EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0379

Verordening (EG) nr. 379/2008 van de Commissie van 25 april 2008 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1282/2006 bedoelde contingent

PB L 114 van 26.4.2008, p. 87–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/379/oj

26.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/87


VERORDENING (EG) Nr. 379/2008 VAN DE COMMISSIE

van 25 april 2008

houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1282/2006 bedoelde contingent

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1282/2006 van de Commissie van 17 augustus 2006 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (2), en met name op artikel 33, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

Afdeling 3 van hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1282/2006 bepaalt de procedure voor de toewijzing van certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van een door dit land geopend contingent. De aanvragen die voor het contingentjaar 2008/2009 zijn ingediend betreffen grotere hoeveelheden dan er beschikbaar zijn. Bijgevolg moeten toewijzingscoëfficiënten voor de aangevraagde hoeveelheden worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hoeveelheden vermeld in de aanvoercertificaten die voor de in artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1282/2006 bedoelde producten zijn aangevraagd voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 worden de volgende toewijzingscoëfficiënten toegepast:

0,699913 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 30, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1282/2006 bedoelde gedeelte van het contingent,

0,292810 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 30, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1282/2006 bedoelde gedeelte van het contingent.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 april 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 april 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1152/2007 (PB L 258 van 4.10.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 1255/1999 wordt per 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 234 van 29.8.2006, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 532/2007 (PB L 125 van 15.5.2007, blz. 7).


Top