EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:114:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 114, 2008. gada 26. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 114

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 26. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 375/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (Kodificēta versija)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 377/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (1)

57

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2008 (2008. gada 25. aprīlis) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas atvērtas apakšperiodam no 2008. gada aprīļa ar Regulu (EK) Nr. 327/98

85

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 379/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko nosaka dažu piena produktu eksporta atļauju piešķiršanu eksportam uz Dominikānas Republiku saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1282/2006 29. pantā minētajām kvotām

87

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/46/EK (2008. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Direktīvu 2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (18. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

88

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/329/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. aprīlis), ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, lai tirgū laistām vai pieejamām rotaļlietām ar magnētiem būtu brīdinājuma uzraksts par to radīto risku veselībai un drošībai (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1484)  (1)

90

 

 

2008/330/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2007/716/EK attiecībā uz dažiem Bulgārijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1482)  (1)

94

 

 

2008/331/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 23. aprīlis), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1572)  (1)

97

 

 

2008/332/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 24. aprīlis) par Kopienas finansiālo atbalstu atsevišķu Kopienas references laboratoriju darbībai dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1570)

99

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top