EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2470

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významom pre EHP )

C/2017/8878

OJ L 351, 30.12.2017, p. 72–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj

30.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/72


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2470

z 20. decembra 2017,

ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovujú pravidlá umiestňovania nových potravín na trh a ich používania v rámci Únie.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 musí Komisia zriadiť únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(3)

Únijný zoznam nových potravín sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia uvedené v právnych predpisoch príslušného odvetvia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Únijný zoznam povolených nových potravín

Týmto sa zriaďuje a v prílohe k tomuto nariadeniu sa stanovuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trh v rámci Únie, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).


PRÍLOHA

ÚNIJNÝ ZOZNAM NOVÝCH POTRAVÍN

Obsah zoznamu

1.

Únijný zoznam sa skladá z tabuliek 1 a 2.

2.

Tabuľka 1 obsahuje povolené nové potraviny a tieto informácie:

Stĺpec 1

:

Povolená nová potravina

Stĺpec 2

:

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať. Tento stĺpec sa ďalej rozdeľuje na dve časti: Konkrétna kategória potravín a Najvyššie prípustné množstvá

Stĺpec 3

:

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Stĺpec 4

:

Iné požiadavky

3.

Tabuľka 2 obsahuje špecifikácie nových potravín a tieto informácie:

Stĺpec 1

:

Povolená nová potravina

Stĺpec 2

:

Špecifikácie

Tabuľka 1: Povolené nové potraviny

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Kyselina N-Acetyl-D-neuramínová

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „kyselina N-acetyl-D-neuramínová“

Na výživových doplnkoch obsahujúcich kyselinu N-acetyl-D-neuramínovú sa musí uvádzať informácia o tom, že výživový doplnok by sa nemal dávať dojčatám, malým deťom a deťom mladším ako 10 rokov, ak konzumujú materské mlieko alebo iné potraviny s pridanou kyselinou N-acetyl-D-neuramínovou v rozmedzí tých istých dvadsiatich štyroch hodín.

 

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 (1)

0,05 g/l zmiešanej výživy

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,05 g/kg v prípade tuhých potravín

Potraviny na osobitné lekárske účely pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami dojčiat a malých detí, pre ktoré sú tieto výrobky určené, ale v žiadnom prípade nie vyššie ako najvyššie prípustné množstvá stanovené pre kategóriu uvedenú v tabuľke, ktorá zodpovedá daným výrobkom.

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,2 g/l (nápoje)

1,7 g/kg (tyčinky)

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu, v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Neochutené pasterizované a sterilizované (vrátane UHT) výrobky na báze mlieka

0,05 g/l

Neochutené výrobky na báze fermentovaného mlieka, ktoré boli po fermentácii tepelne ošetrené, ochutené fermentované mliečne výrobky vrátane výrobkov, ktoré boli tepelne ošetrené

0,05 g/l (nápoje)

0,4 g/kg (tuhé potraviny)

Analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov

0,05 g/l (nápoje)

0,25 g/kg (tuhé potraviny)

Cereálne tyčinky

0,5 g/kg

Stolové sladidlá

8,3 g/kg

Ovocné nápoje a nápoje na báze zeleniny

0,05 g/l

Ochutené nápoje

0,05 g/l

Výberová káva, čaj, bylinné a ovocné nálevy, čakanka; extrakty z čaju, bylinných a ovocných nálevov a čakanky; čajové, rastlinné, ovocné a obilninové prípravky na prípravu nálevov

0,2 g/kg

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ (3)

300 mg/deň pre celkovú populáciu vo veku nad 10 rokov

55 mg/deň pre dojčatá

130 mg/deň pre malé deti

250 mg/deň pre deti vo veku od 3 do 10 rokov

Sušená dužina plodu Adansonia digitata (baobab)

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „dužina plodov baobabu“

 

Extrakt z bunkových kultúr Ajuga reptans

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného extraktu kvitnúcich nadzemných častí zbehovca plazivého (Ajuga reptans) vo výživových doplnkoch

L-alanyl-L-glutamín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

 

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 s výnimkou potravín pre dojčatá a malé deti

Riasový olej z mikrorias Ulkenia sp.

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá DHA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z mikrorias Ulkenia sp.“

 

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane mliečnych nápojov)

60 mg/100 ml

Olej zo semien Allanblackia

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej zo semien Allanblackia

 

Žlté tukové nátierky a smotanové nátierky

20 g/100 g

Extrakt z listov Aloe macroclada Baker

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného gélu získaného z Aloe vera (L.) Burm. vo výživových doplnkoch

Olej z pancierovky antarktickej (Euphausia superba)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné kombinované množstvá DHA a EPA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lipidový extrakt z kôrovca pancierovky antarktickej (Euphausia superba)“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v syrových výrobkoch 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Nealkoholické nápoje

Nápoje na báze mlieka

Nápoje z analógov mliečnych výrobkov

80 mg/100 ml

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 ml

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Energetické/cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 000 mg/deň pre bežnú populáciu

450 mg/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti podľa nariadenia (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100 ml

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Olej bohatý na fosfolipidy získavaný z pancierovky antarktickej (Euphausia superba)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné kombinované množstvá DHA a EPA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lipidový extrakt z kôrovca pancierovky antarktickej (Euphausia superba)“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v syrových výrobkoch 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Nealkoholické nápoje

Nápoje na báze mlieka

Nápoje z analógov mliečnych výrobkov

80 mg/100 ml

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 ml

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Energetické/cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 000 mg/deň pre bežnú populáciu

450 mg/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti podľa nariadenia (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100 ml

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Olej s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z huby Mortierella alpina“ alebo „olej z Mortierella alpina

 

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Potraviny na osobitné lekárske účely pre predčasne narodené deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Argánový olej z Argania spinosa

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „argánový olej“ a v prípade, že sa používa ako pochutina, na označení je uvedené „rastlinný olej iba na použitie ako pochutina“

 

Ako pochutina

Nešpecifikované

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím rastlinných olejov

Oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „astaxantín“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V prípade oleorezínu 40 – 80 mg/deň, čo predstavuje ≤ 8 mg astaxantín na deň

Semená bazalky (Ocimum basilicum)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Ovocné šťavy a nápoje zo zmesí ovocných/zeleninových štiav

3 g/200 ml v prípade pridania celých semien bazalky (Ocimum basilicum)

Výťažok z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „výťažok z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov“ alebo „fermentovaný sójový výťažok“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

4,5 g/deň

Bovinný laktoferín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „laktoferín z kravského mlieka“

 

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 (na priamu konzumáciu ako nápoj)

100 mg/100 ml

Potraviny na báze mlieka určené pre malé deti (na priamu konzumáciu ako jedlo/nápoj)

200 mg/100 g

Spracované potraviny na báze obilnín (tuhé)

670 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

Najviac 3 g/deň, podľa individuálnych potrieb

Nápoje na báze mlieka

200 mg/100 g

Nápojové zmesi v prášku na báze mlieka (na priamu konzumáciu ako nápoj)

330 mg/100 g

Nápoje na báze fermentovaného mlieka (vrátane jogurtových nápojov)

50 mg/100 g

Nealkoholické nápoje

120 mg/100 g

Výrobky na báze jogurtu

80 mg/100 g

Výrobky na báze syra

2 000 mg/100 g

Zmrzlina

130 mg/100 g

Koláče a sladké pečivo

1 000 mg/100 g

Cukríky

750 mg/100 g

Žuvačky

3 000 mg/100 g

Olej zo semien Buglossoides arvensis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá kyseliny stearidónovej (STA)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „rafinovaný olej Buglossoides

 

Mliečne výrobky a ich analógy

250 mg/100 g

75 mg/100 g v nápojoch

Syr a výrobky zo syra

750 mg/100 g

Maslo a iné tukové a olejové emulzie vrátane nátierok (nie na varenie alebo vyprážanie)

750 mg/100 g

Raňajkové cereálie

625 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

500 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 s výnimkou potravín na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Olej z Calanus finmarchicus

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z Calanus finmarchicus (kôrovce)“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2,3 g/deň

Základ žuvacej gumy (monometoxypolyetylénglykol)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „základ žuvacej gumy (obsahujúci maleínovaný homopolymér 2-metylbuta-1,3-diénu s estermi polyetylénglykolmonometyléteru)“ alebo „základ žuvacej gumy (vrátane č. CAS: 1246080-53-4)“

 

Žuvacia guma

8 %

Základ žuvacej gumy (kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „základ žuvacej gumy (obsahujúci kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej)“ alebo „základ žuvacej gumy (vrátane č. CAS: 9011-16-9)“

 

Žuvacia guma

2 %

Šalviový olej (Salvia hispanica)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „šalviový olej (Salvia hispanica)“

 

Tuky a oleje

10 %

Čistý šalviový olej

2 g/deň

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2 g/deň

Semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica)“

2.

Balené semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica) sa označia doplňujúcim označením na účely informovania spotrebiteľa o tom, že maximálny denný príjem je najviac 15 g.

 

Chlieb

5 % (celé alebo drvené semená šalvie aztéckej)

Pekárske výrobky

10 % celých semien šalvie aztéckej

Raňajkové cereálie

10 % celých semien šalvie aztéckej

Ovocné, orechové a semenné zmesi

10 % celých semien šalvie aztéckej

Ovocné šťavy a nápoje zo zmesí ovocných/zeleninových štiav

15 g/deň v prípade pridania celých, drvených alebo mletých semien šalvie aztéckej

Balené semená šalvie aztéckej predávané samostatne

15 g/deň v prípade celých semien šalvie aztéckej

Ovocné nátierky

1 % celých semien šalvie aztéckej

Jogurt

1,3 g celých semien šalvie aztéckej na 100 g jogurtu alebo 4,3 g celých semien šalvie aztéckej na 330 g jogurtu (porcia).

Sterilizované hotové jedlá na báze obilninových, pseudoobilninových a/alebo strukovinových zŕn

5 % celých semien šalvie aztéckej

Chitínglukán z Aspergillus niger

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „chitínglukán z Aspergillus niger

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

5 g/deň

Chitínglukánový komplex z Fomes fomentarius

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „chitínglukán z Fomes fomentarius

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

5 g/deň

Extrakt chitozánu z húb (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt chitozánu z Agaricus bisporus“ alebo „extrakt chitozánu z Aspergillus niger

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím chitozánu z kôrovcov vo výživových doplnkoch

Chondroitín-sulfát

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „chondroitín sulfát získavaný mikrobiologickou fermentáciou a sulfatáciou“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre dospelých s výnimkou tehotných a dojčiacich žien

1 200 mg/deň

Pikolinát chromitý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá celkového chrómu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „pikolinát chromitý“

 

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

250 μg/deň

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006 (4)

Bylina Cistus incanus L. Pandalis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „bylina Cistus incanus L. Pandalis“

 

Bylinné nálevy

Predpokladaný denný príjem: 3 g bylín/deň (2 šálky/deň)

Citikolín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „citikolín“

2.

Na označení potravín obsahujúcich citikolín sa musí uvádzať informácia o tom, že výrobok nie je určený na konzumáciu deťmi

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

500 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

250 mg na porciu a maximálna denná spotreba 1 000 mg

Clostridium butyricum

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ alebo „Clostridium butyricum (CBM 588)“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

1,35 × 108 JTK/deň

Extrakt z odtučneného kakaového prášku

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Spotrebiteľov treba poučiť o tom, že maximálne denné prípustné množstvo spotreby je 600 mg polyfenolov, čo zodpovedá 1,1 g extraktu z odtučneného kakaového prášku

 

Výživové tyčinky

1 g/deň a 300 mg polyfenolov, čo zodpovedá maximálne 550 mg extraktu z odtučneného kakaového prášku v jednej porcii jedla (alebo výživového doplnku)

Nápoje na báze mlieka

Všetky ostatné potraviny (vrátane výživových doplnkov v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“), ktoré sa stali nositeľmi funkčných zložiek a ktoré sú zvyčajne určené na spotrebu pre dospelých dbajúcich o svoje zdravie

Extrakt z nízkotučného kakaa

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Spotrebiteľov treba poučiť o tom, že maximálne denné prípustné množstvo spotreby je 600 mg kakaových flavanolov

 

Potraviny vrátane výživových doplnkov v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“

730 mg na porciu a približne 1,2 g/deň

Olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej zo semien koriandra“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

600 mg/deň

Sušené ovocie Crataegus pinnatifida

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušené ovocie Crataegus pinnatifida

 

Bylinné nálevy

V súlade s bežným použitím Crataegus pinnatifida

Džemy a rôsoly (želé) v súlade so smernicou 2001/113/ES (5)

Kompóty

Alfa-cyklodextrín

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „alfa-cyklodextrín“ alebo „α-cyklodextrín“

 

Gama-cyklodextrín

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „gama-cyklodextrín“ alebo „γ-cyklodextrín“

 

Prípravok dextran produkovaný byktériou Leuconostoc mesenteroides

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „dextran“

 

Pekárske výrobky

5 %

Diacylglycerolový olej rastlinného pôvodu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „diacylglycerolový olej rastlinného pôvodu (s obsahom diacylglycerolov minimálne 80 %)“

 

Pokrmové oleje

 

Tukové nátierky

Šalátové dressingy

Majonéza

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti (vo forme nápojov)

Pekárske výrobky

Jogurtové výrobky

Dihydrokapsiát (DHC)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „dihydrokapsiát“

2.

Výživové doplnky obsahujúce syntetický dihydrokapsiát budú označené ako „neurčené pre deti do 4,5 roka“

 

Cereálne tyčinky

9 mg/100 g

Sušienky, keksy a krekry

9 mg/100 g

Ryžové snacky

12 mg/100 g

Nápoje sýtené oxidom uhličitým, riediteľné nápoje, nápoje na báze ovocnej šťavy

1,5 mg/100 ml

Zeleninové nápoje

2 mg/100 ml

Nápoje na báze kávy, nápoje na báze čaju

1,5 mg/100 ml

Ochutená voda – neperlivá

1 mg/100 ml

Predvarená ovsená kaša

2,5 mg/100 g

Ostatné obilniny

4,5 mg/100 g

Zmrzlina, mliečne dezerty

4 mg/100 g

Pudingové zmesi (na priamu konzumáciu)

2 mg/100 g

Výrobky na báze jogurtu

2 mg/100 g

Čokoládové cukrovinky

7,5 mg/100 g

Tvrdé cukríky

27 mg/100 g

Žuvačky bez cukru

115 mg/100 g

Bielidlo/náhrada smotany

40 mg/100 g

Sladidlá

200 mg/100 g

Polievky (na priamu konzumáciu)

1,1 mg/100 g

Šalátový dresing

16 mg/100 g

Rastlinná bielkovina

5 mg/100 g

Jedlá na priamu konzumáciu

3 mg/dávka jedla

Náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

3 mg/dávka jedla

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti (vo forme nápojov)

1 mg/100 ml

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 mg/jeden príjem

9 mg/deň

Nealkoholické nápojové zmesi v prášku

14,5 mg/kg, čo zodpovedá 1,5 mg/100 ml

Sušený extrakt z bunkových kultúr Lippia citriodora

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušený extrakt z Lippia citriodora z bunkových kultúr HTN®Vb“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného extraktu z listov Lippia citriodora vo výživových doplnkoch

Extrakt z bunkových kultúr Echinacea angustifolia

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného extraktu z koreňa Echinacea angustifolia vo výživových doplnkoch

Olej z Echium plantagineum

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá kyseliny stearidónovej (STA)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „rafinovaný olej z hadinca skorocelového“

 

Mliečne výrobky a jogurtové nápoje dodávané v jednotlivých dávkach

250 mg/100 g; 75 mg/100 g v nápojoch

Syrové prípravky

750 mg/100 g

Roztierateľné tuky a zálievky

750 mg/100 g

Raňajkové cereálie

625 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

500 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Epigalokatechín galát ako purifikovaný extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Na označení potravín sa musí uvádzať informácia, že spotrebitelia by nemali skonzumovať viac než 300 mg extraktu denne

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

150 mg extraktu v jednej porcii potraviny alebo výživového doplnku

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006

L-ergotioneín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „L-ergotioneín“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

30 mg/deň pre bežnú populáciu (s výnimkou tehotných a dojčiacich žien)

20 mg/deň pre deti staršie ako 3 roky

Nátrium-feredetát

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvo (vyjadrené ako bezvodá EDTA)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „nátrium-feredetát“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

18 mg/deň pre deti

75 mg/deň pre dospelých

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

12 mg/100 g

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006

Fosforečnan amónno-železnatý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fosforečnan amónno-železnatý“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

Má sa používať v súlade so smernicou 2002/46/ES, nariadením (EÚ) č. 609/2013 a/alebo nariadením (ES) č. 1925/2006

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006

Peptidy z rýb Sardinops sagax

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá peptidového výrobku z rýb

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „peptidy z rýb (Sardinops sagax)“

 

Potraviny na báze jogurtu, jogurtové nápoje, fermentované mliečne výrobky a sušené mlieko

0,48 g/100 g (pripravené na priamu konzumáciu ako jedlo/nápoj)

Ochutená voda a nápoje na báze zeleniny

0,3 g/100 g (pripravené na priamu konzumáciu ako nápoj)

Raňajkové cereálie

2 g/100 g

Polievky, vývary a polievky v prášku

0,3 g/100 g (pripravené na priamu konzumáciu ako jedlo)

Flavonoidy z Glycyrrhiza glabra

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvo flavonoidov z Glycyrrhiza glabra

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „flavonoidy z Glycyrrhiza glabra L.“

2.

Na označení potravín, do ktorých bol tento výrobok pridaný ako nová zložka potravín, sa musí uvádzať, že:

a)

výrobok by nemali konzumovať tehotné a dojčiace ženy, deti a dospievajúca mládež a

b)

osoby, ktoré užívajú lieky viazané na lekársky predpis, by mali výrobok konzumovať výlučne pod lekárskym dozorom;

c)

maximálny príjem flavonoidov by nemal prekročiť 120 mg denne.

3.

Množstvo flavonoidov v konečnej potravine musí byť uvedené na označení potraviny, ktorá ho obsahuje.

Nápoje obsahujúce flavonoidy sa musia konečnému spotrebiteľovi ponúkať ako jednotlivé porcie.

Nápoje na báze mlieka

120 mg/deň

Nápoje na báze jogurtu

Nápoje na báze ovocia alebo zeleniny

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

120 mg/deň

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

120 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

120 mg/deň

Fukoidanový extrakt z morskej riasy Fucus vesiculosus

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fukoidanový extrakt z morskej riasy Fucus vesiculosus

 

Potraviny vrátane výživových doplnkov, v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“, pre bežnú populáciu

250 mg/deň

Fukoidanový extrakt z morskej riasy Undaria pinnatifida

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fukoidanový extrakt z morskej riasy Undaria pinnatifida

 

Potraviny vrátane výživových doplnkov, v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“, pre bežnú populáciu

250 mg/deň

2′-fukozyllaktóza

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „2′-fukozyllaktóza“

2.

Na označení výživových doplnkov s obsahom 2′-fukozyllaktózy sa musí uvádzať informácia o tom, že tieto doplnky by sa nemali užívať v prípade, že sa v ten istý deň konzumovali iné potraviny s pridanou 2′-fukozyllaktózou.

3.

Na označení výživových doplnkov s obsahom 2′-fukozyllaktózy určených pre malé deti sa musí uvádzať informácia o tom, že tieto doplnky by sa nemali užívať v prípade, že v ten istý deň konzumovali materské mlieko alebo iné potraviny s pridanou 2′-fukozyllaktózou.

 

Neochutené pasterizované a sterilizované (vrátane UHT) výrobky na báze mlieka

1,2 g/l

Neochutené výrobky na báze fermentovaného mlieka

1,2 g/l v nápojoch

19,2 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

Ochutené výrobky na báze fermentovaného mlieka vrátane tepelne ošetrených výrobkov

1,2 g/l v nápojoch

19,2 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

Analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov

1,2 g/l v nápojoch

12 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

400 g/kg v bielidlách

Cereálne tyčinky

12 g/kg

Stolové sladidlá

200 g/kg

Počiatočná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

1,2 g/l samostatne alebo v kombinácii najviac s 0,6 g/l lakto-N-neotetraózy v pomere 2: 1 v konečnom výrobku, ktorý je určený na priamu spotrebu, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

1,2 g/l samostatne alebo v kombinácii najviac s 0,6 g/l lakto-N-neotetraózy v pomere 2: 1 v konečnom výrobku, ktorý je určený na priamu spotrebu, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

12 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

1,2 g/l v tekutých potravinách, ktoré sú určené na priamu spotrebu, ktoré sa takto predávajú alebo ktoré sa pripravujú podľa návodu výrobcu

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

1,2 g/l v nápojoch na báze mlieka a podobných výrobkoch pridaných samostatne alebo v kombinácii najviac s 0,6 g/l lakto-N-neotetraózou v pomere 2: 1 v konečnom výrobku, ktorý je určený na priamu spotrebu, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

4,8 g/l v nápojoch

40 g/kg v tyčinkách

Chlieb a cestovinové výrobky, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

60 g/kg

Ochutené nápoje

1,2 g/l

Káva, čaj (okrem čierneho čaju), bylinné a ovocné nálevy, čakanka; extrakty z čaju, bylinných a ovocných nálevov a čakanky; čajové, rastlinné, ovocné a obilninové prípravky na prípravu nálevov, ako aj zmesi a instantné zmesi týchto výrobkov

9,6 g/l – najvyššie prípustné množstvo platí pre výrobky určené na priamu spotrebu

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ okrem výživových doplnkov pre dojčatá

3,0 g/deň pre bežnú populáciu

1,2 g/deň pre malé deti

Galaktooligosacharid

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvo [vyjadrené ako hmotnostný podiel galaktooligosacharidu (v kg) a konečnej potraviny (v kg)]

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

0,333

Mlieko

0,020

Mliečne nápoje

0,030

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti (vo forme nápojov)

0,020

Nápoje z analógov mliečnych výrobkov

0,020

Jogurt

0,033

Dezerty na báze mliečnych výrobkov

0,043

Mrazené dezerty na báze mliečnych výrobkov

0,043

Ovocné a energetické nápoje

0,021

Nápoje na náhradu dávky jedla pre dojčatá

0,012

Detské šťavy

0,025

Detské jogurtové nápoje

0,024

Detské dezerty

0,027

Detské desiate

0,143

Detské cereálie

0,027

Nápoje určené na krytie výdaja energie pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

0,013

Šťavy

0,021

Náplne do ovocných koláčov

0,059

Ovocné prípravky

0,125

Tyčinky

0,125

Cereálie

0,125

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,008

Glukózamín hydrochlorid

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím glukózamínu z mäkkýšov v potravinách

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Glukózamín sulfát KCl

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím glukózamínu z mäkkýšov v potravinách

Glukózamín sulfát NaCl

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím glukózamínu z mäkkýšov v potravinách

Guarová guma

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „guarová guma“.

2.

Na označení potravín, ktoré ju obsahujú, musí byť uvedené, že deťom do 8 rokov veku hrozia pri konzumácii guarovej gumy zažívacie ťažkosti.

Napríklad v znení: Nadmerná konzumácia týchto výrobkov môže spôsobiť tráviace ťažkosti, najmä u detí mladších ako osem rokov.

3.

V prípade mliečnych a cereálnych výrobkov balených spolu v dvoch oddelených priehradkách musí byť v návode na spotrebu uvedené, že pred konzumáciou je nutné zmiešať obilné vločky a mliečny výrobok, aby sa zohľadnilo prípadné riziko tráviacich ťažkostí.

 

Čerstvé mliečne výrobky ako jogurty, kyslé mlieko, čerstvé syry a iné mliečne lahôdky.

