenvormende, obligaat anaerobe, niet-pathogene, niet genetisch gemodificeerde bacterie. Nummer depositaris: FERM BP-2789.

Microbiologische criteria:

Totaal aantal levensvatbare aerobe kiemen: ≤ 103 kve/g

Escherichia coli: niet aangetoond in 1 g

Staphylococcus aureus: niet aangetoond in 1 g

Pseudomonas aeruginosa: niet aangetoond in 1 g

Gisten en schimmels: ≤ 102 kve/g

Extract van ontvet cacaopoeder

Cacao-extract (Theobroma cacao L.)

Uiterlijk: donkerbruin poeder vrij van zichtbare onzuiverheden

Fysische en chemische eigenschappen:

Polyfenolgehalte: minimaal 55,0 % GAE

Theobrominegehalte: maximaal 10,0 %

Asgehalte: maximaal 5,0 %

Vochtgehalte: maximaal 8,0 %

Bulkdichtheid: 0,40-0,55 g/cm3

pH: 5,0-6,5

Oplosmiddelresten: maximaal 500 ppm

Vetarm cacao-extract

Vetarm cacao-extract (Theobroma cacao L.)

Uiterlijk: donkerrood tot paars poeder

Cacao-extract, concentraat: minimaal 99 %

Siliciumdioxide (technologisch hulpmiddel): maximaal 1,0 %

Flavanolen uit cacao: minimaal 300 mg/g

(-) Epicatechine: minimaal 45 mg/g

Gewichtsverlies bij drogen: maximaal 5,0 %

Korianderzaadolie van Coriandrum sativum

Omschrijving/definitie:

Korianderzaadolie is een olie die glyceriden van vetzuren bevat en wordt verkregen uit de zaden van de korianderplant Coriandrum sativum L.

Lichtgele kleur, neutrale smaak

CAS-nr.: 8008-52-4

Vetzuursamenstelling:

Palmitinezuur (C16:0): 2-5 %

Stearinezuur (C18:0): < 1,5 %

Petroselinezuur (cis-C18:1(n-12)): 60-75 %

Oliezuur (cis-C18:1(n-9)): 8-15 %

Linolzuur (C18:2): 12-19 %

Alfa-linoleenzuur (C18:3): < 1,0 %

Transvetzuren: ≤ 1,0 %

Zuiverheid:

Brekingsindex (20 °C): 1,466-1,474

Zuurgetal: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq/kg

Joodgetal: 88-110 eenheden

Verzepingsgetal: 186-200 mg KOH/g

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 15 g/kg

Gedroogde vruchten van Crataegus pinnatifida

Omschrijving/definitie:

Gedroogde vruchten van de soort Crataegus pinnatifida, uit de familie Rosaceae, die in het noorden van China en Korea voorkomt.

Samenstelling:

Droge stof: 80 %

Koolhydraten: 55 g/kg versgewicht

Fructose: 26,5-29,3 g/100 g

Glucose: 25,5-28,1 g/100 g

Vitamine C: 29,1 mg/100 g versgewicht

Natrium: 2,9 g/100 g versgewicht

Vruchtenmoes is een product dat wordt verkregen door thermische verwerking van de eetbare delen van een of meerdere fruitsoorten, integraal of in stukken, al dan niet gezeefd, zonder aanzienlijke concentratie. Er kan gebruik worden gemaakt van suikers, water, cider, kruiden en citroensap.

α-Cyclodextrine

Omschrijving/definitie:

Een niet-reducerend cyclisch sacharide bestaande uit zes α-1,4-gekoppelde D-glucopyranosyl-eenheden, geproduceerd door de inwerking van cyclodextrine-glucosyltransferase (CGTase, EC 2.4.1.19) op gehydrolyseerd zetmeel. Het α-cyclodextrine kan op een van de volgende manieren worden afgescheiden en gezuiverd: neerslaan van een complex van α-cyclodextrine met 1-decanol, oplossen in water bij verhoogde temperatuur en opnieuw neerslaan, stoomstrippen van het complexeermiddel en kristallisatie van α-cyclodextrine uit de oplossing; of chromatografie met ionenuitwisseling of gelfiltratie gevolgd door kristallisatie van α-cyclodextrine uit de gezuiverde moedervloeistof; of membraanscheidingsmethoden zoals ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Omschrijving: vrijwel reukloze, witte of bijna witte kristallijne vaste stof.

Synoniemen: α-cyclodextrine, α-dextrine, cyclohexaamylose, cyclomaltohexaose, α-cycloamylose

Chemische naam: cyclohexaamylose

CAS-nr.: 10016-20-3

Chemische formule: (C6H10O5)6

Molecuulgewicht: 972,85

Gehalte: ≥ 98 % (droge stof)

Identificatie:

Smelttraject: ontleedt boven 278 °C

Oplosbaarheid: goed oplosbaar in water, zeer slecht oplosbaar in ethanol

Specifieke draaiing: [α]D 25: tussen + 145° en + 151° (1 %-oplossing)

Chromatografie: de retentietijd van de hoofdpiek in een vloeistofchromatogram van het monster komt overeen met die van α-cyclodextrine in een chromatogram van referentie-α-cyclodextrine (verkrijgbaar bij Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, München, Duitsland, of Wacker Biochem Group, Adrian, MI, VS) waarbij de bepaling wordt uitgevoerd zoals beschreven onder Bepalingsmethode.

Zuiverheid:

Watergehalte: ≤ 11 % (karlfischermethode)

Resterend complexeermiddel: ≤ 20 mg/kg

(1-decanol)

Reducerende stoffen: ≤ 0,5 % (uitgedrukt als glucose)

Sulfaatas: ≤ 0,1 %

Lood: ≤ 0,5 mg/kg

Bepalingsmethode:

De bepaling met vloeistofchromatografie wordt als volgt uitgevoerd.

 

Monsteroplossing: weeg ongeveer 100 mg analysemonster nauwkeurig af in een maatkolf van 10 ml en voeg 8 ml gedeïoniseerd water toe. Los het monster volledig op met behulp van een ultrasoonbad (10-15 min) en vul aan tot de streep met gezuiverd en gedeïoniseerd water. Filtreer over een filter van 0,45 μm.

 

Referentieoplossing: weeg ongeveer 100 mg α-cyclodextrine nauwkeurig af in een maatkolf van 10 ml en voeg 8 ml gedeïoniseerd water toe. Los het monster volledig op met behulp van een ultrasoonbad en vul aan tot de streep met gezuiverd en gedeïoniseerd water.

Chromatografie: vloeistofchromatograaf, voorzien van een brekingsindexdetector en een integrerende recorder.

Kolom en pakking: nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Duitsland) of soortgelijk

Lengte: 250 mm

Diameter: 4 mm

Temperatuur: 40 °C

Mobiele fase: acetonitril/water (67/33, v/v)

Elutiesnelheid: 2,0 ml/min

Injectievolume: 10 μl

Werkwijze: injecteer de monsteroplossing in de chromatograaf, neem het chromatogram op en meet de oppervlakte van de α-CD-piek. Bereken het percentage α-cyclodextrine in het analysemonster als volgt:

% α-cyclodextrine (droge stof) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

waarbij:

AS en AR de oppervlaktes van de α-cyclodextrinepieken van de monsteroplossing respectievelijk de referentieoplossing zijn, WS en WR de gewichten (in mg) van het analysemonster respectievelijk de referentie-α cyclodextrine zijn, gecorrigeerd voor het watergehalte.

γ-Cyclodextrine

Omschrijving/definitie:

Een niet-reducerende cyclische sacharide bestaande uit acht α-1,4-gekoppelde D-glucopyranosyl-eenheden, geproduceerd door de inwerking van cyclodextrine-glucosyltransferase (CGTase, EC 2.4.1.19) op gehydrolyseerd zetmeel. γ-Cyclodextrine kan worden afgescheiden en gezuiverd door neerslaan van een complex van γ-cyclodextrine met 8-cyclohexadeceen-1-on, oplossen van het complex met water en n-decaan, stoomstrippen van de waterige fase en afscheiden van het gamma-cyclodextrine uit de oplossing door kristallisatie.

Vrijwel reukloze, witte of bijna witte kristallijne vaste stof.

Synoniemen: γ-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclo-octa-amylose, cyclomalto-octaose, γ-cycloamylase

Chemische naam: cyclo-octa-amylose

CAS-nummer: 17465-86-0

Chemische formule: (C6H10O5)8

Gehalte: ≥ 98 % (droge stof)

Identificatie:

Smelttraject: ontleedt boven 285 °C

Oplosbaarheid: gemakkelijk oplosbaar in water, zeer moeilijk oplosbaar in ethanol

Specifieke draaiing: [α]D 25: tussen + 174° en + 180° (1 %-oplossing)

Zuiverheid:

watergehalte: ≤ 11 %

Resterend complexeermiddel (8-cyclohexadeceen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Oplosmiddelresten (n-decaan): ≤ 6 mg/kg

Reducerende stoffen: ≤ 0,5 % (uitgedrukt als glucose)

Sulfaatas: ≤ 0,1 %

Dextraanbereiding geproduceerd door Leuconostoc mesenteroides

1.

In poedervorm:

Koolhydraten: 60 % waarvan: (dextraan: 50 %, mannitol: 0,5 %, fructose: 0,3 %, leucrose: 9,2 %)

Eiwit: 6,5 %

Lipiden: 0,5 %

Melkzuur: 10 %

Ethanol: sporen

As: 13 %

Vocht: 10 %

2.

In vloeibare vorm:

Koolhydraten: 12 % waarvan: (dextraan: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fructose: 1,9 %, leucrose: 2,2 %)

Eiwitten: 2,0 %

Lipiden: 0,1 %

Melkzuur: 2,0 %

Ethanol: 0,5 %

As: 3,4 %

Vocht: 80 %

Diacylglycerololie van plantaardige oorsprong

Omschrijving/definitie:

Vervaardigd van glycerol en vetzuren uit eetbare plantaardige oliën, met name uit sojaolie (Glycine max) of raapolie (Brassica campestris, Brassica napus), met gebruik van een specifiek enzym.

Acylglycerolverdeling:

Diacylglycerolen (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diacylglycerolen (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacylglycerolen (TAG): ≤ 20 %

Monoacylglycerolen (MAG): ≤ 5,0 %

Vetzuursamenstelling (MAG, DAG, TAG):

Oliezuur (C18:1): 20-65 %

Linolzuur (C18:2): 15-65 %

Linoleenzuur (C18:3): ≤ 15 %

Verzadigde vetzuren: ≤ 10 %

Overige:

Zuurgetal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 0,1 %

Peroxidegetal: ≤ 1,0 meq/kg

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 2,0 %

Transvetzuren: ≤ 1,0 %

MAG: monoacylglycerolen, DAG: diacylglycerolen, TAG: triacylglycerolen

Dihydrocapsiaat (DHC)

Omschrijving/definitie:

Dihydrocapsiaat wordt vervaardigd door verestering van vanillylalcohol en 8-methylnonaanzuur, met enzymen als katalysator. Na verestering wordt dihydrocapsiaat geëxtraheerd met n-hexaan.

Viskeuze, kleurloze tot gele vloeistof

Chemische formule: C18 H28 O4

CAS-nr.: 205687-03-2

Fysisch-chemische eigenschappen:

Dihydrocapsiaat: > 94 %

8-Methylnonaanzuur: < 6,0 %

Vanillylalcohol: < 1,0 %

Overige bijproducten: < 2,0 %

Gedroogd extract van Lippia citriodora uit celculturen

Omschrijving/definitie: gedroogd extract van celculturen HTN®Vb van Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Extract van Echinacea angustifolia uit celculturen

Extract van de wortel van Echinacea angustifolia verkregen uit een weefselcultuurplant dat wezenlijk gelijkwaardig is aan een wortelextract van Echinacea angustifolia verkregen in ethanol-water getitreerd tot 4 % echinacoside.

Olie van Echium plantagineum

Omschrijving/definitie:

Echiumolie is het lichtgele product dat wordt verkregen door het raffineren van de olie die wordt gewonnen uit de zaden van Echium plantagineum L. Stearidonzuur: ≥ 10 % (gewichtsprocent) van het totale gehalte aan vetzuren

Transvetzuren: ≤ 2,0 % (gewichtsprocent) van het totale gehalte aan vetzuren

Zuurgetal: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq O2/kg

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 2,0 %

Eiwitgehalte (stikstof totaal): ≤ 20 μg/ml

Pyrrolizidine-alkaloïden: niet aantoonbaar met een aantoonbaarheidsgrens van 4,0 μg/kg

Epigallocatechinegallaat als een gezuiverd extract van groenetheebladeren (Camellia sinensis)

Omschrijving/definitie:

Een sterk gezuiverd extract van groenetheebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) in de vorm van een fijn, gebroken wit tot lichtroze poeder. Het bestaat voor minstens 90 % uit epigallocatechinegallaat (EGCG) en heeft een smeltpunt tussen ongeveer 210 en 215 °C.

