EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0399

2004/399/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Nederlands lid en vijf Nederlandse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

OJ L 123, 27.4.2004, p. 106–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/399/oj

32004D0399

2004/399/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Nederlands lid en vijf Nederlandse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

Publicatieblad Nr. L 123 van 27/04/2004 blz. 0106 - 0106


Besluit van de Raad

van 21 april 2004

houdende benoeming van een Nederlands lid en vijf Nederlandse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

(2004/399/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2002/60/EG(1) zijn de leden en plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's benoemd.

(2) In het Comité van de Regio's is een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van de heer KESSEN, waarvan de Raad op 6 oktober 2003 in kennis is gesteld; tevens zijn er in het Comité vijf zetels van plaatsvervangende leden vrijgekomen door

- het verstrijken van het mandaat van de heer VAN DER SLUIJS, waarvan de Raad op 30 maart 2004 in kennis is gesteld,

- het verstrijken van het mandaat van de heer VERBEEK, waarvan de Raad op 30 maart 2004 in kennis is gesteld,

- het aftreden van mevrouw VLIETSTRA, waarvan de Raad op 8 juli 2003 in kennis is gesteld,

- het aftreden van mevrouw HAVEMAN, waarvan de Raad op 26 januari 2004 in kennis is gesteld,

- het verstrijken van het mandaat van de heer DALES, waarvan de Raad op 30 maart 2004 in kennis is gesteld,

BESLUIT:

Enig artikel

a) De heer R.L. VREEMAN, burgemeester van Zaanstad, wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer KESSEN, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

b) Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's:

- de heer A.B. SAKKERS, burgemeester van Eindhoven, ter vervanging van de heer VAN DER SLUIJS,

- de heer N.P.M. SCHOOF, burgemeester van Alphen, ter vervanging van de heer VERBEEK,

- de heer LIDT DE JEUDE, burgemeester van Deventer, ter vervanging van mevrouw VLIETSTRA,

- de heer G.B.M. LEERS, burgemeester van Maastricht, ter vervanging van mevrouw HAVEMAN,

- de heer G.P.H. HUFFNAGEL, wethouder van Amsterdam, ter vervanging van de heer DALES,

zulks voor de verdere duur van de ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Walsh

(1) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.

Top