1,5 g/100 g

Tekuté potraviny na báze ovocia a zeleniny (typu „smoothie“)

1,8 g/100 g

Ovocné alebo zeleninové kompóty

3,25 g/100 g

Obilniny predávané spolu s mliečnym výrobkom balené v dvoch oddelených priehradkách

10 g/100 g v obilninách

neprítomnosť v pripojenom mliečnom výrobku

1 g/100 g vo výrobku hotovom na konzumáciu

Tepelne ošetrené mliečne výrobky fermentované baktériami Bacteroides xylanisolvens

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Fermentované mliečne výrobky (v tekutej a polotekutej forme, ako aj vo forme prášku sušeného rozprašovaním)

 

Hydroxytyrozol

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „hydroxytyrozol“.

Na označení potravinových výrobkov obsahujúcich hydroxytyrozol sa musia uvádzať tieto informácie:

a)

Tento potravinový výrobok by nemali konzumovať deti mladšie ako tri roky a tehotné a dojčiace ženy;

b)

Tento potravinový výrobok by sa nemal používať na varenie, pečenie ani vyprážanie

 

Rybí olej a rastlinné oleje [okrem olivových olejov a olejov z olivových výliskov, ako sú vymedzené v časti VIII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 (6)], umiestňované na trh ako také

0,215 g/kg

Roztierateľné tuky, ako sú vymedzené v časti VII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, umiestňované na trh ako také

0,175 g/kg

Proteín modifikujúci štruktúru ľadu typu III HPLC 12

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „proteín modifikujúci štruktúru ľadu“

 

Jedlý ľad

0,01 %

Vodné extrakty sušených listov Ilex guayusa

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakty sušených listov Ilex guayusa

 

Bylinné nálevy

V súlade s bežným použitím podobného vodného extraktu zo sušených listov Ilex paraguariensis v bylinných nálevoch a vo výživových doplnkoch

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

Izomaltooligosacharid

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „izomaltooligosacharid“.

2.

Potraviny obsahujúce novú zložku musia byť označené ako „zdroj glukózy“.

 

Nealkoholické nápoje so zníženou energetickou hodnotou

6,5 %

Energetické nápoje

5,0 %

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov (vrátane izotonických nápojov)

6,5 %

Ovocné šťavy

5 %

Spracovaná zelenina a zeleninové šťavy

5 %

Iné nealkoholické nápoje

5 %

Cereálne tyčinky

10 %

Keksy, sušienky

20 %

Raňajkové cereálne tyčinky

25 %

Tvrdé cukríky

97 %

Mäkké cukríky/čokoládové tyčinky

25 %

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti (v tyčinkách alebo na báze mlieka)

20 %

Izomaltulóza

Nešpecifikované

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „izomaltulóza“.

2.

Názov novej potraviny na označení musí dopĺňať text „izomaltulóza je zdrojom glukózy a fruktózy“.

 

Laktitol

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „laktitol“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ (kapsuly alebo tablety) určené pre dospelých

20 g/deň

Lakto-N-neotetraóza

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lakto-N-neotetraóza“.

2.

Na označení výživových doplnkov s obsahom lakto-N-neotetraózu sa musí uvádzať informácia, že tieto doplnky by sa nemali užívať v prípade, že sa v ten istý deň konzumovali iné potraviny s pridanou lakto-N-neotetraózou.

3.

Na označení výživových doplnkov s obsahom lakto-N-neotetraózu určených pre malé deti sa musí uvádzať informácia, že doplnky by sa nemali užívať v prípade, že v ten istý deň konzumovali materské mlieko alebo iné potraviny s pridanou lakto-N-neotetraózou.

 

Neochutené pasterizované a sterilizované (vrátane UHT) výrobky na báze mlieka

0,6 g/l

Neochutené výrobky na báze fermentovaného mlieka

0,6 g/l v nápojoch

9,6 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

Ochutené výrobky na báze fermentovaného mlieka vrátane tepelne ošetrených výrobkov

0,6 g/l v nápojoch

9,6 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

Analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov

0,6 g/l v nápojoch

6 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

200 g/kg v bielidlách

Cereálne tyčinky

6 g/kg

Stolové sladidlá

100 g/kg

Počiatočná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,6 g/l v kombinácii najviac s 1,2 g/l 2′-fukozyllaktózy v pomere 1: 2 v konečnom výrobku, ktorý je určený na priamu spotrebu, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,6 g/l v kombinácii najviac s 1,2 g/l 2′-fukozyllaktózy v pomere 1: 2 v konečnom výrobku, ktorý je určený na priamu spotrebu, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

6 g/kg v iných výrobkoch ako nápojoch

0,6 g/l v tekutých potravinách, ktoré sú určené na priamu spotrebu, ktoré sa takto predávajú alebo ktoré sa pripravujú podľa návodu výrobcu

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

0,6 g/l v nápojoch na báze mlieka a v podobných výrobkoch pridaných samostatne alebo v kombinácii s 2′-fukozyllaktózou pri koncentrácii najviac 1,2 g/l a v pomere 1: 2 v konečnom výrobku, ktorý je určený na priamu spotrebu, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

2,4 g/l v nápojoch

20 g/kg v tyčinkách

Chlieb a cestovinové výrobky, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

30 g/kg

Ochutené nápoje

0,6 g/l

Káva, čaj (okrem čierneho čaju), bylinné a ovocné nálevy, čakanka; extrakty z čaju, bylinných a ovocných nálevov a čakanky; čajové, rastlinné, ovocné a obilninové prípravky na prípravu nálevov, ako aj zmesi a instantné zmesi týchto výrobkov

4,8 g/l – najvyššie prípustné množstvo platí pre výrobky určené na priamu spotrebu

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ okrem výživových doplnkov pre dojčatá

1,5 g/deň pre bežnú populáciu

0,6 g/deň pre malé deti

Extrakt z listov lucerny siatej (Medicago sativa)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „proteín z lucerny siatej (Medicago sativa)“ alebo „proteín z lucerny (alfalfa) (Medicago sativa)“.

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

10 g/deň

Lykopén

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lykopén“

 

Nápoje na báze ovocných/zeleninových štiav (vrátane koncentrátov)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené na krytie výdaja energie pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

2,5 mg/100 g

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

8 mg/dávka jedla

Cereálie na prípravu raňajok

5 mg/100 g

Tuky a dresingy

10 mg/100 g

Iné polievky ako rajčiakové

1 mg/100 g

Chlieb (vrátane chrumkavého chleba)

3 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

15 mg/deň

Lykopén z Blakeslea trispora

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lykopén“

 

Nápoje na báze ovocných/zeleninových štiav (vrátane koncentrátov)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené na krytie výdaja energie pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

2,5 mg/100 g

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

8 mg/dávka jedla

Cereálie na prípravu raňajok

5 mg/100 g

Tuky a dresingy

10 mg/100 g

Iné polievky ako rajčiakové

1 mg/100 g

Chlieb (vrátane chrumkavého chleba)

3 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

15 mg/deň

Lykopén z rajčiakov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lykopén“

 

Nápoje na báze ovocných/zeleninových štiav (vrátane koncentrátov)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené na krytie výdaja energie pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

2,5 mg/100 g

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

8 mg/dávka jedla

Cereálie na prípravu raňajok

5 mg/100 g

Tuky a dresingy

10 mg/100 g

Iné polievky ako rajčiakové

1 mg/100 g

Chlieb (vrátane chrumkavého chleba)

3 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Lykopénový oleorezín z rajčiakov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá lykopénu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lykopénový oleorezín z rajčiakov“

 

Nápoje na báze ovocných/zeleninových štiav (vrátane koncentrátov)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené na krytie výdaja energie pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

2,5 mg/100 g

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

8 mg/dávka jedla

Cereálie na prípravu raňajok

5 mg/100 g

Tuky a dresingy

10 mg/100 g

Iné polievky ako rajčiakové

1 mg/100 g

Chlieb (vrátane chrumkavého chleba)

3 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Citran-jablčnan horečnatý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „citran-jablčnan horečnatý“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

 

Výťažok z kôry magnólie

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „výťažok z kôry magnólie“

 

Mentolové cukríky (cukrovinky)

0,2 % na osvieženie dychu. Na základe maximálnej hladiny inkorporácie 0,2 % a maximálnej veľkosti žuvačky/mentolového cukríka 1,5 g obsahuje každá porcia žuvačky alebo mentolového cukríka maximálne 3 mg extraktu z kôry magnólie.

Žuvacia guma

Olej z kukuričných klíčkov s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olejový extrakt z kukuričných klíčkov“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2 g/deň

Žuvacia guma

2 %

Metylcelulóza

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „metylcelulóza“

Metylcelulóza sa nesmie používať v potravinách, ktoré sa pripravujú pre malé deti

Jedlý ľad

2 %

Ochutené nápoje

Ochutené alebo neochutené výrobky z fermentovaného mlieka

Studené dezerty (výrobky na báze mlieka, tukov, ovocia, obilnín, vajec)

Ovocné prípravky (dužiny, pretlaky alebo kompóty)

Polievky a vývary

Glukózamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „glukózamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej“ alebo „5MTHF-glukózamín“

 

Výživové doplnky, v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, ako zdroj kyseliny listovej

 

 

 

Methylsilanetriol (organický kremík)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá kremíka

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „organický kremík (methylsilanetriol)“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre dospelých (v kvapalnej forme)

10,40 mg/deň

Mycéliový extrakt z huby Shiitake (Lentinula edodes)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt z huby Lentinula edodes“ alebo „extrakt z huby Shiitake“

 

Pekárske výrobky

2 ml/100 g

Nealkoholické nápoje

0,5 ml/100 ml

Pripravené hotové jedlá

2,5 ml na jednu dávku jedla

Potraviny na báze jogurtu

1,5 ml/100 ml

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2,5 ml na dennú dávku

Šťava z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „šťava z noni“ alebo „šťava z ovocia Morinda citrifolia

 

Nápoje na báze pasterizovaného ovocia a pasterizovaných ovocných nektárov

30 ml na jednu porciu (do 100 % šťavy z noni)

alebo

20 ml dvakrát denne, maximálne 40 ml denne

Prášok zo šťavy z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

6,6 g/deň (čo zodpovedá 30 ml šťavy z noni)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „prášok zo šťavy z noni“ alebo „prášok zo šťavy z ovocia Morinda citrifolia

 

Pyré a koncentrát z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je:

 

v prípade pyré:

„pyré z ovocia Morinda citrifolia“ alebo „pyré z ovocia noni“

 

v prípade koncentrátu:

„koncentrát z ovocia Morinda citrifolia“ alebo „koncentrát z ovocia noni“

 

 

Pyré

Cukríky/cukrovinky

45 g/100 g

Cereálne tyčinky

53 g/100 g

Výživné nápojové zmesi v prášku (v sušine)

53 g/100 g

Sýtené nápoje

11 g/100 g

Zmrzlina a sorbet

31 g/100 g

Jogurt

12 g/100 g

Sušienky

53 g/100 g

Sladké pečivo, koláče a pečivo

53 g/100 g

Raňajkové cereálie (celozrnné)

88 g/100 g

Džemy a rôsoly (želé) v súlade so smernicou 2001/113/ES

133 g/100 g

Množstvo pred spracovaním potrebné na výrobu 100 g konečného výrobku

Sladké nátierky, plnky a polevy

31 g/100 g

Omáčky, nálevy, šťavy a koreninové zmesi

88 g/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

26 g/deň

 

Koncentrát

Cukríky/cukrovinky

10 g/100 g

Cereálne tyčinky

12 g/100 g

Výživné nápojové zmesi v prášku (v sušine)

12 g/100 g

Sýtené nápoje

3 g/100 g

Zmrzlina a sorbet

7 g/100 g

Jogurt

3 g/100 g

Sušienky

12 g/100 g

Sladké pečivo, koláče a pečivo

12 g/100 g

Raňajkové cereálie (celozrnné)

20 g/100 g

Džemy a rôsoly (želé) v súlade so smernicou 2001/113/ES

30 g/100 g

Sladké nátierky, plnky a polevy

7 g/100 g

Omáčky, nálevy, šťavy a koreninové zmesi

20 g/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

6 g/deň

Listy noni (Morinda citrifolia)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „listy noni“ alebo „listy Morinda citrifolia“.

2.

Pre spotrebiteľov musia byť uvedené pokyny, podľa ktorých by jedna šálka nálevu nemala byť pripravená z viac ako 1 gramu sušených a pražených listov Morinda citrifolia.

 

Na prípravu nálevov

Jedna šálka nálevu určeného na konzumáciu by nemala byť pripravená z viac ako 1 gramu sušených a pražených listov Morinda citrifolia

Prášok z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „prášok z ovocia Morinda citrifolia“ alebo „prášok z ovocia noni“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2,4 g/deň

Mikroriasy Odontella aurita

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „mikroriasy Odontella aurita

 

Ochutené cestoviny

1,5 %

Rybacie polievky

1 %

Paštéty z morských plodov

0,5 %

Bujóny

1 %

Krekry

1,5 %

Mrazené ryby v strúhanke

1,5 %

Olej obohatený fytosterolmi/fytostanolmi

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá fytosterolov/fytostanolov

V súlade s bodom 5 prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011

 

Roztierateľné tuky, ako sú vymedzené v časti VII prílohy VII a v bodoch B a C dodatku II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1308/2013, okrem tukov a margarínov na varenie alebo vyprážanie na báze masla alebo iného živočíšneho tuku

1.

Výrobky obsahujúce novú zložku potravín sa prezentujú takým spôsobom, aby ich bolo možné ľahko rozdeliť na porcie s najvyšším obsahom 3 g (v prípade jednej dennej porcie) alebo najvyšším obsahom 1 g (v prípade troch denných porcií) pridaných fytosterolov/fytostanolov.

2.

Množstvo fytosterolov/fytostanolov pridaných do jedného nápoja nepresiahne 3 g.

3.

Šalátové nálevy, majonézy a štipľavé omáčky sa balia v jednotlivých porciách.

Výrobky na báze mlieka, ako sú výrobky na báze polotučných a odtučnených mliečnych výrobkov, prípadne s prídavkom ovocia a/alebo cereálií, výrobky na báze fermentovaného mlieka ako jogurt a výrobky na báze syra (s maximálnym obsahom tuku 12 g na 100 g), v ktorých bol prípadne znížený obsah mliečneho tuku a tuk alebo proteín bol čiastočne alebo úplne nahradený rastlinným olejom alebo proteínom

Sójové nápoje

Šalátové nálevy, majonézy a štipľavé omáčky

Olej získaný z kalmárov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá kombinácie DHA a EPA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z kalamárov“.

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v syrových výrobkoch 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Pekárske výrobky (chlieb a rožky)

200 mg/100 g

Cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane mliečnych nápojov)

60 mg/100 ml

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 000 mg/deň pre bežnú populáciu

450 mg/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú tieto výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

200 mg/dávka jedla

Pasterizované prípravky na báze ovocia vyrábané pomocou vysokotlakového ošetrenia

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Formulácia „pasterizované vysokotlakovým ošetrením“ sa uvedie vedľa názvu samotných predmetných ovocných prípravkov a každého výrobku, v prípade ktorého sa uvedené ošetrenie použilo

 

Druhy ovocia:

ananás, banán, broskyňa, čerešňa, černica, čučoriedka, figa, grapefruit, hrozno, hruška, jablko, jahoda, kokos, malina, mandarínka, mango, marhuľa, melón, rebarbora, slivka

 

Fosfátovaný kukuričný škrob

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fosfátovaný kukuričný škrob“

 

Pečené pekárske výrobky

15 %

Cestoviny

Raňajkové cereálie

Cereálne tyčinky

Fosfatidylserín z fosfolipidov rýb

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá fosfatidylserínu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „rybí fosfatidylserín“

 

Nápoje na báze jogurtu

50 mg/100 ml

Prášky na báze sušeného mlieka

3 500 mg/100 g (čo zodpovedá 40 mg/100 ml hotového nápoja)

Potraviny na báze jogurtu

80 mg/100 g

Cereálne tyčinky

350 mg/100 g

Cukrovinky na báze čokolády

200 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

300 mg/deň

Fosfatidylserín zo sójových fosfolipidov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá fosfatidylserínu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sójový fosfatidylserín“

 

Nápoje na báze jogurtu

50 mg/100 ml

Prášky na báze sušeného mlieka

3,5 g/100 g (čo zodpovedá 40 mg/100 ml hotového nápoja)

Potraviny na báze jogurtu

80 mg/100 g

Cereálne tyčinky

350 mg/100 g

Cukrovinky na báze čokolády

200 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Fosfolipidový výrobok obsahujúci rovnaké množstvá fosfatidylserínu a kyseliny fosfatidovej

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá fosfatidylserínu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sójový fosfatidylserín a kyselina fosfatidová“

Výrobok nie je určený na predaj tehotným alebo dojčiacim ženám

Raňajkové cereálie

80 mg/100 g

Cereálne tyčinky

350 mg/100 g

Potraviny na báze jogurtu

80 mg/100 g

Výrobky jogurtového typu na báze sóje

80 mg/100 g

Nápoje na báze jogurtu

50 mg/100 g

Jogurtové nápoje na báze sóje

50 mg/100 g

Prášky na báze sušeného mlieka

3,5 g/100 g (čo zodpovedá 40 mg/100 ml hotového nápoja)

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

800 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Fosfolipidy z vaječného žĺtka

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Nešpecifikované

Fytoglykogén

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fytoglykogén“

 

Spracované potraviny

25 %

Fytosteroly/fytostanoly

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

V súlade s bodom 5 prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011

 

Ryžové nápoje

1.

Budú sa ponúkať takým spôsobom, aby ich bolo možné ľahko rozdeliť na porcie s obsahom najviac 3 g (v prípade jednej dennej porcie) alebo s obsahom najviac 1 g (v prípade troch denných porcií) pridaných fytosterolov/fytostanolov.

Množstvo fytosterolov/fytostanolov pridaných do jedného nápoja nepresiahne 3 g.

Šalátové nálevy, majonézy a štipľavé omáčky sa balia v jednotlivých porciách

Ražný chlieb z múky s obsahom ≥ 50 % raže (celozrnná ražná múka, celé alebo nahrubo zomleté ražné zrná a ražné vločky) a ≤ 30 % pšenice; ≤ 4 % pridaného cukru avšak žiaden pridaný tuk.

Šalátové nálevy, majonézy a štipľavé omáčky

Sójový nápoj

Mliečne výrobky, ako napríklad výrobky z polotučného a odstredeného mlieka, s možným prídavkom ovocia a/alebo obilnín, v ktorých mohol byť znížený obsah mliečneho tuku alebo v ktorých boli mliečny tuk a/alebo bielkoviny čiastočne alebo plne nahradené rastlinným tukom a/alebo bielkovinami.

Výrobky na báze fermentovaného mlieka ako jogurt a syrové výrobky (obsah tuku ≤ 12 % na 100 g), v ktorých mohol byť znížený obsah mliečneho tuku alebo v ktorých boli mliečny tuk a/alebo bielkoviny čiastočne alebo úplne nahradené rastlinným tukom a/alebo bielkovinami.

Roztierateľné tuky, ako sú vymedzené v časti VII prílohy VII a v bodoch B a C dodatku II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1308/2007, okrem tukov a margarínov na varenie alebo vyprážanie na báze masla alebo iného živočíšneho tuku.

Olej zo slivkových jadier

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Na vyprážanie a ako pochutina

V súlade s bežným použitím rastlinných olejov

Zemiakové bielkoviny (koagulované) a ich hydrolyzáty

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „zemiaková bielkovina“

 

Prolyl oligopeptidáza (enzymatický prípravok)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „prolyl oligopeptidáza“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre bežnú populáciu dospelých osôb

120 PPU/deň (2,7 g enzymatického prípravku/deň) (2 x 106 PPI/deň)

PPU – Prolyl Peptidase Units (jednotka aktivity prolyl peptidázy) alebo Proline Protease Units (jednotka aktivity prolín proteázy)

PPI – Protease Picomole International (Medzinárodná proteázová pikomolárna jednotka)

Proteínový extrakt z bravčových obličiek

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 kapsuly/deň; čo sa rovná 12,6 mg extraktu z bravčových obličiek denne

Obsah diaminoxidázy (DAO): 0,9 mg/deň (3 kapsuly s obsahom 0,3 mg DAO/kapsula)

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

Repkový olej s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt z repkového oleja“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

1,5 g v dávke odporúčanej na dennú spotrebu

Bielkovina repky olejnej

Ako zdroj rastlinných bielkovín v potravinách s výnimkou počiatočnej a následnej dojčenskej výživy

 

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „bielkovina repky olejnej“.

2.

Každá potravina obsahujúca bielkovinu repky olejnej, musí obsahovať informáciu, že táto zložka potravín môže vyvolať alergickú reakciu u spotrebiteľov, ktorí sú alergickí na horčicu a výrobky z nej. V príslušných prípadoch sa toto oznámenie musí uviesť v bezprostrednej blízkosti zoznamu zložiek.

 

trans-Resveratrol

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „trans-resveratrol“

2.

Na označení výživových doplnkov obsahujúcich trans-resveratrol sa musí uvádzať informácia, že ľudia užívajúci lieky by mali výrobok konzumovať len pod dohľadom lekára.

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre dospelých (vo forme kapsúl alebo tabliet)

150 mg/deň

trans-Resveratrol (mikrobiálny zdroj)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „trans-resveratrol“

2.

Na označení výživových doplnkov obsahujúcich trans-resveratrol sa musí uvádzať informácia, že ľudia užívajúci lieky by mali výrobok konzumovať len pod dohľadom lekára.

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím resveratrolu extrahovaného z pohánkovca japonského (Fallopia japonica) vo výživových doplnkoch

Výťažok z kohútieho hrebeňa

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „výťažok z hrebeňa kohúta“ alebo „výťažok z kohútieho hrebeňa“

 

Nápoje na báze mlieka

40 mg/100 g alebo mg/100 ml

Fermentované nápoje na báze mlieka

80 mg/100 g alebo mg/100 ml

Jogurtové výrobky

65 mg/100 g alebo mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g alebo mg/100 ml

Olej sacha inchi z Plukenetia volubilis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej sacha inchi (Plukenetia volubilis)“

 

Ako v prípade ľanového oleja

V súlade s bežným použitím ľanového oleja

Salatrimy

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „tuk so zníženým energetickým obsahom (salatrimy)“.

2.

Je potrebné uviesť informáciu, že nadmerná konzumácia môže mať za následok zažívacie ťažkosti.

3.

Je potrebné uviesť informáciu, že výrobky nie sú určené pre deti.

 

Pekárske výrobky a cukrovinky

 

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá DHA a EPA spolu:

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre dospelých s výnimkou tehotných a dojčiacich žien

3 000 mg/deň

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre tehotné a dojčiace ženy

450 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

200 mg/100 g

Potraviny vyrobené zo spracovaných obilnín a potraviny určené na výživu dojčiat a malých detí v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Cereálne raňajky

500 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

600 mg/100 g v prípade syra; 200 mg/100 g v prípade sójových výrobkov a výrobkov na báze imitácie mlieka (okrem nápojov)

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

600 mg/100 g v prípade syra; 200 mg/100 g v prípade mliečnych výrobkov (vrátane mlieka, čerstvého syra a jogurtových výrobkov; okrem nápojov)

Nealkoholické nápoje (vrátane analógov mliečnych výrobkov a nápojov na báze mlieka)

80 mg/100 g

Cereálne/výživné cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá DHA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z mikrorias Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v prípade syrových výrobkov 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Roztierateľné tuky a dresingy

600 mg/100 g

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

250 mg DHA/deň pre bežnú populáciu

450 mg DHA/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

200 mg/100 g

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Pekárenské výrobky (chlieb a rožky), sladké sušienky

200 mg/100 g

Cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane analógov mliečnych výrobkov a nápojov na báze mlieka)

80 mg/100 ml

Potraviny na počiatočnú a následnú výživu dojčiat v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100 g

Olej z mikrorias Schizochytrium sp.