Uiterlijk: gebroken wit tot lichtroze poeder

Chemische naam: polyfenol (—)-epigallocatechine-3-gallaat

Synoniemen: epigallocatechinegallaat (EGCG)

CAS-nr.: 989-51-5

INCI-naam: epigallocatechin gallate

Molecuulmassa: 458,4 g/mol

Gewichtsverlies bij drogen: maximaal 5,0 %

Zware metalen:

Arseen: maximaal 3,0 ppm

Lood: maximaal 5,0 ppm

Gehalte:

minimaal 94 % EGCG (droog materiaal)

maximaal 0,1 % cafeïne

Oplosbaarheid: EGCG is tamelijk gemakkelijk oplosbaar in water, ethanol, methanol en aceton

L-ergothioneïne

Definitie

Chemische naam (IUPAC): (2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazool-4-yl)-2-(trimethylammonio)-propanoaat

Chemische formule: C9H15N3O2S

Moleculaire massa: 229,3 Da

CAS-nr.: 497-30-3

Kenmerk

Specificatie

Methode

Uiterlijk

Wit poeder

Visueel

Optische rotatie

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetrisch

Chemische zuiverheid

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identificatie

In overeenstemming met de structuur

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Elementanalyse

Totaal oplosmiddelresten

(methanol, ethylacetaat, isopropanol, ethanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Gaschromatografie

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Gewichtsverlies bij drogen

Interne standaard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Onzuiverheden

< 0,8 %

HPLC/GPC of 1H-NMR

Zware metalen b) c)

Lood

< 3,0 ppm

ICP-AES

(Pb, Cd)

Atomaire fluorescentie (Hg)

Cadmium

< 1,0 ppm

Kwik

< 0,1 ppm

Microbiologische specificaties b)

Totaal aantal levensvatbare aerobe kiemen (TVAC)

≤ 1 × 103 kve/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Totaal kiemgetal gisten en schimmels (TYMC)

≤ 1 × 102 kve/g

Escherichia coli

Afwezig in 1 g

Eur. Ph.: Europese farmacopee; 1H-NMR: proton-nucleair-magnetische resonantie; HPLC: hogedrukvloeistofchromatografie; GPC: gelpermeatiechromatografie; ICP-AES: atoomemissiespectroscopie met inductief gekoppeld plasma; kve: kolonievormende eenheden.

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analyses verricht bij elke partij.

c)

Maximumgehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1881/2006

Natriumijzer-EDTA

Omschrijving/definitie:

Natriumijzer-EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) is een reukloos vrijstromend geelbruin poeder met een chemische zuiverheid van meer dan 99 % (w/w). Het is vrij oplosbaar in water.

Chemische formule: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Chemische kenmerken:

pH van een 1 %-oplossing: 3,5-5,5

IJzer: 12,5-13,5 %

Natrium: 5,5 %

Water: 12,8 %

Organisch materiaal (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5-70,5 %

In water onoplosbaar materiaal: ≤ 0,1 %

Nitrilotriazijnzuur: ≤ 0,1 %

Ammoniumijzer(II)fosfaat

Omschrijving/definitie:

Ammoniumijzer(II)fosfaat is een grijsgroen fijn poeder, vrijwel onoplosbaar in water en oplosbaar in verdunde anorganische zuren.

CAS-nr.: 10101-60-7

Chemische formule: FeNH4PO4

Chemische kenmerken:

pH van 5 %-suspensie in water: 6,8-7,8

IJzer (totaal): ≥ 28 %

IJzer (II): 22-30 % (m/m)

IJzer (III): ≤ 7,0 % (m/m)

Ammoniak: 5-9 % (m/m)

Water: ≤ 3,0 %

Vispeptiden van Sardinops sagax

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedselingrediënt is een peptidemengsel dat wordt verkregen door een door alkalische protease gekatalyseerde hydrolyse van vis (Sardinops sagax)-spier, gevolgd door isolatie van de peptidefractie door kolomchromatografie, concentratie onder vacuüm en sproeidrogen.

Geelwit poeder

Peptiden (*) (korte-ketenpeptiden, dipeptiden en tripeptiden met een moleculair gewicht van minder dan 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g

As: ≤ 10 g/100 g

Vocht: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahl-methode

Flavonoïden uit Glycyrr hiza glabra

Omschrijving/definitie:

Flavanoïden verkregen uit de wortels of wortelstokken van Glycyrrhiza glabra L. worden met ethanol geëxtraheerd, gevolgd door een verdere extractie van dit ethanolextract met triglyceriden met een middellange keten. Het is een donkerbruin gekleurde vloeistof, die 2,5 % tot 3,5 % glabridine bevat.

Vochtgehalte: < 0,5 %

Asgehalte: < 0,1 %

Peroxidegetal: < 0,5 meq/kg

Glabridine: 2,5-3,5 % vet

Glycyrrizinezuur: < 0,005 %

Vetten, inclusief polyfenolachtige stoffen: ≥ 99 %

Eiwitten: < 0,1 %

Koolhydraten: niet aantoonbaar

Fucoïdanextract uit het zeewier Fucus vesiculosus

Omschrijving/definitie:

Fucoïdan uit het zeewier Fucus vesiculosus wordt geëxtraheerd door extractie met water in een zure oplossing en filtratieprocessen zonder gebruik van organische oplosmiddelen. Het resulterende extract wordt geconcentreerd en gedroogd om het fucoïdanextract met de volgende specificaties te verkrijgen:

 

Gebroken wit tot bruin poeder

 

Geur en smaak: flauwe geur en smaak

 

Vochtgehalte: < 10 % (2 uur bij 105 °C)

 

pH-waarde: 4,0-7,0 (1 %-suspensie bij 25 °C)

Zware metalen:

Arseen (anorganisch): < 1,0 ppm

Cadmium: < 3,0 ppm

Lood: < 2,0 ppm

Kwik: < 1,0 ppm

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal: < 10 000 kve/g

Totaal gehalte gist en schimmel: < 100 kve/g

Totaal gehalte enterobacteriën: afwezig/g

Escherichia coli: afwezig/g

Salmonella: afwezig/10 g

Staphylococcus aureus: afwezig/g

Samenstelling van de twee toegelaten typen extract, op basis van het gehalte aan fucoïdan:

 

Extract 1:

 

Fucoïdan: 75-95 %

 

Alginaat: 2,0-5,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5-15 %

 

Mannitol: 1-5 %

 

Natuurlijke zouten/vrije mineralen: 0,5-2,5 %

 

Andere koolhydraten: 0,5-1,0 %

 

Eiwitten: 2,0-2,5 %

 

Extract 2:

 

Fucoïdan: 60-65 %

 

Alginaat: 3,0-6,0 %

 

Polyfloroglucinol: 20-30 %

 

Mannitol: < 1,0 %

 

Natuurlijke zouten/vrije mineralen: 0,5-2,0 %

 

Andere koolhydraten: 0,5-2,0 %

 

Eiwitten: 2,0-2,5 %

Fucoïdanextract uit het zeewier Undaria pinnatifida

Omschrijving/definitie:

Fucoïdan uit het zeewier Undaria pinnatifida wordt geëxtraheerd door extractie met water in een zure oplossing en filtratieprocessen zonder gebruik van organische oplosmiddelen. Het resulterende extract wordt geconcentreerd en gedroogd om het fucoïdanextract met de volgende specificaties te verkrijgen:

 

Gebroken wit tot bruin poeder

 

Geur en smaak: flauwe geur en smaak

 

Vochtgehalte: < 10 % (2 uur bij 105 °C)

 

pH-waarde: 4,0-7,0 (1 %-suspensie bij 25 °C)

Zware metalen:

Arseen (anorganisch): < 1,0 ppm

Cadmium: < 3,0 ppm

Lood: < 2,0 ppm

Kwik: < 1,0 ppm

Microbiologie:

Totaal aeroob kiemgetal: < 10 000 kve/g

Totaal gehalte gist en schimmel: < 100 kve/g

Totaal gehalte enterobacteriën: afwezig/g

Escherichia coli: afwezig/g

Salmonella: afwezig/10 g

Staphylococcus aureus: afwezig/g

Samenstelling van de twee toegelaten typen extract, op basis van het gehalte aan fucoïdan:

 

Extract 1:

 

Fucoïdan: 75-95 %

 

Alginaat: 2,0-6,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5-3,0 %

 

Mannitol: 1-10 %

 

Natuurlijke zouten/vrije mineralen: 0,5-1,0 %

 

Andere koolhydraten: 0,5-2,0 %

 

Eiwitten: 2,0-2,5 %

 

Extract 2:

 

Fucoïdan: 50-55 %

 

Alginaat: 2,0-4,0 %

 

Polyfloroglucinol: 1,0-3,0 %

 

Mannitol: 25-35 %

 

Natuurlijke zouten/vrije mineralen: 8-10 %

 

Andere koolhydraten: 0,5-2,0 %

 

Eiwitten: 1,0-1,5 %

2′-Fucosyllactose

(synthetisch)

Definitie:

Chemische naam: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Chemische formule: C18H32O15

CAS-nr.: 41263-94-9

Relatieve molecuulmassa: 488,44 g/mol

Omschrijving:

2′-Fucosyllactose is een wit tot gebroken wit poeder dat door een chemisch syntheseproces wordt geproduceerd en door kristallisatie wordt geïsoleerd.

Zuiverheid:

2′-Fucosyllactose: ≥ 95 %

D-Lactose: ≤ 1,0 gewichtspercent

L-Fucose: ≤ 1,0 gewichtspercent

Isomeren van difucosyl-D-lactose: ≤ 1,0 gewichtspercent

2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 0,6 gewichtspercent

pH (20 °C bij een 5 %-oplossing): 3,2-7,0

Water (%): ≤ 9,0 %

Sulfaatas: ≤ 0,2 %

Azijnzuur: ≤ 0,3 %

Oplosmiddelresten (methanol, 2-propanol, methylacetaat, aceton): afzonderlijk ≤ 50,0 mg/kg, in combinatie ≤ 200,0 mg/kg

Resterende eiwitten: ≤ 0,01 %

Zware metalen:

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaalaantal aerobe mesofiele bacteriën: ≤ 500 kve/g

Gisten en schimmels: ≤ 10 kve/g

Resterende endotoxinen: ≤ 10 endotoxine-eenheden/mg

2′-Fucosyllactose

(microbiële bron)

Definitie:

Chemische naam: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Chemische formule: C18H32O15

CAS-nr.: 41263-94-9

Relatieve molecuulmassa: 488,44 g/mol

Bron:

een genetisch gemodificeerde stam van Escherichia coli K-12

Bron:

een genetisch gemodificeerde stam van Escherichia coli BL21

Omschrijving:

2′-Fucosyllactose is een wit tot gebroken wit kristallijn poeder dat door een microbieel proces wordt geproduceerd. 2′-Fucosyllactose wordt door kristallisatie geïsoleerd.

Zuiverheid:

2′-Fucosyllactose: ≥ 94 %

D-Lactose: ≤ 3,0 %

L-Fucose: ≤ 1,0

Difucosyl-D-lactose: ≤ 1,0 %

2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,0 %

pH (20 °C bij een 5 %-oplossing): 3,2-5,0

Water: ≤ 5,0 %

Sulfaatas: ≤ 1,5 %

Azijnzuur: ≤ 1,0 %

Resterende eiwitten: ≤ 0,01 %

Microbiologische criteria:

Totaalaantal aerobe mesofiele bacteriën: ≤ 500 kve/g

Gisten: ≤ 10 kve/g

Schimmels: ≤ 100 kve/g

Endotoxinen: ≤ 10 endotoxine-eenheden/mg

Omschrijving:

2′-Fucosyllactose is een wit tot gebroken wit poeder en het vloeibaar concentraat (45 % ± 5 % m/V) is een kleurloze tot lichtgele, heldere waterige oplossing. 2′-Fucosyllactose wordt door een microbiologisch proces geproduceerd. 2′-Fucosyllactose wordt door sproeidrogen geïsoleerd.

Zuiverheid:

2′-Fucosyllactose: ≥ 90 %

Lactose: ≤ 5,0 %

Fucose: ≤ 3,0 %

3-Fucosyllactose: ≤ 5,0 %

Fucosylgalactose: ≤ 3,0 %

Difucosyllactose: ≤ 5,0 %

Glucose: ≤ 3,0 %

Galactose: ≤ 3,0 %

Water: ≤ 9,0 % (poeder)

Sulfaatas: ≤ 0,5 % (poeder en vloeistof)

Resterende eiwitten: ≤ 0,01 % (poeder en vloeistof)

Zware metalen:

Lood: ≤ 0,02 mg/kg (poeder en vloeistof)

Arseen: ≤ 0,2 mg/kg (poeder en vloeistof)

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg (poeder en vloeistof)

Kwik: ≤ 0,5 mg/kg (poeder en vloeistof)

Microbiologische criteria:

Totaal kiemgetal: ≤ 104 kve/g (poeder), ≤ 5 000 kve/g (vloeistof)

Gisten en schimmels: ≤ 100 kve/g (poeder); ≤ 50 kve/g (vloeistof)

Enterobacteriaceae/coliformen: afwezig in 11 g (poeder en vloeistof)

Salmonella: negatief/100 g (poeder), negatief/200 ml (vloeistof)

Cronobacter: negatief/100 g (poeder), negatief/200 ml (vloeistof)

Endotoxinen: ≤ 100 endotoxine-eenheden/g (poeder), ≤ 100 endotoxine-eenheden/ml (vloeistof)

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg (poeder en vloeistof)

Galacto-oligosacharide

Omschrijving/definitie:

Galacto-oligosacharide wordt uit melklactose geproduceerd door middel van een enzymatisch proces waarbij β-galactosidasen uit Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum en Bacillus circulans worden gebruikt.

