EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0399

2004/399/EG: Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en ordinarie ledamot och fem suppleanter i Regionkommittén

EUT L 123, 27.4.2004, p. 106–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/399/oj

32004D0399

2004/399/EG: Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en ordinarie ledamot och fem suppleanter i Regionkommittén

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0106 - 0106


Rådets beslut

av den 21 april 2004

om utnämning av en ordinarie ledamot och fem suppleanter i Regionkommittén

(2004/399/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den nederländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet fattade den 22 januari 2002(1) beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2) En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Antoine KESSEN har avgått, vilket meddelades rådet den 6 oktober 2003, och fem platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga efter följande personer:

- J. W. VAN DER SLUIJS, utlöpt mandat, vilket meddelades rådet den 30 mars 2004,

- M. VERBEEK, utlöpt mandat, vilket meddelades rådet den 30 mars 2004,

- J. H. VLIETSTRA, avgång, vilket meddelades rådet den 8 juli 2003,

- J. M. HAVEMAN, avgång, vilket meddelades rådet den 26 januari 2004,

- G. D. DALES, utlöpt mandat, vilket meddelades rådet den 30 mars 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

a) R. L. VREEMAN, borgmästare i Zaanstad, utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Antoine KESSEN under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

b) Till suppleanter i Regionkommittén utnämns

- A. B. SAKKERS, borgmästare i Eindhoven, som ersättare för J. W. VAN DER SLUIJS,

- N. P. M. SCHOOF, borgmästare i Alphen, som ersättare för M. VERBEEK,

- James van LIDT DE JEUDE, borgmästare i Deventer, som ersättare för J. H. VLIETSTRA,

- G. B. M. LEERS, borgmästare i Maastricht, som ersättare för J. M. HAVEMAN,

- G. P. H. HUFFNAGEL, borgarråd (wethouder) i Amsterdam, som ersättare för G. D. DALES,

under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.

Top