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá DHA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z mikrorias Schizochytrium sp.“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v prípade syrových výrobkov 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Roztierateľné tuky a dresingy

600 mg/100 g

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

250 mg DHA/deň pre bežnú populáciu

450 mg DHA/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

200 mg/100 g

Potraviny vyrobené zo spracovaných obilnín a potraviny určené na výživu dojčiat a malých detí v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Pekárenské výrobky (chlieb a rožky), sladké sušienky

200 mg/100 g

Cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane analógov mliečnych výrobkov a nápojov na báze mlieka)

80 mg/100 ml

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. (T18)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá DHA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z mikrorias Schizochytrium sp.“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v prípade syrových výrobkov 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Roztierateľné tuky a dresingy

600 mg/100 g

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

250 mg DHA/deň pre bežnú populáciu

450 mg DHA/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

200 mg/100 g

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane analógov mliečnych výrobkov a nápojov na báze mlieka)

80 mg/100 ml

Potraviny na počiatočnú a následnú výživu dojčiat v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100 g

Výťažok z fermentovaných sójových bôbov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „výťažok z fermentovaných sójových bôbov“.

2.

Na označení výživových doplnkov obsahujúcich výťažok z fermentovaných sójových bôbov sa musí uvádzať informácia, že osoby užívajúce lieky by mali výrobok konzumovať len pod lekárskym dohľadom.

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ (vo forme kapsúl, tabliet alebo prášku) určené pre dospelých s výnimkou tehotných a dojčiacich žien

100 mg/deň

Extrakt z pšeničných (Triticum aestevium) klíčkov s vysokým obsahom spermidínu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení výživových doplnkov, ktoré ju obsahujú, je „extrakt z pšeničných klíčkov s vysokým obsahom spermidínu“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre dospelých

Ekvivalent max. 6 mg spermidínu/deň

Sucromalt

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „Sucromalt“.

2.

Názov novej potraviny na označení musí dopĺňať informácia o tom, že výrobok je zdrojom glukózy a fruktózy.

 

Nešpecifikované

Vláknina z cukrovej trstiny

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Chlieb

8 %

Pekárenské výrobky

5 %

Výrobky z mäsa a svaloviny

3 %

Pochutiny a korenia

3 %

Strúhané syry

2 %

Špeciálne potraviny

5 %

Omáčky

2 %

Nápoje

5 %

Extrakt zo slnečnicového oleja

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt zo slnečnicového oleja“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

1,1 g/deň

Lyofilizované mikroriasy Tetraselmis chuii

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lyofilizovaná mikroriasa Tetraselmis chuii“ alebo „mikroriasa T. chuii

Na výživových doplnkoch obsahujúcich lyofilizované mikroriasy Tetraselmis chuii sa musí uviesť táto informácia: „Obsahuje zanedbateľné množstvá jódu“

 

Omáčky

20 % alebo 250 mg/deň

Špeciálne soli

1 %

Ochucovacie prísady

250 mg/deň

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

250 mg/deň

Ryba druhu Therapon barcoo/Scortum

Zamýšľané použitie je rovnaké ako v prípade lososa, konkrétne príprava rybích výrobkov a jedál, napríklad varených, surových, údených a pečených rybích výrobkov

 

 

D-tagatóza

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „D-tagatóza“.

2.

Označenie všetkých výrobkov obsahujúcich viac ako 15 g D-Tagatózy na dávku a všetkých nápojov obsahujúcich viac než 1 % D-tagatózy (tak ako sa konzumujú) musí obsahovať informáciu, že „nadmerná spotreba môže vyvolať laxatívne účinky“.

 

Nešpecifikované

Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt s vysokým obsahom taxifolínu“.

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre bežnú populáciu okrem dojčiat, malých detí, detí a dospievajúcich do 14 rokov

100 mg/deň

Trehalóza

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahuj, je „trehalóza“, a toto označenie sa zobrazuje na označení výrobku ako takého alebo v zozname zložiek potravín, ktoré ju obsahujú.

2.

Názov novej potraviny na označení musí dopĺňať informácia o tom, že „trehalóza je zdrojom glukózy“.

 

Nešpecifikované

Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D2

 

 

Huby (Agaricus bisporus)

10 μg vitamínu D2/100 g (vlhká hmotnosť)

1.

Názov novej potraviny na etikete samotnej novej potraviny alebo potravín, ktoré ju obsahujú, je „huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením“.

2.

Názov novej potraviny na etikete samotnej novej potraviny alebo potravín, ktoré ju obsahujú, musí dopĺňať informácia o tom, že „na zvýšenie množstva vitamínu D bol výrobok ošetrený umelým svetlom“ alebo „na zvýšenie množstva vitamínu D2 bol výrobok ošetrený UV žiarením“.

 

Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) ošetrené UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D2

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „droždie s vitamínom D“ alebo „droždie s vitamínom D2

 

Kysnutý chlieb a rožky

5 μg vitamínu D2/100 g

Kysnuté jemné pečivo

5 μg vitamínu D2/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

5 μg vitamínu D2/deň

Chlieb ošetrený UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D2

Názov novej potraviny na etikete musí dopĺňať informácia o tom, že výrobok „obsahuje vitamín D vytvorený pomocou ošetrenia UV žiarením“.

 

Kysnutý chlieb a rožky (bez polevy)

3 μg vitamínu D2/100 g

Mlieko ošetrené UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D3

1.

Názov novej potraviny na etikete je „ošetrené UV žiarením“.

2.

Ak mlieko ošetrené UV žiarením obsahuje množstvo vitamínu D, ktoré sa považuje za významné v súlade s časťou A bodom 2 prílohy XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, informácie v označení sa musia doplniť o text „obsahuje vitamín D vytvorený ošetrením UV žiarením“ alebo „mlieko obsahujúce vitamín D vytvorený ošetrením UV žiarením“.

 

Pasterizované plnotučné mlieko v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 konzumované ako také

5 – 32 μg/kg pre bežnú populáciu s výnimkou dojčiat

Pasterizované polotučné mlieko v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 konzumované ako také

1 – 15 μg/kg pre bežnú populáciu s výnimkou dojčiat

Vitamín K2 (menachinón)

Má sa používať v súlade so smernicou 2002/46/ES, nariadením (EÚ) č. 609/2013 a/alebo nariadením (ES) č. 1925/2006

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „menachinón“ alebo „vitamín K2

Extrakt z pšeničných otrúb

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt z pšeničných otrúb“

Extrakt z pšeničných otrúb sa nesmie uvádzať na trh ako výživový doplnok alebo zložka výživového doplnku. Nesmie sa ani pridávať do počiatočnej dojčenskej výživy.

Pivo a náhradky piva

0,4 g/100 g

Cereálne výrobky na priamu konzumáciu

9 g/100 g

Mliečne výrobky

2,4 g/100 g

Ovocné a zeleninové šťavy

0,6 g/100 g

Nealkoholické nápoje

0,6 g/100 g

Mäsové prípravky

2 g/100 g

Kvasnicové betaglukány

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá čistých betaglukánov z kvasníc (Saccharomyces cervisiae)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „kvasnicové (Saccharomyces cerevisiae) betaglukány“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

1,275 g/deň pre deti staršie ako 12 rokov a bežnú populáciu dospelých osôb

0,675 g/deň pre deti mladšie ako 12 rokov

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

1,275 g/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 s výnimkou potravín na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti

1,275 g/deň

Nápoje na báze ovocných a/alebo zeleninových štiav vrátane koncentrovaných a dehydrovaných štiav

1,3 g/kg

Nápoje s ovocnou príchuťou

0,8 g/kg

Prášok na prípravu kakaových nápojov

38,3 g/kg (prášok)

Ostatné nápoje

0,8 g/kg (hotové nápoje)

7 g/kg (prášok)

Cereálne tyčinky

6 g/kg

Raňajkové cereálie

15,3 g/kg

Tepelne pripravované instantné raňajkové cereálie celozrnné a s vysokým obsahom vlákniny

1,5 g/kg

Sušienky typu „cookie“

6,7 g/kg

Sušienky typu „krekry“

6,7 g/kg

Nápoje na báze mlieka

3,8 g/kg

Fermentované mliečne výrobky

3,8 g/kg

Analógy mliečnych výrobkov

3,8 g/kg

Sušené mlieko/prášok z mlieka

25,5 g/kg

Polievky a polievkové zmesi

0,9 g/kg (hotové jedlá)

1,8 g/kg (zahustené)

6,3 g/kg (práškové)

Čokoláda a cukrovinky

4 g/kg

Proteínové tyčinky a prášky

19,1 g/kg

Džemy, marmelády a iné ovocné nátierky

11,3 g/kg

Zeaxantín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „syntetický zeaxantín“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2 mg/deň

L-pidolát zinočnatý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „L-pidolát zinočnatý“.

 

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

3 g/deň

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“


Tabuľka 2: Špecifikácie

Povolená nová potravina

Špecifikácia

Kyselina N-Acetyl-D-neuramínová (dihydrát)

Opis:

Kyselina N-acetyl-D-neuramínová je biely až sivobiely kryštalický prášok.

Definícia:

Chemický názov:

Názvy IUPAC:

 

kyselina N-Acetyl-D-neuramínová (dihydrát)

 

kyselina 5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galakto-non-2-ulopyranozonová (dihydrát)

Synonymá:

kyselina sialová (dihydrát)

Chemický vzorec:

C11H19NO9 (kyselina)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrát)

Molekulová hmotnosť:

309,3 Da (kyselina)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrát)

Číslo CAS:

131-48-6 (voľná kyselina)

50795-27-2 (dihydrát)

Špecifikácie:

Opis: biely až sivobiely kryštalický prášok

pH (20 °C, 5 % roztok): 1,7 – 2,5

kyselina N-Acetyl-D-neuramínová (dihydrát) > 97,0 %

Voda (dihydrát: 10,4 %) ≤ 12,5 hm. %

Sulfátový popol: < 0,2 hm. %

Kyselina octová (ako voľná kyselina a/alebo octan sodný): < 0,5 hm. %

Ťažké kovy:

Železo: < 20,0 mg/kg

Olovo: < 0,1 mg/kg

Rezíduá bielkovín: < 0,01 hm. %

Rezíduá rozpúšťadiel:

Propán-2-ol: < 0,1 hm. %

Acetón: < 0,1 hm. %

Etylacetát: < 0,1 hm. %

Mikrobiologické kritériá:

Salmonella: neprítomná v 25 g

Celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií: < 500 JTK/g

Enterobacteriaceae: neprítomné v 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: neprítomný v 10 g

Listeria monocytogenes: neprítomná v 25 g

Bacillus cereus: < 50 JTK/g

Kvasinky: < 10 JTK/g

Plesne: < 10 JTK/g

Rezíduá endotoxínov: < 10 EJ/mg

JTK: jednotky tvoriace kolónie; EJ: endotoxínové jednotky.

Sušená dužina plodu Adansonia digitata (baobab)

Opis/definícia:

Plody baobabu (Adansonia digitata) sa oberajú zo stromov. Po rozlúsknutí tvrdej škrupiny sa dužina oddelí od semien a škrupiny. Nasleduje zomletie, rozdelenie na drsné a jemné časti (veľkosť častíc je od 3 do 600 μ) a balenie.

Typické nutričné zložky:

Vlhkosť (strata pri sušení) (g/100 g): 4,5 – 13,7

Proteíny (g/100 g): 1,8 – 9,3

Tuky (g/100 g): 0 – 1,6

Celkový obsah sacharidov (g/100 g): 76,3 – 89,5

Celkový obsah cukrov (ako glukóza): 15,2 – 36,5

Sodík (mg/100 g): 0,1 – 25,2

Analytické špecifikácie:

Cudzie látky: Najviac 0,2 %

Vlhkosť (strata pri sušení) (g/100 g): 4,5 – 13,7

Popol (g/100 g): 3,8 – 6,6

Extrakt z bunkových kultúr Ajuga reptans

Opis/definícia:

Vodno-alkoholický extrakt z tkanivových kultúr Ajuga reptans L. je v podstate rovnocenný s extraktmi z kvitnúcich nadzemných častí Ajuga reptans získavaných tradičnými spôsobmi kultivácie.

L-alanyl-L-glutamín

Opis/definícia:

L-alanyl-L-glutamín sa vyrába fermentáciou geneticky modifikovaným kmeňom Escherichia coli. Počas fermentácie sa príslušná zložka vylučuje do rastového média, z ktorého sa následne oddeľuje a purifikuje na koncentráciu > 98 %.

Vzhľad: biely kryštalický prášok

Čistota: > 98 %

Infračervená spektroskopia: zhoda s referenčným štandardom

Vzhľad roztoku: bezfarebný a číry

Kvantitatívna analýza (sušina): 98 – 102 %

Príbuzné látky (jednotlivo): ≤ 0,2 %

Zvyšok po žíhaní: ≤ 0,1 %

Strata sušením: ≤ 0,5 %

Optická otáčavosť + 9,0 – + 11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0 – 6,0

Amónny katión (NH4): ≤ 0,020 %

Chlorid (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfát (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiologické kritériá:

Escherichia coli: neprítomná/g

Riasový olej z mikrorias Ulkenia sp.

Opis/definícia:

Olej z mikrorias Ulkenia sp.

Číslo kyslosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleja

Vlhkosť a prchavé zlúčeniny: ≤ 0,05 %

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 4,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Obsah DHA: ≥ 32 %

Olej zo semien Allanblackia

Opis/definícia:

Olej zo semien Allanblackia sa získava zo semien rastlín rodu Allanblackia: A. floribunda (totožná s A. parviflora) a A. stuhlmannii.

Zloženie mastných kyselín:

Kyselina laurová (C12:0): < 1,0 %

Kyselina myristová (C14:0): < 1,0 %

Kyselina palmitová (C16:0): < 2,0 %

Kyselina palmitoolejová (C16:1): < 1,0 %

Kyselina stearová (C18:0): 45 – 58 %

Kyselina olejová (C18:1): 40 – 51 %

Kyselina linolová (C18:2): < 1,0 %

Kyselina γ-linolénová (C18:3): < 1,0 %

Kyselina arachidová (C20:0): < 1,0 %

Voľné mastné kyseliny: max. 0,1 %

Charakteristiky:

Transmastné kyseliny: max. 0,5 %

Peroxidové číslo: max. 0,8 meq/kg

Jódové číslo: < 46 g/100 g

Nezmydelniteľný podiel: max. 1,0 %

Číslo zmydelnenia: 185 – 198 mg KOH/g

Extrakt z listov Aloe macroclada Baker

Opis/definícia:

Práškový extrakt z gélu získaného z listov Aloe macroclada Baker, ktorý je v podstate rovnocenný s rovnakým extraktom z gélu získaného z listov Aloe vera L. Burm.

Popol: 25 %

Vláknina: 28,6 %

Tuky: 2,7 %

Vlhkosť: 4,7 %

Polysacharidy: 9,5 %

Proteíny: 1,63 %

Glukóza: 8,9 %

Olej z pancierovky antarktickej (Euphausia superba)

Opis/definícia:

Na výrobu lipidového extraktu z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) sa z rozdrvenej hlbokozmrazenej pancierovky alebo sušenej múčky z pancierovky získa lipidový extrakt pomocou povoleného extrakčného rozpúšťadla (podľa smernice 2009/32/ES). Proteíny a materiál z pancierovky sa z lipidového extraktu odstránia filtráciou. Extrakčné rozpúšťadlá a zvyšková voda sa odstránia odparovaním.

Číslo zmydelnenia: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 3 meq O2/kg oleja

Vlhkosť a prchavé zlúčeniny: ≤ 3 % alebo 0,6 vyjadrená ako aktivita vody pri 25 °C

Fosfolipidy: 35 – 50 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

EPA (kyselina ikozapentaénová): ≥ 9 %

DHA (kyselina dokozahexaénová): ≥ 5 %

Olej bohatý na fosfolipidy získavaný z pancierovky antarktickej (Euphausia superba)

Opis/definícia:

Olej bohatý na fosfolipidy sa vyrába z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) opakovaným premývaním pomocou schváleného rozpúšťadla (podľa smernice 2009/32/ES) s cieľom zvýšiť obsah fosfolipidov v oleji. Rozpúšťadlá sa z hotového výrobku odstránia odparovaním.

Číslo zmydelnenia: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 3 meq O2/kg oleja

Oxidačná stabilita: Všetky potravinové výrobky s olejom z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) bohatým na fosfolipidy by mali vykazovať oxidačnú stabilitu na základe vhodných a uznávaných vnútroštátnych/medzinárodných testovacích metód (napr. AOAC).

Vlhkosť a prchavé zlúčeniny: ≤ 3 % alebo 0,6 vyjadrená ako aktivita vody pri 25 °C

Fosfolipidy: ≥ 60 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

EPA (kyselina ikozapentaénová): ≥ 9 %

DHA (kyselina dokozahexaénová): ≥ 5 %

Olej s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina

Opis/definícia:

Jasnožltý olej s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej sa získava fermentáciou geneticky nemodifikovaných kmeňov IS-4, I49-N18 a FJRK-MA01 huby Mortierella alpina za použitia vhodnej kvapaliny. Olej sa potom extrahuje z biomasy a čistí.

Kyselina archidónová: ≥ 40 hm. % celkového obsahu mastných kyselín

Voľné mastné kyseliny: ≤ 0,45 % celkového obsahu mastných kyselín

Transmastné kyseliny: ≤ 0,5 % celkového obsahu mastných kyselín

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 1,5 %

Peroxidové číslo: ≤ 5 meq/kg

Hodnota anizidínu: ≤ 20

Číslo kyslosti: ≤ 1,0 KOH/g

Vlhkosť: ≤ 0,5 %

Argánový olej z Argania spinosa

Opis/definícia:

Argánový olej je olej získaný lisovaním mandľovitých jadier plodov Argania spinosa (L.) Skeels za studena. Jadrá sa môžu pred lisovaním pražiť, nesmú však prísť do priameho kontaktu s ohňom.

Zloženie:

Kyselina palmitová (C16:0): 12 – 15 %

Kyselina stearová (C18:0): 5 – 7 %

Kyselina olejová (C18:1): 43 – 50 %

Kyselina linolová (C18:2): 29 – 36 %

Nezmydelniteľný podiel: 0,3 – 2 %

Steroly spolu: 100 – 500 mg/100 g

Tokoferoly spolu: 16 – 90 mg/100 g

Kyslosť oleja: 0,2 – 1,5 %

Peroxidové číslo: < 10 meq O2/kg

Oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis

Opis/definícia:

Astaxantín je karotenoid, ktorý tvorí riasa Haematococcus pluvialis. Výrobné metódy na pestovanie rias sú rôzne; môžu sa využiť uzavreté systémy vystavené slnečnému svetlu alebo prísne kontrolovanému osvetleniu, alternatívne sa môžu použiť otvorené nádrže. Bunky rias sa zozbierajú a vysušia; oleorezín sa extrahuje buď pomocou superkritického CO2, alebo rozpúšťadla (etylacetátu). Astaxantín sa zriedi a štandardizuje na 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % alebo 20 % pomocou olivového oleja, požltového oleja, slnečnicového oleja alebo MCT (triglyceridov so stredne dlhým reťazcom).

Zloženie oleorezínu:

Tuky: 42,2 – 99 %

Proteíny: 0,3 – 4,4 %

Sacharidy: 0 – 52,8 %

Vláknina: < 1,0 %

Popol: 0,0 – 4,2 %

Špecifikácia karotenoidov (v hm. %)

Astaxantíny spolu: 2,9 – 11,1 %

9-cis-astaxantín: 0,3 – 17,3 %

13-cis-astaxantín: 0,2 – 7,0 %

Monoestery astaxantínu: 79,8 – 91,5 %

Diestery astaxantínu: 0,16 – 19,0 %

Β-karotén: 0,01 – 0,3 %

Luteín: 0 – 1,8 %

Kantaxantín: 0 – 1,30 %

Mikrobiologické kritériá:

Aeróbne baktérie spolu: < 3 000 JTK/g

Kvasinky a plesne: < 100 JTK/g

Koliformné baktérie: < 10 JTK/g

E. coli: negatívne

Salmonella: negatívne

Staphylococcus: negatívne

Semená bazalky (Ocimum basilicum)

Opis/definícia:

Bazalka (Ocimum basilicum L.) patrí do čeľade Lamiaceae, radu Lamiales. Semená sa po zozbieraní mechanicky čistia. Kvety, listy a ostatné časti rastliny sa odstránia. Najvyššia úroveň čistoty semien bazalky sa musí zabezpečiť filtrovaním (optickým, mechanickým). Výrobný proces ovocných štiav a nápojov zo zmesí ovocných/zeleninových štiav obsahujúcich semená bazalky (Ocimum basilicum L.) zahŕňa predbežnú hydratáciu a pasterizáciu semien. Zavedené sú mikrobiologické kontroly a monitorovacie systémy.

Sušina: 94,1 %

Proteíny: 20,7 %

Tuky: 24,4 %

Sacharidy: 1,7 %

Dietetická vláknina 40,5 % (Metóda: AOAC 958.29)

Popol: 6,78 %

Výťažok z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov

Opis/definícia:

Výťažok z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov (výťažok Touchi) je jemný svetlohnedý prášok bohatý na bielkoviny, ktorý sa získava extrakciou vody z malých bôbov sóje fazuľovej [Glycine max (L.) Merr.] fermentovaných s Aspergillus oryzae. Výťažok obsahuje inhibítor α-glukozidázy.

Charakteristiky:

Tuky: ≤ 1,0 %

Proteíny: ≥ 55 %

Voda: ≤ 7,0 %

Popol: ≤ 10 %

Sacharidy: ≥ 20 %

Inhibičná aktivita a-glukozidázy: IC50 min. 0,025 mg/ml

Sójové izoflavonoidy: ≤ 0,3 g/100 g

Bovinný laktoferín

Opis/definícia:

Bovinný laktoferín je bielkovina, ktorá sa vyskytuje prirodzene v kravskom mlieku. Je to železo viažuci glykoproteín s molekulárnou hmotnosťou približne 77 kDa, ktorý pozostáva z jedného polypeptidového reťazca 689 aminokyselín.

Výrobný proces: Bovinný laktoferín sa izoluje z odstredeného mlieka alebo srvátky, ktorá vznikla pri výrobe syra, iónovou výmenou a následnou ultrafiltráciou. Napokon sa suší lyofilizáciou alebo rozprašovaním a veľké častice sa odstránia pomocou sita. Ide v podstate o svetloružový prášok prakticky bez zápachu.

Fyzikálno-chemické vlastnosti bovinného laktoferínu:

Vlhkosť: < 4,5 %

Popol: < 1,5 %

Arzén: < 2,0 mg/kg

Železo: < 350 mg/kg

Proteíny: > 93 %

z toho bovinný laktoferín: > 95 %

z toho iné proteíny: < 5,0 %

pH (2 % roztok, 20 °C): 5,2 – 7,2

Rozpustnosť (2 % roztok, 20 °C): úplná

Olej zo semien Buglossoides arvensis

Opis/definícia:

Rafinovaný olej Buglossoides sa extrahuje zo semien Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst

Kyselina alfa-linolénová: ≥ 35 hm. % celkového obsahu mastných kyselín

Kyselina stearidónová: ≥ 15 hm. % celkového obsahu mastných kyselín

Kyselina linolová: ≥ 8 hm. % celkového obsahu mastných kyselín

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 hm. % celkového obsahu mastných kyselín

Číslo kyslosti: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5.0 meq O2/kg

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 2,0 %

Obsah proteínov (celkový dusík): ≤ 10 μg/ml

Pyrolizidínové alkaloidy: Nezistiteľné pri detekčnom limite 4,0 μg/kg

Olej z Calanus finmarchicus

Opis/definícia:

Nová potravina je mierne viskózny olej sýtočervenej farby s miernym zápachom po mäkkýšoch extrahovaný z kôrovcov (morského zooplanktónu) Calanus finmarchicus. Zložka pozostáva predovšetkým z esterov vosku (> 85 %) s menšími množstvami triglyceridov a iných neutrálnych lipidov.

