Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:175:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 175, 29. červen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 175

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
29. června 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 954/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících z Chorvatska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny, kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, kterým se ukončuje prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska, a kterým se ukončují prozatímní přezkumy antidumpingových cel z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska, Rumunska, Chorvatska a Ukrajiny

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 955/2006 ze dne 28. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 956/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 94/92, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství ( 1 )

41

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 957/2006 ze dne 28. června 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o změně nařízení (EHS) č. 48/90

45

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 958/2006 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru

49

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 959/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 647/2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 960/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2006 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence

56

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 961/2006 ze dne 28. června 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

58

 

*

Směrnice Komise 2006/59/ES ze dne 28. června 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion a oxamyl ( 1 )

61

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. června 2006, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza

77

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. června 2006 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Rumunska

81

 

 

Komise
Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

 

*

Rozhodnutí č. 207 ze dne 7. dubna 2006 týkající se výkladu článku 76 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 nařízení (EHS) č. 574/72 o souběhu rodinných dávek nebo přídavků ( 2 )

83

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Smíšený výbor EHP

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

86

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

89

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

91

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

92

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

94

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

95

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

97

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

99

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

100

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

101

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

103

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) Dohody o EHP

104

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění příloha XXII (Právo společností) Dohody o EHP

105

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top