Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 29. kesäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
29. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 953/2006, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1673/2000 muuttamisesta kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun jalostustuen osalta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tilatukijärjestelmässä tukikelpoisen hampun osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 954/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta tiettyjen Kroatiasta, Romaniasta, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa, neuvoston asetusten (EY) N:o 2320/97 ja (EY) N:o 348/2000 kumoamisesta, tiettyjen muun muassa Venäjältä ja Romaniasta peräisin olevien, raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontiin sovellettavien polkumyyntitullien välivaiheen tarkastelun ja toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun päättämisestä sekä tiettyjen muun muassa Venäjältä ja Romaniasta sekä Kroatiasta ja Ukrainasta peräisin olevien, raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontiin sovellettavien polkumyyntitullien välivaiheen tarkastelujen päättämisestä

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 955/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 956/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta niitä kolmansia maita koskevan luettelon osalta, joista luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden on oltava peräisin, jotta niitä voidaan pitää kaupan yhteisössä ( 1 )

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 957/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön ja asetuksen (ETY) N:o 48/90 muuttamisesta

45

 

*

Komission asetus (EY) N:o 958/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuodeksi 2006/2007

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 959/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, riisin tuontitodistusten myöntämisestä vuoden 2006 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella annetun asetuksen (EY) N:o 647/2006 oikaisemisesta

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 960/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, yhteisön yksinomaan tuontitodistusten perusteella avaamien kiintiöiden mukaisesti maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevasta määrästä

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 961/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

58

 

*

Komission direktiivi 2006/59/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta karbaryylin, deltametriinin, endosulfaanin, fenitrotionin, metidationin ja oksamyylin jäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

61

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2006, viisumihakemuksen käsittelyn hallinnollisia kuluja vastaavia maksuja koskevan yhteisen konsuliohjeiston liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a muuttamisesta

77

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyjen muun muassa Romaniasta peräisin olevien saumattomien rauta- tai teräsputkien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä

81

 

 

Komissio
Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta

 

*

Päätös N:o 207, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 76 artiklan ja 79 artiklan 3 kohdan sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan tulkinnasta perhe-etuuksien ja perheavustusten päällekkäisyyden osalta ( 2 )

83

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 42/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

86

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 43/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

89

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 44/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

91

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 45/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

92

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 46/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

94

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 47/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

95

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 48/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

97

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 49/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

99

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 50/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

100

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 51/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

101

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 52/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

103

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 53/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

104

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 54/2006, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

105

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta ja EU:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top