Špecifikácie:

Voda: < 1,0 %

Estery vosku: > 85 %

Mastné kyseliny spolu: > 46 %

Kyselina ikozapentaénová (EPA): > 3,0 %

Kyselina dokozahexaénová (DHA): > 4,0 %

Mastné alkoholy spolu: > 28 %

C20:1 n-9 mastný alkohol: > 9,0 %

C22:1 n-11 mastný alkohol: > 12 %

Transmastné kyseliny: < 1,0 %

Estery astaxantínu: < 0,1 %

Peroxidové číslo: < 3,0 meq. O2/kg

Základ žuvacej gumy (monometoxypolyetylénglykol)

Opis/definícia:

Nová zložka potravín predstavuje syntetický polymér (číslo patentu WO2006016179). Pozostáva z reťazových polymérov monometoxypolyetylénglykolu (MPEG) naočkovaných do polyizoprénu očkovaného s maleínanhydridom (PIP-g-MA) a z nezreagovaného MPEG (menej ako 35 % hmotnostných).

Biela až belavá farba.

Číslo CAS: 1246080-53-4

Charakteristiky:

Vlhkosť: < 5,0 %

Hliník: < 3,0 mg/kg

Lítium: < 0,5 mg/kg

Nikel: < 0,5 mg/kg

Zvyškový anhydrid: < 15 μmol/g

Index polydisperzity: < 1,4

Izoprén: < 0,05 mg/kg

Etylénoxid: < 0,2 mg/kg

Voľný maleínanhydrid: < 0,1 %

Oligoméry spolu (menej ako 1 000 daltonov): ≤ 50 mg/kg

Etylénglykol: < 200 mg/kg

Dietylénglykol: < 30 mg/kg

Monoetylénglykol metyléter: < 3,0 mg/kg

Dietylénglykol metyléter: < 4,0 mg/kg

Trietylénglykol metyléter: < 7,0 mg/kg

1,4-dioxán: < 2,0 mg/kg

Formaldehyd: < 10 mg/kg

Základ žuvacej gumy (kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej)

Opis/definícia:

Kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej je bezvodý kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej.

Sypký biely až belavý prášok

Číslo CAS: 9011-16-9

Čistota:

Kvantitatívna analýza: aspoň 99,5 % v sušine

Špecifická viskozita (1 % MEK): 2 – 10

Zvyškový metyl-vinyl-éter: ≤ 150 ppm

Zvyškový anhydrid kyseliny maleínovej: ≤ 250 ppm

Acetaldehyd: ≤ 500 ppm

Metanol: ≤ 500 ppm

Dilauroyl peroxid: ≤ 15 ppm

Ťažké kovy spolu: ≤ 10 ppm

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 500 JTK/g

Plesne/kvasinky: ≤ 500 JTK/g

Escherichia coli: negatívny výsledok skúšky

Salmonella: negatívny výsledok skúšky

Staphylococcus aureus: negatívny výsledok skúšky

Pseudomonas aeruginosa: negatívny výsledok skúšky

Šalviový olej (Salvia hispanica)

Opis/definícia:

Šalviový olej sa vyrába lisovaním semien šalvie (Salvia hispanica L.) (99,9 % čistota) za studena. Pri jeho výrobe sa nepoužívajú žiadne rozpúšťadlá; vylisovaný olej sa uchováva v dekantačných nádobách a nečistoty sa odstraňujú filtráciou. Môže sa vyrábať aj extrahovaním pomocou superkritického CO2.

Výrobný proces:

Vyrába sa lisovaním za studena. Pri jeho výrobe sa nepoužívajú žiadne rozpúšťadlá; vylisovaný olej sa uchováva v dekantačných nádobách a nečistoty sa odstraňujú filtráciou.

Kyslosť vyjadrená ako kyselina olejová: ≤ 2,0 %

Peroxidové číslo: ≤ 10 meq/kg

Nerozpustné nečistoty: ≤ 0,05 %

Kyselina alfa-linolénová: ≥ 60 %

Kyselina linolová: 15 – 20 %

Semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica)

Opis/definícia:

Šalvia aztécka (Salvia hispanica L.) je letná jednoročná bylina, ktorá patrí do čeľade Labiatae. Semená sa po zozbieraní mechanicky čistia. Kvety, listy a ostatné časti rastliny sa odstránia.

Sušina: 90 – 97 %

Proteíny: 15 – 26 %

Tuky: 18 – 39 %

Sacharidy: 18 – 43 %

Vláknina (hrubá vláknina) (**): 18 – 43 %

Popol: 3 – 7 %

(*)

Sacharidy zahŕňajú hodnotu pre vlákninu (EÚ: sacharidy znamenajú dostupné sacharidy = cukor + škrob).

(**)

Vláknina je súčasť dietetickej vlákniny zložená najmä z nestráviteľnej celulózy, pentozanov a lignínu.

Výrobný proces:

Výrobný proces ovocných štiav a nápojov zo zmesí ovocných štiav obsahujúcich semená šalvie aztéckej zahŕňa predbežnú hydratáciu a pasterizáciu semien. Zavedené sú mikrobiologické kontroly a monitorovacie systémy.

Chitínglukán z Aspergillus niger

Opis/definícia:

Chitínglukán sa získava z mycélia Aspergillus niger; je to mierne žltý sypký prášok bez zápachu. Obsahuje 90 % alebo viac sušiny.

Chitínglukán je zložený najmä z dvoch polysacharidov:

chitínu, zloženého z opakujúcich sa jednotiek N-acetyl-D-glukózamínu (č. CAS: 1398-61-4),

beta-(1,3)-glukánu, zloženého z opakujúcich sa jednotiek D-glukózy (č. CAS: 9041-22-9).

Strata sušením: ≤ 10 %

Chitínglukán: ≥ 90 %

Pomer chitínu a glukánu: 30:70 až 60:40

Popol: ≤ 3,0 %

Lipidy: ≤ 1,0 %

Proteíny: ≤ 6,0 %

Chitínglukánový komplex z Fomes fomentarius

Opis/definícia:

Chitínglukánový komplex sa získava z bunkových stien plodníc huby Fomes fomentarius. Je zložený najmä z dvoch polysacharidov:

chitínu, zloženého z opakujúcich sa jednotiek N-acetyl-D-glukózamínu (č. CAS: 1398-61-4);

beta-(1,3)(1,6)-D-glukánu, zloženého z opakujúcich sa jednotiek D-glukózy (č. CAS: 9041-22-9).

Výrobný proces pozostáva z niekoľkých krokov vrátane: čistenia, redukcie veľkosti a mletia, zmäkčovania vo vode a zahrievania v alkalickom roztoku, premývania, sušenia. Vo výrobnom procese sa nepoužíva hydrolýza.

Vzhľad: Hnedý prášok bez chuti a zápachu

Čistota:

Vlhkosť: ≤ 15 %

Popol: ≤ 3,0 %

Chitínglukán: ≥ 90 %

Pomer chitínu a glukánu: 70:20

Sacharidy spolu okrem glukánov: ≤ 0,1 %

Proteíny: ≤ 2,0 %

Lipidy: ≤ 1,0 %

Melaníny: ≤ 8,3 %

Prídavné látky: žiadne

pH: 6,7 – 7,5

Ťažké kovy:

Olovo (ppm): ≤ 1,00

Kadmium (ppm): ≤ 1,00

Ortuť (ppm): ≤ 0,03

Arzén (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet mezofilných baktérií: ≤ 103/g

Kvasinky a plesne: ≤ 103/g

Koliformné baktérie pri 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella a ostatné patogénne baktérie: neprítomné/25 g

Extrakt chitozánu z húb (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Opis/definícia:

Extrakt chitozánu (obsahujúci najmä poly-D-glukózamín) sa získava z hlúbikov Agaricus bisporus alebo z mycélia Aspergillus niger.

Patentom chránený výrobný proces pozostáva z viacerých krokov vrátane: extrakcie a deacetylácie (hydrolýza) v alkalickom médiu, rozpúšťania v kyslom médiu, zrážania v alkalickom médiu, premývania a sušenia.

Synonymum: Poly-D-glukózamín

Číslo CAS chitozánu: 9012-76-4

Vzorec chitozánu: (C6H11NO4)n

Vzhľad: jemný sypký prášok

Aspekt (farba): sivobiely až mierne hnedastý

Zápach: bez zápachu

Čistota:

Obsah chitozánu (v hm. % sušiny): 85

Obsah glukánu (v hm. % sušiny): ≤ 15

Strata sušením (v hm. % sušiny): ≤ 10

Viskozita (1 % v 1 %-nej kyseline octovej): 1 – 15

Stupeň acetylácie (v % mol/vlhká hmotnosť): 0 – 30

Viskozita (1 % v 1 %-nej kyseline octovej) (mPa.s): 1 – 14 v prípade chitozánu z Aspergillus niger; 12 – 25 v prípade chitínu z Agaricus bisporus

Popol (% hm./sušina): ≤ 3,0

Proteíny (% hm./sušina): ≤ 2,0

Veľkosť častíc: > 100 nm

Hustota po strasení (g/cm3): 0,7 – 1,0

Kapacita viazania tukov 800x (hm./vlhká hmotnosť): spĺňa kritérium

Ťažké kovy:

Ortuť (ppm): ≤ 0,1

Olovo (ppm): ≤ 1,0

Arzén (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiologické kritériá:

Počet aeróbnych mikroorganizmov (JTK/g): ≤ 103

Počet kvasiniek a plesní (JTK/g): ≤ 103

Escherichia coli (JTK/g): ≤ 10

Entreobacteriacare (JTK/g): ≤ 10

Salmonella: neprítomná/25 g

Listeria monocytogenes: neprítomná/25 g

Chondroitín-sulfát

Opis/definícia:

Chondroitín-sulfát (sodná soľ) je biosyntetickým výrobkom. Získava sa chemickou sulfatáciou chondroitínu získavaného fermentáciou prostredníctvom baktérie Escherichia coli O5:K4:H4 kmeň U1-41 (ATCC 24502).

Chondroitín-sulfát (sodná soľ) (% sušiny): 95 – 105

MWw (priemer. hmotnosť) (kDa): 5 – 12

MWn (priemer. počet) (kDa): 4 – 11

Disperzita (wh/w0,05): ≤ 0,7

Vzorec sulfatácie (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Strata sušením (%) (pri 105 °C do ustálenia hmotnosti): ≤ 10,0

Zvyšok po žíhaní (% sušiny): 20 – 30

Proteíny (% sušiny): ≤ 0,5

Endotoxíny (EJ/mg): ≤ 100

Organické nečistoty spolu (mg/kg): ≤ 50

Pikolinát chromitý

Opis/definícia:

Pikolinát chromitý je červenkastý sypký prášok, mierne rozpustný vo vode pri pH 7. Jeho soľ je rozpustná aj v polárnych organických rozpúšťadlách.

Chemický názov: tris(2-pyridínkarboxyláto-N,O)chromitý komplex alebo chromitá soľ kyseliny 2-pyridínkarboxylovej

Číslo CAS: 14639-25-9

Chemický vzorec: Cr(C6H4NO2)3

Chemické vlastnosti:

Pikolinát chromitý: ≥ 95 %

Chróm (III): 12 – 13 %

Chróm (VI): nezistený

Voda: ≤ 4,0 %

Bylina Cistus incanus L. Pandalis

Opis:

Bylina Cistus incanus L. Pandalis druh patriaci do čeľade Cistaceae a je pôvodným druhom Stredozemia (poloostrov Chalkidiki)

Zloženie:

Vlhkosť: 9 – 10 g/100 g bylín

Proteíny: 6,1 g/100 g bylín

Tuky: 1,6 g/100 g bylín

Sacharidy: 50,1 g/100 g bylín

Vláknina: 27,1 g/100 g bylín

Minerálne látky: 4,4 g/100 g bylín

 

Sodík: 0,18 g

Draslík 0,75 g

Horčík 0,24 g

Vápnik 1,0 g

Železo: 65 mg

Vitamín B1: 3,0 μg

Vitamín B2: 30 μg

Vitamín B6: 54 μg

Vitamín C: 28 mg

Vitamín A: menej ako 0,1 mg

Vitamín E: 40 – 50 mg

Alfa-tokoferol: 20 – 50 mg

Beta-tokoferol a gama-tokoferol: 2 – 15 mg

Delta-tokoferol: 0,1 – 2 mg

Citikolín

Citikolín (syntetický)

Opis/definícia:

Citikolín sa skladá z cytozínu, ribózy, difosfátu a cholínu.

biely kryštalický prášok

Chemický názov: cytidíndifosfátcholín, cytidín-5′-(trihydrogendifosfát)-P′-[2-(trimetylamónio)etyl]ester, vnútorná soľ

Chemický vzorec: C14H26N4O11P2

Molekulová hmotnosť: 488,32 g/mol

Číslo CAS: 987-78-0

pH (1 % roztok vzorky): 2,5 – 3,5

Čistota:

Kvantitatívna analýza: ≥ 98 % sušiny

Strata sušením (pri teplote 100 °C počas 4 hodín): ≤ 5,0 %

Amónny katión: ≤ 0,05 %

Arzén: najviac 2 ppm

Voľné kyseliny fosforečné: ≤ 0,1 %

5′-cytidylová kyselina: ≤ 1,0 %

Mikrobiologické kritériá:

Počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 103 JTK/g

Kvasinky a plesne: ≤ 102 JTK/g

Escherichia coli: neprítomná v 1 g

Citikolín (mikrobiálny zdroj)

Opis/definícia:

Vyrába sa fermentáciou geneticky modifikovaným kmeňom E. coli (BCT19/p40k).

Špecifikácia citikolínu z mikrobiálnehoj zdroja je identická s povoleným syntetickým citikolínom.

Clostridium butyricum

Opis/definícia:

Clostridium butyricum (CBM 588) je grampozitívna, spórotvorná, obligátne anaeróbna, nepatogénna a geneticky nemodifikovaná baktéria. Číslo v depozitári FERM BP-2789

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet živých aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 103 JTK/g

Escherichia coli: nezistená v 1 g

Staphylococcus aureus: nezistený v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: nezistený v 1 g

Kvasinky a plesne: ≤ 102 JTK/g

Extrakt z odtučneného kakaového prášku

Extrakt z kakaa (Theobroma cacao L.)

Vzhľad: tmavohnedý prášok bez viditeľných nečistôt

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Obsah polyfenolov: min. 55,0 % GAE

Obsah teobromínu: max. 10,0 %

Obsah popola: max. 5,0 %

Obsah vlhkosti: max. 8,0 %

Sypná hmotnosť: 0,40 – 0,55 g/cm3

pH: 5,0 – 6,5

Rezíduá rozpúšťadiel: max. 500 ppm

Extrakt z nízkotučného kakaa

Extrakt z nízkotučného kakaa (Theobroma cacao L.)

Vzhľad: tmavočervený až fialový prášok

Extrakt z kakaa, koncentrát: min. 99 %

Oxid kremičitý (technologická pomôcka): max. 1,0 %

Kakaové flavanoly: min. 300 mg/g

(-) Epikatechín: min. 45 mg/g

Strata sušením: max. 5,0 %

Olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum)

Opis/definícia:

Olej zo semien koriandra je olej obsahujúci glyceridy mastných kyselín, ktorý sa vyrába zo semien koriandra siateho (Coriandrum sativum L.).

Svetložltá farba, neutrálna chuť

Číslo CAS: 8008-52-4

Zloženie mastných kyselín:

Kyselina palmitová (C16:0): 2 – 5 %

Kyselina stearová (C18:0): < 1,5 %

Kyselina petroselinová [cis-C18:1(n-12)]: 60 – 75 %

Kyselina olejová [cis-C18:1(n-9)]: 8 – 15 %

Kyselina linolová (C18:2): 12 – 19 %

Kyselina α-linolénová (C18:3): < 1,0 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Čistota:

Index lomu (20 °C): 1,466 – 1,474

Číslo kyslosti: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg

Jódové číslo: 88 – 110 jednotiek

Číslo zmydelnenia: 186 – 200 mg KOH/g

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 15 g/kg

Sušené ovocie Crataegus pinnatifida

Opis/definícia:

Sušené ovocie druhu Crataegus pinnatifida, ktorý patrí do čeľade Rosaceae a je pôvodným druhom severnej Číny a Kórey.

Zloženie:

Sušina: 80 %

Sacharidy: 55 g/kg (vlhká hmotnosť)

Fruktóza: 26,5 – 29,3 g/100 g

Glukóza: 25,5 – 28,1 g/100 g

Vitamín C: 29,1 mg/100 g (vlhká hmotnosť)

Sodík: 2,9 g/100 g (vlhká hmotnosť)

Kompóty sú výrobky vyrobené tepelným spracovaním jedlých častí jedného druhu alebo viacerých druhov ovocia, celého alebo kúskov, tiež scedeného, bez významného zahustenia. Možno použiť cukry, vodu, cider, koreniny a citrónovú šťavu.

Alfa-cyklodextrín

Opis/definícia:

Neredukujúci cyklický sacharid, ktorý sa skladá zo šiestich D-glukopyranozylových jednotiek viazaných v polohe α-1,4-, vzniknutý pôsobením glukosyltransferázy cyklodextrínu (CGTase, EC 2.4.1.19) na hydrolyzovaný škrob. Regenerácia a čistenie α-cyklodextrínu sa môže vykonať použitím jedného z týchto postupov: zrážaním komplexu α-cyklodextrínu s dekán-1-olom, rozpúšťaním vo vode pri vysokej teplote a opätovným zrážaním, odsávaním pár komplexu a kryštalizáciou α-cyklodextrínu z roztoku; alebo chromatografiou s výmenou iónov alebo filtráciou gélu, po ktorej nasleduje kryštalizácia α-cyklodextrínu z očisteného matečného lúhu; alebo metódami membránovej separácie, ako je ultrafiltračná a reverzná osmóza. Opis: Biela alebo takmer biela kryštalická tuhá látka takmer bez zápachu.

Synonymá: α-cyklodextrín, α-dextrín, cyklohexaamylóza, cyklomaltohexaóza, α-cykloamylóza

Chemický názov: cyklohexaamylóza

Číslo CAS: 10016-20-3

Chemický vzorec: (C6H10O5)6

Molekulová hmotnosť: 972,85

Kvantitatívna analýza: ≥ 98 % (sušina)

Identifikácia:

Rozmedzie teploty topenia: rozkladá sa pri teplote nad 278 °C

Rozpustnosť: Je voľne rozpustný vo vode; veľmi slabo rozpustný v etanole

Špecifická optická otáčavosť: [α]D 25: medzi + 145° a + 151° (1 % roztok)

Chromatografia: Retenčný čas hlavnej špičky v tekutom chromatograme vzorky zodpovedá retenčnému času α-cyklodextrínu v chromatograme referenčného α-cyklodextrínu (sprístupnenému konzorciom Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH , Mníchov, Nemecko alebo spoločnosťou Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) za podmienok opísaných v METÓDE URČENIA.

Čistota:

Voda: ≤ 11 % (metóda Karla Fischera)

Reziduálny komplex: ≤ 20 mg/kg

(dekán-1-ol)

Redukujúce látky: ≤ 0.5 % (vyjadrené ako glukóza)

Sulfátový popol: ≤ 0,1 %

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Metóda určenia:

Určte kvapalinovou chromatografiou za nasledujúcich podmienok.

 

Roztok vzorky: Do 10 ml odmernej banky odvážte presne 100 mg skúšobnej vzorky a pridajte 8 ml deionizovanej vody. Vzorku úplne rozpusťte v ultrazvukovom kúpeli (10 min. – 15 min.) a zrieďte po značku čistenou deionizovanou vodou. Prefiltrujte cez 0,45-mikrónový filter.

 

Referenčný roztok: Do 10 ml odmernej banky odvážte presne 100 mg α-cyklodextrínu a pridajte 8 ml deionizovanej vody. Vzorku úplne rozpusťte v ultrazvukovom kúpeli a zrieďte po značku čistenou deionizovanou vodou.

Chromatografia: Kvapalinový chromatograf vybavený detektorom indexu lomu a zaznamenávacím a vyhodnocovacím zariadením (integrátorom).

Kolóna a náplň: nukleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Nemecko) alebo podobné

Dĺžka: 250 mm

Priemer: 4 mm

Teplota: 40 °C

Mobilná fáza: acetonitril/voda (67/33, v/v)

Prietok: 2,0 ml/min.

Dávkovaný objem: 10 μl

Postup: Vstreknite roztok vzorky do chromatografu, zaznamenajte chromatogram a odmerajte plochu píku α-CD. Percentuálny podiel α-cyklodextrínu v skúšobnej vzorke vypočítajte takto:

% α-cyklodextrínu (sušina) = 100 × (AS/AR) (WR/WS),

kde

AS je plocha píku roztoku vzorky spôsobeného α-cyklodextrínom a AR je plocha píku referenčného roztoku, WS je hmotnosť (mg) skúšobnej vzorky a WR je hmotnosť (mg) referenčného α-cyklodextrínu po odčítaní obsahu vody.

Gama-cyklodextrín

Opis/definícia:

Neredukujúci cyklický sacharid, ktorý sa skladá z ôsmich D-glukopyranozylových jednotiek viazaných v polohe α-1,4-, vzniknutý pôsobením glukosyltransferázy cyklodextrínu (CGTase, EC 2.4.1.19) na hydrolyzovaný škrob. Regenerácia a čistenie γ-cyklodextrínu sa môže vykonať zrážaním komplexu γ-cyklodextrínu s cyklohexadec-8-én-1-ónom, rozpúšťaním komplexu vo vode a n-dekáne a odsávaním pár vodnej fázy a kryštalizáciou gama-cyklodextrínu z roztoku.

Biela alebo takmer biela kryštalická tuhá látka takmer bez zápachu.

Synonymá: γ-cyklodextrín, γ-dextrín, cyklooktaamylóza, cyklomaltooktaóza, γ-cykloamyláza

Chemický názov: cyklooktaamylóza

Číslo CAS: 17465-86-0

Chemický vzorec: (C6H10O5)8

Kvantitatívna analýza: ≥ 98 % (sušina)

Identifikácia:

Rozmedzie teploty topenia: rozkladá sa pri teplote nad 285 °C

Rozpustnosť: Je voľne rozpustný vo vode; veľmi slabo rozpustný v etanole

Špecifická optická otáčavosť: [α]D 25: medzi + 174° a + 180° (1 % roztok)

Čistota:

Voda: ≤ 11 %

Reziduálny komplex (cyklohexadec-8-én-1-ón (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Rezíduá rozpúšťadla (n-dekán): ≤ 6 mg/kg

Redukujúce látky: ≤ 0.5 % (vyjadrené ako glukóza)

Sulfátový popol: ≤ 0,1 %

Prípravok s obsahom dextranu produkovaného Leuconostoc mesenteroides

1.

Prášková forma:

Sacharidy: 60 % s: (dextran: 50 %, manitol: 0,5 %, fruktóza: 0,3 %, leukróza: 9,2 %)

Proteíny: 6,5 %

Lipidy: 0,5 %

Kyselina mliečna: 10 %

Etanol: stopové množstvo

Popol: 13 %

Vlhkosť: 10 %

2.