GOS: minimaal 46 % droge stof

Lactose: maximaal 40 % droge stof

Glucose: maximaal 22 % droge stof

Galactose: minimaal 0,8 % droge stof

As: maximaal 4,0 % droge stof

Eiwitten: maximaal 4,5 % droge stof

Nitriet: maximaal 2 mg/kg

Glucosamine HCl uit Aspergillus niger en een genetisch gemodificeerde stam van E. coli K-12

Wit, kristallijn, geurloos poeder

Molecuulformule: C6H13NO5 · HCl

Molecuulmassa: 215,63 g/mol

D-glucosamine HCl 98,0-102,0 % van de referentiestandaard (HPLC)

Specifieke draaiing + 70,0° - + 73,0°

Glucosaminesulfaat KCl uit Aspergillus niger en een genetisch gemodificeerde stam van E. coli K-12

Wit, kristallijn, geurloos poeder

Molecuulformule: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Molecuulmassa: 605,52 g/mol

D-glucosaminesulfaat 2KCl 98,0-102,0 % van de referentiestandaard (HPLC)

Specifieke draaiing + 50,0° tot + 52,0°

Glucosaminesulfaat NaCl uit Aspergillus niger en een genetisch gemodificeerde stam van E. coli K-12

Wit, kristallijn, geurloos poeder

Molecuulformule: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

Molecuulmassa: 573,31 g/mol

D-glucosamine HCl: 98-102 % van de referentiestandaard (HPLC)

Specifieke optische rotatie: + 52° – + 54°

Guargom

Omschrijving/definitie:

Onbehandelde guargom is het gemalen endosperm van de zaden van de natuurlijk voorkomende guarplant, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (fam. Leguminosae). Deze bestaat hoofdzakelijk uit een hydrocolloïdaal polysacharide met een hoog molecuulgewicht, opgebouwd uit door glycosidebindingen aan elkaar gekoppelde galactopyranose- en mannopyranose-eenheden, dat chemisch als galactomannan kan worden omschreven, en waarvan het gehalte minimaal 75 % bedraagt.

Uiterlijk: wit tot geelwit poeder

Molecuulgewicht: tussen de 50 000 en 8 000 000 dalton

CAS-nummer: 9000-30-0

EINECS-nummer: 232-536-8

Zuiverheid: zoals gespecificeerd in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (7) en in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/175 van de Commissie tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen (8).

Fysisch-chemische eigenschappen:

 

Poeder

Houdbaarheid: 2 jaar

Kleur: wit

Geur: licht

Gemiddelde diameter van de deeltjes 60-70 μm

Vochtgehalte: maximaal 15 %

Viscositeit (*) na 1 uur: -

Viscositeit (*) na 2 uur: minimaal 3 600 mPa.s

Viscositeit (*) na 24 uur: minimaal 4 000 mPa.s

Oplosbaarheid: oplosbaar in koud en in warm water

pH voor 10g/l, bij 25 °C: 6-7,5

 

Vlokken

Gebruiksduur: 1 jaar

Kleur: wit/gebroken wit met of zonder minimale aanwezigheid van zwarte punten

Geur: licht

Gemiddelde diameter van de deeltjes 1-10 mm

Vochtgehalte: maximaal 15 %

Viscositeit (*) na 1 uur: minimaal 3 000 mPa.s

Viscositeit (*) na 2 uur: —

Viscositeit (*) na 24 uur: —

Oplosbaarheid: oplosbaar in koud en in warm water

pH voor 10g/l, bij 25 °C: 5-7,5

(*)

De viscositeitsmetingen vinden plaats onder de volgende omstandigheden: 1 %, 25 °C, 20 rpm.

Met Bacteroides xylanisolvens gefermenteerde warmtebehandelde melkproducten

Omschrijving/definitie:

Warmtebehandelde gefermenteerde melkproducten worden geproduceerd met Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) als zuursel.

Halfvolle melk (tussen 1,5 % en 1,8 % vet) of magere melk (0,5 % vet of minder) wordt gepasteuriseerd of ondergaat een UHT-behandeling (ultra-heat treated) alvorens met Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) te worden gefermenteerd. Het gefermenteerde melkproduct dat daaruit voortkomt, wordt gehomogeniseerd en vervolgens warmtebehandeld om Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) te inactiveren. Het eindproduct bevat geen levensvatbare cellen van Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

DIN EN ISO 21528-2 (gewijzigd).

Hydroxytyrosol

Omschrijving/definitie:

Hydroxytyrosol is een bleekgele viskeuze vloeistof verkregen door chemische synthese.

Molecuulformule: C8H10O3

Molecuulmassa: 154,6 g/mol

CAS-nr.: 10597-60-1

Vochtgehalte: ≤ 0,4 %

Geur: karakteristiek

Smaak: enigszins bitter

Oplosbaarheid (water): mengbaar met water

pH: 3,5-4,5

Brekingsindex: 1,571-1,575

Zuiverheid:

Hydroxytyrosol: ≥ 99 %

Azijnzuur: ≤ 0,4 %

Hydroxytyrosolacetaat: ≤ 0,3 %

Som van homovanillinezuur, iso-homovanillinezuur en 3-methoxy-4-hydroxyfenylglycol: ≤ 0,3 %

Zware metalen:

Lood: ≤ 0,03 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Kwik: ≤ 0,01 mg/kg

Oplosmiddelresten:

Ethylacetaat: ≤ 25,0 mg/kg

Propaan-2-ol: ≤ 2,50 mg/kg

Methanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Ice Structuring Protein type III HPLC 12

Omschrijving/definitie:

Het „Ice Structuring Protein”-preparaat (ijsstructurerend eiwit — ISP) is een lichtbruine vloeistof, geproduceerd door vloeibare fermentatie van een genetisch gemodificeerde stam van de voor levensmiddelen geschikte bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) waarin een synthetisch gen voor het ISP in het gistgenoom is geïntegreerd. Het eiwit wordt tot expressie gebracht en uitgescheiden in het groeimedium waar het door microfiltratie van de gistcellen wordt gescheiden en door ultrafiltratie wordt geconcentreerd. Als gevolg daarvan komen de gistcellen niet als zodanig of in een gewijzigde vorm in het ISP-preparaat terecht. Het ISP-preparaat bestaat uit natief ISP, geglycosyleerd ISP en eiwitten en peptiden afkomstig van de gist en suikers alsook zuren en zouten die gewoonlijk in levensmiddelen worden aangetroffen. Het concentraat wordt gestabiliseerd met 10 mM citroenzuurbuffer.

Gehalte: ≥ 5 g/l actief ISP

pH: 2,5-3,5

As: ≤ 2,0 %

DNA: niet detecteerbaar

Waterig extract van gedroogde bladeren van Ilex guayusa

Omschrijving/definitie:

Donkerbruine vloeistof. Waterig extract van gedroogde bladeren van Ilex guayusa.

Samenstelling:

Eiwitten: < 0,1 g/100 ml

Vet: < 0,1 g/100 ml

Koolhydraten: 0,2-0,3 g/100 ml

Totaal suiker: < 0,2 g/100 ml

Cafeïne: 19,8-57,7 mg/100 ml

Theobromine: 0,14-2,0 mg/100 ml

Chlorogeenzuren: 9,9-72,4 mg/100 ml

Isomalto-oligosacharide

Poeder:

Oplosbaarheid (water) (%): > 99

Glucose (% droge stof): ≤ 5,0

Isomaltose + DP3 tot DP9 (% droge stof): ≥ 90

Vocht (%): ≤ 4,0

Sulfaatas (g/100 g): ≤ 0,3

Zware metalen:

Lood (mg/kg): ≤ 0,5

Arseen (mg/kg): ≤ 0,5

Stroop:

Droge stof (g/100 g): > 75

Glucose (% droge stof): ≤ 5,0

Isomaltose + DP3 tot DP9 (% droge stof): ≥ 90

pH: 4-6

Sulfaatas (g/100 g): ≤ 0,3

Zware metalen:

Lood (mg/kg): ≤ 0,5

Arseen (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltulose

Omschrijving/definitie:

Een reducerende disacharide, bestaande uit een glucose- en een fructosegroep die via een alfa-1,6-glucosidebinding aan elkaar zijn gebonden. Wordt via een enzymatisch proces verkregen uit sucrose. Het commerciële product is het monohydraat. Uiterlijk: vrijwel reukloze, witte of bijna witte kristallen met een zoete smaak.

Chemische naam: 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydraat

CAS-nr.: 13718-94-0

Chemische formule: C12H22O11 · H2O

Structuurformule

Image

Molecuulgewicht: 360,3 (monohydraat)

Zuiverheid:

Gehalte: ≥ 98 % van de droge stof

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 uur)

Zware metalen:

Lood: ≤ 0,1 mg/kg

Bepaal het gehalte met behulp van een atomaire-absorptietechniek, afgestemd op het gespecificeerde niveau. Voor de keuze van de monstergrootte en de methode van monstervoorbereiding kan worden uitgegaan van de beginselen van de in FNP 5 (*) onder „Instrumental methods” beschreven beginselen.

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 blz., Engels, ISBN 92-5-102991-1.

Lactitol

Omschrijving/definitie:

Kristallijn poeder of kleurloze oplossing vervaardigd door katalytische hydrogenering van lactose. Kristallijne producten komen als anhydraat, monohydraat en dihydraat voor. Als katalysator wordt nikkel gebruikt.

Chemische naam: 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucitol

Chemische formule: C12H24O11

Relatieve molecuulmassa: 344,31 g/mol

CAS-nr.: 585-86-4

Zuiverheid:

Oplosbaarheid (in water): zeer gemakkelijk oplosbaar in water

Specifieke draaiing: [α] D20 tussen + 13° en + 16 °

Gehalte: ≥ 95 % ds (ds — drogestofgehalte)

Water: ≤ 10,5 %

Andere polyolen: ≤ 2,5 % ds

Reducerende suikers: ≤ 0,2 % ds

Chloriden: ≤ 100 mg/kg ds

Sulfaten: ≤ 200 mg/kg ds

Sulfaatas: ≤ 0,1 % ds

Nikkel: ≤ 2,0 mg/kg ds

Arseen: ≤ 3,0 mg/kg ds

Lood: ≤ 1,0 mg/kg ds

Lacto-N-neotetraose

(synthetisch)

Definitie:

Chemische naam: β-d-galactopyranosyl-(1→4)-2-aceetamido-2-deoxy-β-d-glucopyranosyl-(1→3)-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose

Chemische formule: C26H45NO21

CAS-nr.: 13007-32-4

Relatieve molecuulmassa: 707,63 g/mol

Omschrijving:

Lacto-N-neotetraose is een wit tot gebroken wit poeder. Wordt door een chemisch syntheseproces geproduceerd en door kristallisatie geïsoleerd.

Zuiverheid:

Gehalte (vrij van water): ≥ 96 %

D-Lactose: ≤ 1,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 0,3 %

Fructose-isomeer van lacto-N-neotetraose: ≤ 0,6 %

pH (20 °C bij een 5 %-oplossing): 5,0-7,0

Water: ≤ 9,0 %

Sulfaatas: ≤ 0,4 %

Azijnzuur: ≤ 0,3 %

Oplosmiddelresten (methanol, 2-propanol, methylacetaat, aceton): afzonderlijk ≤ 50 mg/kg, in combinatie ≤ 200 mg/kg

Resterende eiwitten: ≤ 0,01 %

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaalaantal aerobe mesofiele bacteriën: ≤ 500 kve/g

Gisten: ≤ 10 kve/g

Schimmels: ≤ 10 kve/g

Resterende endotoxinen: ≤ 10 endotoxine-eenheden/mg

Lacto-N-neotetraose

(microbiële bron)

Definitie:

Chemische naam: β-d-galactopyranosyl-(1→4)-2-aceetamido-2-deoxy-β-d-glucopyranosyl-(1→3)-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose

Chemische formule: C26H45NO21

CAS-nr.: 13007-32-4

Relatieve molecuulmassa: 707,63 g/mol

Bron:

Een genetisch gemodificeerde stam van Escherichia coli K-12

Omschrijving:

Lacto-N-neotetraose is een wit tot gebroken wit kristallijn poeder dat door een microbiologisch proces wordt geproduceerd. Lacto-N-neotetraose wordt door kristallisatie geïsoleerd.

