EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:351:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 351, 2017. gada 30. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 351

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 30. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2466 (2017. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2467 (2017. gada 21. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2468 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm ( 1 )

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2469 (2017. gada 20. decembris), ar ko nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz pieteikumiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem 10. pantā ( 1 )

64

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu ( 1 )

72

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2330 (2017. gada 14. decembris) par atļauju izmantot dzelzs(II) karbonātu, dzelzs(III) hlorīda heksahidrātu, dzelzs(II) sulfāta monohidrātu, dzelzs(II) sulfāta heptahidrātu, dzelzs(II) fumarātu, aminoskābju dzelzs(II) helāta hidrātu, olbaltumvielu hidrolizātu dzelzs(II) helātu un glicīna hidrāta dzelzs(II) helātu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un dzelzs dekstrānu par barības piedevu sivēniem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1334/2003 un (EK) Nr. 479/2006 ( OV L 333, 15.12.2017. )

202

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Šiuo leidiniu baigiama 2017 m. L serija.

Top