Kvapalná forma:

Sacharidy: 12 % s: (dextran: 6,9 %, manitol: 1,1 %, fruktóza: 1,9 %, leukróza: 2,2 %)

Proteíny: 2,0 %

Lipidy: 0,1 %

Kyselina mliečna: 2,0 %

Etanol: 0,5 %

Popol: 3,4 %

Vlhkosť: 80 %

Diacylglycerolový olej rastlinného pôvodu

Opis/definícia:

Vyrába sa z glycerolu a mastných kyselín získaných z jedlých rastlinných olejov, najmä zo sójového oleja (Glycine max), alebo z oleja semena repky olejnej (Brassica campestris, Brassica napus) pomocou osobitného enzýmu.

Rozdelenie acylglycerolov:

Diacylglyceroly (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diacylglyceroly (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacylglyceroly (TAG): ≤ 20 %

Monoacylglyceroly (MAG): ≤ 5,0 %

Zloženie mastných kyselín (MAG, DAG, TAG):

Kyselina olejová (C18:1): 20 – 65 %

Kyselina linolová (C18:2): 15 – 65 %

Kyselina linolová (C18:3): ≤ 15 %

Nasýtené mastné kyseliny: ≤ 10 %

Iné:

Číslo kyslosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Vlhkosť a prchavosť: ≤ 0,1 %

Peroxidové číslo: ≤ 1,0 meq/kg

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 2,0 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

MAG = monoacylglyceroly, DAG = diacylglyceroly, TAG = triacylglyceroly.

Dihydrokapsiát (DHC)

Opis/definícia:

Dihydrokapsiát je syntetizovaný enzymaticky katalyzovanou esterifikáciou vanilylalkoholu a kyseliny 8-metylnonánovej. Po esterifikácii sa dihydrokapsiát extrahuje n-hexánom.

Viskózna bezfarebná až žltá kvapalina

Chemický vzorec: C18H28O4

Číslo CAS: 205687-03-2

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

Dihydrokapsiát: > 94 %

8-metylnonánová kyselina: < 6,0 %

Vanilylalkohol: < 1,0 %

Iné príbuzné syntetické látky: < 2,0 %

Suchý extrakt z bunkových kultúr Lippia citriodora

Opis/definícia: Suchý extrakt z bunkových kultúr HTN®Vb Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Extrakt z bunkových kultúr Echinacea angustifolia

Extrakt z koreňov Echinacea angustifolia získaný z kultúry rastlinných tkanív je v podstate rovnocenný s extraktom z koreňa Echinacea angustifolia získaným v zmesi etanolu a vody titrovanej na 4 % echinakozid.

Olej z Echium plantagineum

Opis/definícia:

Olej z hadinca skorocelového je svetložltý výrobok získaný rafinovaním oleja extrahovaného zo semien Echium plantagineum L. Kyselina stearidónová: ≥ 10 hm. % celkového obsahu mastných kyselín

Transmastné kyseliny: ≤ 2 hm. % (celkového obsahu mastných kyselín)

Číslo kyslosti: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidové číslo: < 5,0 meq O2/kg

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 2,0 %

Obsah proteínov (celkový dusík): ≤ 20 μg/ml

Pyrolizidínové alkaloidy: nezistiteľné pri detekčnom limite 4,0 μg/kg

Epigalokatechín galát ako purifikovaný extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis)

Opis/definícia:

Vysokopurifikovaný extrakt z listov zeleného čaju [Camellia sinensis (L.) Kuntze] vo forme jemného sivobieleho až svetloružového prášku. Skladá sa minimálne z 90 % epigalokatechín galátu (EGCG) a teplotu topenia má približne na úrovni od 210 do 215 °C.

Vzhľad: Sivobiely až svetloružový prášok

Chemický názov: polyfenol (-) epigalokatechín-3-galát

Synonymá: epigalokatechín galát (EGCG)

Číslo CAS: 989-51-5

Názov INCI: epigalokatechín galát

Molekulová hmotnosť: 458,4 g/mol

Strata sušením: max. 5,0 %

Ťažké kovy:

Arzén: max. 3,0 ppm

Olovo: max. 5,0 ppm

Kvantitatívna analýza:

min. 94 % EGCG (v sušine)

max. 0,1 % kofeínu

Rozpustnosť: EGCG je dobre rozpustný vo vode, etanole, metanole a acetóne

L-ergotioneín

Definícia (vymedzenie pojmu)

Chemický názov (IUPAC): (2S)-3-(2-tioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetylamónio)-propanonát

Chemický vzorec: C9H15N3O2S

Molekulová hmotnosť: 229,3 Da

Číslo CAS: 497-30-3

Parameter

Špecifikácia

Metóda

Vzhľad

biely prášok

Vizuálna skúška

Optická otáčavosť

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetria

Chemická čistota

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identifikácia

V súlade so štruktúrou

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Elementárna analýza

Celkové množstvo rezíduí rozpúšťadiel

(metanol, etylacetát, izopropanol, etanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Plynová chromatografia

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Strata sušením

Vnútorný štandard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Nečistoty

< 0,8 %

HPLC/GPC alebo 1H-NMR

Ťažké kovy b) c)

Olovo

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Atómová fluorescencia (Hg)

Kadmium

< 1,0 ppm

Ortuť

< 0,1 ppm

Mikrobiologické špecifikácie b)

Celkový počet živých aeróbnych mikroorganizmov (TVAC)

≤ 1 × 103 JTK/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Celkový počet kvasiniek a plesní (TYMC)

≤ 1 × 102 JTK/g

Escherichia coli

neprítomná v 1 g

Eur. Ph.: Európsky liekopis; 1H-NMR: protónová jadrová magnetická rezonancia; HPLC: vysokoúčinná kvapalinová chromatografia; GPC: gélová permeačná chromatografia; ICP/AES: atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou; JTK: jednotky tvoriace kolónie.

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analýzy vykonané na každej šarži.

c)

Najvyššie prípustné množstvá (maximálne hodnoty) v súlade s nariadením (ES) č. 1881/2006.

Nátrium-feredetát

Opis/definícia:

Nátrium-feredetát (kyselina etyléndiamíntetraoctová) je sypký, žltý až hnedý prášok bez zápachu s chemickou čistotou viac ako 99 hm. %. Je voľne rozpustný vo vode.

Chemický vzorec: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Chemické vlastnosti:

pH 1 % roztoku: 3,5 – 5,5

Železo: 12,5 – 13,5 %

Sodík: 5,5 %

Voda: 12,8 %

Organické látky (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5 – 70,5 %

Látky nerozpustné vo vode: ≤ 0,1 %

Kyselina nitrilotrioctová: ≤ 0,1 %

Fosforečnan amónno-železnatý

Opis/definícia:

Fosforečnan amónno-železnatý je sivý/zelený jemný prášok, ktorý je prakticky nerozpustný vo vode a rozpustný v zriedených minerálnych kyselinách.

Číslo CAS: 10101-60-7

Chemický vzorec: FeNH4PO4

Chemické vlastnosti:

pH 5 % suspenzie vo vode: 6,8 – 7,8

železo (celkom) ≥ 28 %

Železo (II): 22 – 30 hm. %

Železo (III): ≤ 7,0 hm. %

Amoniak: 5 – 9 hm. %

Voda: ≤ 3,0 %

Peptidy z rýb Sardinops sagax

Opis/definícia:

Nová zložka potravín je peptidová zmes, ktorá sa získava alkalickou hydrolýzou svaloviny rýb (Sardinops sagax), ktorú katalyzuje proteáza, následnou izoláciou peptidovej frakcie stĺpcovou chromatografiou, zakoncentrovaním vo vákuu a sušením rozprašovaním.

žltkastobiely prášok

Peptidy (*) (peptidy s krátkym reťazcom, dipeptidy a tripeptidy s molekulárnou hmotnosťou nižšou ako 2 kDa): > 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1 – 0,16 g/100 g

Popol: ≤ 10 g/100 g

Vlhkosť: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahlova metóda

Flavonoidy z Glycyrrhiza glabra

Opis/definícia:

Glavonoid je výťažok z koreňov alebo podzemku Glycyrrhiza glabra L., získaný extrakciou pomocou etanolu nasledovanou ďalšou extrakciou tohto etanolového extraktu pomocou triglyceridov so stredne dlhým reťazcom. Je to tmavohnedá kvapalina obsahujúca 2,5 až 3,5 % glabridínu.

Vlhkosť: < 0,5 %

Popol: < 0,1 %

Peroxidové číslo: < 0,5 meq/kg

Glabridín: 2,5 – 3,5 % tuku

Kyselina glycyrizínová: < 0,005 %

Tuk vrátane látok polyfenolového typu: ≥ 99 %

Proteíny: < 0,1 %

Sacharidy: nezistiteľné

Fukoidanový extrakt z morskej riasy Fucus vesiculosus

Opis/definícia:

Fukoidan sa z morskej riasy Fucus vesiculosus extrahuje vodou v kyslom roztoku a filtruje bez použitia organických rozpúšťadiel. Výsledný extrakt sa zahusťuje a suší za vzniku fukoidanového extraktu s týmito specifikáciami:

 

Sivobiely až hnedý prášok

 

Zápach a chuť: neutrálny zápach a neutrálna chuť

 

Vlhkosť: < 10 % (pri teplote 105 °C počas 2 hodín)

 

Hodnota pH: 4,0 – 7,0 (1 % suspenzia pri teplote 25 °C)

Ťažké kovy:

Arzén (anorganický): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Olovo: < 2,0 ppm

Ortuť: < 1,0 ppm

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: < 10 000 JTK/g

Počet kvasiniek a plesní: < 100 JTK/g

Celkový počet enterobaktérií: neprítomné/g

Escherichia coli: neprítomná/g

Salmonella: neprítomná/10 g

Staphylococcus aureus: neprítomný/g

Zloženie oboch povolených druhov extraktu na základe obsahu fukoidanu:

 

Extrakt 1:

 

Fukoidan: 75 – 95 %

 

Aginát: 2,0 – 5,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5 – 15 %

 

Manitol: 1 – 5 %

 

Prírodné soli/voľné minerály: 0,5 – 2,5 %

 

Ostatné sacharidy: 0,5 – 1,0 %

 

Proteíny: 2,0 – 2,5 %

 

Extrakt 2:

 

Fukoidan: 60 – 65 %

 

Aginát: 3,0 – 6,0 %

 

Polyfloroglucinol: 20 – 30 %

 

Manitol: < 1,0 %

 

Prírodné soli/voľné minerály: 0,5 – 2,0 %

 

Ostatné sacharidy: 0,5 – 2,0 %

 

Proteíny: 2,0 – 2,5 %

Fukoidanový extrakt z morskej riasy Undaria pinnatifida

Opis/definícia:

Fukoidan sa z morskej riasy Undaria pinnatifida extrahuje vodou (v kyslom roztoku) a filtruje bez použitia organických rozpúšťadiel. Výsledný extrakt sa zahusťuje a suší za vzniku fukoidanového extraktu s týmito specifikáciami:

 

Sivobiely až hnedý prášok

 

Zápach a chuť: neutrálny zápach a neutrálna chuť

 

Vlhkosť: < 10 % (pri teplote 105 °C počas 2 hodín)

 

Hodnota pH: 4,0 – 7,0 (1 % suspenzia pri teplote 25 °C)

Ťažké kovy:

Arzén (anorganický): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Olovo: < 2,0 ppm

Ortuť: < 1,0 ppm

Mikrobiológia:

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: < 10 000 JTK/g

Počet kvasiniek a plesní: < 100 JTK/g

Celkový počet enterobaktérií: neprítomné/g

Escherichia coli: neprítomná/g

Salmonella: neprítomná/10 g

Staphylococcus aureus: neprítomný/g

Zloženie oboch povolených druhov extraktu na základe obsahu fukoidanu:

 

Extrakt 1:

 

Fukoidan: 75 – 95 %

 

Aginát: 2,0 – 6,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5 – 3,0 %

 

Manitol: 1 – 10 %

 

Prírodné soli/voľné minerály: 0,5 – 1,0 %

 

Ostatné sacharidy: 0,5 – 2,0 %

 

Proteíny: 2,0 – 2,5 %

 

Extrakt 2:

 

Fukoidan: 50 – 55 %

 

Aginát: 2,0 – 4,0 %

 

Polyfloroglucinol: 1,0 – 3,0 %

 

Manitol: 25 – 35 %

 

Prírodné soli/voľné minerály: 8 – 10 %

 

Ostatné sacharidy: 0,5 – 2,0 %

 

Proteíny: 1,0 – 1,5 %

2′-fukozyllaktóza

(syntetická)

Definícia:

Chemický názov: α-L-fukopyranozyl-(1→2)-β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-D-glukopyranóza

Chemický vzorec: C18H32O15

Číslo CAS: 41263-94-9

Molekulová hmotnosť: 488,44 g/mol

Opis:

2′-fukozyllaktóza je biely až sivobiely prášok vyrobený chemickou syntézou a izoláciou pomocou kryštalizácie.

Čistota:

2′-Fukozyllaktóza: ≥ 95 %

D-laktóza: ≤ 1,0 hm. %

L-fukóza: ≤ 1,0 hm. %

Izoméry difukozyl-D-laktózy: ≤ 1,0 hm. %

2′-fukozyl-D-laktulóza: ≤ 0,6 hm. %

pH (20 °C, 5 % roztok): 3,2 – 7,0

Voda (%): ≤ 9,0 %

Sulfátový popol: ≤ 0,2 %

Kyselina octová: ≤ 0,3 %

Rezíduá rozpúšťadiel (metanol, propán-2-ol, metyl-acetát, acetón): ≤ 50,0 mg/kg jednotlivo, ≤ 200,0 mg/kg v kombinácii

Rezíduá bielkovín: ≤ 0,01 %

Ťažké kovy:

Paládium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikel: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií: ≤ 500 JTK/g

Kvasinky a plesne: ≤ 10 JTK/g

Rezíduá endotoxínov: ≤ 10 EJ/mg

2′-fukozyllaktóza

(mikrobiálny zdroj)

Definícia:

Chemický názov: α-L-fukopyranozyl-(1→2)-β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-D-glukopyranóza

Chemický vzorec: C18H32O15

Číslo CAS: 41263-94-9

Molekulová hmotnosť: 488,44 g/mol

Zdroj:

Geneticky modifikovaný kmeň Escherichia coli K-12

Zdroj:

Geneticky modifikovaný kmeň Escherichia coli BL21

Opis:

2′-fukozyllaktóza je biely až sivobiely kryštalický prášok vyrábaný mikrobiologickým procesom. 2′-Fukozyllaktóza je izolovaná pomocou kryštalizácie.

Čistota:

2′-Fukozyllaktóza: ≥ 94 %

D-Laktóza: ≤ 3,0 %

L-Fukóza: ≤ 1,0

Difukozyl-D-laktóza: ≤ 1,0 %

2′-fukozyl-D-laktulóza: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % roztok): 3,2 – 5,0

Voda: ≤ 5,0 %

Sulfátový popol: ≤ 1,5 %

Kyselina octová: ≤ 1,0 %

Rezíduá bielkovín: ≤ 0,01 %

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií: ≤ 500 JTK/g

Kvasinky: ≤ 10 JTK/g

Plesne: ≤ 100 JTK/g

Endotoxíny: ≤ 10 EJ/mg

Opis:

2′-Fukozyllaktóza je prášok bielej až slonovinovej farby a kvapalný koncentrát 2′-fukozyllaktózy je bezfarebný až svetložltý číry vodný roztok s hmotnostnou koncentráciou 45 % w/v ± 5 % w/v. 2′-Fukozyllaktóza sa vyrába mikrobiologickým procesom. 2′-Fukozyllaktóza je izolovaná pomocou sušenia rozprašovaním.

Čistota:

2′-Fukozyllaktóza: ≥ 90 %

Laktóza: ≤ 5,0 %

Fukóza: ≤ 3,0 %

3-Fukozyllaktóza: ≤ 5,0 %

Fukozylgalaktóza: ≤ 3,0 %

Difukozyllaktóza: ≤ 5,0 %

Glukóza: ≤ 3,0 %

Galaktóza: ≤ 3,0 %

Voda: ≤ 9,0 % (prášok)

Sulfátový popol: ≤ 0,5 % (prášok a kvapalina)

Rezíduá bielkovín: ≤ 0,01 % (prášok a kvapalina)

Ťažké kovy:

Olovo: 0,02 mg/kg (prášok a kvapalina)

Arzén: 0,2 mg/kg (prášok a kvapalina)

Kadmium: 0,1 mg/kg (prášok a kvapalina)

Ortuť: 0,5 mg/kg (prášok a kvapalina)

Mikrobiologické kritériá:

Počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 104 JTK/g (prášok), ≤ 5 000 JTK/g (kvapalina)

Kvasinky a plesne: ≤ 100 JTK/g (prášok) ≤ 50 JTK/g (kvapalina)

Enterobacteriaceae/Koliformné baktérie: neprítomné v 11 g (prášok a kvapalina)

Salmonella: negatívne/100 g (prášok), negatívne/200 ml (kvapalina)

Cronobacter: negatívne/100 g (prášok), negatívne/200 ml (kvapalina)

Endotoxíny: ≤ 100 EJ/g (prášok), ≤ 100 EJ/ml (kvapalina)

Aflatoxin M1: 0,025 μg/kg (prášok a kvapalina)

Galaktooligosacharid

Opis/definícia:

Galaktooligosacharid sa vyrába z mliečnej laktózy enzymatickým procesom použitím β-galaktozidáz z Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum a Bacillus circulans.

GOS: min. 46 % sušiny

Laktóza: max. 40 % sušiny

Glukóza: max. 22 % sušiny

Galaktóza: min. 0,8 % sušiny

Popol: max. 4,0 % sušiny

Proteíny: max. 4,5 % sušiny

Dusitany: max. 2 mg/kg

Glukózamín hydrochlorid z Aspergillus niger a geneticky modifikovaného kmeňa E. Coli K12

Biely kryštalický prášok bez zápachu

Molekulový vzorec: C6H13NO5 · HCl

Relatívna molekulová hmotnosť: 215,63 g/mol

D-glukózamín hydrochlorid 98,0 – 102,0 % referenčného štandardu (HPLC)

Špecifická optická otáčavosť + 70,0° – + 73,0°

Glukózamín sulfát KCl z Aspergillus niger a geneticky modifikovaného kmeňa E. Coli K12

Biely kryštalický prášok bez zápachu

Molekulový vzorec: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Relatívna molekulová hmotnosť: 605,52 g/mol

D-glukózamín sulfát 2KCl 98,0 – 102,0 % referenčného štandardu (HPLC)

Špecifická optická otáčavosť + 50,0° až + 52,0°

Glukózamín sulfát NaCl z Aspergillus niger a geneticky modifikovaného kmeňa E. Coli K12

Biely kryštalický prášok bez zápachu

Molekulový vzorec: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

Relatívna molekulová hmotnosť: 573,31 g/mol

D-glukózamín hydrochlorid: 98 – 102 % referenčného štandardu (HPLC)

Špecifická optická otáčavosť: + 52° – + 54°

Guarová guma

Opis/definícia:

Prírodná guarová guma je mletý endosperm zŕn prírodných druhov strukoviny guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (čeľaď Leguminosae). Pozostáva predovšetkým z polysacharidu s vysokou molekulovou hmotnosťou, zloženého z galaktopyranózových a manopyranózových jednotiek prepojených glykozidickými väzbami (chemicky možno tieto prepojenia popísať ako galaktomanán, obsah ktorých je najmenej 75 %).

Vzhľad: biely až žltkastý prášok

Molekulová hmotnosť: 50 000 – 8 000 000 Da

Číslo CAS: 9000-30-0

Číslo EINECS: 232-536-8

Čistota: Ako je uvedené v nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (7) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/175 z 5. februára 2015, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi (8).

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

 

Prášok

Čas použiteľnosti: 2 roky

Farba: biela

Zápach: slabý

Priemerná veľkosť častíc: 60 – 70 μm

Vlhkosť: max. 15 %

Viskozita (*) za 1 hodinu:

Viskozita (*) za 2 hodiny: min. 3 600 mPa.s

Viskozita (*) za 24 hodiny: min. 4 000 mPa.s

Rozpustnosť: rozpustná v horúcej a studenej vode

pH pri koncentrácii 10 g/l, pri 25 °C: 6 – 7,5

 

Vločky

Doba použiteľnosti: 1 rok

Farba: biela/belavá bez tmavých bodiek alebo s minimálnym výskytom tmavých bodiek

Zápach: slabý

Priemerná veľkosť častíc: 1 – 10 mm

Vlhkosť: max. 15 %

Viskozita (*) za 1 hodinu: min. 3 000 mPa.s

Viskozita (*) za 2 hodiny: —

Viskozita (*) za 24 hodiny: —

Rozpustnosť: rozpustná v horúcej a studenej vode

pH pri koncentrácii 10 g/l, pri 25 °C: 5 – 7,5

(*)

Meranie viskozity sa vykonáva za týchto podmienok: 1 %, 25 °C, 20 rpm.

Tepelne ošetrené mliečne výrobky fermentované baktériami Bacteroides xylanisolvens

Opis/definícia:

Tepelne ošetrené fermentované mliečne výrobky sa vyrábajú pomocou baktérií Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) ako štartovacej kultúry.

Polotučné mlieko (1,5 % až 1,8 % tuku) alebo odtučnené mlieko (0,5 % tuku alebo menej) sa pred začatím fermentácie baktériami Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) pasterizuje alebo ošetrí zahriatím na ultravysokú teplotu. Výsledný fermentovaný mliečny výrobok sa homogenizuje a potom tepelne ošetrí s cieľom inaktivovať baktérie Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Konečný výrobok neobsahuje životaschopné bunky Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

Modifikovaná norma DIN EN ISO 21528-2.

Hydroxytyrozol

Opis/definícia:

Hydroxytyrozol je bledožltá viskózna kvapalina získaná chemickou syntézou.

Molekulový vzorec: C8H10O3

Molekulová hmotnosť: 154,6 g/mol

Číslo CAS: 10597-60-1

Vlhkosť ≤ 0,4 %

Zápach: charakteristický

Chuť: mierne horká

Rozpustnosť (vo vode): miešateľný s vodou

pH: 3,5 – 4,5

Index lomu: 1,571 – 1,575

Čistota:

Hydroxytyrozol: ≥ 99 %

Kyselina octová: ≤ 0,4 %

Hydroxytyrozol acetát: ≤ 0,3 %

Suma kyseliny homovanilínovej, kyseliny izovanilínovej a 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykolu: ≤ 0,3 %

Ťažké kovy

Olovo: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Ortuť: ≤ 0,01 mg/kg

Rezíduá rozpúšťadiel

Etylacetát: ≤ 25,0 mg/kg

Izopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofurán: ≤ 0,01 mg/kg

Proteín modifikujúci štruktúru ľadu typu III HPLC 12

Opis/definícia:

Prípravok z proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu (ISP) je svetlohnedá kvapalina vytvorená submerznou fermentáciou geneticky modifikovaného kmeňa potravinárskych pekárskych kvasníc (Saccharomyces cerevisiae), ktorých genetická informácia bola modifikovaná vložením syntetického génu ISP. Proteín sa vytláča a vylučuje do rastového média, z ktorého sa od kvasiniek oddeľuje mikrofiltráciou a koncentruje ultrafiltráciou. V dôsledku toho nedochádza k prenosu kvasiniek do prípravku z ISP v nezmenenej alebo zmenenej podobe. Prípravok z ISP sa skladá z pôvodného ISP, glykozylovaného ISP a proteínov a peptidov z kvasníc a cukrov, ako aj kyselín a solí, ktoré sa bežne nachádzajú v potravinách. Koncentrát je stabilizovaný tlmivým roztokom 10 mM kyseliny citrónovej.