Zuiverheid:

Gehalte (vrij van water): ≥ 92 %

D-Lactose: ≤ 3,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %

Para-lacto-N-neohexaose: ≤ 3,0 %

Fructose-isomeer van lacto-N-neotetraose: ≤ 1,0 %

pH (20 °C bij een 5 %-oplossing): 4,0-7,0

Water: ≤ 9,0 %

Sulfaatas: ≤ 0,4 %

Oplosmiddelresten (methanol): ≤ 100 mg/kg

Resterende eiwitten: ≤ 0,01 %

Microbiologische criteria:

Totaalaantal aerobe mesofiele bacteriën: ≤ 500 kve/g

Gisten: ≤ 10 kve/g

Schimmels: ≤ 10 kve/g

Resterende endotoxinen: ≤ 10 endotoxine-eenheden/mg

Luzernebladextract van Medicago sativa

Omschrijving/definitie:

Luzerne (Medicago sativa L.) wordt binnen twee uur na de oogst verwerkt. De luzerne wordt gehakt en vermalen en vervolgens met een oliepers tot een vezelresidu en perssap (10 % droge stof) geperst. De droge stof van dit sap bevat ongeveer 35 % ruw eiwit. Het geperste sap (pH 5,8-6,2) wordt geneutraliseerd. Door voorverhitting en dampinspuiting coaguleren de met carotenoïde- en chlorofylpigmenten geassocieerde eiwitten. De eiwitneerslag wordt door centrifugering afgescheiden en vervolgens gedroogd. Na toevoeging van ascorbinezuur wordt het luzerne-eiwitconcentraat tot korrels verwerkt en in inert gas of in koelruimten opgeslagen.

Samenstelling:

Eiwitten: 45-60 %

Vetten: 9-11 %

Vrije koolhydraten (oplosbare vezels): 1-2 %

Polysachariden (niet-oplosbare vezels): 11-15 %

waarvan cellulose: 2-3 %

Mineralen: 8-13 %

Saponinen: ≤ 1,4 %

Isoflavonen: ≤ 350 mg/kg

Coumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fytaten: ≤ 200 mg/kg

L-canavanine: ≤ 4,5 mg/kg

Lycopeen

Omschrijving/definitie:

Synthetisch lycopeen wordt geproduceerd door de wittig-condensatie van synthetische tussenproducten die gewoonlijk worden gebruikt bij de productie van andere in levensmiddelen gebruikte carotenoïden. Synthetisch lycopeen bestaat uit ≥ 96 % lycopeen en kleinere hoeveelheden van andere gerelateerde carotenoïdebestanddelen. Lycopeen wordt aangeboden als een poeder in een geschikte matrix of een oliedispersie. De kleur is donkerrood of rood-paars. Er moet voor een antioxidatieve bescherming worden gezorgd.

Chemische naam: lycopeen

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lycopeen)

Chemische formule: C40H56

Molecuulgewicht: 536,85 Da

Lycopeen uit Blakeslea trispora

Omschrijving/definitie:

Het gezuiverde lycopeen uit Blakeslea trispora bestaat uit ≥ 95 % lycopeen en ≤ 5 % andere carotenoïden. Het wordt aangeboden als een poeder in een geschikte matrix of een oliedispersie. De kleur is donkerrood of rood-paars. Er moet voor een antioxidatieve bescherming worden gezorgd.

Chemische naam: lycopeen

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lycopeen)

Chemische formule: C40H56

Molecuulgewicht: 536,85 Da

Lycopeen uit tomaten

Omschrijving/definitie:

Het gezuiverde lycopeen uit tomaten (Lycopersicon esculantum L.) bestaat uit ≥ 95 % lycopeen en ≤ 5 % andere carotenoïden. Het wordt aangeboden als een poeder in een geschikte matrix of een oliedispersie. De kleur is donkerrood of rood-paars. Er moet voor een antioxidatieve bescherming worden gezorgd.

Chemische naam: lycopeen

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lycopeen)

Chemische formule: C40H56

Molecuulgewicht: 536,85 Da

Lycopeenoleohars uit tomaten

Omschrijving/definitie:

Lycopeenoleohars uit tomaten wordt verkregen door oplosmiddelextractie van rijpe tomaten (Lycopersicon esculentum Mill.), gevolgd door verwijdering van het oplosmiddel. Het is een rode tot donkerbruine viskeuze, heldere vloeistof.

Totaal lycopeen: 5-15 %

Waarvan all-trans-lycopeen: 90-95 %

Totaal carotenoïden (berekend als lycopeen): 6,5-16,5 %

Andere carotenoïden: 1,75 %

(fytoeen/fytoflueen/β-caroteen): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %)

Totaal tocoferolen: 1,5-3,0 %

Onverzeepbare bestanddelen: 13-20 %

Totaal vetzuren: 60-75 %

Water (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Magnesiumcitraatmalaat

Omschrijving/definitie:

Magnesiumcitraatmalaat is een wit tot geelwit amorf poeder.

Chemische formule: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Chemische naam: pentamagnesium-di-(2-hydroxybutaandioaat)-di-(2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarboxylaat)

CAS-nr.: 1259381-40-2

Relatieve molecuulmassa: 763,99 dalton (watervrij)

Oplosbaarheid: gemakkelijk oplosbaar in water (ongeveer 20 g in 100 ml)

Omschrijving van de fysische toestand: amorf poeder

Gehalte magnesium: 12,0-15,0 %

Gewichtsverlies bij drogen (120 °C/4 uur): ≤ 15 %

Kleur (vaste stof): wit tot geelwit

Kleur (20 %-oplossing in water): kleurloos tot geelachtig

Uiterlijk (20 %-oplossing in water): heldere oplossing

pH (20 %-oplossing in water): ongeveer 6,0

Onzuiverheden:

Chloride: ≤ 0,05 %

Sulfaat: ≤ 0,05 %

Arseen: ≤ 3,0 ppm

Lood: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1 ppm

Kwik: ≤ 0,1 ppm

Magnoliaschorsextract

Omschrijving/definitie:

Magnoliaschorsextract wordt verkregen uit de schors van Magnolia officinalis L. en geproduceerd met superkritisch kooldioxide. De schors wordt gewassen en ovengedroogd om het vochtgehalte te verlagen en vervolgens fijngemaakt en geëxtraheerd met superkritisch kooldioxide. Het extract wordt opgelost in ethanol van medische kwaliteit en geherkristalliseerd tot magnoliaschorsextract.

Magnoliaschorsextract bestaat voornamelijk uit twee fenolverbindingen, namelijk magnolol en honokiol.

Uiterlijk: lichtbruin poeder

Zuiverheid:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol en honokiol: ≥ 94 %

Totaal eudesmol: ≤ 2 %

Vocht: 0,50 %

Zware metalen:

Arseen (ppm): ≤ 0,5

Lood (ppm): ≤ 0,5

Methyleugenol (ppm): ≤ 10

Tubocurarine (ppm): ≤ 2,0

Totaal alkaloïden (ppm): ≤ 100

Maiskiemolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen

Omschrijving/definitie:

Maiskiemolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen wordt geproduceerd door vacuümdistillatie en verschilt van geraffineerde maiskiemolie op het punt van de concentratie van de niet-verzeepbare fractie (1,2 g in geraffineerde maiskiemolie tegen 10 g in „maiskiemolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen”).

Zuiverheid:

Onverzeepbare bestanddelen: > 9,0 g/100 g

Tocoferolen: ≥ 1,3 g/100 g

α-Tocoferol (%): 10-25 %

β-Tocoferol (%): < 3,0 %

γ-Tocoferol (%): 68-89 %

δ-Tocoferol (%): < 7,0 %

Sterolen, triterpeenalcoholen, methylsterolen: > 6,5 g/100 g

Vetzuren in triglyceriden:

Palmitinezuur: 10,0-20,0 %

Stearinezuur: < 3,3 %

Oliezuur: 20,0-42,2 %

Linolzuur: 34,0-65,6 %

Linoleenzuur: < 2,0 %

Zuurgetal: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 10 mEq O2/kg

Zware metalen:

IJzer (Fe): < 1 500 μg/kg

Koper (Cu): < 100 μg/kg

Onzuiverheden:

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) benzo(a)pyreen: < 2 μg/kg

Behandeling met actieve koolstof is vereist om te voorkomen dat er bij de productie van „maiskiemolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen” polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) worden verrijkt.

Methylcellulose

Omschrijving/definitie:

Methylcellulose is cellulose die rechtstreeks uit plantaardige vezels van natuurlijke stammen is verkregen en gedeeltelijk met methylgroepen is veretherd.

Chemische naam: methylether van cellulose

Molecuulformule: de polymeren bevatten gesubstitueerde anhydroglucose-eenheden met de volgende algemene formule:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), waarbij R1, R2 en R3 kunnen zijn:

H

CH3 of

CH2CH3

Relatieve molecuulmassa: macromoleculen: van ongeveer 20 000 (n ongeveer 100) tot ongeveer 380 000 g/mol (n ongeveer 2 000 )

Gehalte: minimaal 25 % en maximaal 33 % methoxygroepen (-OCH3) en maximaal 5 % hydroxyethoxygroepen (-OCH2CH2OH)

Enigszins hygroscopisch, wit tot bleekgeel of lichtgrijs, reuk- en smaakloos korrelig of vezelig poeder.

Oplosbaarheid: zwelt in water en vormt een heldere tot opalescente, stroperige colloidale oplossing. Onoplosbaar in ethanol, ether en chloroform. Oplosbaar in ijsazijn.

Zuiverheid:

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 10 % (3 uur bij 105 °C)

Sulfaatas: ≤ 1,5 % bepaald bij 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 en ≤ 8,0 (colloïdale 1 %-oplossing)

Zware metalen:

Arseen: ≤ 3,0 mg/kg

Lood: ≤ 2,0 mg/kg

Kwik: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

(6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout

Omschrijving/definitie:

Chemische naam: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-L-glutaminezuur, glucosaminezout

Chemische formule: C32H51N9O16

Molecuulgewicht: 817,80 g/mol (watervrij)

CAS-nr.: 1181972-37-1

Uiterlijk: romig tot lichtbruin poeder

Zuiverheid:

Diastereoisomerische zuiverheid: ten minste 99 % van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur

Glucosaminegehalte: 34-46 % in droge stof

5-Methyltetrahydrofoliumzuurgehalte: 54-59 % in droge stof

Water: ≤ 8,0 %

Zware metalen:

Lood: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1,0 ppm

Kwik: ≤ 0,1 ppm

Arseen: ≤ 2,0 ppm

Boor: ≤ 10 ppm

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal: ≤ 100 kve/g

Gisten en schimmels: ≤ 100 kve/g

Escherichia coli: afwezig in 10 g

Monomethylsilaantriol (organisch silicium)

Omschrijving/definitie:

Chemische naam: silaantriol, 1-methyl-

Chemische formule: CH6O3Si

Molecuulgewicht: 94,14 g/mol

CAS-nr.: 2445-53-6

Zuiverheid:

Preparaat van organisch silicium (monomethylsilaantriol) (waterige oplossing):

Zuurtegraad (pH): 6,4-6,8

Silicium: 100-150 mg Si/l

Zware metalen:

Lood: ≤ 1,0 μg/l

Kwik: ≤ 1,0 μg/l

Cadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arseen: ≤ 3,0 μg/l

Oplosmiddelen:

Methanol: ≤ 5,0 mg/kg (residu)

Myceliumextract van de shiitake-paddenstoel (Lentinula edodes)

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedselingrediënt is een steriel waterig extract verkregen uit het mycelium van Lentinula edodes, gekweekt in een fermentatie onder water. Het is een lichtbruine, licht troebele vloeistof.

Lentinan is een β-(1-3) β-(1-6)-D-glucan met een moleculair gewicht van circa 5 × 105 dalton, een vertakkingsgraad van 2/5 en een drievoudige helicale tertiaire structuur.

Zuiverheid/samenstelling van het myceliumextract van Lentinula edodes:

Vocht: 98 %

Droge stof: 2 %

Vrij glucose: < 20 mg/ml

Totaal eiwit (*): < 0,1 mg/ml

N-bevattende bestanddelen (**): < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8 – 1,2 mg/ml

(*)

Bradford-methode.

(**)

Kjeldahl-methode.

Nonivruchtensap (Morinda citrifolia)

Omschrijving/definitie:

Nonivruchten (vruchten van Morinda citrifolia L.) worden geperst. Het aldus verkregen sap wordt gepasteuriseerd. Voor of na het persen kan een optionele fermentatiestap plaatsvinden.

Rubiadine: ≤ 10 μg/kg

Lucidine: ≤ 10 μg/kg

Poeder van nonivruchtensap (Morinda citrifolia)

Omschrijving/definitie:

De zaden en de schil van de zongedroogde vruchten van Morinda citrifolia worden gescheiden. De aldus verkregen pulp wordt gefilterd om het sap van het vruchtvlees te scheiden. De uitdroging van het geproduceerde sap gebeurt op een van de volgende twee manieren:

 

door verstuiving met behulp van maltodextrinen van mais — dit mengsel wordt verkregen door de injectiesnelheid van het sap en de maltodextrinen constant te houden;

 

of door zeodratatie of drogen en vervolgens mengen met een excipiëns — bij dit procedé kan het sap eerst worden gedroogd en vervolgens met maltodextrinen worden gemengd (dezelfde hoeveelheid als bij verstuiving).

