EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:114:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 114, 2008m. balandis 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 114

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 375/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

3

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (1)

57

 

 

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2008 m. balandžio mėn.

85

 

 

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 379/2008, nustatantis kai kurių pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 29 straipsnyje numatytą kvotą, eksporto licencijų skyrimą

87

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/46/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

88

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/329/EB

 

*

2008 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog ant į rinką pateikiamų arba rinkai tiekiamų magnetinių žaislų būtų nurodytas įspėjimas dėl jų keliamo pavojaus sveikatai ir saugai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1484)  (1)

90

 

 

2008/330/EB

 

*

2008 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/716/EB nuostatas dėl tam tikrų Bulgarijos mėsos ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1482)  (1)

94

 

 

2008/331/EB

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlio nuostatas, taikomas tam tikroms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1572)  (1)

97

 

 

2008/332/EB

 

*

2008 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2008 m. tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms, kurių veiklos sritis – gyvūnų sveikata ir gyvi gyvūnai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1570)

99

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1579/2007, kuriuo nustatomos 2008 m. Juodojoje jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, klaidų ištaisymas (OL L 346, 2007 12 29)

103

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top