Kvantitatívna analýza: ≥ 5 g/l účinného ISP

pH: 2,5 – 3,5

Popol: ≤ 2,0 %

DNA: nezistiteľná

Vodný extrakt sušených listov Ilex guayusa

Opis/definícia:

Tmavohnedá kvapalina. Vodný extrakt sušených listov Ilex guayusa.

Zloženie:

Proteíny: < 0,1 g/100 ml

Tuky: < 0,1 g/100 ml

Sacharidy: 0,2 – 0,3 g/100 ml

Celkový obsah cukrov: < 0,2 g/100 ml

Kofeín: 19,8 – 57,7 mg/100 ml

Teobromín: 0,14 – 2,0 mg/100 ml

Kyselina chlorogénová: 9,9 – 72,4 mg/100 ml

Izomaltooligosacharid

Prášok:

Rozpustnosť (vo vode) (%): > 99

Glukóza (% sušiny): ≤ 5,0

Isomaltóza + DP3 až DP9 (% sušiny): ≥ 90

Vlhkosť (%): ≤ 4,0

Sulfátový popol (g/100 g): ≤ 0,3

Ťažké kovy:

Olovo (mg/kg): ≤ 0,5

Arzén (mg/kg): ≤ 0,5

Sirup:

Sušené tuhé látky (g/100 g): > 75

Glukóza (% sušiny): ≤ 5,0

Isomaltóza + DP3 až DP9 (% sušiny): ≥ 90

pH: 4 – 6

Sulfátový popol (g/100 g): ≤ 0,3

Ťažké kovy:

Olovo (mg/kg): ≤ 0,5

Arzén (mg/kg): ≤ 0,5

Izomaltulóza

Opis/definícia:

Redukujúci disacharid zložený z jednej glukózovej a jednej fruktózovej jednotky, ktoré sú spojené alpha-1,6-glykozidovou väzbou. Získava sa enzymatickým procesom z cukrózy. Obchodným produktom je monohydrát. Vzhľad: biele alebo takmer biele kryštáliky sladkej chuti takmer bez zápachu

Chemický názov: 6-O-α-D-glukopyranozyl-D-fruktofuranóza, monohydrát

Číslo CAS: 13718-94-0

Chemický vzorec: C12H22O11 · H2O

Štruktúrny vzorec

Image

Molekulová hmotnosť: 360,3 (monohydrát)

Čistota:

Kvantitatívna analýza: ≥ 98 % (sušiny)

Strata sušením: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 hodín)

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 0,1 mg/kg

Určenie metódou atómovej absorpcie, ktorá zodpovedá príslušnej úrovni. Výber veľkosti vzoriek a metóda prípravy vzoriek môže vychádzať zo zásad metódy uvedenej v časti „Inštrumentálne metódy“ (Instrumental methods) dokumentu FNP 5 (*).

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 322 s., v angličtine, ISBN 92-5-102991-1.

Laktitol

Opis/definícia:

Kryštalický prášok alebo bezfarebný roztok vyrobený katalytickou hydrogenáciou laktózy. Kryštalické produkty môžu byť v bezvodej forme a vo forme monohydrátu a dihydrátu. Ako katalyzátor sa používa nikel.

Chemický názov: 4-O-β-D-galaktopyranozyl-D-glucitol

Chemický vzorec: C12H24O11

Molekulová hmotnosť: 344,31 g/mol

Číslo CAS: 585-86-4

Čistota:

Rozpustnosť (vo vode): dobre rozpustný vo vode

Špecifická optická otáčavosť [α] D20 = + 13° až + 16°

Kvantitatívna analýza: ≥ 95 % h. s. (h. s. – vyjadrené v sušine)

Voda: ≤ 10,5 %

Iné polyoly: ≤ 2,5 % h. s.

Redukujúce cukry: ≤ 0,2 % h. s.

Chloridy: ≤ 100 mg/kg h. s.

Sírany: ≤ 200 mg/kg h. s.

Sulfátový popol: ≤ 0,1 % h. s.

Nikel: ≤ 2,0 mg/kg h. s.

Arzén: ≤ 3,0 mg/kg h. s.

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg h. s.

Lakto-N-neotetraóza

(syntetická)

Definícia:

Chemický názov: β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranozyl-(1→3)-β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-D-glukopyranóza

Chemický vzorec: C26H45NO21

Číslo CAS: 13007-32-4

Molekulová hmotnosť: 707,63 g/mol

Opis:

Lakto-N-neotetraóza je biely až sivobiely prášok. Je vyrobená chemickou syntézou a izolovaná kryštalizáciou.

Čistota:

Kvantitatívna analýza (bez vody): ≥ 96 %

D-laktóza: ≤ 1,0 %

Lakto-N-trióza II: ≤ 0,3 %

Fruktózový izomér lakto-N-neotetraózy: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5 % roztok): 5,0 – 7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfátový popol: ≤ 0,4 %

Kyselina octová: ≤ 0,3 %

Rezíduá rozpúšťadiel (metanol, propán-2-ol, metyl-acetát, acetón): ≤ 50 mg/kg jednotlivo, ≤ 200 mg/kg v kombinácii

Rezíduá bielkovín: ≤ 0,01 %

Paládium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikel: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií: ≤ 500 JTK/g

Kvasinky: ≤ 10 JTK/g

Plesne: ≤ 10 JTK/g

Rezíduá endotoxínov: ≤ 10 EJ/mg

Lakto-N-neotetraóza

(mikrobiálny zdroj)

Definícia:

Chemický názov: β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranozyl-(1→3)-β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-D-glukopyranóza

Chemický vzorec: C26H45NO21

Číslo CAS: 13007-32-4

Molekulová hmotnosť: 707,63 g/mol

Zdroj:

Geneticky modifikovaný kmeň Escherichia coli K-12

Opis:

Lakto-N-neotetraóza je biely až sivobiely kryštalický prášok vyrábaný mikrobiologickým procesom. Lakto-N-neotetraóza je izolovaná kryštalizáciou.

Čistota:

Kvantitatívna analýza (bez vody): ≥ 92 %

D-laktóza: ≤ 3,0 %

Lakto-N-trióza II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neohexaóza: ≤ 3,0 %

Fruktózový izomér lakto-N-neotetraózy: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % roztok): 4,0 – 7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfátový popol: ≤ 0,4 %

Rezíduá rozpúšťadiel (metanol): ≤ 100 mg/kg

Rezíduá bielkovín: ≤ 0,01 %

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií: ≤ 500 JTK/g

Kvasinky: ≤ 10 JTK/g

Plesne: ≤ 10 JTK/g

Rezíduá endotoxínov: ≤ 10 EJ/mg

Extrakt z listov lucerny (Medicago sativa)

Opis/definícia:

Lucerna (Medicago sativa L.) sa spracúva do 2 hodín po zozbieraní. Naseká sa a rozdrví. Pri lisovaní lucerny v lise na olej vznikne vláknový zvyšok a vylisovaná šťava (10 % sušiny). Sušina tejto šťavy obsahuje približne 35 % nestráviteľných proteínov. Vylisovaná šťava (pH 5,8 – 6,2) sa neutralizuje. Predhriatím a vstrekovaním pary sa umožní koagulácia proteínov asociovaných s karotenoidovými a chlorofylovými pigmentmi. Proteínová zrazenina sa oddelí odstredením a potom sa vysuší. Po pridaní kyseliny askorbovej sa proteín z lucerny granuluje a skladuje v inertnom plyne alebo v chladiarni.

Zloženie:

Proteíny: 45 – 60 %

Tuky: 9 – 11 %

Voľné sacharidy (rozpustná vláknina): 1 – 2 %

Polysacharidy (nerozpustná vláknina): 11 – 15 %

vrátane celulózy: 2 – 3 %

Minerálne látky: 8 – 13 %

Saponíny: ≤ 1,4 %

Izoflavíny: ≤ 350 mg/kg

Kumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fytáty: ≤ 200 mg/kg

L-kanavanín: ≤ 4,5 mg/kg

Lykopén

Opis/definícia:

Syntetický lykopén sa vyrába Wittigovou kondenzáciou syntetických medziproduktov, ktoré sa bežne používajú pri výrobe iných karotenoidov používaných v potravinách. Syntetický lykopén sa skladá z ≥ 96 % lykopénu a z menších množstiev iných príbuzných karotenoidných zložiek. Lykopén sa ponúka buď ako prášok vo vhodnej matrici, alebo ako olejová disperzia. Má tmavočervenú alebo červeno-fialovú farbu. Musí sa zaistiť ochrana proti oxidácii.

Chemický názov: lykopén

Číslo CAS: 502-65-8 (all-trans-lykopén)

Chemický vzorec: C40H56

Molekulová hmotnosť: 536,85 Da

Lykopén z Blakeslea trispora

Opis/definícia:

Čistený lykopén z Blakeslea trispora sa skladá z ≥ 95 % lykopénu a z ≤ 5 % iných karotenoidov. Ponúka sa buď ako prášok vo vhodnej matrici, alebo ako olejová disperzia. Má tmavočervenú alebo červeno-fialovú farbu. Musí sa zaistiť ochrana proti oxidácii.

Chemický názov: lykopén

Číslo CAS: 502-65-8 (všetky trans-izoméry lykopénu)

Chemický vzorec: C40H56

Molekulová hmotnosť: 536,85 Da

Lykopén z rajčiakov

Opis/definícia:

Čistený lykopén z rajčiakov (Lycopersicon esculantum L.) sa skladá z ≥ 95 % lykopénu a z ≤ 5 % iných karotenoidov. Ponúka sa buď ako prášok vo vhodnej matrici, alebo ako olejová disperzia. Má tmavočervenú alebo červeno-fialovú farbu. Musí sa zaistiť ochrana proti oxidácii.

Chemický názov: lykopén

Číslo CAS: 502-65-8 (všetky trans-izoméry lykopénu)

Chemický vzorec: C40H56

Molekulová hmotnosť: 536,85 Da

Lykopénový oleorezín z rajčiakov

Opis/definícia:

Lykopénový oleorezín z rajčiakov sa získava extrakciou zo zrelých rajčiakov (Lycopersicon esculentum) Mill. rozpúšťadlom, po ktorej sa rozpúšťadlo odstráni. Je to červená až tmavohnedá viskózna číra kvapalina.

Lykopén spolu: 5 – 15 %

Z toho trans-lykopén: 90 – 95 %

Karotenoidy spolu (prepočítané na lykopén): 6,5 – 16,5 %

Iné karotenoidy: 1,75 %

(fytoén/fytofluén/β-karotén): (0,5 – 0,75/0,4 – 0,65/0,2 – 0,35 %)

Tokoferoly spolu: 1,5 – 3,0 %

Nezmydelniteľný podiel: 13 – 20 %

Mastné kyseliny spolu: 60 – 75 %

Voda (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Citran-jablčnan horečnatý

Opis/definícia:

Citran-jablčnan horečnatý je biely až žltkastobiely amorfný prášok.

Chemický vzorec: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Chemický názov: Di-(2-hydroxybutándioát)-di-(2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylát) pentahorečnatý

Číslo CAS: 1259381-40-2

Molekulová hmotnosť: 763,99 Da (bezvodá forma)

Rozpustnosť: Voľne rozpustný vo vode (približne 20 g v 100 ml)

Opis fyzického stavu: amorfný prášok

Obsah magnézia: 12,0 – 15,0 %

Strata sušením (120 °C/4 hodiny): ≤ 15 %

Farba (v tuhom stave): biela až žltkastobiela

Farba (20 % vodný roztok): bezfarebná až žltkastá

Vzhľad (20 % vodný roztok): číry roztok

pH (20 % vodný roztok): pribl. 6,0

Nečistoty:

Chlorid: ≤ 0,05 %

Sulfáty: ≤ 0,05 %

Arzén: ≤ 3,0 ppm

Olovo: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1 ppm

Ortuť: ≤ 0,1 ppm

Výťažok z kôry magnólie

Opis/definícia:

Výťažok z kôry magnólie sa získava z kôry Magnolia officinalis L. a vyrába sa pomocou superkritického oxidu uhličitého. Kôra sa umýva a suší v peci na zníženie obsahu vlhkosti, a potom sa rozdrví a extrahuje superkritickým oxidom uhličitým. Výťažok sa rozpustí v lekárskom etanole a opätovne kryštalizuje na získanie výťažku z kôry magnólie.

Výťažok z kôry magnólie pozostáva zvyčajne z dvoch fenolových zlúčenín, magnololu a honokiolu.

Vzhľad: svetlohnedastý prášok

Čistota:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol a honokiol: ≥ 94 %

Eudesmol celkovo: ≤ 2 %

Vlhkosť: 0,50 %

Ťažké kovy:

Arzén (ppm): ≤ 0,5

Olovo (ppm): ≤ 0,5

Metyl-eugenol (ppm): ≤ 10

Tubokurarín (ppm): ≤ 2,0

Alkaloidy spolu (ppm): ≤ 100

Olej z kukuričných klíčkov s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu

Opis/definícia:

Olej z kukuričných klíčkov s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu sa vyrába vákuovou destiláciou a od rafinovaného oleja z kukuričných klíčkov sa odlišuje koncentráciou nezmydelniteľného podielu (1,2 g v rafinovanom oleji z kukuričných klíčkov a 10 g v oleji z kukuričných klíčkov s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu).

Čistota:

Nezmydelniteľný podiel: > 9,0 g/100 g

Tokoferoly: > 1,3 g/100 g

α-tokoferol (%): 10 – 25 %

β-tokoferol (%): < 3,0 %

γ-tokoferol (%): 68 – 89 %

δ-tokoferol (%): < 7,0 %

Steroly, triterpénové alkoholy, metylsteroly: > 6,5 g/100 g

Mastné kyseliny v triglyceridoch:

kyselina palmitová: 10,0 – 20,0 %

kyselina stearová: < 3,3 %

kyselina olejová: 20,0 – 42,2 %

kyselina linolová: 34,0 – 65,6 %

kyselina linolénová: < 2,0 %

Číslo kyslosti: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidové číslo: < 10 mEq O2/kg

Ťažké kovy:

Železo (Fe): < 1 500 μg/kg

Meď (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoty:

Polyaromatické uhľovodíky (PAU) benzo(a)pyrén: < 2 μg/kg

Ošetrenie aktívnym uhlím je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby pri produkcii oleja z kukuričných klíčkov s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu nedošlo k obohateniu polyaromatickými uhľovodíkmi (PAU)

Metylcelulóza

Opis/definícia:

Metylcelulóza je celulóza získaná priamo z prírodných kmeňov vláknitého rastlinného materiálu, čiastočne éterifikovaná metylovými skupinami.

Chemický názov: metyléter celulózy

Chemický vzorec: Polyméry obsahujú substituované anhydroglukózové jednotky s týmto všeobecným vzorcom:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde R1, R2, R3 môže byť každé samostatne:

H

CH3 alebo

CH2CH3

Molekulová hmotnosť: Makromolekuly: od približne 20 000 (n asi 100) do približne 380 000 g/mol (n asi 2 000 )

Kvantitatívna analýza: Najmenej 25 % a najviac 33 % metoxylových skupín (-OCH3) a najviac 5 % hydroxyetoxylových skupín (-OCH2CH2OH):

Mierne hygroskopický biely alebo slabožltkastý alebo sivastý zrnitý alebo vláknitý prášok bez zápachu a chuti.

Rozpustnosť: Vo vode napučiava a vytvára číry až opaleskujúci, viskózny, koloidný roztok. Nerozpustná v etanole, éteri a chloroforme. Rozpustná v ľadovej kyseline octovej.

Čistota:

Strata sušením: ≤ 10 % (105 °C, 3 hodín)

Sulfátový popol: ≤ 1,5 % stanovené pri 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 a ≤ 8,0 (1 % koloidný roztok)

Ťažké kovy:

Arzén: ≤ 3,0 mg/kg

Olovo: ≤ 2,0 mg/kg

Ortuť: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Glukózamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej

Opis/definícia:

Chemický názov: Glukózamínová soľ kyseliny N-[4[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8- hexahydro-5-metyl-4-oxo-6-pteridinyl]metyl]amino]benzoyl]-L- glutámovej

Chemický vzorec: C32H51N9O16

Molekulová hmotnosť: 817,80 g/mol (bezvodá forma)

Číslo CAS: 1181972-37-1

Vzhľad: krémový až svetlohnedý prášok

Čistota:

Diastereoizomerická čistota: Najmenej 99 % kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej

Obsah glukózamínu: 34 – 46 % v sušine

Obsah kyseliny 5-metyltetrahydrolistovej: 54 – 59 % v sušine

Voda: ≤ 8,0 %

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Ortuť: ≤ 0,1 ppm

Arzén: ≤ 2,0 ppm

Bór: ≤ 10 ppm

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 100 JTK/g

Kvasinky a plesne: ≤ 100 JTK/g

Escherichia coli: neprítomná v 10 g

Metylsilántriol (organický kremík)

Opis/definícia:

Chemický názov: metylsilántriol

Chemický vzorec: CH6O3Si

Molekulová hmotnosť: 94,14 g/mol

Číslo CAS: 2445-53-6

Čistota:

Organický kremík (metylsilántriol) – prípravok (vodný roztok):

Kyslosť (pH): 6,4 – 6,8

Kremík: 100 – 150 mg Si/l

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 μg/l

Ortuť: ≤ 1,0 μg/l

Kadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arzén: ≤ 3,0 μg/l

Rozpúšťadlá:

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (prítomnosť rezíduí)

Mycéliový extrakt z huby Shiitake (Lentinula edodes)

Opis/definícia:

Nová zložka potravín je sterilný vodný extrakt získaný z mycélia huby Lentinula edodes kultivovanej submerznou fermentáciou. Je to svetlohnedá mierne kalná kvapalina.

Lentinan je β-(1-3) β-(1-6)-D-glukán, ktorý má molekulovú hmotnosť približne 5 × 105 Da, stupeň vetvenia 2/5 a trojhelixovú terciárnu štruktúru.

Čistota/Zloženie mycéliového extraktu z Lentinula edodes:

Vlhkosť: 98 %

Sušina: 2 %

Voľná glukóza: < 20 mg/ml

Celkový obsah bielkovín (*): < 0,1 mg/ml

Zložky obsahujúce dusík (**): < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8 – 1,2 mg/ml

(*)

Bradfordova metóda.

(**)

Kjeldahlova metóda.

Šťava z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Opis/definícia:

Ovocie noni (plody rastliny Morinda citrifolia L.) sa lisuje. Získaná šťava sa pasterizuje. Pred lisovaním alebo po ňom sa môže uskutočniť nepovinná fermentácia.

Rubiadín: ≤ 10 μg/kg

Lucidín: ≤ 10 μg/kg

Prášok zo šťavy z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Opis/definícia:

Semená a šupy ovocia Morinda citrifolia sušeného na slnku sa oddelia. Získaná dužina sa filtruje, aby sa šťava oddelila od dužiny. Desikácia získanej šťavy sa uskutočňuje niektorým z týchto dvoch spôsobov:

 

Buď atomizáciou pomocou kukuričných maltodextrínov, pričom táto zmes sa získa udržiavaním stáleho prítoku šťavy a maltodextrínov

 

Alebo zeodratáciou či sušením a následným zmiešaním s pomocnou látkou, pričom tento proces umožňuje najskôr vysušiť šťavu a potom ju zmiešať s maltodextrínmi (v rovnakom množstve ako v prípade atomizácie).

Pyré a koncentrát z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Opis/definícia:

Ovocie Morinda citrifolia sa zberá ručne. Semená a šupy sa z pretlačeného ovocia môžu oddeľovať mechanicky. Po pasterizácii sa pyré balí do sterilných nádob a skladuje sa v chlade.

Koncentrát Morinda citrifolia sa pripravuje z pyré M. citrifolia s použitím pektolytických enzýmov (50 °C – 60 °C počas 1 – 2 hod.). Pyré sa potom zohreje na účely inaktivácie pektináz a vzápätí sa ochladí. Šťava sa oddeľuje v dekantačnej centrifúge. Šťava sa potom zberá a pasterizuje a neskôr sa koncentruje vo vákuovom odparovači pri 6 – 8 až 49 – 51 Brixových stupňov v konečnom koncentráte.

Zloženie:

 

Pyré:

Vlhkosť: 89 – 93 %

Proteíny: < 0,6 g/100 g

Tuky: ≤ 0,4 g/100 g

Popol: < 1,0 g/100 g

Sacharidy spolu: 5 – 10 g/100 g

Fruktóza: 0,5 – 3,82 g/100 g

Glukóza: 0,5 – 3,14 g/100 g

Vláknina: < 0.5 – 3 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidín (*): nezistiteľný

Alizarín (*): nezistiteľný

Rubiadín (*): nezistiteľný

 

Koncentrát:

Vlhkosť: 48 – 53 %

Proteíny: 3 – 3,5 g/100 g

Tuky: < 0,04 g/100 g

Popol: 4,5 – 5,0 g/100 g

Sacharidy spolu: 37 – 45 g/100 g

Fruktóza: 9 – 11 g/100 g

Glukóza: 9 – 11 g/100 g

Vláknina: 1,5 – 5,0 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Metódou HPLC-UV, ktorá bola vyvinutá a overená na analyzovanie antrachinónov v pretlaku a koncentráte z Morinda citrifolia. Limity detekcie: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidín); 6,3 ng/ml (alizarín) a 62,5 ng/ml (rubiadín).

Listy noni (Morinda citrifolia)

Opis/definícia:

Po nakrájaní sa listy Morinda citrifolia vysušia a upražia. Výrobok má rôznu veľkosť, od nalámaných listov až po hrubozrnný prášok s jemnými časticami. Je zelenohnedej až hnedej farby.

Čistota/Zloženie:

Vlhkosť: < 5,2 %

Proteíny: 17 – 20 %

Sacharidy: 55 – 65 %

Popol: 10 – 13 %

Tuky: 4 – 9 %

Kyselina šťaveľová: < 0,14 %

Kyselina tanínová: < 2,7 %

5,15-dimetylmorindol (1): < 47 mg/kg

Rubiadín: nezistiteľné, ≤ 10 μg/kg

Lucidín: nezistiteľné, ≤ 10 μg/kg

Prášok z ovocia noni (Morinda citrifolia)

Opis/definícia:

Prášok z ovocia noni sa vyrába lyofilizáciou z dužiny ovocia noni (Morinda citrifolia L.). Z dužiny ovocia sa odstránia semená. Po lyofilizácii, počas ktorej sa z ovocia noni odstráni voda, sa zostávajúca dužina ovocia noni pomelie na prášok a naplní sa do kapsúl.

Čistota/Zloženie:

Vlhkosť: 5,3 – 9 %

Proteíny: 3,8 – 4,8 g/100 g

Tuky: 1 – 2 g/100 g

Popol: 4,6 – 5,7 g/100 g

Sacharidy spolu: 80 – 85 g/100 g

Fruktóza: 20,4 – 22,5 g/100 g

Glukóza: 22 – 25 g/100 g

Vláknina: 15,4 – 24,5 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Metódou HPLC-UV, ktorá bola vyvinutá a overená na analyzovanie antrachinónov v prášku z ovocia Morinda citrifolia. Limity detekcie: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol)

Mikroriasy Odontella aurita

Kremík: 3,3 %

Kryštalický kremík: max. 0,1 – 0,3 % ako nečistota

Olej obohatený fytosterolmi/fytostanolmi

Opis/definícia:

Olej obohatený fytosterolmi/fytostanolmi sa skladá zo zložky oleja a zložky fytosterolu.