Puree en concentraat van noni (Morinda citrifolia)

Omschrijving/definitie:

De vruchten van Morinda citrifolia worden met de hand geoogst. Zaden en schil kunnen mechanisch van de gepureerde vruchten worden gescheiden. Na pasteurisatie wordt de puree in aseptische recipiënten verpakt en koud bewaard.

Concentraat van Morinda citrifolia wordt bereid door puree van M. citrifolia met pectolytische enzymen (50-60 °C gedurende 1-2 uur) te behandelen. Daarna wordt de puree verhit om de pectinasen te desactiveren, en vervolgens onmiddellijk gekoeld. Het sap wordt in een decanteercentrifuge afgescheiden. Het sap wordt vervolgens opgevangen en gepasteuriseerd, waarna het in een vacuümverdamper wordt geconcentreerd van 6 tot 8 brix tot 49 tot 51 brix in het uiteindelijke concentraat.

Samenstelling:

 

Puree:

Vocht: 89-93 %

Eiwitten: < 0,6 g/100 g

Vetten: ≤ 0,4 g/100 g

As: < 1,0 g/100 g

Totaal koolhydraten: 5-10 g/100 g

Fructose: 0,5-3,82 g/100 g

Glucose: 0,5-3,14 g/100 g

Voedingsvezels: < 0,5-3 g/100 g

5,15-Dimethylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidine (*): niet detecteerbaar

Alizarine (*): niet detecteerbaar

Rubiadine (*): niet detecteerbaar

 

Concentraat:

Vocht: 48-53 %

Eiwitten: 3-3,5 g/100 g

Vetten: < 0,04 g/100 g

As: 4,5-5,0 g/100 g

Totaal koolhydraten: 37-45 g/100 g

Fructose: 9-11 g/100 g

Glucose: 9-11 g/100 g

Voedingsvezels: 1,5-5,0 g/100 g

5,15-Dimethylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Bij een HPLC-uv-methode die is ontwikkeld en gevalideerd voor de analyse van antrachinonen in puree en concentraat van Morinda citrifolia. Aantoonbaarheidsgrenzen: 2,5 ng/ml (5,15-dimethylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidine); 6,3 ng/ml (alizarine) en 62,5 ng/ml (rubiadine).

Nonibladeren (Morinda citrifolia)

Omschrijving/definitie:

Na het plukken worden de bladeren van Morinda citrifolia gedroogd en geroosterd. Het product heeft een deeltjesgrootte die varieert van gebroken bladeren tot grof poeder met fijnere deeltjes. Het is groenbruin tot bruin van kleur.

Zuiverheid/samenstelling:

Vochtgehalte: < 5,2 %

Eiwit: 17-20 %

Koolhydraten: 55-65 %

As: 10-13 %

Vet: 4-9 %

Oxaalzuur: < 0,14 %

Looizuur: < 2,7 %

5,15-Dimethylmorindol: < 47 mg/kg

Rubiadine: niet opspoorbaar, ≤ 10 μg/kg

Lucidine: niet opspoorbaar, ≤ 10 μg/kg

Poeder van de nonivrucht (Morinda citrifolia)

Omschrijving/definitie:

Poeder van de nonivrucht wordt vervaardigd door pulp van nonivruchten (Morinda citrifolia L.) te vriesdrogen. De vruchten worden tot pulp geplet en de zaden worden verwijderd. Tijdens het vriesdrogen wordt water uit de nonivruchten verwijderd; de resterende nonipulp wordt tot een poeder vermalen en ingekapseld.

Zuiverheid/samenstelling:

Vochtgehalte: 5,3-9 %

Eiwit: 3,8-4,8 g/100 g

Vet: 1-2 g/100 g

As: 4,6-5,7 g/100 g

Totaal koolhydraten: 80-85 g/100 g

Fructose: 20,4-22,5 g/100 g

Glucose: 22-25 g/100 g

Voedingsvezels: 15,4-24,5 g/100 g

5,15-Dimethylmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Bij een HPLC-uv-methode die is ontwikkeld en gevalideerd voor de analyse van antrachinonen in poeder van de vrucht Morinda citrifolia. Aantoonbaarheidsgrenzen: 2,5 ng/ml (5,15-dimethylmorindol)

Microalg Odontella aurita

Silicium: 3,3 %

Kristallijn silica: maximaal 0,1-0,3 % als onzuiverheid

Met fytosterolen/fytostanolen verrijkte olie

Omschrijving/definitie:

Met fytosterolen/fytostanolen verrijkte olie bestaat uit een oliefractie en een fytosterolfractie.

Acylglycerolverdeling:

Vrije vetzuren (uitgedrukt als oliezuur): ≤ 2,0 %

Monoacylglycerolen (MAG): ≤ 10 %

Diacylglycerolen (DAG): ≤ 25 %

Triacylglycerolen (TAG): resterend gedeelte

Fytosterolfractie:

β-Sitosterol: ≤ 80 %

β-Sitostanol: ≤ 15 %

Campesterol: ≤ 40 %

Campestanol: ≤ 5,0 %

Stigmasterol: ≤ 30 %

Brassicasterol: ≤ 3,0 %

Andere sterolen/stanolen: ≤ 3,0 %

Andere:

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 0,5 %

Peroxidegetal: < 5,0 meq/kg

Transvetzuren: ≤ 1 %

Verontreiniging/zuiverheid (met behulp van GC-FID of gelijkwaardige methode) van fytosterolen/fytostanolen:

Fytosterolen en fytostanolen, afkomstig uit andere bronnen dan voor levensmiddelen geschikte plantaardige olie, moeten vrij zijn van verontreinigingen; dit kan het best worden bereikt door te zorgen voor een zuiverheid van meer dan 99 %.

Uit pijlinktvis geëxtraheerde olie

Zuurgetal: ≤ 0,5 KOH/g olie

Peroxidegetal: ≤ 5 meq O2/kg olie

p-Anisidinegetal: ≤ 20

Koudetest bij 0 °C ≤ 3 uur

Vochtgehalte: ≤ 0,1 % massa

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 5,0 %

Transvetzuren: ≤ 1,0 %

Docosahexaeenzuur: ≥ 20 %

Eicosapentaeenzuur: ≥ 10 %

Onder hoge druk gepasteuriseerde vruchtenbereidingen

Parameter

Streefwaarde

Toelichting

Fruitopslag vóór de hogedrukbehandeling

Minimaal 15 dagen op - 20 °C

Fruit dat is geoogst en opgeslagen overeenkomstig goede hygiënepraktijken in de landbouw en de verwerking

Toegevoegd fruit

40-60 % ontdooid fruit

Gehomogeniseerd en aan andere ingrediënten toegevoegd fruit

pH

3,2-4,2

 

° Brix

7-42

Door toevoeging van suikers

aw

< 0,95

Door toevoeging van suikers

Eindopslag

Maximaal 60 dagen op maximaal + 5 °C

Zoals de opslagmethode van conventioneel behandelde producten

Gefosfateerd maiszetmeel

Omschrijving/definitie:

Gefosfateerd maiszetmeel (gefosfateerd dizetmeelfosfaat) is een chemisch gemodificeerd resistent zetmeel verkregen van amyloserijk zetmeel door chemische behandelingen te combineren om fosfaatkruisverbindingen tot stand te brengen tussen koolhydraatresiduen en veresterde hydroxylgroepen.

Het nieuwe voedselingrediënt is een wit of bijna wit poeder.

CAS-nr.: 11120-02-8

Chemische formule: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = aantal glucose-eenheden; x, y = substitutiegraad

Chemische kenmerken van gefosfateerd dizetmeelfosfaat:

 

Gewichtsverlies bij drogen: 10-14 %

 

pH: 4,5-7,5

 

Voedingsvezel: ≥ 70 %

 

Zetmeel: 7-14 %

 

Eiwitten: ≤ 0,8 %

 

Lipiden: ≤ 0,8 %

 

Residueel gebonden fosfor: ≤ 0,4 % (als fosfor) „amyloserijk mais” als bron

Fosfatidylserine uit visfosfolipiden

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedselingrediënt is een geel tot bruin poeder. Fosfatidylserine wordt uit visfosfolipiden verkregen door enzymatische transfosforylatie met het aminozuur L-serine.

Specificatie van het uit visfosfolipiden vervaardigde fosfatidylserineproduct:

Vochtgehalte: < 5,0 %

Fosfolipiden: ≥ 75 %

Fosfatidylserine: ≥ 35 %

Glyceriden: < 4,0 %

Vrije L-serine: < 1,0 %

Tocoferolen: < 0,5 % (1)

Peroxidegetal: < 5,0 meq O2/kg

(1)

Tocoferolen mogen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie als antioxidanten worden toegevoegd.

Fosfatidylserine uit sojafosfolipiden

Omschrijving/definitie:

Het nieuwe voedselingrediënt is een gebroken wit tot lichtgeel poeder. Het is ook verkrijgbaar in vloeibare vorm met een lichtbruine tot oranje kleur. De vloeibare vorm bevat middellangketenige triacylglyceriden (MCT) als drager. Deze vorm heeft een lager fosfatidylserinegehalte door het feit dat hij aanzienlijke hoeveelheden olie (MCT) bevat.

Fosfatidylserine uit sojafosfolipiden wordt verkregen door enzymatische transfosfatidylering van sojalecithine met een hoog fosfatidylcholinegehalte met het aminozuur L-serine. Fosfatidylserine bestaat uit een glycerofosfaatskelet, geconjugeerd met twee vetzuren en L-serine via een fosfodiësterbinding.

Kenmerken van fosfatidylserine uit sojafosfolipiden:

 

Poedervorm:

Vocht: < 2,0 %

Fosfolipiden: ≥ 85 %

Fosfatidylserine: ≥ 61 %

Glyceriden: < 2,0 %

Vrije L-serine: < 1,0 %

Tocoferolen: < 0,3 %

Fytosterolen: < 0,2 %

 

Vloeibare vorm:

Vocht: < 2,0 %

Fosfolipiden: ≥ 25 %

Fosfatidylserine: ≥ 20 %

Glyceriden: niet van toepassing

Vrije L-serine: < 1,0 %

Tocoferolen: < 0,3 %

Fytosterolen: < 0,2 %

Fosfolipideproduct met gelijke hoeveelheden fosfatidylserine en fosfatidinezuur

Omschrijving/definitie:

Het product wordt vervaardigd door enzymatische omzetting van sojalecithine. Het fosfolipideproduct is een erg geconcentreerde geelbruine poedervorm van gelijke hoeveelheden fosfatidylserine en fosfatidinezuur.

Specificatie van het product:

Vochtgehalte: ≤ 2,0 %

Totaal fosfolipiden: ≥ 70 %

Fosfatidylserine: ≥ 20 %

Fosfatidinezuur: ≥ 20 %

Glyceriden: ≤ 1,0 %

Vrije L-serine: ≤ 1,0 %

Tocoferolen: ≤ 0,3 %

Fytosterolen: ≤ 2,0 %

Siliciumdioxide wordt gebruikt met een maximumgehalte van 1,0 %.

Fosfolipiden uit eidooier

85 % en 100 % zuivere fosfolipiden uit eidooier

Fytoglycogeen

Omschrijving:

een wit tot gebroken wit poeder dat een geurloze, kleurloze, smaakloze polysacharide is die door middel van conventionele technieken voor de verwerking van levensmiddelen van niet genetisch gemodificeerde suikermais wordt afgeleid.

Definitie:

glucosepolymeer (C6H12O6)n met lineaire verbindingen van α(1 – 4)-glycosidebindingen die elke 8 tot 12 glucose-eenheden met α(1 – 6)-glycosidebindingen zijn vertakt.

Specificaties:

Koolhydraten: 97 %

Suikers: 0,5 %

Vezels: 0,8 %

Vet: 0,2 %

Eiwitten: 0,6 %

Fytosterolen/fytostanolen

Omschrijving/definitie:

Fytosterolen en fytostanolen zijn sterolen, respectievelijk stanolen die uit planten zijn geëxtraheerd en als vrije sterolen en stanolen of veresterd met vetzuren van levensmiddelenkwaliteit kunnen worden aangeboden.

Samenstelling (met behulp van GC-FID of gelijkwaardige methode):

 

β-Sitosterol: < 81 %

 

β-Sitostanol: < 35 %

 

Campesterol: < 40 %

 

Campestanol: < 15 %

 

Stigmasterol: < 30 %

 

Brassicasterol: < 3,0 %

 

Andere sterolen/stanolen: < 3,0 %

Verontreinigingen/zuiverheid (met behulp van GC-FID of gelijkwaardige methode):

Fytosterolen en fytostanolen, afkomstig uit andere bronnen dan voor levensmiddelen geschikte plantaardige olie, moeten vrij zijn van verontreinigingen; dit kan het best worden bereikt door ervoor te zorgen dat het fytosterol-/fytostanolingrediënt een zuiverheid van meer dan 99 % heeft.

Pruimenpitolie

Omschrijving/definitie:

Pruimenpitolie is een plantaardige olie die wordt verkregen door koude persing van pruimenpitten (Prunus domestica).

