Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:175:TOC

 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 175

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
29 juni 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 953/2006 van de Raad van 19 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1673/2000, wat de verwerkingssteun voor vezelvlas en -hennep betreft, en van Verordening (EG) nr. 1782/2003, wat de voor de bedrijfstoeslagregeling in aanmerking komende hennep betreft

1

 

*

Verordening (EG) nr. 954/2006 van de Raad van 27 juni 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, uit Kroatië, Oekraïne, Roemenië en Rusland, tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2320/97 en (EG) nr. 348/2000 van de Raad, tot beëindiging van de tussentijdse procedure en de procedure bij het vervallen van de maatregelen voor de eventuele herziening van de antidumpingrechten op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, uit onder meer Roemenië en Rusland en tot beëindiging van de tussentijdse procedures voor de eventuele herziening van de antidumpingrechten op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, uit onder meer Roemenië en Rusland en uit Kroatië en Oekraïne

4

 

 

Verordening (EG) nr. 955/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

39

 

*

Verordening (EG) nr. 956/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 ten aanzien van de lijst van derde landen waaruit bepaalde op biologische wijze verkregen landbouwproducten van oorsprong moeten zijn om in de Gemeenschap in de handel te worden gebracht ( 1 )

41

 

*

Verordening (EG) nr. 957/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en wijziging van Verordening (EEG) nr. 48/90

45

 

*

Verordening (EG) nr. 958/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 betreffende een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2006/2007 voor de vaststelling van restituties bij uitvoer van witte suiker

49

 

 

Verordening (EG) nr. 959/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 647/2006 inzake de afgifte, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98, van de invoercertificaten voor rijst voor wat de in de eerste tien werkdagen van de maand april 2006 ingediende aanvragen betreft

54

 

 

Verordening (EG) nr. 960/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot vaststelling van de voor de tweede helft van 2006 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten

56

 

 

Verordening (EG) nr. 961/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

58

 

*

Richtlijn 2006/59/EG van de Commissie van 28 juni 2006 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion en oxamyl ( 1 )

61

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 1 juni 2006 houdende wijziging van bijlage 12 bij de Gemeenschappelijke Visuminstructies en van bijlage 14 a bij het Gemeenschappelijk Handboek met betrekking tot de legesrechten ter dekking van de administratieve kosten van de behandeling van visumaanvragen

77

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 23 juni 2006 tot aanvaarding van verbintenissen in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, uit onder meer Roemenië

81

 

 

Commissie
Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers

 

*

Besluit nr. 207 van 7 april 2006 betreffende de interpretatie van artikel 76 en artikel 79, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71, alsmede van artikel 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 574/72 inzake de samenloop van gezins- of kinderbijslagen ( 2 )

83

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 42/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

86

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 43/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

89

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 44/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

91

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 45/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

92

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 46/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

94

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 47/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

95

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

97

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 49/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

99

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 50/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

100

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 51/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

101

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 52/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

103

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 53/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

104

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 54/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

105

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

 

(2)   Voor de EER en voor de overeenkomst EU/Zwitserland relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top