Rozdelenie acylglycerolov:

Voľné mastné kyseliny (vyjadrené ako kyselina olejová): ≤ 2,0 %

Monoacylglyceroly (MAG): ≤ 10 %

Diacylglyceroly (DAG): ≤ 25 %

Triacylglyceroly (TAG): zvyšok

Zložka fytosterolu:

β-sitosterol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

kampesterol: ≤ 40 %

kampestanol: ≤ 5,0 %

stigmasterol: ≤ 30 %

brasikasterol:

iné steroly/stanoly: ≤ 3,0 %

Iné:

Vlhkosť a prchavosť: ≤ 0,5 %

Peroxidové číslo: < 5,0 meq/kg

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

Kontaminácia/čistota fytosterolov/fytostanolov (na základe metódy GC-FID alebo rovnocennej metódy):

Fytosteroly a fytostanoly získané z iných zdrojov ako z rastlinného oleja vhodného pre potraviny musia byť bez kontaminantov, čo sa najlepšie zabezpečí pri čistote väčšej ako 99 %.

Olej získaný z kalmárov

Číslo kyslosti: ≤ 0,5 KOH/g oleja

Peroxidové číslo: ≤ 5 meq O2/kg oleja

Hodnota p-anizidínu: ≤ 20

Skúška za studena pri 0 °C: ≤ 3 hodiny

Vlhkosť: ≤ 0,1 hm. %

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 5,0 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Kyselina dokozahexaénová: ≥ 20 %

Kyselina ikozapentaénová: ≥ 10 %

Pasterizované prípravky na báze ovocia vyrábané pomocou vysokotlakového ošetrenia

Parameter

Cieľ

Poznámky

Uskladnenie ovocia pred vysokotlakovým ošetrením

Minimálne 15 dní pri –20 °C

Ovocie zozbierané a uskladnené v súlade s osvedčenými/hygienickými poľnohospodárskymi a výrobnými postupmi

Pridané ovocie

40 % až 60 % rozmrazeného ovocia

Ovocie homogenizované a pridané k ostatným zložkám

pH

3,2 až 4,2

 

Brixove stupne

7 až 42

zabezpečené pridaním cukru

aktivita vody

< 0,95

zabezpečené pridaním cukru

Konečné uskladnenie

max. 60 dní pri max. +5 °C

Rovnocenné s režimom uskladnenia konvenčne spracovaných výrobkov

Fosfátovaný kukuričný škrob

Opis/definícia:

Fosfátovaný kukuričný škrob (fosfátovaný diškrobfosfát) je chemicky modifikovaný rezistentný škrob získaný zo škrobu s vysokým podielom amylózy kombinovaním chemických pôsobení na účely vytvorenia fosfátovaných väzieb medzi sacharidovými zvyškami a esterifikovanými hydroxylovými skupinami.

Táto nová zložka potravín je biely či takmer biely prášok.

Číslo CAS: 11120-02-8

Chemický vzorec: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = počet glukózových jednotiek; x, y = stupne substitúcie

Chemické vlastnosti fosfátovaného diškrobfosfátu:

 

Strata sušením: 10 – 14 %

 

pH: 4,5 – 7,5

 

Vláknina: ≥ 70 %

 

Škrob: 7 – 14 %

 

Proteíny: ≤ 0,8 %

 

Lipidy: ≤ 0,8 %

 

Zvyškový viazaný fosfor: ≤ 0,4 % (ako fosfor) „kukurica s vysokým podielom amylózy“ ako zdroj

Fosfatidylserín z fosfolipidov rýb

Opis/definícia:

Táto nová zložka potravín má formu žltého až hnedého prášku. Fosfatidylserín sa získava z fosfolipidov rýb enzymatickou transfosforyláciou s aminokyselinou L-serín.

Špecifikácia výrobku fosfatidylserín vyrábaného z fosfolipidov rýb:

Vlhkosť: < 5,0 %

Fosfolipidy: ≥ 75 %

Fosfatidylserín: ≥ 35 %

Glyceridy: < 4,0 %

Voľný L-serín: < 1,0 %

Tokoferoly: < 0,5 % (1)

Peroxidové číslo: < 5,0 meq O2/kg

(1)

Tokoferoly možno takisto pridávať ako antioxidanty podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011.

Fosfatidylserín zo sójových fosfolipidov

Opis/definícia:

Táto nová zložka potravín je takmer biely až svetložltý prášok. Je dostupná aj v kvapalnej forme v jasne hnedej až oranžovej farbe. Kvapalná forma obsahuje ako nosič triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom (medium chain triacylglycerides – MCT). Vzhľadom na to, že obsahuje značné množstvo oleja (MCT), obsahuje nižšie hladiny fosfatidylserínu.

Fosfatidylserín zo sójových fosfolipidov sa skladá z fosfatidylserínu získaného enzymatickou transfosfatidyláciou lecitínu zo sójových bôbov s vysokým podielom fosfatidylcholínu s aminokyselinou L-serínom. Fosfatidylserín sa skladá z glycerofosfátového skeletu konjugovaného fosfodiesterovou väzbou s dvoma mastnými kyselinami a L-serínom.

Vlastnosti fosfatidylserínu zo sójových fosfolipidov:

 

Prášková forma:

Vlhkosť: < 2,0 %

Fosfolipidy: ≥ 85 %

Fosfatidylserín: ≥ 61 %

Glyceridy: < 2,0 %

Voľný L-serín: < 1,0 %

Tokoferoly: < 0,3 %

Fytosteroly: < 0,2 %

 

Kvapalná forma:

Vlhkosť: < 2,0 %

Fosfolipidy: ≥ 25 %

Fosfatidylserín: ≥ 20 %

Glyceridy: neuplatňuje sa

Voľný L-serín: < 1,0 %

Tokoferoly: < 0,3 %

Fytosteroly: < 0,2 %

Fosfolipidový výrobok obsahujúci rovnaké množstvá fosfatidylserínu a kyseliny fosfatidovej

Opis/definícia:

Výrobok sa vyrába pomocou enzymatickej konverzie sójového lecitínu. Fosfolipidový výrobok je vysokokoncentrovaný žltohnedý prášok fosfatidylserínu a kyseliny fosfatidovej v rovnakom pomere.

Špecifikácia výrobku:

Vlhkosť: ≤ 2,0 %

Celkové fosfolipidy: ≥ 70 %

Fosfatidylserín: ≥ 20 %

Kyselina fosfatidová: ≥ 20 %

Glyceridy: ≤ 1,0 %

Voľný L-serín: ≤ 1,0 %

Tokoferoly: ≤ 0,3 %

Fytosteroly: ≤ 2,0 %

Oxid kremičitý sa používa s max. obsahom 1,0 %.

Fosfolipidy z vaječného žĺtka

Fosfolipidy z vaječného žĺtka s 85 % a 100 % čistotou

Fytoglykogén

Opis:

Polysacharid vo forme bieleho až sivobieleho prášku bez zápachu, farby a chuti získaný z geneticky nemodifikovanej kukurice cukrovej konvenčnými technikami spracúvania potravín

Definícia:

Glukózový polymér (C6H12O6)n lineárne spojený glykozidickými väzbami α(1 – 4) rozvetvenými na každej 8. až 12. jednotke glukózy glykozidickými väzbami α(1 – 6)

Špecifikácie:

Sacharidy: 97 %

Cukry: 0,5 %

Vláknina: 0,8 %

Tuky: 0,2 %

Proteíny: 0,6 %

Fytosteroly/fytostanoly

Opis/definícia:

Fytosteroly a fytostanoly sú steroly a stanoly extrahované z rastlín a môžu sa vyskytovať vo voľnej forme alebo esterifikované mastnými kyselinami potravinovej akostnej triedy.

Zloženie (na základe metódy GC-FID alebo rovnocennej metódy):

 

β-sitosterol: < 81 %

 

β-sitostanol: < 35 %

 

kampesterol: < 40 %

 

Kampestanol: < 15 %

 

stigmasterol: < 30 %

 

brasikasterol: < 3,0 %

 

iné steroly/stanoly: < 3,0 %

Kontaminácia/čistota (na základe metódy GC-FID alebo rovnocennej metódy):

Fytosteroly a fytostanoly získané z iných zdrojov ako z rastlinného oleja vhodného pre potraviny musia byť bez kontaminantov, čo možno najlepšie zabezpečiť zložkou fytosterolu/fytostanolu viac ako s 99 % čistotou.

Olej zo slivkových jadier

Opis/definícia:

Olej zo slivkových jadier je rastlinný olej získaný lisovaním jadier slivky (Prunus domestica) za studena.

Zloženie:

Kyselina olejová (C18:1): 68 %

Kyselina linolová (C18:2): 23 %

γ-tokoferol: 80 % celkového obsahu tokoferolov

β-sitosterol: 80 – 90 % celkového obsahu sterolov

Trioleín: 40 – 55 % triglyceridov

Kyselina kyanovodíková: max. 5 mg/kg oleja

Proteíny zemiakov (koagulované) a ich hydrolyzáty

Sušina: ≥ 800 mg/g

Proteíny (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (sušina)

Popol: ≤ 400 mg/g (sušina)

Glykoalkaloid (celkový): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalanín (celkový): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalanín (voľný): ≤ 10 mg/kg

Prolyl oligopeptidáza (enzymatický prípravok)

Špecifikácia enzýmu:

Systematický názov: prolyl oligopeptidáza

Synonymá: prolyl endopeptidáza, prolínová endopeptidáza, endoprolylpeptidáza

Molekulová hmotnosť: 66 kDa

Číslo podľa Komisie pre enzýmy: EC 3.4.21.26

Číslo CAS: 72162-84-6

Zdroj: Geneticky modifikovaný kmeň Aspergillus niger (GEP-44)

Opis: Prolyl oligopeptidáza je dostupná ako enzymatický prípravok obsahujúci približne 30 % maltodextrínu.

Špecifikácie enzymatického prípravku z prolyl oligopeptidázy:

Účinnosť (aktivita):

> 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Vzhľad: mikrogranulát

Farba: sivobiela až oranžovo žltkastá. Farba môže byť v rámci jednotlivých šarží rozdielna

Sušina: > 94 %

Glutén: < 20 ppm

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Arzén: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Ortuť: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 103 JTK/g

Kvasinky a plesne spolu: ≤ 102 JTK/g

Sulfit redukujúce anaeróbne organizmy: ≤ 30 JTK/g

Enterobacteriaceae: < 10 JTK/g

Salmonella: neprítomná v 25 g

Escherichia coli: neprítomná v 25 g

Staphylococcus aureus: neprítomný v 10 g

Pseudomonas aeruginosa: neprítomný v 10 g

Listeria monocytogenes: neprítomná v 25 g

Antimikrobiálna aktivita: neprítomná

Mykotoxíny: pod medznými limitmi detekcie: aflatoxín B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxíny spolu (< 2,0 μg/kg), ochratoxín A (< 0,20 μg/kg), T-2 toxín (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonizín B1 a B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International (Medzinárodná proteázová pikomolárna jednotka).

(**)

PPU – Prolyl Peptidase Units (jednotka aktivity prolyl peptidázy) alebo Proline Protease Units (jednotka aktivity prolín proteázy)

Proteínový extrakt z bravčových obličiek

Opis/definícia:

Proteínový extrakt sa získava z homogenizovaných bravčových obličiek prostredníctvom kombinácie zrážania soli a centrifugácie pri vysokej rýchlosti. Získaná zrazenina obsahuje hlavne proteíny so 7 % enzýmu diamínoxidáza (názvoslovie enzýmov podľa Medzinárodnej komisie pre enzýmy EC 1.4.3.22) a resuspenduje sa v systéme s fyziologickým tlmivým roztokom. Získaný extrakt z bravčových obličiek má formu enterických obalených peliet, aby sa dostali až do miest aktívnej digescie.

Základný výrobok:

 

Špecifikácia: proteínový extrakt z bravčových obličiek s prirodzeným obsahom diaminoxidázy (DAO):

 

Fyzický stav: kvapalina

 

Farba: hnedastá

 

Vzhľad: mierne kalný roztok

 

Hodnota pH: 6,4 – 6,8

 

Enzymatická aktivita: > 2 677 kHDU DAO/ml [DAO REA (rádioextrakčná analýza diaminooxidázy)]

Mikrobiologické kritériá:

 

Brachyspira spp.: negatívna (PCR v reálnom čase)

 

Listeria monocytogenes: negatívna (PCR v reálnom čase)

 

Staphylococcus aureus: < 100 JTK/g

 

chrípka A: negatívna (PCR spojená s reverznou transkripciou v reálnom čase)

 

Escherichia coli: < 10 JTK/g

 

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: < 105 JTK/g

 

Počet kvasiniek/plesní: < 105 JTK/g

 

Salmonella: neprítomná/10 g

 

Enterobacteriaceae rezistentné voči žlčovej soli: < 104 JTK/g

Konečný výrobok:

Špecifikácia: proteínový extrakt z bravčových obličiek s prirodzeným obsahom DAO (EC 1.4.3.22) v enterickom obalenom prípravku:

Fyzický stav: tuhá látka

Farba: sivožltá

Vzhľad: mikropelety

Enzymatická aktivita: 110 – 220 kHDU DAO/g pelety [(DAO REA (rádioextrakčná analýza diaminoxidázy)]

Odolnosť voči kyselinám 15 min. 0,1 M HCl, počom nasleduje 60 min. v roztoku boritanu pri pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pelety [(DAO REA (rádioextrakčná analýza diaminooxidázy)]

Vlhkosť: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 JTK/g

Escherichia coli: < 10 JTK/g

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: < 104 JTK/g

Celkový počet kvasiniek/plesní spolu: < 103 JTK/g

Salmonella: neprítomná/10 g

Enterobacteriaceae rezistentné voči žlčovej soli: < 102 JTK/g

Repkový olej s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu

Opis/definícia:

Repkový olej s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu sa vyrába vákuovou destiláciou a od rafinovaného repkového oleja sa odlišuje koncentráciou nezmydelniteľného podielu (1 g v rafinovanom repkovom oleji a 9 g v „repkovom oleji s vysokým obsahom nezmydliteľného podielu“). Obsah triglyceridov s obsahom mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín je mierne znížený.

Čistota:

Nezmydelniteľný podiel: > 7,0 g/100 g

Tokoferoly: > 0,8 g/100 g

α-tokoferol (%): 30 – 50 %

γ-tokoferol (%): 50 – 70 %

δ-tokoferol (%): < 6,0 %

Steroly, triterpénové alkoholy, metylsteroly: > 5,0 g/100 g

Mastné kyseliny v triglyceridoch:

kyselina palmitová: 3 – 8 %

kyselina stearová: 0,8 – 2,5 %

kyselina olejová: 50 – 70 %

kyselina linolová: 15 – 28 %

kyselina linolénová: 6 – 14 %

kyselina eruková: < 2,0 %

Číslo kyslosti: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 10 mEq O2/kg

Ťažké kovy:

Železo (Fe): < 1 000 μg/kg

Meď (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoty:

Polyaromatické uhľovodíky (PAU) benzo(a)pyrén: < 2 μg/kg

Ošetrenie aktívnym uhlím je nevyhnutné na zabezpečenie, aby pri produkcii „repkového oleja s vysokým obsahom nezmydelniteľného podielu“ nedošlo k obohateniu polyaromatickými uhľovodíkmi (PAU).

Bielkovina repky olejnej

Definícia (vymedzenie pojmu):

Bielkovina repky olejnej je vodný extrakt z filtračného koláča semena repky olejnej bohatý na bielkoviny, ktorý pochádza z geneticky nemodifikovanej Brassica napus L. a Brassica rapa L.

Opis:

biely až špinavobiely prášok sušený rozprašovaním

Celkový obsah bielkovín: ≥ 90 %

Rozpustné bielkoviny: ≥ 85 %

Vlhkosť: ≤ 7,0 %

Sacharidy: ≤ 7,0 %

Tuk: ≤ 2,0 %

Popol: ≤ 4,0 %

Vláknina: ≤ 0,5 %

Celkový obsah glukozinolátov: ≤ 1 mmol/kg

Čistota:

Celkový obsah fytátov: ≤ 1,5 %

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Počet kvasiniek a plesní: ≤ 100 JTK/g

Počet aerobných baktérií: ≤ 10 000 JTK/g

Celkový počet koliformných baktérií: ≤ 10 JTK/g

Escherichia coli: neprítomná v 10 g

Salmonella: neprítomná v 25 g

trans-Resveratrol

Opis/definícia:

Syntetický trans-resveratrol tvorí špinavobiele až béžové kryštály.

Chemický názov: 5-[(E)-2-(4-hydroxyfenyl)etenyl]benzén-1,3-diol

Chemický vzorec: C14H12O3

Molekulová hmotnosť: 228,25 Da

Číslo CAS: 501-36-0

Čistota:

trans-Resveratrol: ≥ 98 % – 99 %

Vedľajšie produkty spolu (príbuzné látky): ≤ 0,5 %

Každá jednotlivá príbuzná látka: ≤ 0,1 %

Sulfátový popol: ≤ 0,1 %

Strata sušením: ≤ 0,5 %

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 ppm

Ortuť: ≤ 0,1 ppm

Arzén: ≤ 1,0 ppm

Nečistoty:

Diizopropylamín: ≤ 50 mg/kg

Mikrobiálny zdroj: Geneticky modifikovaný kmeň Saccharomyces cerevisiae

Vzhľad: Sivobiely až svetložltý prášok

Veľkosť častíc: 100 % menej než 62,23 μm

Obsah trans-resveratrolu: min. 98 hm. % (v sušine)

Popol: max. 0,5 hm. %

Vlhkosť: max. 3 hm. %

Výťažok z kohútieho hrebeňa

Opis/definícia:

Výťažok z kohútieho hrebeňa sa získava z druhu Gallus gallus enzymatickou hydrolýzou kohútieho hrebeňa a následnými krokmi filtrácie, koncentrácie a precipitácie. Hlavnými zložkami výťažku z kohútieho hrebeňa sú glykózaminoglykány, kyselina hyalurónová, chondroitín-sulfát A a dermatan-sulfát (chondroitín-sulfát B). Biely alebo takmer biely hygroskopický prášok.

Kyselina hyalurónová: 60 – 80 %

Chondroitín-sulfát A: ≤ 5,0 %

Dermatan-sulfát (chondroitín-sulfát B): ≤ 25 %

pH: 5,0 – 8,5

Čistota:

Chloridy: ≤ 1,0 %

Dusík: ≤ 8,0 %

Strata sušením: (pri teplote 105 °C počas 6 hodín): ≤ 10 %

Ťažké kovy:

Ortuť: ≤ 0,1 mg/kg

Arzén: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Chróm: ≤ 10 mg/kg

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet živých aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 102 JTK/g

Escherichia coli: neprítomná v 1 g

Salmonella: neprítomná v 1 g

Staphylococcus aureus: neprítomný v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: neprítomný v 1 g

Olej sacha inchi z Plukenetia volubilis

Opis/definícia:

Olej sacha inchi je 100 % rastlinný olej lisovaný za studena, ktorý sa získava zo semien Plukenetia volubiis L. Pri izbovej teplote je priehľadný, tekutý (kvapalný) a lesklý. Má ľahkú ovocnú chuť pripomínajúcu zelenú zeleninu bez neželaných príchutí.

Vzhľad, priehľadnosť, lesk, farba: pri izbovej teplote tekutý, číry, so zlatistožltou lesklou farbou

Zápach a chuť: ovocná, zeleninová bez nepríjemnej chuti či zápachu

Čistota:

Voda a prchavé zlúčeniny: < 0,2 g/100 g

Nečistoty nerozpustné v hexáne: < 0,05 g/100 g

Kyslosť oleja: < 2,0 g/100 g

Peroxidové číslo: < 15 meq O2/kg

Transmastné kyseliny: < 1,0 g/100 g

Celkový obsah nenasýtených mastných kyselín: > 90 %

Kyselina omega-3-α-linolénová (ALA): > 45 %

Nasýtené mastné kyseliny: < 10 %

Žiadne transmastné kyseliny (< 0,5 %)

Žiadna kyselina eruková (< 0,2 %)

Viac než 50 % triglyceridov kyseliny tri-linoleovej a di-linoleovej

Zloženie a úroveň fytosterolov

Žiadny cholesterol (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimy

Opis/definícia:

Salatrim je medzinárodne uznávaný akronym pre triacylglycerolové molekuly s krátkym a dlhým reťazcom (short and long chain acyl triglyceride molecules). Salatrim sa pripravuje neenzymatickou interesterifikáciou triacetínu, tripropionínu, tributyrínu alebo ich zmesí s hydrogenovaným repkovým, sójovým, bavlníkovým alebo slnečnicovým olejom. Opis: Číra svetlojantárová tekutina až svetlofarebná voskovitá tuhá látka pri izbovej teplote. Neobsahuje suspendované častice a nemá cudzí zápach či zápach po žltnutí.

Rozdelenie glycerolesterov:

 

Triacylglyceroly: > 87 %

 

Diacylglyceroly: ≤ 10 %

 

Monoacylglyceroly: ≤ 2,0 %

Zloženie mastných kyselín:

 

MOLE % LCFA (mastné kyseliny s dlhým reťazcom): 33 – 70 %

 

MOLE % SCFA (mastné kyseliny s krátkym reťazcom): 30 – 67 %

 

Nasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom: < 70 hm. %

 

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

 

Voľné mastné kyseliny ako kyselina olejová: ≤ 0,5 %

Triacylglycerolový profil:

 

triestery (krátky/dlhý 0,5 až 2,0): ≥ 90 %

 

Triestery (krátky/dlhý = 0): ≤ 10 %

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 1,0 %

Vlhkosť: ≤ 0,3 %

Popol: ≤ 0,1 %

Farba: ≤ 3,5 červená (Lovibond)

Peroxidové číslo: ≤ 2,0 meq/kg

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA

Číslo kyslosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleja

Oxidačná stabilita: Všetky potravinové výrobky s olejom z Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA by mali vykazovať oxidačnú stabilitu na základe vhodných a uznávaných vnútroštátnych/medzinárodných testovacích metód (napr. AOAC)

Vlhkosť a prchavé zlúčeniny: ≤ 0,05 %

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 4,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1 %

Obsah DHA: ≥ 22,5 %

Obsah EPA: ≥ 10 %

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleja

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 3,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 %

Voľné mastné kyseliny: ≤ 0,4 %

Kyselina dokozapentaénová (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

Obsah DHA: ≥ 35 %

Olej z mikrorias Schizochytrium sp.

Číslo kyslosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleja

Vlhkosť a prchavé zlúčeniny: ≤ 0,05 %

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 4,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %

Obsah DHA: ≥ 32,0 %

Olej z mikrorias Schizochytrium sp. (T18)

Číslo kyslosti: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo: ≤ 5,0 meq/kg oleja

Vlhkosť a prchavé zlúčeniny: ≤ 0,05 %

Nezmydelniteľný podiel: ≤ 3,5 %

Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 %

Voľné mastné kyseliny: ≤ 0,4 %

Obsah DHA: ≥ 35 %

Výťažok z fermentovaných sójových bôbov

Opis/definícia:

Výťažok z fermentovaných sójových bôbov je mliečnobiely prášok bez zápachu. Obsahuje 30 % výťažku z fermentovaných sójových bôbov v prášku a 70 % rezistentného dextrínu (ako nosiča) z kukuričného škrobu, ktorý sa pridáva počas spracovania. Vitamín K2 sa počas výrobného procesu odstraňuje.

Výťažok z fermentovaných sójových bôbov obsahuje nattokinázu izolovanú z natto, potraviny vyrobenej fermentáciou sójových bôbov [Glycine max (L.)], ktoré nie sú geneticky modifikované, pomocou vybraného kmeňa Bacillus subtilis var. natto.

Aktivita nattokinázy: 20 000 – 28 000 jednotiek degradácie fibrínu/g (*)

Identita: potvrditeľná

Stav: bez nepríjemnej chuti alebo zápachu

Strata sušením: ≤ 10 %

Vitamín K2: ≤ 0,1 mg/kg

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 5,0 mg/kg

Arzén: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet živých aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 103 JTK (3)/g

Kvasinky a plesne: ≤ 102 JTK/g

Koliformné baktérie: ≤ 30 JTK/g

Sporoformné baktérie: ≤ 10 JTK/g

Escherichia coli: neprítomná/25 g

Salmonella: neprítomná/25 g

Listeria: neprítomná/25 g

(*)

Skúšobná metóda opísaná v Takaoka et al. (2010).