Samenstelling:

Oliezuur (C18:1): 68 %

Linolzuur (C18:2): 23 %

γ-Tocoferol: 80 % van het totaal aan tocoferolen

β-Sitosterol: 80-90 % van het totaal aan sterolen

Trioleïne: 40-55 % van de triglyceriden

Cyaanwaterstofzuur: maximaal 5 mg/kg olie

Aardappeleiwit (gecoaguleerd) en hydrolysaten daarvan

Droge stof: ≥ 800 mg/g

Eiwit (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (droge stof)

As: ≤ 400 mg/g (droge stof)

Glycoalkaloïden (totaal): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalanine (totaal): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalanine (vrij): ≤ 10 mg/kg

Prolyl-oligopeptidase (enzympreparaat)

Specificaties van het enzym:

Systematische naam: prolyl-oligopeptidase

Synoniemen: prolyl-endopeptidase, proline-specifieke endopeptidase, endoprolylpeptidase

Molecuulgewicht: 66 kDa

Nummer Enzymcommissie: EC 3.4.21.26

CAS-nummer: 72162-84-6

Bron: een genetisch gemodificeerde stam van Aspergillus niger (GEP-44)

Omschrijving:

Prolyl-oligopeptidase is beschikbaar in de vorm van een enzympreparaat met ongeveer 30 % maltodextrine.

Specificaties van het enzympreparaat van prolyl-oligopeptidase:

Activiteit: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Uiterlijk: microgranulaat

Kleur: van gebroken wit tot geeloranje. De kleur kan per partij verschillen.

Droge stof: > 94 %

Gluten: < 20 ppm

Zware metalen:

Lood: ≤ 1,0 mg/kg

Arseen: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kwik: ≤ 0,1 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaal aeroob kiemgetal: ≤ 103 kve/g

Totaal gisten en schimmels: ≤ 102 kve/g

Sulfietreducerende anaerobe organismen: ≤ 30 kve/g

Enterobacteriaceae: < 10 kve/g

Salmonella: afwezig in 25 g

Escherichia coli: afwezig in 25 g

Staphylococcus aureus: afwezig in 10 g

Pseudomonas aeruginosa: afwezig in 10 g

Listeria monocytogenes: afwezig in 25 g

Antimicrobiële werking: afwezig

Mycotoxinen: onder de aantoonbaarheidsgrenzen: aflatoxine B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), totaal aflatoxinen (< 2,0 μg/kg), ochratoxine A (< 0,20 μg/kg), T-2-toxine (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisine B1 en B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI — „Protease Picomole International”

(**)

PPU – „Prolyl Peptidase Units” of „Proline Protease Units”

Eiwitextract uit varkensnieren

Omschrijving/definitie:

Het eiwitextract wordt verkregen uit gehomogeniseerde varkensnieren door een combinatie van zoutprecipitatie en centrifugatie met hoge snelheid. De verkregen neerslag bevat hoofdzakelijk eiwitten met 7 % van het enzym diamineoxydase (enzymennomenclatuur EC 1.4.3.22) en wordt weer in suspensie gebracht in een fysiologisch buffersysteem. Het verkregen varkensnierextract wordt geformuleerd als ommantelde pellets, zodat het de actieve plaatsen van de spijsvertering kan bereiken.

Basisproduct:

 

Specificatie: eiwitextract uit varkensnieren met een natuurlijk gehalte aan diamineoxydase (DAO)

 

Fysieke toestand: vloeistof

 

Kleur: bruinachtig

 

Uiterlijk: licht troebele vloeistof

 

pH-waarde: 6,4-6,8

 

Enzymactiviteit: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO Radio Extraction Assay))

Microbiologische criteria:

 

Brachyspira spp.: negatief (realtime PCR)

 

Listeria monocytogenes: negatief (realtime PCR)

 

Staphylococcus aureus: < 100 kve/g

 

Influenza A: negatief (realtime reverse-transcriptase-polymerasekettingreactie)

 

Escherichia coli: < 10 kve/g

 

Totaal aeroob kiemgetal: < 105 kve/g

 

Totaal gehalte gisten/schimmels: < 105 kve/g

 

Salmonella: afwezigheid/10 g

 

Tegen galzouten resistente Enterobacteriaceae: < 104 kve/g

Eindproduct:

Specificatie eiwitextract uit varkensnieren met een natuurlijk gehalte aan DAO (EC 1.4.3.22) in een ommantelde formulering:

Fysieke toestand: vast

Kleur: geelgrijs

Uiterlijk: micropellets

Enzymactiviteit: 110-220 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO Radio Extraction Assay))

Stabiliteit in zuur 15 min 0,1 M HCl gevolgd door 60 min boraat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO Radio Extraction Assay))

Vochtigheid: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 kve/g

Escherichia coli: < 10 kve/g

Totaal aeroob kiemgetal: < 104 kve/g

Totaal gecombineerd kiemgetal gisten en schimmels: < 103 kve/g

Salmonella: afwezigheid/10 g

Tegen galzouten resistente Enterobacteriaceae: < 102 kve/g

Raapzaadolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen

Omschrijving/definitie:

„Raapzaadolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen” wordt geproduceerd door vacuümdistillatie en verschilt van geraffineerde raapzaadolie op het punt van de concentratie van de onverzeepbare fractie (1 g in geraffineerde raapzaadolie tegen 9 g in „raapzaadolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen”). Het gehalte aan triglyceriden van enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren is iets lager.

Zuiverheid:

Onverzeepbare bestanddelen: > 7,0 g/100 g

Tocoferolen: > 0,8 g/100 g

α-Tocoferol (%): 30-50 %

γ-Tocoferol (%): 50-70 %

δ-Tocoferol (%): < 6,0 %

Sterolen, triterpeenalcoholen, methylsterolen: > 5,0 g/100 g

Vetzuren in triglyceriden:

Palmitinezuur: 3-8 %

Stearinezuur: 0,8-2,5 %

Oliezuur: 50-70 %

Linolzuur: 15-28 %

Linoleenzuur: 6-14 %

Erucazuur: < 2,0 %

Zuurgetal: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 10 mEq O2/kg

Zware metalen:

IJzer (Fe): < 1 000 μg/kg

Koper (Cu): < 100 μg/kg

Onzuiverheden:

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) benzo(a)pyreen: < 2 μg/kg

Behandeling met actieve koolstof is vereist om te voorkomen dat de concentratie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) bij de productie van „raapzaadolie met een hoog gehalte aan onverzeepbare bestanddelen” te hoog wordt.

Raapzaadeiwit

Definitie:

Raapzaadeiwit is een waterig eiwitrijk uittreksel van raapzaadkoek uit niet-genetisch gemodificeerde Brassica napus L. en Brassica rapa L.

Omschrijving:

Wit tot gebroken wit, gesproeidroogd poeder

Totaal eiwitgehalte: ≥ 90 %

Oplosbaar eiwit: ≥ 85 %

Vochtgehalte: ≤ 7,0 %

Koolhydraten: ≤ 7,0 %

Vet: ≤ 2,0 %

Asgehalte: ≤ 4,0 %

Vezels: ≤ 0,5 %

Totaal gehalte glucosinolaten: ≤ 1 mmol/kg

Zuiverheid:

Totaal gehalte fytaten: ≤ 1,5 %

Lood: ≤ 0,5 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaal gehalte gist en schimmel: ≤ 100 kve/g

Aeroob kiemgetal: ≤ 10 000 kve/g

Totaal gehalte colibacteriën: ≤ 10 kve/g

Escherichia coli: afwezig in 10 g

Salmonella: afwezig in 25 g

Trans-resveratrol

Omschrijving/definitie:

Synthetisch trans-resveratrol is gebroken witte tot beige kristallen.

Chemische naam: 5-[(E)-2-(4-hydroxyfenyl)ethenyl]benzeen-1,3-diol

Chemische formule: C14H12O3

Molecuulgewicht: 228,25 Da

CAS-nr.: 501-36-0

Zuiverheid:

Trans-resveratrol: ≥ 98 %-99 %

Bijproducten (aanverwante stoffen), totaal: ≤ 0,5 %

Elke aanverwante stof afzonderlijk: ≤ 0,1 %

Sulfaatas: ≤ 0,1 %

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 0,5 %

Zware metalen:

Lood: ≤ 1,0 ppm

Kwik: ≤ 0,1 ppm

Arseen: ≤ 1,0 ppm

Onzuiverheden:

Diisopropylamine: ≤ 50 mg/kg

Microbiële bron: een genetisch gemodificeerde stam van Saccharomyces cerevisiae

Uiterlijk: gebroken wit tot lichtgeel poeder

Deeltjesgrootte: 100 % minder dan 62,23 μm

Gehalte trans-resveratrol: minimaal 98 % massa op basis van droog gewicht

As: maximaal 0,5 % massa

Vochtgehalte: maximaal 3 % massa

Hanenkamextract

Omschrijving/definitie:

hanenkamextract wordt verkregen van Gallus gallus door enzymatische hydrolyse van hanenkammen en door middel van daaropvolgende filtratie-, concentratie- en precipitatiestappen. De belangrijkste bestanddelen van hanenkamextract zijn de glucosaminoglycanen hyaluronzuur, chondroïtinesulfaat A en dermatansulfaat (chondroïtinesulfaat B). Wit of vrijwel wit hygroscopisch poeder.

Hyaluronzuur: 60-80 %

Chondroïtinesulfaat A: ≤ 5,0 %

Dermatansulfaat (chondroïtinesulfaat B): ≤ 25 %

pH: 5,0-8,5

Zuiverheid:

Chloriden: ≤ 1,0 %

Stikstof: ≤ 8,0 %

Gewichtsverlies bij drogen (105 °C gedurende 6 uur) ≤ 10 %

Zware metalen:

Kwik: ≤ 0,1 mg/kg

Arseen: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Chroom: ≤ 10 mg/kg

Lood: ≤ 0,5 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaal aantal levensvatbare aerobe kiemen: ≤ 102 kve/g

Escherichia coli: afwezig in 1 g

Salmonella: afwezig in 1 g

Staphylococcus aureus: afwezig in 1 g

Pseudomonas aeruginosa: afwezig in 1 g

Sacha-inchi-olie van Plukenetia volubilis

Omschrijving/definitie:

Sacha-inchi-olie is een 100 % koudgeperste plantaardige olie verkregen van de zaden van Plukenetia volubiis L. Bij kamertemperatuur is het een transparante, vloeiende (vloeibare) en glanzende olie. De olie heeft een fruitige, lichte smaak van groene groenten zonder ongewenste aroma's.

Aspect, helderheid, glans, kleur: vloeibaar bij kamertemperatuur, helder, glanzend, goudgeel

Geur en smaak: fruitig, groenteachtig zonder onaanvaardbare smaak of geur

Zuiverheid:

Water en vluchtige bestanddelen: < 0,2 g/100 g

In hexaan onoplosbare onzuiverheden: < 0,05 g/100 g

Zuurgraad van de olie: < 2,0 g/100 g

Peroxidegetal: < 15 meq O2/kg

Transvetzuren: < 1,0 g/100 g

Totaal onverzadigde vetzuren: > 90 %

Omega-3-alfalinoleenzuur (ALA): > 45 %

Verzadigde vetzuren: < 10 %

Geen transvetzuren (< 0,5 %)

Geen erucazuur (< 0,2 %)

Meer dan 50 % trilinolenine- en dilinoleninetriglyceriden

Samenstelling en gehalte fytosterolen

Geen cholesterol (< 5,0 mg/100 g)

Salatrims

Omschrijving/definitie:

Salatrim is het internationaal erkende acroniem voor „short and long chain acyl triglyceride molecules” (kort- en langketenige acyltriglyceridemoleculen). Salatrim wordt bereid door niet-enzymatische omestering van glyceryltriacetaat, glyceryltripropionaat, glyceryltributyraat of mengsels daarvan met gehydrogeneerde canolaolie, sojaolie, katoenzaadolie of zonnebloemolie. Omschrijving: heldere, licht amberkleurige vloeistof tot lichtgekleurde wasachtige vaste stof bij kamertemperatuur. Bevat geen zwevende deeltjes en heeft geen vreemde of ranzige geur.

Glycerolesterverdeling:

 

Triacylglycerolen: > 87 %

 

Diacylglycerolen: ≤ 10 %

 

Monoacylglycerolen: ≤ 2,0 %

Vetzuursamenstelling:

 

Mol- % LCFA (langketenige vetzuren): 33-70 %

 

Mol- % SCFA (kortketenige vetzuren): 30-67 %

 

Verzadigde langketenige vetzuren: < 70 % m/m

 

Transvetzuren: ≤ 1,0 %

 

Vrije vetzuren, als oliezuur: ≤ 0,5 %

Triacylglycerolprofiel:

 

Tri-esters (kort/lang tussen 0,5 en 2,0): ≥ 90 %

 

Tri-esters (kort/lang = 0): ≤ 10 %

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 1,0 %

Vochtgehalte: ≤ 0,3 %

Asgehalte: ≤ 0,1 %

Kleur: ≤ 3,5 rood (Lovibond)

Peroxidegetal: ≤ 2,0 meq/kg

Olie van Schizochytrium sp. rijk aan DHA en EPA

Zuurgetal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Oxidatiestabiliteit: van alle levensmiddelen die olie van Schizochytrium sp. rijk aan DHA en EPA bevatten, moet de oxidatiestabiliteit met geschikte, erkende nationale/internationale testmethoden (bv. AOAC) worden aangetoond.

