EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0379

Kommissionens förordning (EG) nr 379/2008 av den 25 april 2008 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 1282/2006

EUT L 114, 26.4.2008, p. 87–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/379/oj

26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/87


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 379/2008

av den 25 april 2008

om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 1282/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 av den 17 augusti 2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (2), särskilt artikel 33.2, och

av följande skäl:

I kapitel III avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006 fastställs förfarandet för tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter som skall exporteras till Dominikanska Republiken som del av en kvot som detta land har öppnat. De ansökningar som har inlämnats för kvotåret 2008/2009 överskrider de disponibla kvantiteterna. Det bör därför fastställas koefficienter för tilldelning av de sökta kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande koefficienter skall gälla vid tilldelningen av kvantiteter för de exportlicenser som avser perioden från den 1 juli 2008 till den 30 juni 2009, och som gäller sådana produkter som anges i artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1282/2006:

0,699913 för ansökningar för den del av kvoten som anges i artikel 30.1 a i förordning (EG) nr 1282/2006,

0,292810 för ansökningar för den del av kvoten som anges i artikel 30.1 b i förordning (EG) nr 1282/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 532/2007 (EUT L 125, 15.5.2007, s. 7).


Top