Extrakt z pšeničných (Triticum aestevium) klíčkov s vysokým obsahom spermidínu

Opis/definícia:

Extrakt z pšeničných klíčkov s vysokým obsahom spermidínu sa získava z nefermentovaných a neklíčiacich klíčkov pšenice (Triticum aestevium) extrakciou tuhá látka-kvapalina, ktorej osobitným, ale nie výhradným cieľom je získať polyamíny.

Spermidín: 0,8 – 2,4 mg/g

Spermín: 0,4 – 1,2 mg/g

Spermidín trihydrochlorid < 0,1 μg/g

Putrescín: < 0,3 mg/g

Kadaverín: < 0,1 μg/g

Mykotoxíny:

Aflatoxíny (spolu): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Aeróbne baktérie spolu: < 10 000 JTK/g

Kvasinky a plesne: < 100 JTK/g

Escherichia coli: < 10 JTK/g

Salmonella: neprítomná/25 g

Listeria monocytogenes: neprítomná/25 g

Sucromalt

Opis/definícia:

Sukromalt je zložitá zmes sacharidov vyrobená zo sacharidového a škrobového hydrolyzátu prostredníctvom enzymatickej reakcie. Pri tomto postupe sa glukózové jednotky pripájajú k sacharidom zo škrobového hydrolyzátu pomocou enzýmu produkovaného baktériou Luenostoc citreum alebo pomocou rekombinantného kmeňa produkčného organizmu Bacillus licheniformis. Výsledné oligosacharidy sú charakterizované prítomnosťou α-(1→6) a α-(l→3)-glykozidických zlúčenín. Koncovým produktom je sirup, ktorým okrem týchto oligosacharidov obsahuje hlavne fruktózu, ale aj disacharid leukrózu a iné disacharidy.

Celkový obsah tuhých látok: 75 – 80 %

Vlhkosť: 20 – 25 %

Sulfatáza: max. 0,05 %

pH: 3,5 – 6,0

Vodivosť < 200 (30 %)

Dusík < 10 ppm

Fruktóza: 35 – 45 hm. % sušiny

Leukróza: 7 – 15 hm. % sušiny

Ostatné disacharidy: mах. 3 %

Vyššie sacharidy: 40 – 60 hm. % sušiny

Vláknina z cukrovej trstiny

Opis/definícia:

Vláknina z cukrovej trstiny sa získava zo sušených bunkových stien alebo vláknových zvyškov, ktoré zostali po vylisovaní alebo extrahovaní cukrovej šťavy z cukrovej trstiny genotypu Saccharum. Pozostáva prevažne z celulózy a hemicelulózy.

Výrobný proces pozostáva z niekoľkých krokov vrátane: štiepenia, alkalického rozkladu, odstránenia lignínov a ostatných necelulózových zložiek, bielenia čistenej vlákniny, premývania kyselinou a neutralizácie.

Vlhkosť: ≤ 7,0 %

Popol: ≤ 0,3 %

Dietetická vláknina (AOAC) spolu v sušine (nerozpustná): ≥ 95 %

z toho: hemicelulóza (20 – 25 %) a celulóza (70 – 75 %)

Kremík (ppm): ≤ 200

Proteíny: 0,0 %

Tuk: stopové množstvo

pH: 4 – 7

Ťažké kovy:

Ortuť (ppm): ≤ 0,1

Olovo (ppm): ≤ 1,0

Arzén (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiologické kritériá:

Kvasinky a plesne (JTK/g): ≤ 1 000

Salmonella: neprítomná

Listeria monocytogenes: neprítomná

Extrakt zo slnečnicového oleja

Opis/definícia:

Extrakt zo slnečnice sa získava z nezmydelniteľného podielu rafinovaného slnečnicového oleja extrahovaného zo semien slnečnice (Helianthus Annuus L), pričom koncentračný faktor je rovný 10.

Zloženie:

Kyselina olejová (C18:1): 20 %

Kyselina linolová (C18:2): 70 %

Nezmydelniteľný podiel: 8,0 %

Fytosteroly: 5,5 %

Tokoferoly: 1,1 %

Lyofilizované mikroriasy Tetraselmis chuii

Opis/definícia:

Lyofilizovaný produkt sa získava z morských mikrorias Tetraselmis chuii, ktoré patria do čeľade Chlorodendraceae a ktoré sa pestujú v sterilnej morskej vode v uzavretých fotobioreaktoroch izolovaných od vonkajšieho vzduchu.

Čistota/Zloženie:

Identifikované prostredníctvom jadrového markeru rDNA 18 S (sekvencia analyzovaná na minimálne 1 600 bázových pároch) v databáze Národného strediska pre biotechnologické informácie (NCBI): Aspoň 99,9 %

Vlhkosť: ≤ 7,0 %

Proteíny: 35 – 40 %

Popol: 14 – 16 %

Sacharidy: 30 – 32 %

Vláknina: 2 – 3 %

Lipidy: 5 – 8 %

Nasýtené mastné kyseliny: 29 – 31 % celkového množstva mastných kyselín

Mononenasýtené mastné kyseliny: 21 – 24 % celkového množstva mastných kyselín

Polynenasýtené mastné kyseliny: 44 – 49 % celkového množstva mastných kyselín

Jód: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Opis/definícia:

Scortum/Therapon barcoo je druh ryby z čeľade Terapontidae. Je to endemický sladkovodný druh z Austrálie. V súčasnosti sa chová vo farmových chovoch.

Taxonomická identifikácia: Trieda: Actinopterygii > rad: Perciformes > čeľaď: Terapontidae > rod: Therapon alebo Scortum barcoo

Zloženie rybieho mäsa:

 

Proteíny (%): 18 – 25

 

Vlhkosť (%): 65 – 75

 

Popol (%): 0,5 – 2,0

 

Energia (kJ/kg): 6 000 – 11 500

 

Sacharidy (%): 0,0

 

Tuky (%): 5 – 15

Mastné kyseliny (mg FA/g filety):

 

Σ PUFA n-3: 1,2 – 20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3 – 2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5 – 15,0

 

Omega-3-kyseliny spolu: 1,6 – 40,0

 

Omega-6-kyseliny spolu: 2,6 – 10,0

D-tagatóza

Opis/definícia:

Tagatóza sa vyrába izomerizáciou galaktózy chemickou či enzymatickou konverziou, alebo epimerizáciou fruktózy enzymatickou konverziou. Ide o jednokrokové konverzie.

Vzhľad: biele alebo takmer biele kryštály

Chemický názov: D-tagatóza

Synonymum: D-lyxo-hexulóza

Číslo CAS: 87-81-0

Chemický vzorec: C6H12O6

Molekulová hmotnosť: 180,16 (g/mol)

Čistota:

Kvantitatívna analýza: ≥ 98 hm. % v sušine

Strata sušením: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 hodín)

Špecifická optická otáčavosť: [α]20D: – 4 až – 5,6° (1 % vodný roztok) (*)

Teplota topenia: 133 – 137 °C

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 s., v angličtine, ISBN 92-5-102991-1.

(**)

Určenie metódou atómovej absorpcie, ktorá zodpovedá príslušnej úrovni. Výber veľkosti vzoriek a metóda prípravy vzoriek môže vychádzať zo zásad metódy uvedenej v dokumente FNP 5. „Instrumental methods“ (Inštrumentálne metódy) (*).

Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu

Opis:

Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu z dreva smrekovca dahurského [(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] je biely až bledožltý prášok, ktorý kryštalizuje z horúcich vodných roztokov.

Definícia:

Chemický názov: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrobenzopyrán-4-ón, známy aj ako (+) trans-(2R,3R)-dihydrokvercetín]

Chemický vzorec: C15H12O7

Molekulová hmotnosť: 304,25 Da

Číslo CAS: 480-18-2

Špecifikácie:

 

Fyzikálny parameter

Vlhkosť: ≤ 10 %

 

Analýza zložiek

Taxifolín (m/m): ≥ 90,0 hm. % v sušine

Ťažké kovy, pesticíd

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Arzén: ≤ 0,02 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Ortuť: ≤ 0,1 mg/kg

1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Rezíduá rozpúšťadiel

Etanol: < 5 000 mg/kg

Mikrobiologické kritériá

Počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 104 JTK/g

Enterobaktérie: ≤ 100/g

Kvasinky a plesne: ≤ 100 JTK/g

Escherichia coli: neprítomná/1 g

Salmonella: neprítomná/10 g

Staphylococcus aureus: neprítomný/1 g

Pseudomonas: neprítomný/1 g

Bežný rozsah zložiek extraktu s vysokým obsahom taxifolínu (v sušine)

Zložka extraktu

Obsah, bežný pozorovaný rozsah (%)

Taxifolín

90 – 93

Aromadendrín

2,5 – 3,5

Eriodiktyol

0,1 – 0,3

Kvercetín

0,3 – 0,5

Naringenín

0,2 – 0,3

Kaempferol

0,01 – 0,1

Pinocembrín

0,05 – 0,12

Neidentifikované flavonoidy

1 – 3

Voda (*)

1,5

(*)

Taxifolín je vo svojej hydratovanej forme a počas procesu sušenia kryštálom. To vedie k podielu kryštalickej vody v množstve 1,5 %.

Trehalóza

Opis/definícia:

Neredukujúci disacharid zložený z dvoch molekúl glukózy, ktoré sú spojené alfa-1,1-glykozidovou väzbou. Získava sa viackrokovým enzymatickým procesom zo skvapelneného škrobu. Obchodným produktom je dihydrát. Tvorí biele alebo takmer biele kryštály sladkej chuti takmer bez zápachu

Synonymá: α,α-trehalóza

Chemický názov: α-D-glukopyranozyl-α-D-glukopyranozid, dihydrát

Číslo CAS: 6138-23-4 (dihydrát)

Chemický vzorec: C12H22O11 · 2H2O (dihydrát)

Molekulová hmotnosť: 378,33 (dihydrát)

Kvantitatívna analýza: ≥ 98 % (sušiny)

Určenie metódou atómovej absorpcie, ktorá zodpovedá príslušnej úrovni. Výber veľkosti vzoriek a metóda prípravy vzoriek môže vychádzať zo zásad metódy uvedenej v časti „Inštrumentálne metódy“ (Instrumental methods) dokumentu FNP 5 (1).

Metóda určenia:

Princíp: na identifikáciu trehalózy sa využíva kvapalinová chromatografia a na jej stanovenie porovnávanie s referenčným štandardom obsahujúcim štandardnú trehalózu

Príprava roztoku vzorky: do 100 ml odmernej banky navážte presne 3 g suchej vzorky a pridajte približne 80 ml purifikovanej deionizovanej vody. Vzorku úplne rozpusťte a doplňte po značku purifikovanou deionizovanou vodou. Prefiltrujte cez 0,45 mikrónový filter.

Príprava štandardného roztoku: presne navážené množstvo suchej štandardnej referenčnej trehalózy rozpusťte vo vode, aby ste získali roztok známej koncentrácie – približne 30 mg trehalózy na ml.

Prístroj: kvapalinový chromatograf vybavený detektorom indexu lomu a zaznamenávacím a vyhodnocovacím zariadením (integrátorom).

Podmienky:

 

Kolóna: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) alebo rovnocenná

dĺžka: 300 mm

priemer: 10 mm

teplota: 50 °C

 

Mobilná fáza: voda

 

Prietok: 0,4 ml/min.

 

Dávkovaný objem: 8 μl

 

Postup: do chromatografu nadávkujte jednotlivo rovnaké objemy roztoku vzorky a štandardného roztoku.

Zaznamenajte chromatogramy a odmerajte veľkosť vytvoreného píku trehalózy

Vypočítajte množstvo (v mg) trehalózy v 1 ml roztoku vzorky podľa tohto vzorca:

% trehalózy = 100 × (RU/RS) (WS/WU),

kde

RS

=

plocha píku trehalózy v štandardnom prípravku

RU

=

plocha píku trehalózy prípravku vzorky

WS

=

hmotnosť (v mg) trehalózy v štandardnom prípravku

WU

=

hmotnosť suchej vzorky (v mg)

Charakteristiky:

Identifikácia:

 

Rozpustnosť: voľne rozpustný vo vode; veľmi slabo rozpustný v etanole

 

Špecifická optická otáčavosť: [α]D20 + 199° (5 % vodný roztok)

 

Teplota topenia: 97 °C (dihydrát)

Čistota:

Strata sušením: ≤ 1,5 % (60 °C, 5h)

Celkový popol: ≤ 0,05 %

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením

Opis/definícia:

Komerčne pestovaná huba Agaricus bisporus, na ktorú sa po zbere aplikuje ošetrenie UV svetlom.

UV žiarenie: je proces žiarenia v ultrafialovom spektre svetla s vlnovou dĺžkou 200 – 800 nm.

Vitamín D2:

Chemický názov: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonymum: ergokalciferol

Číslo CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnosť: 396,65 g/mol

Obsah:

Vitamín D2 v konečnom výrobku: 5 – 10 μg/100 g vlhkej hmotnosti na konci času použiteľnosti

Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) ošetrené UV žiarením

Opis/definícia:

Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) je ošetrené ultrafialovým svetlom, ktoré vyvoláva premenu ergosterolu na vitamín D2 (ergokalciferol). Obsah vitamínu D2 v koncentráte droždia sa pohybuje medzi 1 800 000 – 3 500 000 IU vitamínu D/100 g (450 – 875 μg/g).

Žltohnedé, sypké granuly

Vitamín D2:

Chemický názov: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonymum: ergokalciferol

Číslo CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnosť: 396,65 g/mol

Mikrobiologické kritériá koncentrátu droždia:

Koliformné baktérie: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: neprítomná v 25 g

Chlieb ošetrený UV žiarením

Opis/definícia:

Chlieb ošetrený UV žiarením sú chlieb a rožky (bez polevy) z kysnutého cesta, ktoré sú po upečení vystavené ošetreniu ultrafialovým žiarením, aby došlo k premene ergosterolu na vitamín D2 (ergokalciferol).

UV žiarenie: je proces žiarenia v ultrafialovom spektre svetla s vlnovou dĺžkou 240 až 315 nm počas maximálne 5 sekúnd s energiou 10 až 50 mJ/cm2.

Vitamín D2:

Chemický názov: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonymum: ergokalciferol

Číslo CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnosť: 396,65 g/mol

Obsah:

Vitamín D2 (ergokalciferol) v konečnom výrobku: 0,75 – 3 μg/100 g (*)

Droždie v ceste: 1 – 5 g/100 g (**)

(*)

Európska norma EN 12821, 2009.

(**)

Výpočet podľa receptu.

Mlieko ošetrené UV žiarením

Opis/definícia:

Mlieko ošetrené UV žiarením je kravské mlieko (plnotučné a polotučné), na ktoré sa po pasterizácii aplikuje ultrafialové (UV) žiarenie prostredníctvom turbulentného prúdenia. Ošetrenie pasterizovaného mlieka UV žiarením vedie k zvýšeniu koncentrácie vitamínu D3 (cholekalciferolu) premenou 7-dehydrocholesterolu na vitamín D3.

UV žiarenie: je proces žiarenia v ultrafialovom spektre svetla s vlnovou dĺžkou 200 až 310 nm s energetickým vstupom 1 045 J/l

Vitamín D3:

Chemický názov: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyl-1-[(2R)-6-metylheptán-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indén-4-ylidén]etylidén]-4-metylidéncyklohexán-1-ol

Synonymum: cholekalciferol

Číslo CAS: 67-97-0

Molekulová hmotnosť: 384,6377 g/mol

Obsah:

Vitamín D3 v konečnom výrobku:

Plnotučné mlieko (*): 0,5 – 3,2 μg/100 g (**)

Polotučné mlieko (*): 0,1 – 1,5 μg/100 g (**)

(*)

Ako je vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(**)

HPLC.

Vitamín K2 (menachinón)

Táto nová potravina sa vyrába syntetickým alebo mikrobiologickým procesom.

Špecifikácia syntetického vitamínu K2 (menachinón-7)

Chemický názov: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametyloktakoaza-2,6,10,14,18,22,26-heptaenyl)-3-metylnaftalén-1,4-dión

Číslo CAS: 2124-57-4

Molekulový vzorec: C46H64O2

Molekulová hmotnosť: 649 g/mol

Vzhľad: žltý prášok

Čistota: max. 6,0 % cis-izomérov, max. 2,0 % iných nečistôt

Obsah: 97 – 102 % menachinónu-7 (z toho najmenej 92 % all-trans menachinónu-7)

Špecifikácia vitamínu K2 (menachinón-7) vyrábaného mikrobiologickým procesom

Zdroj: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamín K2 (2-metyl-3-(all-trans)difarnesyl-1,4-naftochinóny) alebo menachinónový rad je skupina prenylovaných derivátov naftochinónu. Na charakterizáciu menachinónových homológov sa používa počet izoprénových zvyškov, kde 1 izoprénová jednotka obsahuje 5 atómov uhlíka vrátane atómu uhlíka v bočnom reťazci. Vyskytuje sa ako olejová suspenzia, ktorá obsahuje najmä MK-7 a v menšej miere MK-6.

Séria vitamínov K2 (menachinóny) s menachinónom-7 (MK-7)(n = 6), t. j. C46H64O2, menachinónom-6 (MK-6)(n = 5), t. j. C41H56O2 a menachinónom-4 (MK-4)(n = 3), t. j. C31H40O2.

Extrakt z pšeničných otrúb

Opis/definícia:

Biely kryštalický prášok získaný enzymatickou extrakciou z otrúb Triticum aestivum L. s vysokým obsahom arabinoxylánových oligosacharidov

Sušina: min. 94 %

Arabinoxylánové oligosacharidy: min. 70 % sušiny

Priemerná miera polymerizácie arabinoxylánových oligosacharidov: 3 – 8

Kyselina ferulová (viazaná na arabinoxylánové oligosacharidy): 1 – 3 % sušiny

Poly-/oligosacharidy celkom: min. 90 %

Proteíny: max. 2 % sušiny

Popol: max. 2 % sušiny

Mikrobiologické parametre:

Mezofilné baktérie – celkový počet: max. 10 000 /g

Kvasinky: max. 100/g

Huby: max. 100/g

Salmonella: neprítomná v 25 g

Bacillus cereus: max. 1 000 /g

Clostridium perfringens: max. 1 000 /g

Kvasnicové betaglukány

Opis/definícia:

Betaglukány sú komplexné polysacharidy s veľkou molekulovou hmotnosťou (100 – 200 kDa), ktoré sa nachádzajú v bunkových stenách mnohých kvasníc a obilnín.

Chemický názov „kvasnicových betaglukánov“ je (1-3),(1-6)-β-D-glukány.

Betaglukány tvorí základná štruktúra z glukózových zvyškov viazaných väzbou β-1-3 s rozvetvenými β-1-6 väzbami, na ktorú sa β-1-4 väzbami viažu chitín a mannoproteíny.

Betaglukány sú izolované z kvasníc Saccharomyces cerevisiae.

Terciárna štruktúra glukánovej bunkovej steny Saccharomyces cerevisiae sa skladá z reťazcov glukózových zvyškov viazaných väzbou β-1,3 s rozvetvenými β-1,6 väzbami, ktoré tvoria základnú štruktúru, na ktorú je naviazaný chitín β-1,4-väzbami, β-1,6-glukány a niektoré mannoproteíny.

Táto nová potravina je dostupná v troch rôznych formách: v rozpustnej a nerozpustnej forme a vo vode nerozpustnej forme, ale je dispergovateľná v mnohých kvapalných matriciach.

Chemické vlastnosti kvasnicových (Saccharomyces cerevisiae) betaglukánov:

 

Rozpustná forma:

Sacharidy spolu: > 75 %

Betaglukány (1,3/1,6): > 75 %

Popol: < 4,0 %

Vlhkosť: < 8,0 %

Proteíny: < 3,5 %

Tuk: < 10 %

 

Nerozpustná forma:

Sacharidy spolu: > 70 %

Betaglukány (1,3/1,6): > 70 %

Popol: ≤ 12 %

Vlhkosť: < 8,0 %

Proteíny: < 10 %

Tuky: < 20 %

 

Nerozpustná vo vode, ale dispergovateľná v mnohých kvapalných matriciach:

(1,3)-(1,6)-ß-D-glukány: > 80 %

Popol: < 2,0 %

Vlhkosť: < 6,0 %

Proteíny: < 4,0 %

Celkový obsah tuku: < 3,0 %

Mikrobiologické údaje:

Počet aeróbnych mikroorganizmov: < 1 000 JTK/g

Enterobacteriaceae: < 100 JTK/g

Celkový obsah koliformných baktérií: < 10 JTK/g

Kvasnice: < 25 JTK/g

Pleseň: < 25 JTK/g

Salmonella: neprítomná v 25 g

Escherichia coli: neprítomná v 1 g

Bacillus cereus: < 100 JTK/g

Staphylococcus aureus: neprítomný v 1 g

Ťažké kovy:

Olovo: < 0,2 mg/g

Arzén: < 0,2 mg/g

Ortuť: < 0,1 mg/g

Kadmium: < 0,1 mg/g

Zeaxantín

Opis/definícia:

Zeaxantín je prirodzene sa vyskytujúci xantofylový pigment, ide o oxidovaný karotenoid.

Syntetický zeaxantín je prezentovaný buď ako prášok sušený rozprašovaním zo želatínového alebo škrobového základu s pridaným α-tokoferolom a askorbyl-palmitátom, alebo ako suspenzia kukuričného oleja s pridaným α-tokoferolom. Syntetický zeaxantín sa produkuje viackrokovou chemickou syntézou z menších molekúl.

Oranžovo-červený kryštalický prášok so slabým zápachom alebo bez zápachu.

Chemický vzorec: C40H56O2

Číslo CAS: 144-68-3

Molekulová hmotnosť: 568,9 Da

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

Strata sušením: < 0,2 %

All-trans-zeaxantín: > 96 %

cis-Zeaxantín: < 2,0 %

Iné karotenoidy: < 1,5 %

Trifenylfosfinoxid (číslo CAS: 791-28-6): < 50 mg/kg

L-pidolát zinočnatý

Opis/definícia:

L-pidolát zinočnatý je biely až sivobiely prášok s charakteristickým zápachom.

Medzinárodný nechránený názov (INN): kyselina pidolová, zinočnatá soľ

Synonymá: 5-oxoprolín zinočnatý, pyroglutamát zinočnatý, pyrolidón karboxylát zinočnatý, zinočnatá soľ kyseliny pyrolidónkarboxylovej, L-pidolát zinočnatý

Číslo CAS: 15454-75-8

Molekulový vzorec: (C5H6NO3)2Zn

Relatívna molekulová hmotnosť bezvodej formy: 321,4

Vzhľad: biely až belavý prášok

Čistota:

L-pidolát zinočnatý (čistota): ≥ 98 %

pH (10 % vodný roztok): 5,0 – 6,0

Špecifická optická otáčavosť: 19,6° až 22,8°

Voda: ≤ 10,0 %

Kyselina glutámová: < 2,0 %

Ťažké kovy:

Olovo: ≤ 3,0 ppm

Arzén: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Ortuť: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet živých mezofilných mikroorganizmov: ≤ 1 000 JTK/g

Kvasinky a plesne: ≤ 100 JTK/g

Patogén: neprítomný


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách (Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 5).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26).

(5)  Smernica Rady 2001/113/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 67).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/175 z 5. februára 2015, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi (Ú. v. EÚ L 30, 6.2.2015, s. 10).


Top