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 0,05 %

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 4,5 %

Transvetzuren: ≤ 1 %

DHA-gehalte: ≥ 22,5 %

EPA-gehalte: ≥ 10 %

Olie van Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 3,5 %

Transvetzuren: ≤ 2,0 %

Vrije vetzuren: ≤ 0,4 %

Docosapentaeenzuur (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

DHA-gehalte: ≥ 35 %

Olie van Schizochytrium sp.

Zuurgetal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 0,05 %

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 4,5 %

Transvetzuren: ≤ 1,0 %

DHA-gehalte: ≥ 32,0 %

Olie van Schizochytrium sp. (T18)

Zuurgetal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidegetal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Vocht en vluchtige bestanddelen: ≤ 0,05 %

Onverzeepbare bestanddelen: ≤ 3,5 %

Transvetzuren: ≤ 2,0 %

Vrije vetzuren: ≤ 0,4 %

DHA-gehalte: ≥ 35 %

Extract van gefermenteerde sojabonen

Omschrijving/definitie:

Extract van gefermenteerde sojabonen is een geurloos melkwitkleurig poeder. Het bestaat voor 30 % uit extract van gefermenteerde sojabonen in poedervorm en voor 70 % uit resistente dextrine (als draagstof) uit maïszetmeel, dat tijdens de verwerking wordt toegevoegd. Tijdens het productieproces wordt vitamine K2 verwijderd.

Extract van gefermenteerde sojabonen bevat nattokinase, dat wordt geïsoleerd uit natto, een levensmiddel dat wordt geproduceerd door middel van fermentatie van niet-genetisch gemodificeerde sojabonen (Glycine max (L.)) met een geselecteerde stam van Bacillus subtilis var. natto.

Werkzaamheid nattokinase: 20 000 -28 000 eenheden van fibrineafbraak/g (*)

Identiteit: bevestigbaar

Toestand: geen storende smaak of geur

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 10 %

Vitamine K2: ≤ 0,1 mg/kg

Zware metalen:

Lood: ≤ 5,0 mg/kg

Arseen: ≤ 3,0 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaal aantal levensvatbare aerobe kiemen: ≤ 103 kve (3)/g

Gisten en schimmels: ≤ 102 kve/g

Coliformen: ≤ 30 kve/g

Sporenvormers: ≤ 10 kve/g

Escherichia coli: afwezigheid/25 g

Salmonella: afwezigheid/25 g

Listeria: afwezigheid/25 g

(*)

Beproevingsmethode zoals beschreven door Takaoka et al. (2010).

Spermidinerijk tarwekiemextract (Triticum aestivum)

Omschrijving/definitie:

Spermidinerijk tarwekiemextract wordt verkregen uit niet-gefermenteerde, niet-ontkiemde tarwekiemen (Triticum aestivum) door een proces van vast-vloeibare extractie dat specifiek maar niet uitsluitend op polyamines is gericht.

Spermidine: 0,8-2,4 mg/g

Spermine: 0,4-1,2 mg/g

Spermidinetrichloride: < 0,1 μg/g

Putrescine: < 0,3 mg/g

Cadaverine: < 0,1 μg/g

Mycotoxinen:

Aflatoxinen (totaal): < 0,4 μg/kg

Microbiologische criteria:

Totaal aerobe bacteriën: < 10 000 kve/g

Gisten en schimmels: < 100 kve/g

Escherichia coli: < 10 kve/g

Salmonella: afwezig/25 g

Listeria monocytogenes: afwezig/25 g

Sucromalt

Omschrijving/definitie:

Sucromalt is een complex mengsel van sachariden, dat via een enzymatische reactie wordt geproduceerd uit sucrose en een hydrolysaat van zetmeel. Bij dit proces worden glucose-eenheden gekoppeld aan sachariden uit het zetmeelhydrolysaat door een enzym, geproduceerd door de bacterie Leuconostoc citreum of door een recombinante stam van het productieorganisme Bacillus licheniformis. De oligosachariden die zo ontstaan, worden gekenmerkt door de aanwezigheid van α-(1→6) en α-(l→3) glycosidische bindingen. Het totale product is een siroop die naast deze oligosachariden vooral fructose bevat, maar tevens het disacharide leucrose en andere disachariden.

Totaal vaste stoffen: 75-80 %

Vocht: 20-25 %

Sulfaatas: maximaal 0,05 %

pH: 3,5-6,0

Conductiviteit: < 200 (30 %)

Stikstof: < 10 ppm

Fructose: 35-45 % d.w.

Leucrose: 7-15 % d.w.

Andere disachariden: maximaal 3 %

Hogere sachariden: 40-60 % d.w.

Suikerrietvezel

Omschrijving/definitie:

Suikerrietvezel wordt verkregen uit de droge celwand of het vezelresidu dat na het persen of extraheren van suikerrietsap uit suikerriet van het genotype Saccharum overblijft. Het bestaat voornamelijk uit cellulose en hemicellulose.

Het productieproces bestaat uit verschillende stappen, waaronder: chippen, alkalische ontsluiting, verwijderen van ligninen en andere niet-cellulosehoudende bestanddelen, bleken van de gezuiverde vezels, wassen met zuur en neutraliseren.

Vochtgehalte: ≤ 7,0 %

Asgehalte: ≤ 0,3 %

Totaal voedingsvezels (AOAC) op droge basis (volledig onoplosbaar): ≥ 95 %

waarvan: hemicellulose (20-25 %) en cellulose (70-75 %)

Silica (ppm): ≤ 200

Eiwitten: 0,0 %

Vetten: sporen

pH: 4-7

Zware metalen:

Kwik (ppm): ≤ 0,1

Lood (ppm): ≤ 1,0

Arseen (ppm): ≤ 1,0

Cadmium (ppm): ≤ 0,1

Microbiologische criteria:

Gist en schimmels (kve/g): ≤ 1 000

Salmonella: afwezig

Listeria monocytogenes: afwezig

Zonnebloemolie-extract

Omschrijving/definitie:

Het zonnebloemextract wordt verkregen door concentratie met een factor 10 van de onverzeepbare fractie van geraffineerde zonnebloemolie die uit de zaden van de zonnebloem (Helianthus annuus L.) is geëxtraheerd.

Samenstelling:

Oliezuur (C18:1): 20 %

Linolzuur (C18:2): 70 %

Onverzeepbare bestanddelen: 8,0 %

Fytosterolen: 5,5 %

Tocoferolen: 1,1 %

Gedroogde microalg Tetraselmis chuii

Omschrijving/definitie:

Het lyofilisaat wordt verkregen uit de mariene microalg Tetraselmis chuii, die behoort tot de familie van Chlorodendraceae en wordt gekweekt in steriel zeewater in gesloten fotobioreactoren, afgesloten van de buitenomgeving.

Zuiverheid/samenstelling:

Identificatie aan de hand van moleculaire merker rDNA 18 S (geanalyseerde sequentie van minimaal 1 600 basenparen) in de databank National Center for Biotechnology information (NCBI): minimaal 99,9 %

Vochtigheid: ≤ 7,0 %

Eiwitten: 35-40 %

As: 14-16 %

Koolhydraten: 30-32 %

Vezels: 2-3 %

Vet: 5-8 %

Verzadigde vetzuren: 29-31 % van het totaal aan vetzuren

Enkelvoudig onverzadigde vetzuren: 21-24 % van het totaal aan vetzuren

Meervoudig onverzadigde vetzuren: 44-49 % van het totaal aan vetzuren

Jodium: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Omschrijving/definitie:

Scortum/Therapon barcoo is een vissoort uit de familie Terapontidae. Het is een endemische zoetwatersoort uit Australië. De soort wordt nu in viskwekerijen gekweekt.

Taxonomische identificatie: klasse: Actinopterygii > orde: Perciformes > familie: Terapontidae > geslacht: Therapon of Scortum barcoo

Samenstelling van het visvlees:

 

Eiwit (%): 18-25

 

Vocht (%): 65-75

 

Asgehalte (%): 0,5-2,0

 

Energie (kJ/kg): 6 000 -11 500

 

Koolhydraten (%): 0,0

 

Vet (%): 5-15

Vetzuren (mg vetzuren/g filet):

 

Σ PUFA n-3: 1,2-20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3-2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5-15,0

 

Totaal omega 3-vetzuren: 1,6-40,0

 

Totaal omega 6-vetzuren: 2,6-10,0

D-tagatose

Omschrijving/definitie:

Tagatose wordt geproduceerd door isomerisatie van galactose door middel van chemische of enzymatische omzetting of door epimerisatie van fructose door middel van enzymatische omzetting. Deze omzettingen bestaan uit slechts één stap.

Uiterlijk: witte of bijna witte kristallen

Chemische naam: D-tagatose

Synoniem: D-lyxo-hexulose

CAS-nummer: 87-81-0

Chemische formule: C6H12O6

Molecuulgewicht: 180,16 (g/mol)

Zuiverheid:

Gehalte: ≥ 98 % van de droge stof

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 0,5 % (2 uur bij 102 °C)

Specifieke draaiing: [α]20D: tussen – 4 en – 5,6° (1 % waterige oplossing) (*)

Smelttraject: 133-137 °C

Zware metalen:

Lood: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 - Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 blz., Engels - ISBN 92-5-102991-1.

(**)

Bepaal het gehalte met behulp van een atomaire-absorptietechniek, afgestemd op het gespecificeerde niveau. Voor de keuze van de monstergrootte en de methode van monstervoorbereiding kan worden uitgegaan van de beginselen van de in FNP 5 onder „Instrumental methods” beschreven beginselen (*).

Taxifolinerijk extract

Omschrijving:

taxifolinerijk extract uit het hout van de Aziatische lariks (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) is een wit tot bleekgeel poeder dat uitkristalliseert in hete waterige oplossingen.

Definitie:

Chemische naam: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromeen-4-on, ook (+)-trans-(2R,3R)-dihydroquercetine genoemd]

Chemische formule: C15H12O7

Moleculaire massa: 304,25 Da

CAS-nr.: 480-18-2

Specificaties:

 

Fysische parameter

Vochtgehalte: ≤ 10 %

 

Analyse van de verbinding

Taxifoline (m/m): ≥ 90,0 % van het droge gewicht

Zware metalen, pesticide

Lood: ≤ 0,5 mg/kg

Arseen: ≤ 0,02 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kwik: ≤ 0,1 mg/kg

Dichloordifenyltrichloorethaan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Oplosmiddelresten

Ethanol: < 5 000 mg/kg

Microbiologische criteria

Totaal kiemgetal: ≤ 104 kve/g

Enterobacteriën: ≤ 100/g

Gisten en schimmels: ≤ 100 kve/g

Escherichia coli: afwezigheid/1 g

Salmonella: afwezigheid/10 g

Staphylococcus aureus: afwezigheid/1 g

Pseudomonas: afwezigheid/1 g

Gebruikelijke componenten van taxifolinerijk extract (in droge stof)

Component van het extract

Gehalte, gewoonlijk waargenomen bereik (%)

Taxifoline

90 – 93

Aromadendrine

2,5 – 3,5

Eriodictyol

0,1 – 0,3

Quercetine

0,3 – 0,5

Naringenine

0,2 – 0,3

Kaempferol

0,01 – 0,1

Pinocembrine

0,05 – 0,12

Niet-geïdentificeerde flavonoïden

1 – 3

Water (*)

1,5

(*)

In gehydrateerde vorm en tijdens het droogproces is taxifoline een kristal. Dit leidt tot een gehalte aan bij de kristallisatie ingesloten water van 1,5 %.

Trehalose

Omschrijving/definitie:

Een niet-reducerende disacharide, bestaande uit twee glucosegroepen die via een α-1,1-glucosidebinding aan elkaar zijn gebonden. Wordt via een meerstaps enzymatisch proces verkregen uit vloeibaar gemaakt zetmeel. Het commerciële product is het dihydraat. Vrijwel reukloze, witte of bijna witte kristallen met een zoete smaak.

Synoniemen: α,α-trehalose

Chemische naam: α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, dihydraat

CAS-nr.: 6138-23-4 (dihydraat)

Chemische formule: C12H22O11 · 2H2O (dihydraat)

Molecuulgewicht: 378,33 (dihydraat)

Gehalte: ≥ 98 % van de droge stof

Bepaal het gehalte met behulp van een atomaire-absorptietechniek, afgestemd op het gespecificeerde niveau. Voor de keuze van de monstergrootte en de methode voor het bereiden van het monster kan worden uitgegaan van de beginselen van de in FNP 5(1) „Instrumentele methoden” beschreven beginselen.

Bepalingsmethode:

Beginsel: trehalose wordt aangetoond door middel van vloeistofchromatografie en kwantitatief bepaald door vergelijking met een referentiestandaard die standaardtrehalose bevat.

Bereiding van de monsteroplossing: weeg ongeveer 3 g droog monster nauwkeurig af in een maatkolf van 100 ml en voeg ongeveer 80 ml gezuiverd, gedeïoniseerd water toe. Los het monster volledig op en vul aan tot de streep met gezuiverd, gedeïoniseerd water. Filtreer door een filter van 0,45 μm.

Bereiding van de standaardoplossing: los nauwkeurig afgewogen hoeveelheden droge standaardtrehalose in water op zodat een oplossing wordt verkregen met een bekende concentratie van ongeveer 30 mg trehalose per ml.

Apparatuur: vloeistofchromatograaf, voorzien van een brekingsindexdetector en een integrerende recorder.

Condities:

 

Kolom: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) of gelijkwaardig

lengte: 300 mm

diameter: 10 mm

temperatuur: 50 °C

 

Mobiele fase: water

 

Elutiesnelheid: 0,4 ml/min

 

Injectievolume: 8 μl

 

Werkwijze: injecteer afzonderlijk gelijke volumen van de monsteroplossing en de standaardoplossing in de chromatograaf.

Neem de chromatogrammen op en meet de oppervlakte van de trehalosepiek.

Bereken de hoeveelheid trehalose (in mg) in 1 ml monsteroplossing met behulp van de volgende formule:

% trehalose = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

waarbij:

RS

=

oppervlakte van de trehalosepiek in de standaardoplossing

RU

=

oppervlakte van de trehalosepiek in de monsteroplossing

WS

=

hoeveelheid trehalose (in mg) in de standaardoplossing

WU

=

inweeg (in mg) van het droge monster.

Kenmerken:

Eigenschappen:

 

Oplosbaarheid: goed oplosbaar in water, zeer slecht oplosbaar in ethanol

 

Specifieke draaiing: [α]D20 + 199° (5 % waterige oplossing)

 

Smeltpunt: 97 °C (dihydraat)

Zuiverheid:

Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 u)

As: ≤ 0,05 %

Zware metalen:

Lood: ≤ 1,0 mg/kg

Uv-behandelde champignons (Agaricus bisporus)

Omschrijving/definitie:

Commercieel geteelde Agaricus bisporus waarbij uv-lichtbehandeling is toegepast op geoogste champignons.

Uv-bestraling: een procedé van bestraling met ultraviolet licht binnen de golflengte van 200-800 nm.

Vitamine D2:

Chemische naam: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoërgosta-5,7,10(19),22-tetraeen-3-ol

Synoniem: ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Relatieve molecuulmassa: 396,65 g/mol

Gehalte:

Vitamine D2 in het eindproduct: 5-10 μg/100 g versgewicht bij het verstrijken van de houdbaarheidsperiode

Uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae)

Omschrijving/definitie:

Bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) wordt behandeld met ultraviolet licht om de omzetting van ergosterol in vitamine D2 (ergocalciferol) op te wekken. Het gehalte aan vitamine D2 in het gistconcentraat varieert tussen 1 800 000 en 3 500 000 IE vitamine D/100 g (450-875 μg/g).

Geelbruine, vrijstromende korrels.

Vitamine D2:

Chemische naam: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoërgosta-5,7,10(19),22-tetraeen-3-ol

Synoniem: ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Relatieve molecuulmassa: 396,65 g/mol

Microbiologische criteria van het gistconcentraat:

Coliformen: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: afwezig in 25 g

Uv-behandeld brood

Omschrijving/definitie:

Uv-behandeld brood duidt met gist gerezen brood en broodjes (zonder bovenlaagje) aan die na het bakken worden behandeld met ultraviolette straling om ergosterol om te zetten in vitamine D2 (ergocalciferol).

Uv-bestraling: een procedé van bestraling met ultraviolet licht binnen de golflengte van 240-315 nm gedurende maximaal 5 seconden met een energie-input van 10-50 mJ/cm2.

Vitamine D2:

Chemische naam: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoërgosta-5,7,10(19),22-tetraëen-3-ol

Synoniem: ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Relatieve molecuulmassa: 396,65 g/mol

Inhoud:

Vitamine D2 (ergocalciferol) in het eindproduct: 0,75-3 μg/100 g (*)

Gist in deeg: 1-5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821, 2009, Europese norm.

(**)

Receptberekening.

Uv-behandelde melk

Omschrijving/definitie:

Uv-behandelde melk is koemelk (volle en halfvolle) waarop na de pasteurisatie een behandeling met ultraviolette (uv) straling via turbulente stroming wordt toegepast. De behandeling van gepasteuriseerde melk met uv-straling leidt tot een toename van de hoeveelheden vitamine D3 (cholecalciferol) door de omzetting van 7-dehydrocholesterol naar vitamine D3.

Uv-bestraling: een procedé van bestraling met ultraviolet licht binnen de golflengte van 200-310 nm met een energie-input van 1 045 J/l.

Vitamine D3:

Chemische benaming: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptaan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indeen-4-ylideen]ethylideen]-4-methylideencyclohexaan-1-ol

Synoniem: cholecalciferol

CAS-nr.: 67-97-0

Molecuulgewicht: 384,6377 g/mol

Inhoud:

Vitamine D3 in het eindproduct:

Volle melk (*): 0,5-3,2 μg/100 g (**)

Halfvolle melk (*): 0,1-1,5 μg/100 g (**)

(*)

Zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(**)

HPLC.

Vitamine K2 (menachinon)

Dit nieuwe voedingsmiddel wordt geproduceerd door middel van een synthetisch of microbiologisch procedé.

Specificatie van synthetische vitamine K2 (menachinon-7)

Chemische benaming: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaënyl)-3-methyl-1,4-naftaleendion

CAS-nummer: 2124-57-4

Brutoformule: C46H64O2

Molecuulmassa: 649 g/mol

Uiterlijk: geel poeder

Zuiverheid: max. 6,0 % cis-isomeer, max. 2,0 % andere verontreinigingen

Gehalte: 97-102 % menachinon-7 (waarvan ten minste 92 % all-trans-menachinon-7)

Specificatie van op microbiologische wijze geproduceerde vitamine K2 (menachinon-7)

Bron: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamine K2 (2-methyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftochinonen), of de menachinonreeks, is een groep van geprenyleerde naftochinonderivaten. Het aantal isopreenresiduen die de zijketen vormen, waarbij één isopreeneenheid vijf koolstofatomen bevat, wordt vermeld voor de karakterisering van de menachinonhomologen. De stof wordt aangeboden in een oliesuspensie die hoofdzakelijk MK-7 en in mindere mate MK-6 bevat.

Vitamine K2 (menachinon)-reeks met menachinon-7 (MK-7)(n = 6) – C46H64O2, menachinon-6 (MK-6)(n = 5) - C41H56O2 en menachinon-4 (MK-4)(n = 3) – C31H40O2.

Tarwezemelextract

Omschrijving/definitie:

Wit kristallijn poeder verkregen door enzymatische extractie uit zemelen van Triticum aestivum L., rijk aan arabinoxylaanoligosachariden.

Droge stof: minimaal 94 %

Arabinoxylaanoligosachariden: minimaal 70 % in de droge stof

Gemiddelde polymerisatiegraad van arabinoxylaanoligosachariden: 3-8

Ferulazuur (gebonden aan arabinoxylaanoligosachariden): 1-3 % in de droge stof

Totaal poly-/oligosachariden: minimaal 90 %

Eiwitten: maximaal 2 % in de droge stof

Asgehalte: maximaal 2 % in de droge stof

Microbiologische parameters:

Totale aantal mesofiele bacteriën: maximaal 10 000 /g

Gisten: maximaal 100/g

Schimmels: maximaal 100/g

Salmonella: afwezig in 25 g

Bacillus cereus: maximaal 1 000 /g

Clostridium perfringens: maximaal 1 000 /g

Bèta-glucanen uit gist

Omschrijving/definitie:

Bèta-glucanen zijn complexe, hoogmoleculaire (100-200 kDa) polysachariden, die worden aangetroffen in de celwand van vele gisten en granen.

De chemische benaming voor bèta-glucanen uit gist is (1-3),(1-6)-β-D-glucanen.

β-Glucanen bestaan uit een hoofdketen van β-1,3-gebonden glucoseresiduen die met β-1,6-koppelingen zijn vertakt en waaraan via β-1,4-bindingen chitine en mannoproteïnen zijn gebonden.

Bèta-glucanen worden uit de gist Saccharomyces cerevisiae geïsoleerd.

De tertiaire structuur van de glucancelwand van Saccharomyces cerevisiae bestaat uit ketens van β-1,3-gebonden glucose-eenheden, vertakt met β-1,6-koppelingen, die een ruggengraat vormen waaraan chitine via β-1,4-bindingen, β-1,6-glucanen en enkele mannoproteïnen zijn gebonden.

Dit nieuwe voedingsmiddel is beschikbaar in drie verschillende vormen: oplosbaar, onoplosbaar en niet oplosbaar in water maar dispergeerbaar in vele vloeibare matrices.

Chemische kenmerken van bèta-glucanen uit gist (Saccharomyces cerevisiae):

 

Oplosbare vorm:

Totaal koolhydraten: > 75 %

Bèta-glucanen (1,3/1,6): > 75 %

As: < 4,0 %

Vochtgehalte: < 8,0 %

Eiwitten: < 3,5 %

Vetten: < 10 %

 

Onoplosbare vorm:

Totaal koolhydraten: > 70 %

Bèta-glucanen (1,3/1,6): > 70 %

As: ≤ 12 %

Vochtgehalte: < 8,0 %

Eiwitten: < 10 %

Vetten: < 20 %

 

Niet oplosbaar in water, maar dispergeerbaar in vele vloeibare matrices:

(1,3)-(1,6)-ß-D-glucan: > 80 %

Asgehalte: < 2,0 %

Vochtgehalte: < 6,0 %

Eiwitten: < 4,0 %

Totaal vetgehalte: < 3,0 %

Microbiologische gegevens:

Totaal kiemgetal: < 1 000 kve/g

Enterobacteriaceae: < 100 kve/g

Coliforme bacteriën: < 10 kve/g

Gist: < 25 kve/g

Schimmels: < 25 kve/g

Salmonella: afwezig in 25 g

Escherichia coli: afwezig in 1 g

Bacillus cereus: < 100 kve/g

Staphylococcus aureus: afwezig in 1 g

Zware metalen:

Lood: < 0,2 mg/g

Arseen: < 0,2 mg/g

Kwik: < 0,1 mg/g

Cadmium: < 0,1 mg/g

Zeaxanthine

Omschrijving/definitie:

Zeaxanthine is een natuurlijk voorkomend xanthofyl pigment, en een zuurstofhoudende carotenoïde.

Synthetisch zeaxanthine wordt aangeboden als gesproeidroogd poeder op basis van gelatine of zetmeel („korrels”) met toegevoegde α-tocoferol en ascorbylpalmitaat, of als een maïsoliesuspensie met toegevoegde α-tocoferol. synthetisch zeaxanthine wordt vervaardigd door een meerstapssynthese uit kleinere moleculen.

Oranjerood kristallijn poeder met weinig of geen geur.

Chemische formule: C40H56O2

CAS-nr.: 144-68-3

Relatieve molecuulmassa: 568,9 dalton

Fysisch-chemische eigenschappen:

Gewichtsverlies bij drogen: < 0,2 %

All-trans-zeaxanthine: > 96 %

Cis-zeaxanthine: < 2,0 %

Andere carotenoïden: < 1,5 %

Trifenylfosfineoxide (CAS-nummer 791-28-6): < 50 mg/kg

Zink-L-pidolaat

Omschrijving/definitie:

Zink-L-pidolaat is een wit tot gebroken wit poeder met een kenmerkende geur.

Algemene internationale benaming (INN): L-pyroglutaminezuur, zinkzout

Synoniemen: zink-5-oxoproline, zinkpyroglutamaat, zinkpyrrolidoncarboxylaat, zink-PCA, L-zink-pidolaat

CAS-nr.: 15454-75-8

Molecuulformule: (C5 H6 NO3)2 Zn

Relatieve watervrije molecuulmassa: 321,4

Uiterlijk: wit tot enigszins wit poeder

Zuiverheid:

Zink-L-pidolaat (zuiverheid): ≥ 98 %

pH (10 %-oplossing in water): 5,0-6,0

Specifieke draaiing: 19,6 °-22,8 °

Water: ≤ 10,0 %

Glutaminezuur: < 2,0 %

Zware metalen:

Lood: ≤ 3,0 ppm

Arseen: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1,0 ppm

Kwik: ≤ 0,1 ppm

Microbiologische criteria:

Totaal aantal levensvatbare mesofiele kiemen: ≤ 1 000 kve/g

Gisten en schimmels: ≤ 100 kve/g

Ziekteverwekker: afwezig


(1)  Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie van 30 juli 2014 betreffende de voorschriften voor de voorlichting van de consument over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen (PB L 228 van 31.7.2014, blz. 5).

(3)  Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).

(4)  Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26).

(5)  Richtlijn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 67).

(6)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(7)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/175 van de Commissie van 5 februari 2015 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen (PB L 30 van 6.2.2015, blz. 10).


Top